Vergroting afbeelding

Tijdens opleiding in de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem - 1935

Derde van rechts (met beide handen aan het geweer): dienstplichtig soldaat Jan Harm Westenberg. Foto gemaakt tijdens de opleiding in 1935.

Jan Harm Westenberg diende in de meidagen van 1940 bij de 4e sectie van 2-III-8 R.I. Deze sectie stond onder commando van de vaandrig A.S. Franssen van de Putte en was gedurende de oorlogsdagen als 5e sectie toegevoegd aan 2-I-8 R.I. (commandant reserve-kapitein R.E.J. Collette). De betrokken opstelling lag tussen de front- en stoplijn in, noordelijk van de Heimersteinselaan in het terrein min of meer tussen de kazematten S17 en G16. Jan Harm Westenberg sneuvelde op 13 mei 1940 nabij de stelling door een schot in het hoofd.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Jan Harm Westenberg

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 2-III-8 R.I. (17 afbeeldingen)