Vergroting afbeelding

't Fenomenale trio - Lingen, Beets en Dellenbag voor het huis van bovenmeester Van der Gijn - 1939-1940

Staande voor het huis van bovenmeester Van der Gijn - aan de Hucht - op dit adres in Puiflijk was Beets ingekwartierd.

V.l.n.r.:
- N.W. Lingen (Reserve-eerste luitenant, Adjudant Bataljonscommandant, Staf I-24 R.I.)
- Dr. M.G.J. Beets (Reserve-tweede luitenant, sectiecommandant 1e sectie 3-I-24 R.I.)
- J.C.E.M. Dellenbag (Reserve-eerste luitenant, toegevoegd officier aan Staf 24 R.I.)

Dellenbag was aanvankelijk Sectiecommandant bij 2-I-24 R.I.. Van Heyst werd met zijn Compagnie aan het Regiment afgestaan om als voorpost te gaan fungeren. Van Heyst heeft vermoedelijk zijn oudste officier (Dellenbag) aangewezen als Verbindingsofficier bij het Regiment.

Foto behorende bij het verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I. gedurende de oorlog van 10 t/m 14 mei 1940 door N.W. Lingen.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 24e Regiment Infanterie (147 afbeeldingen)