Vergroting afbeelding

Soldaat J.Th. Peperkamp uit Didam

Soldaat J.Th. Peperkamp maakte deel uit van de 1e groep van de 4e sectie van 3-I-8 R.I. welke lag opgesteld in de stoplijn meteen ten zuiden van de straatweg Rhenen - Wageningen (Grebbeweg). Zie ook het verslag van dienstplichtig sergeant G. van Mameren. Na een uitgevoerde tegenstoot in dit vak op 12 mei 1940 keerde de 4e sectie terug in de stoplijn. Na korte tijd kwam de groep van Peperkamp onder vijandelijk vuur. Al snel bleek dat ze door Duitse troepen vanuit de bomen langs de Grebbeweg onder vuur werden genomen. De groep waartoe Peperkamp behoorde nam de bomen onder vuur waarna enkele Duitsers omlaag vielen en met het hoofd naar beneden uit de bomen hingen. Zij hadden zich blijkbaar in de bomen aan takken vastgebonden om vanuit die hoge positie de stellingen in de stoplijn onder vuur te kunnen nemen.

Peperkamp vertelde ook dat tijdens de verdediging vanuit de stellingen in het nevenvak in het Duits om "Hilfe" werd geroepen. Een soldaat van zijn groep wilde naar de Duitser gaan om hulp te bieden. Hem werd verteld dat hij dat beter niet kon doen. Men waarschuwde dat het zeer wel mogelijk was dat de barmhartige een vijandelijk salvo zou ontvangen zodra hij om de hoek van de stelling verscheen.

De groep van Peperkamp beschikte over handgranaten en gebruikte deze ook bij de verdediging van de opstelling. In de vroege morgen van 13 mei 1940 werd Peperkamp door een Duitse kogel geraakt. De kogel raakte eerst zijn helm aan de onderkant en ging daarna door zijn borst. Peperkamp raakte in shock en daarna afwisselend buiten en bij bewustzijn. Hij kan zich nog wel herinneren dat zijn maat Jansen uit Babberich (vermoedelijk J.H.W. Jansen behorende tot dezelfde groep) hem na overgave in oostelijke richting de Grebbeberg af heeft gedragen en hem bij een van de eerste huizen langs de straatweg in de Nude bij een verbandpost heeft afgeleverd. Peperkamp herstelde wonderwel en kon, weliswaar geschonden, zijn leven vervolgen. We bezochten hem op 27 april 2007 in Didam. Via familie is ons bekend geworden dat dhr. Peperkamp inmiddels is overleden.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

 
Categorie Grebbeberg / Foto's / 3-I-8 R.I. (7 afbeeldingen)