Vergroting afbeelding

Lindenbaum - Het inkwartieringsadres van P. Stroomberg en S.J. van der Hoeven - 1939-1940

In deze woning waren ingekwartierd:
- P. Stroomberg (Reserve-kapitein, compagniescommandant M.C.-I-24 R.I.)
- Mr. S.J. van der Hoeven (Reserve-eerste luitenant, sectiecommandant 3e sectie M.C.-I-24 R.I.)

Foto behorende bij het verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I. gedurende de oorlog van 10 t/m 14 mei 1940 door N.W. Lingen.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 24e Regiment Infanterie (147 afbeeldingen)