Discussiegroep

Onderwerp: Herdenking 4 mei 2007 op de Grebbeberg

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 849
3.279 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Herdenkingen, monumenten en evenementen
Per e-mail bereiken ons veel vragen over de komende 4 mei herdenking op de Grebbeberg. Hieronder het programma zoals overgenomen van de website van de Koninklijke Landmacht:

In aanwezigheid van prof. mr. Pieter van Vollenhoven herdenkt de krijgsmacht op 4 mei 2007 om 20.00 uur op het Militair Ereveld ‘Grebbeberg’ alle militairen die sinds 1940 die waar ook ter wereld voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen, dan wel zijn omgekomen bij de uitvoering van de militaire dienst.

Generaal-majoor A.C. Oostendorp, Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten treedt daarbij op als gastheer. De plechtigheid wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rhenen, de regionale politie en de Koninklijke Marechaussee.

Aan de plechtigheid gaat een stille tocht vooraf. Vanaf hotel ’t Paviljoen, Grebbeberg 103-105, begeven de genodigde autoriteiten, nabestaanden, deputaties en de burgers van Rhenen en omgeving, zich te voet naar het Militaire Ereveld. Het opstellen van deze stoet vindt plaats vanaf 19.00 uur. De tocht wordt begeleid door de Koninklijke Marechaussee en de regionale politie en start om 19.10 uur.

De erewacht bij deze plechtigheid wordt verzorgd door het 11 infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers afkomstig uit Schaarsbergen. De muzikale ondersteuning tijdens deze herdenking wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso van de Koninklijke Landmacht en de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Eben Haëzer' uit Rhenen.

Voorafgaande aan de herdenking zal aalmoezenier Luitenant-kolonel Jan van Lieverloo een overdenking uitspreken en mevrouw Anita Poolman een voordracht houden.

Meer informatie
Regionaal Militair Commando West, Bureau Communicatie en Externe Betrekkingen: RWJ.Janssen@mindef.nl

Zie ook: http://www.landmacht.nl/binaries/Folder%20Grebbeberg%204%20mei%202007_tcm31-72938.pdf

Bron: http://www.landmacht.nl/actueel/evenementen/geschiedenis_en_tradities/070504_dodenherdenking_grebbeberg.aspx
» Dit bericht is geplaatst op 3 mei 2007 21:17
» Dit onderwerp is gesloten
2554