Discussiegroep

Onderwerp: Welke gemobiliseerden in Leerdam?

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
2.691 keer gelezen
10 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar gegevens over legereenheden die gelegerd waren in Leerdam. Vroeger over mijn opa gehoord dat hij ten tijde van de mobilisatie in Leerdam was. Zijn diensttijd heeft hij volbracht in de Willem Alexander kazerne in Den Haag in 1933/34. Hij zat daarbij de cavalerie. Ik kan verder nergens gegevens vinden over de troepen in en rondom Leerdam. Weet iemand waar ik deze gegevens kan vinden?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
» Dit bericht is geplaatst op 13 november 2006 16:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In het Vak Leerdam van de Groep Merwede van het Oostfront Vesting Holland waren op 10 mei ( en zeker niet pas vanaf die datum ) gelegerd het 3e (infanterie ) bataljon van 23 RI ( III - 23 RI ) en de 1e en 2e (artillerie ) afdeling van 13 RA ( I - 13 RA en II - 13 RA ).
Cavaleristen lagen daar zeker NIET.
TIJDENS zijn de meidagen zijn ook andere eenheden, zoals van het IIIe LK, beland in de omgeving van Leerdam.
Deze gegevens zijn allemaal te vinden in Deel III van de z.g Groene Serie, het Stafwerk over het Veldleger.
» Deze reactie is geplaatst op 13 november 2006 18:36
Totaal berichten: 5
Bedankt voor de snelle reactie! Heb inmiddels een verzoek ingediend by daric voor gegevens. Op foto's is mijn opa te zien op een rijpaard dus hij kan ook bij de artillerie hebben gezeten. Hoe zou het trouwens komen dat mijn opa niet krijgsgevangen is genomen? Zijn er veel militairen na de capitulatie "gewoon" naar huis gegaan?
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2006 02:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Heel globaal kun je stellen dat Nederlandse militairen die tijdens de meidagen buiten de Vesting Holland gevangen zijn genomen voor een belangrijk deel zijn afgevoerd naar krijgsgevangenkampen in Duitsland. De (grote ) rest is na de capitulatie enkele weken geconsigneerd, meestal in de buurt van de plaats waar men zich bevond op het moment van de capitulatie, en na enkele weken vrijgelaten.Militairen die zich op het moment van de overgave in de omgeving van Leerdam bevonden zijn zeker niet meer afgevoerd naar Duitsland.
En ja, paarden kunnen evengoed wijzen op artillerie.
Men duidde artilleristen immers ook aan als " paardenvolk ".
Cavaleristen werden overigens betiteld als " ruitervolk. "

Laat ons even weten wat DARIC te melden heeft.
Wij kunnen dan zeer waarschijnlijk wel voor aanvullend materiaal van het betreffende onderdeel zorgen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2006 10:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
In de Alexanderkazerne zat ook de remontering, de africhting van paarden. De switch van cavalerie naar bereden artillerie is natuurlijk een kleine.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2006 10:24
Totaal berichten: 5
Het heeft even geduurt maar vandaag heb ik bericht gehad van het commando dienstencentra. Hier volgt een overzicht:
Mijn opa JPA van der Plas (REGISTRATIENUMMER 12.04.26.010)was ingedeeld bij de Treinafdeling 1e Artillerie Brigade als dienstplichtige van de lichting 1932 onder nummer 19.
Bij reorganisatie overgegaan naar het 2e Regiment Veldartillerie.
Hier staat niet in dat hij gedurende de oorlog in Leerdam was.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 16:50
Totaal berichten: 5
Ik heb tevens ook informatie opgevraagd van mijn oom LJ Valstar (registratie nummer 11.06.25.029).
Hij was ingedeeld bij het Regiment Grenadiers 1931.
In 1937 overgeplaatst bij het 10e Regiment Infanterie. Verder staat vermeld: machtiging verleend tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen Nederland Mei 1940.
Voor nadere informatie kan ik me wenden bij het Nederlands instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Hoe vraag ik daar eventuele informatie omtrent legeringen en gevechtshandelingen op?
Ik wens u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar toe!!
Met vriendelijke groeten, Arjan Morsman
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 17:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik denk dat het zo wel degelijk klopt.
2 RA lag weliswaar niet in de omgeving van Leerdam, maar wel 13 RA, dat daar vertegenwoordigd was met 2 afdelingen.
13 RA was het z.g oorlogsregiment van 2 RA.
Daarin zaten dus militairen uit de oudere lichtingen van 2 RA.
Zoals b.v de lichting 1932.
De aanwezigheid van de heer vd Plas in Leerdam kan daarmee naar mijn mening verklaard worden.
Dat in de Staat van Dienst niet vermeld wordt in welke plaats of streek iemand tijdens de meidagen gelegerd was, is een normale zaak. Dat is namelijk nooit het geval.Bovendien worden soms mutaties, zoals overplaatsing naar een oorlogsregiment niet meegenomen.

Van 13 RA bezit ik helaas geen verslagen of rapporten, maar erg schokkend zal het allemaal niet zijn. Vanwege de capitulatie op de 14e mei heeft het regiment namelijk niet ( meer ) aan de strijd deelgenomen.
Zeer waarschijnlijk heeft het NIMH wel verslagen beschikbaar van de 1e en 2e afdeling van 13 RA: nimh@mindef.nl / mag ook P vd Meer 070 3165241 ( de heer vd Meer is documentalist bij het NIMH.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 17:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dan de heer Valstar:

Ook het NIMH zal niet direct het juiste ( sub ) onderdeel van 10 RI kunnen achterhalen waartoe de heer Valstar behoorde. De lijsten met de namen van de militairen uit de lagere rangen staan namelijk niet meer ter beschikking.
Ze zijn in de meeste gevallen vernietigd op hoger bevel rond de capitulatie in mei 1940. De namen zijn in principe alleen terug te vinden als ze in verslagen en/of rapporten voorkomen, maar dat is bijna steeds slechts voorbehouden aan officieren en ( soms ) onderofficieren. Ik heb 2 officieren ( ik heb tenslotte geen zekerheid tav de rang die hij bekleedde en dus voor alle zekerheid maar even mijn Officiersboek 1940 bekeken ) met de naam Valstar kunnen opsporen, waarvan een zelfs de voorletter L had. Hij had als stamregiment echter 18 RI en niet het regiment Grenadiers.Mogelijk was dit de latere verzetsman Leendert Valstar.
Het is dus uiterst moeilijk om ook in dit geval het juiste subonderdeel (bataljon, compagnie, sectie ) te vinden waartoe de heer Valstar behoorde en dat is toch minimaal nodig voor het maken van een redelijke reconstructie van iemand's mei1940 - verleden.
Verder weten we nu weliswaar dat hij in 1937 is overgeplaatst naar 10 RI, maar dat garandeert niet met 100% zekerheid dat hij daar ook in mei 1940 deel van uitmaakte.
Zo'n Staat van Dienst geeft soms niet veel meer dan het stamregiment, al is dat bij de heer Valstar dus al iets meer. Mogelijk ook wijst dat oorlogsherinneringskruis specifiek naar 10 RI.

Alles wat ik kan doen is mijn hele, vrijwel complete verzameling verslagen en rapporten van 10 RI nalopen om te zien of hij daar toch op de een of andere manier genoemd wordt. Herinneren doe ik me de naam niet, terwijl ik net een paar weken geleden de hele stapel heb doorgewerkt in verband met een ander onderzoek.
In het algemeen kan ik u trouwens wel alle desgewenste informatie over de inzet van dit regiment geven inclusief eventueel verslagen en kaartmateriaal. Stelt u daar prijs op, laat het gerust weten.
Maar zonder het juiste subonderdeel ( als hij al deel uitaakte van 10 RI ) blijft het allemaal wat de heer Valstar betreft een vrij ruwe schets met een zekere kans bovendien dat het ook nog om het verkeerde regiment gaat.
Tenzij hij toch ergens genoemd zou worden.

Ik denk niet dat het NIMH in dit geval veel meer kan doen, maar toch: NIMH@mindef.nl. Zie overigens ook mijn vorige bericht ( betrof de heer vd Plas ).
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 18:25
Totaal berichten: 5
Ik heb over mijn oom Valstar nog een brief gevonden waarop stond dat hij bij een Grenadiers tirailleur compagnie zat. Echter deze brief is niet gedateerd. Verder weet ik dat hij na de oorlog veel op bezoek ging in Ederveen. Maar over het hoe en waarom vertelde hij nooit.
Oja over dat herinneringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen, bestaat daar informatie over of kregen velen z'n decoratie?
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 19:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ederveen wijst in elk geval op 10 RI.
Hier lagen de voorposten van dit regiment ( II - 10 RI ).
Het lijkt nu inderdaad vrij zeker dat de heer Valstar tot 10 RI behoorde en met een zekere waarschijnlijkheid tot het 2e bataljon.
Daar heb ik vrijwel alle materiaal van.


Wat betreft het Herinneringskruis ( met gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen ): raadpleeg voor een algemeen verhaal daarover google.
Voor wat betreft mei 1940 werd het uitgedeeld aan militairen die hadden deelgenomen aan gevechtsacties. Met II - 10 RI ( en daarnaast ook andere onderdelen van 10 RI ) was dit zeker het geval. Het zou verklaren waarom de heer Valstar, behoorde hij inderdaad tot II - 10 RI zo'n kruis in zijn bezit had. Het zal trouwens aan veel meer militairen zijn uitgereikt.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 21:38
» Dit onderwerp is gesloten
2554