Discussiegroep

Onderwerp: Motordienst in Doorn

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.259 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn grootvader, Hermanus Jacobus Postema (1918-1974), zat tijdens de meidagen van 1940 in Doorn bij het 2e Autobataljon (van het 2e legerkorps) van het Korps Motordienst. Ik weet niet bij welke van de vier daar gelegerde compagnie├źn hij zat. Graag zou ik dat weten. Ook verdere informatie over hem is mij zeer welkom! Bijv. over de activiteiten van zijn compagnie in de oorlogsdagen (en daarvoor en erna). Wie kan mij helpen?
» Dit bericht is geplaatst op 28 april 2007 14:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tenzij de naam van uw grootvader wordt genoemd in een van de verslagen van het bataljon is de kans dat we hem vinden uiterst klein.Lijsten met namen zijn nu eenmaal slechts mondjesmaat bewaard gebleven, zeker van militairen in de lagere rangen. Dat geldt overigens eigenlijk ook al voor vermeldingen in verslagen en/of rapporten.
Op onze website hebben we alleen een paar verslagen van 4 - II - Autobataljon, waarin hij niet voorkomt. Zelf heb ik nog wel meer materiaal, dat ik na het weekend voor u zal bekijken.
Mocht er niets uitkomen neem dan het NIMH in de arm ( nimh@mindef.nl ) , daar hebben ze zeker de gevraagde verslagen en rapporten van genoemd Autobataljon. Daaruit zijn zeker ook de belevenissen van dit onderdeel te reconstrueren.
» Deze reactie is geplaatst op 28 april 2007 17:43
Totaal berichten: 1
Beste,

Mijn naam is Jeroen Broekmans geboren te Eindhoven 1970. Ik ben kleinzoon van Frans Broekmans die tijdens de slag om de grebbeberg meevocht. Hij was motorordenance (hier heb ik nog foto's van) en daarom in staat na de capitulatie van Nederland met zijn Harley Davidson Liberator terug te rijden naar zijn woonplaats Eindhoven. De Duitsers lieten hem gaan omdat ze dachten dat hij het bericht van de capitulatie rondbracht. Eenmaal thuis stalde hij zijn motor in de tuin, deed zijn witte schort weer om en ging weer in zijn slagerij staan om vlees te verkopen. Na een tijdje werd hij door de Duitsers gesommeerd zich te melden op het station om ingezet te worden bij de arbeidsinzet in Duitsland. Dit heeft hij gedaan, echter na zich te hebben gemeld op het station te Eindhoven sloop hij via de onderkant van de trein weg en heeft een jaar binnenshuis moeten blijven alvorens hij een namaak ausweis kreeg van het verzet. Hierdoor was hij door de Duitsers als vermist opgegeven en waren ze niet langer actief naar hem opzoek.

Ik was ongeveer veertien toen mijn opa stierf, nog voordat hij in de gelegenheid was om zijn verhaal te doen naar mij en mijn broer over zijn oorlogservaringen en met name de slag bij de Grebbeberg, waar hij zeer traumatische ervaringen heeft opgelopen. Zover ik weet had hij redelijk vrede met dit verleden doch was hij erg verhard hierdoor.

Graag zou ik alsnog zijn verhaal (en dat van vele strijdmakkers) willen horen om zo inzicht te krijgen in zijn ervaringen en zou ik het ronduit geweldig vinden in contact te komen met oud kameraden uit deze dagen.
Misschien goed om als geheugensteun voor eventuele bekenden te dienen zijn de volgende twee voorvallen die mijn opa heeft meegemaakt welke ik mij kan herinneren uit verhalen van mijn vader (die helaas ook niet meer in leven is): mijn opa had een enorm litteken op zijn hoofd dat veroorzaakt was door een val van zijn motor als motorkoerier (men droeg nog geen helmen echter lederen kappen op het hoofd destijds) en tijdens de slag om de Grebbeberg bemande mijn opa een zwaar machinegeweer waarnaast een kameraad lag die op een bepaald moment niet meer reageerde waarop bleek dat deze in het hoofd geschoten was (waarschijnlijk door een scherpschutter).

Hopelijk kunt u iets voor mij betekenen.

Met vriendelijke groet,
J.L. Broekmans
Hubert seyssemaeckerstraat 22
5611 WH
EINDHOVEN
040 2815756
06-21212390
j_broekmans@hotmail.com
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2007 11:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader komt in ons archief niet voor, wat betekent dat hij ook niet in enig verslag wordt genoemd. Bovendien ontbreken in veruit de meeste gevallen de namenlijsten van de onderdelen van destijds, omdat ze zijn vernietigd ten tijde van de capitulatie. OOk is de kans dat zich dienstkameraden van vroeger op deze site melden zo langzamerhand te verwaarlozen. Dit laatste om voor de hand liggende redenen. Uit de incidentele contacten die wij met nog levende oudstrijders hebben en gehad hebben blijkt ook dat ze vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze website.Tenslotte zouden wij, ook al kenden we het onderdeel en hadden we namen, deze uit bedrijfspolitieke redenen ook niet vrijgeven.

De gegevens die u zelf inbrengt zijn op zichzelf interessant, maar helaas ook onvoldoende om als " lead " te kunnen dienen. Die zouden inderdaad moeten worden herkend door oudgedienden en die kans - zie boven - is maar heel klein. In theorie zouden we ook kunnen nagaan welke militairen op de Grebbeberg zo ongeveer op de beschreven wijze zijn gesneuveld, maar dat zijn er in totaal ruim over de 400 en zelfs als we wat vinden ( want vaak ontbreken dit soort details ) vormt dat geen enkel bewijs dat we de juiste persoon te pakken hebben.

Wat u wel kunt doen is het volgende: neem contact op met DARIC voor het verkrijgen van de z.g Militaire Staat van Dienst van uw grootvader. Dat levert minimaal het stamregiment en soms ook meer op.
Op basis daarvan valt mogelijk iets meer te bereiken.

Contactadres

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend.
Kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden van uw grootvader ( dit mag ook een advertentie in een krant zijn ) dienen te worden meegestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2007 12:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Klein zeurdetail wellicht, maar uw grootvader zal niet op een Harley Liberator naar huis zijn gereden in mei 1940. Die motor werd immers pas geintroduceerd toen Harley de standaard motor voor het Amerikaanse leger ging leveren. Dat was eind 1940. Vandaar ook de naamgeving, Liberator [Bevrijder].
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2007 12:44
» Dit onderwerp is gesloten
2554