Vergroting afbeelding

Groepsfoto, mogelijk langs de Haarwal nabij de stelling van de 1e sectie - 1939-1940

De 1e sectie 8e Compagnie Pag. had haar opstelling in de Griftdijk tussen de kazematten 22 en 23, even ten zuiden van de boerderij Kruiponder.

Foto uit de collectie van Bram Brusse, compagnieskapper bij de 8e Compagnie Pag.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 8e Compagnie Pag. (19 afbeeldingen)