Vergroting afbeelding

In Fort Nikkels te Boven-Leeuwen (3-I-24 R.I.) - 1939-1940

V.l.n.r.:
- M.J.H.S. Rompen (Kapitein, adjudant Staf 24 R.I.)
- H.L. van der Sluys Veer (Reserve-tweede luitenant, toegevoegd officier aan Staf 24 R.I.)
- J.C.E.M. Dellenbag (Reserve-eerste luitenant, toegevoegd officier aan Staf 24 R.I.)

Foto behorende bij het verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I. gedurende de oorlog van 10 t/m 14 mei 1940 door N.W. Lingen.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 24e Regiment Infanterie (145 afbeeldingen)