Vergroting afbeelding

Herdenking op de Grebbeberg ter gedachtenis aan de gesneuvelden van 8 R.I. - 14 mei 1946

Achter de Prinses en den Prins scharen zich de vertegenwoordigers van de regeering, het leger en het volk. Naast het eenvoudige kruis met de woorden "Ter gedachtenis aan hen, die vielen voor het vaderland, Mei 1940" waait het vaandel van het 8ste Regiment Infanterie. Na de toespraken van den Minister-President en van den gouverneur der Residentie, decoreert Z.K.H. Prins Bernhard dit vaandel, terwijl hij meedeelt, dat H.M. de Koningin heeft goedgekeurd, dat voortaan naast de woorden "Quatre Bras" en "Waterloo 1815" de naam: "De Grebbeberg 1940" zal prijken.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Jan Roelofsen

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / Naoorlogs (21 afbeeldingen)