Discussiegroep

Onderwerp: Dossier Oorlogsmisdaden

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 14
2.490 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Oorlogsmisdaden en oorlogsrecht
Beste mensen van Stichting de Greb,

Met veel belangstelling ben ik het Dossier Oorlogsmisdaden hier op de site aan het doorlezen. Ik ben ook geinteresseerd in de uitspraak van het kort geding van Jagtenberg c.s. tegen Defensie, maar dat kon ik niet vinden op de site. Kijk ik er over heen?

M.v.g.,

Tjipke de Vries
» Dit bericht is geplaatst op 21 oktober 2006 17:33
(redactie)
Totaal berichten: 849
Geachte heer De Vries,

Helemaal onderaan de hoofdpagina van het dossier Oorlogsmisdaden staan links een aantal krantenberichten die n.a.v. de uitspraak zijn verschenen (vanaf 22 december 2000). Hieruit is af te leiden dat de aanklacht is afgewezen, vooral omdat het boek op dat moment al 10 jaar op de markt was, waarvan reeds 7 jaar uitverkocht. Het afdwingen van correcties op teksten die er toen nog niet waren, of althans niet voor publicatie gereed, was voor de rechter ook niet acceptabel. Met de door de auteurs toegezegde correcties m.b.t. de zaak Migchelbrink (op basis waarvan het schenden van oorlogsrecht door Nederlandse militairen op de Grebbeberg werd onderbouwd) was dit voor de aanklagers reden voor een positieve interpretatie van de uitspraak...

Men kan gerust stellen dat het jammerlijk is te noemen dat beide partijen na het kort geding niet meer nader naar elkaar toe zijn gekomen. Er is eerder sprake geweest van eiland-vorming, hoewel dhr. Jagtenberg meerdere malen heeft geprobeerd tot een direct dialoog te komen. De resultaten daarvan zijn deels in datzelfde dossier na te lezen. Ik kreeg persoonlijk sterk de indruk dat deze gesprekken alleen plaatsvonden om dhr. Jagtenberg 'tevreden te stellen' en verder geen wetenschappelijk of krijgshistorisch doel dienden. Vanuit de kant van de auteurs is het ook wel begrijpelijk dat zij geen toenadering wensten of zochten, het kort geding had een hoop publiciteit gekregen in de media (pro groep Jagtenberg) en daarmee een behoorlijke indruk achtergelaten. Tevens hadden zij zelf nadrukkelijk de kampen ingedeeld; zij (in algemene zin) die als echte historici de krijgshistorie bestudeerden en de rest, de amateurs, die 'niet in staat waren tot een wetenschappelijk verantwoorde banadering van de materie'. Een nadere 'samenwerking' was daarmee feitelijk uitgesloten...
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2006 12:14
Totaal berichten: 14
Bedankt voor de reactie!

De strekking van het vonnis in kort geding was me uit de krantenberichten inderdaad duidelijk. Misschien is het een idee om het originele vonnis, voor de compleetheid van het dossier, alsnog te plaatsen?

Inderdaad is het erg jammer dat het gesprek tussen Jagtenberg en Amersfoort & Kamphuis olv de IGK niet tot reslutaat heeft geleid. Wat bij mij uit het verslag van dat gesprek met name vreemd overkwam is de stellingname van Amersfoort & Kamphuis mbt de keuze van bronnen. Zoals ik het interpreteer stellen zij dat zij die, als historici, min-of-meer willekeurig kunnen kiezen en dan vervolgens daarover publiceren. Onbegrijpelijk! Als ik die lijn doortrek, zou je dus net zo goed een aantal middeleeuwse bronnen bij elkaar kunnen zoeken en daarmee een wetenschappelijk verantwoorde publicatie kunnen uitbrengen waarin je "bewijst" dat de aarde plat is... Dat kan toch niet de bedoeling van wetenschap zijn. Het lijkt mij dat als er van een bepaalde gebeurtenis meerdere bronnen beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld in het geval Migchelbrink) dat je als wetenschapper op z'n minst de plicht hebt die tegenover elkaar te zetten en een afweging te maken, die je vervolgens publiceerd met verwijzing naar al die bronnen.
Ik vind het nogal stug dat waarheidsvinding en wetenschap hier tegenover elkaar lijken te staan. Het lijkt me toch dat wetenschappers te allen tijde moeten kunnen verantwoorden waarom ze bepaalde bronnen al dan niet gebruikt hebben en hoe ze vervolgens aan de hand van die bronnen tot hun conclusies gekomen zijn. Juist dat is toch de essentie van het beoefenen van wetenschap?

Daarnaast vind ik het merkwaardig dat Jagtenberg geen ter zake kundige back-up mocht meenemen, bijvoorbeeld in de persoon van lkol bd Brongers. Amersfoort & Kamphuis waren tenslotte ook met z'n tweeen.

Door de geuitte kritiek naast zich neer te leggen in plaats van daar gebruik van te maken en serieus te bestuderen, hebben Amersfoort en Kamphuis mijns insziens een gouden kans laten liggen om de kwaliteit van hun publicatie te verbeteren. Erg jammer.

Desalniettemin heb ik "Mei 1940" en "De Armband" met veel aandacht en interesse gelezen en ik denk dat beide werken zeker een waardevolle aanvulling zijn in de reeks krijgshistorische publicaties over de strijd in Nederland tijdens de meidagen van 1940. De waarde van beide werken had alleen nog veel groter geweest kunnen zijn als de auteurs zich open hadden gesteld voor kritiek van direct betrokkenen en andere ter zake kundigen. Op z'n minst hadden de auteurs eerder en opener in gesprek kunnen gaan met direct betrokkenen als Jagtenberg c.s. Het lijkt me dat je dat wel mag verwachten van mensen die met belastinggeld betaald worden.
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2006 15:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
We zullen het vonnis plaatsen. Het is overigens reeds op internet te vinden, zoals alle civielrechterlijke uitspraken. Maar inderdaad kan het een zinvolle aanvulling op het dossier zijn.

Voor mezelf acht ik het niet zinvol opnieuw mijn idee├źn te uiten over de beide heren historici. En ik sluit me aan bij de gedachte dat het boek Mei 1940 [tweede druk wel te verstaan] voor vele belangstellenden een aanwinst in de boekenkast is. Dat gaat wat mij betreft voor de Armband absoluut niet op. Dat acht ik broddelwerk van de hoogste orde, vol tendentieuze non-wetenschappelijke conclusies en keiharde onwaarheden. Waarvan akte!

Verder is er door mij voldoende over dit onderwerp gezegd en geschreven, en laat ik het dus hier maar bij. Overigens waardeer ik zeer de laatste bijdrage van de heer De Vries. Met andere woorden: laten anderen zich door mij niet weerhouden hun mening te geven op dit onderwerp.
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2006 23:48
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik heb de uitspraak zojuist toegevoegd aan het dossier. Het is afkomstig van de site http://www.rechtspraak.nl.
» Deze reactie is geplaatst op 23 oktober 2006 21:24
» Dit onderwerp is gesloten
2554