Vergroting afbeelding

Kiekjes van de beruchte ijsvrije sleuf in onze frontlijn - 1940

Foto genomen in de richting van de Linge, op de voorgrond 2e Luitenant H. E. D. van Palenstein - Helderman, sectiecommandant 1-II- 44 R.I.
De inundatie was met een dikke ijslaag bedekt, temeer daar er weinig stroom stond. Teneinde nu bij een strategische overval de vijandelijke infanterie het gaan over het ijs te beletten was er van hogerhand een order gekomen dat er een brede sleuf gehakt moest worden die dag en nacht open en ijsvrij moest zijn. Van de puntige vrijkomende ijsblokken moest een anti-tankwal gebouwd worden die steeds met water overgoten flink sterk moest zijn. Dit was op papier vlugger geschreven dan in de praktijk uitgevoerd. Het was een koud, ongezond en ondankbaar werk, daar als de sleuf eenmaal open en ijsvrij was op het opnieuw dichtvriezen gewacht kon worden. Speciaal het ijshakken op zondag had veel voeten in de aarde. In de dagbladen verscheen een foto met een mooie D.K.W.fotozaag. Waarschijnlijk zijn er twee hoogstens drie van deze zagen geweest, 99% van onze troepen moest alles met de hand en met weinig gereedschap doen.
Een tijdlang heeft men geprobeerd de tankval open te houden door er zonder ophouden een motorboot doorheen te laten varen.. Iedere middag verlangde C.44R.I. rapport van mij omtrent de toestand van de ijsvrije sleuf.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Betuwestelling / Foto's / Winter 1939/'40 (33 afbeeldingen)