Vergroting afbeelding

Sobere eerste kranslegging op de Grebbeberg - 20 mei 1940

Het is stil. De boomen ruischen, ergens zingt een vogel. Twee soldaten van de Duitsche weermacht leggen twee kransen op de graven: op die van de Duitschers en die van de Nederlanders. De Hitlergroet. Het tegen elkaar slaan der hakken van de militairen. De gezichten staan strak en ernstig. De officieren salueeren. De officieren der beide weermachten reiken elkaar de hand. Het is voorbij. Wij gaan het leven weer in. Wij, Nederlanders, vervuld met een gevoel van wijding voor dit oogenblik en, geloof ik, allen met den vasten wil om krachtig aan den opbouw en aan de toekomst te gaan werken... (Bron: krant De Courant - Tweede Blad pag. 3 - Het Nieuws van de Dag van woensdag 22 mei 1940)

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Gevallenen op den Grebbeberg herdacht

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / Algemeen (45 afbeeldingen)