Discussiegroep

Onderwerp: Ruimen graven

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
2.493 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Geachte heren
Mijn is te oren gekomen dat een dezer dagen enkele graven zal worden geruimt op het ereveld van de Grebbenberg.
Het gaat om de volgende graven van mijn oom Gerrit Jan de Man,dhr van de of der Wal en dhr van Hal.Kunt U mij vertellen wat hier van waar is.
Als dat zo is wil ik gaarne de reden van deze ruiming weten en of we er nog wat aan kunnen doen om deze ruiming ongedaan te maken. Het is toch schandalig als dit zal gebeuren,die mannen hebben toch voor onze en jullie vrijheid het leven gelaten voor een vrij land.Ik heb dit op deze site gezet om andere mensen te laten weten dat mijn familie dit niet op prijs stelt en wij zullen proberen dit tegen te houden. Mijn vader en ooms hebben grootte moeite gedaan om een steen met de naam van hun broer op het ereveld te krijgen en nu wordt het verwijderd,dat kan toch niet zo maar. Hopelijk wordt dit terug gedraaid.
met vriendelijke groet
Johan de Man
st. maartenstraat 19
6686bp Doornenburg
» Dit bericht is geplaatst op 2 november 2006 13:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is inderdaad de bedoeling dat deze 3 grafstenen verdwijnen.
U hebt over de daartoe strekkende redenen inmiddels uitgebreid van ons bericht ontvangen op uw prive e-mailadres.

Vanzelfsprekend laten we uw bijdrage staan in verband met mogelijke reacties.
» Deze reactie is geplaatst op 2 november 2006 14:51
Totaal berichten: 18
Alhoewel ik bijzonder geintereseerd ben in het hoe en waarom van de verwijderingen, lijkt het mij bijzonder moeilijk om gefundeerde reactie's te plaatsen indien de "feiten en omstandigheden" onvermeld blijven.

De bijdrage laten staan in verband met mogelijke reactie's kan mijns inziens alleen reactie's opleveren die of vragen om de feiten en omstandigheden, of die achteraf ongefundeerd blijken te zijn omdat men achteraf pas kennis neemt van de feiten en omstandigheden.

Ter info.

Met vriendelijke groeten,

Hugo
» Deze reactie is geplaatst op 2 november 2006 18:45
(redactie)
Totaal berichten: 849
Mee eens. Het onderwerp van dit bericht is in dit geval niet juist, het betreft namelijk niet het ruimen van graven, maar het verwijderen van In Memoriam stenen op het Militair Ereveld Grebbeberg. Deze stenen bedekken geen werkelijk graf, de militairen in kwestie staan tot op heden als vermist geregistreerd. Op dit moment wordt er het nodige aan onderhoud uitgevoerd op het Ereveld en daarbij is gebleken dat de genoemde In Memoriam stenen nodig aan vervanging toe zijn.

Sinds enige tijd is er een nieuw monument op het ereveld aanwezig dat speciaal is opgericht als herdenkingsmonument voor vermiste militairen die hebben opgetreden tijdens de meidagen van 1940. De Oorlogsgravenstichting is van mening (i.c.m. de noodzaak tot vervanging) dat dit nieuwe monument als vervanging moet gaan dienen voor de bewuste In Memoriam stenen en heeft de betrokken families per brief ingelicht over het voornemen om deze In Memoriam stenen nog dit jaar te verwijderen.

Dit voornemen heeft de nodige reacties veroorzaakt. In een reactie laat de OGS weten nabestaanden te adviseren om contact met hen op te nemen naar aanleiding van de brief van 17 oktober jl. Tevens stelt zij zich bovendien alleszins bereid naar een aanvaardbare oplossing te zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 2 november 2006 19:30
Totaal berichten: 17
Mag ik in zijn algemeenheid iedereen, voor wie het ereveld een bijzondere plek is, adviseren om bij vragen naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of bij het vernemen van geruchten EERST contact op te nemen met de Oorlogsgravenstichting die het ereveld beheert en DAARNA pas te besluiten of men met zijn verhaal of mededeling naar de publieke media stapt of een discussieforum opzoekt? Dat getuigt niet alleen van fatsoen maar bespaart ook hoop onrust en irritaties.
» Deze reactie is geplaatst op 3 november 2006 09:34
(redactie)
Totaal berichten: 849
Als bezoekers of nabestaanden, na contact opgenomen te hebben met de OGS, behoefte hebben aan een klankbord, dan biedt onze discussiegroep daar plek voor.
» Deze reactie is geplaatst op 3 november 2006 10:07
Totaal berichten: 1
met vebazing, lees ik de reacties en de discussie die ontstaand is op uw website over het verwijderen van deze grafstenen, ik zal mijn zelf even voorstellen ik ben de ontfatsoenlijke vrouw die de media in deze heeft ingelicht, maar vind u het fatsoenlijk om deze stenen te verwijderen, ik vind zelf dat hier geen discussie over mogenlijk is, nl. deze stenen hebben voor vele nabestaande een emotionele waarde, een mevrouw die haar vader nooit gekend heeft en hier jarenlang haar naar toe kon gaan om te proberen hier iets te vinden, wat nooit gevonden is, nl. haar vader. En dan een onpersoonlijke brief krijgt dat de stenen verwijdert worden om dat ze aan vervanging toe zijn, deze mensen wilden een brief aan de koningin schrijven, om haar te vragen of zij wilde helpen. Ik vind het ontfatsoenlijk om deze mensen van streek te maken, ga dan praten met de betrokkenen en leg het ze uit (het zijn nl. oudere mensen).
Moet deze mevrouw nu dan maar bij een monument gaan staan en zoeken waar de naam van haar vader staat.
Ik zelf ben van mening dat de Heer Gerrit de Man deze memorium verdient heeft en deze moet blijven, zoals dit al jaren is. Dit is absoluut voor niemand een discussiepunt, wie heeft hier nu baat bij. Jarenlang ben ik met mijn vader naar de memorium steen geweest om zijn broer te herdenken tussen hem en zijn broer zat precies 9 maanden leeftijdverschil, ik denk als hij nog geleefd zou hebben, hij geen brief naar de koningin zou hebben geschreven maar zelf naar haar toe zijn gegaan om het verhaal te vertellen dat de meorium steen van zijn broer verwijdert zou gaan worden.
Alsjeblief zeg denk eens na is dit een discussie onderwerp 3 memorium stenen die voor velen een emotionele waarde hebben en niemand in de weg staan, vervang deze gewoon voor nieuwe en laat alles bij het oude, dan waren inderdaad veel onrust en irritaties bij de nabestaande gespaard gebleven. Tenslotte zijn de memorium stenen niet voor niets geplaats Gerrit de Man is maar 23 jaar oud geworden, daarom !!!!

Met Vriendelijke Groeten

Jose de Man
» Deze reactie is geplaatst op 3 november 2006 15:22
(redactie)
Totaal berichten: 849
Zojuist is mij bekend geworden dat de OGS heeft toegezegd dat de 3 In Memoriam stenen blijven staan. Dat is erg prettig om te horen en een goed begin van het weekend.

Groet,
» Deze reactie is geplaatst op 3 november 2006 21:48
Totaal berichten: 1
Het is mooi om te lezen dat de OGS heeft toegezegd dat de 3 In Memoriam stenen blijven staan. Heren namens onze familie's dank daar voor.
» Deze reactie is geplaatst op 7 november 2006 15:10
Totaal berichten: 17
Voor alle volledigheid. De nabestaanden hebben van de Oorlogsgravenstichting schriftelijk bericht ontvangen dat de 'in memoriam' stenen nog twintig jaar zullen blijven staan . Rij acht, waarin ook de
desbetreffende stenen staan, wordt momenteel geheel vervangen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 november 2006 11:54
» Dit onderwerp is gesloten
2554