Vergroting afbeelding

N.W. Lingen en A.P.J.H. Quaedvlieg - 1939-1940

V.l.n.r.:
- N.W. Lingen (Reserve-eerste luitenant, adjudant bataljonscommandant, Staf I-24 R.I.)
- Mr. A.P.J.H. Quaedvlieg (Reserve-eerste luitenant, sectiecommandant 1-I-24 R.I.)

Foto behorende bij het verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I. gedurende de oorlog van 10 t/m 14 mei 1940 door N.W. Lingen.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 24e Regiment Infanterie (147 afbeeldingen)