Discussiegroep

Onderwerp: Roermond 10 mei '40

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 25
5.994 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Gevechten in de Maaslinie en Limburg / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Ik heb een vraagje over de gevechten in Roermond.
Na de eerste gevechten op de Kapellerlaan, tussen Nederlandse soldaten en de Duitse overvalsploeg (voor de overval op de Maasbrug), zijn na een tijdje versterkingen aangekomen op de Kapellerlaan. Deze versterkingen zijn later in de ochtend/nacht in gevecht gekomen met de reguliere Duitse troepen, die inmiddels de grens waren gepasseerd.
Mijn vraag is nu, van welk onderdeel deze versterkingen kwamen.
Andere info over deze gevechten is ook van harte welkom.
In het boek "opmars naar Rotterdam" staat een klein stukje hierover, maar ik zou er graag meer over weten.

Alvast bedankt.
Jeroen
» Dit bericht is geplaatst op 29 augustus 2007 20:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit het Stafwerk krijg ik de indruk dat het gaat om militairen van een sectie van 4 - 17 GB, aangetrokken vanaf de linkeroever van de Maas en op dat moment aanwezig in de Ernst Cazemir - kazerne. Genoemde groep heeft zich ongeveer drie kwartier lang met succes verdedigd. Ik moer wel wel bij zeggen dat het een uitermate ingewikkeld verhaal is, dat er niet duidelijker op wordt door het ontbreken van namen.
Desgewenst wil ik u voor eigen informatie de betreffende bladzijden wel gescand opsturen, zoveel zijn het er niet.
» Deze reactie is geplaatst op 29 augustus 2007 23:10
Totaal berichten: 191
I.v.m. onrust oost van de Maas werd een sectie van 4-17 GB naar de Ernst Casimirkazerne gestuurd. De door U bedoelde versterking kwam uit deze sectie en stond onder bevel van de res.1e luitenant J.A.J. van den Boomen.Er waren vrijwilligers gevraagd, waarop allen zich aanmelden Er was echter haast en slechts een bestelauto aanwezig. Wat daarin kon werd meegenomen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2007 11:34
Totaal berichten: 25
Bedankt voor uw reacties.

In uw boek staat dat er eerder een groep onder leiding van Kapitein Bakker in een bestelauto naar de Kappelerlaan is gegaan als versterking. Dit is als ik het goed begrijp dus een andere groep.
De groep onder leiding van Kapitein Bakker is op zoek gegaan naar de overvalsploeg en later door de overvalsploeg gevangen genomen.

De groep onder bevel van de res.1e luitenant J.A.J. van den Boomen is dus later geariveerd en bij de commandopost in gevecht gekomen met de Duitsers.

Heb ik het zo goed ?

Mvg Jeroen
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2007 20:40
Totaal berichten: 191
Dit is ook mij niet geheel duidelijk. Details zijn vaak niet eensluidend. Overigens niet verwonderlijk met verklaringen die eerst jaren later werden opgemaakt. Zo spreekt de dpl.sld G.Louwers over een 'vrachtauto', waarmee ze met 13 man (Lt v.d. Boomen en 12 soldaten) naar de Kapellerlaan reden. Het betreffende stafwerk spreekt over 20 man, wat mij het meest waarschijnlijk lijkt omdat dit op vergelijking van meerdere verslagen berust. Wellicht vindt U het citaat dat ik uit Louwers' verslag overnam nog interessant. Hij schrijft: "Met 12 man in een vrachtauto onder luitenant Van der Boomen werden we naar de Kapellerlaan gereden, waar we zijn uitgestapt. Terwijl we daar de zaak controleerden kwam er plotseling een viertal Duitse motorrijders in volle vaart de bocht omrijden en wilden ons voorbij. Wij direct in hinderlaag achter de bomen, waarop de commandant commandeerde te vuren. We schoten toen een paar motoren kapot, waardoor ze van de weg rolden. Maar er kwam een grote troepenmacht en binnen korte tijd waren al 4 van de 13 gewond, dat er geen houden aan was".

Overigens was ook Louwers gewond in het bovenbeen en zijn jas werd aan flarden geschoten. Het stafwerk zegt: "Gedurende drie kwartier heeft deze troep zeer goed gestreden (...) Tenslotte heeft de luitenant, die aan de arm was gewond en drie gewonde soldaten had (waarvan er één later aan de wonden is overleden) zich moeten overgeven."
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2007 14:34
Totaal berichten: 25
Nog een vraagje over de Duitse overvalsploeg.
Nadat ze in gevecht zijn geraakt op de Kapellerlaan hebben ze zich terug getrokken. Een Nederlandse patrouille is op zoek gegaan naar de Duitse troep, echter gevangen genomen door de Duitsers. Hierna is een gedeelte van de Duitse overvalsploeg weer riching Roermond getrokken volgens het stafwerk (met dank aan Dhr Groenman).

Is bekend wat ze nog in Roermond hebben gedaan/geprobeerd? Hebben ze zich, na aankomst van de geregelde Duitse troepen, hierbij aangesloten en deelgenomen aan de gevechten om de Maaslinie?
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2007 20:57
(redactie)
Totaal berichten: 225
Vaak werden dit soort groepen nadat ze hun "taak" al dan niet hadden vervuld, direct teruggetrokken achter de linies en voorbereid op een volgende taak.

De groep van Grabert, waartoe de groep van Janowski behoorde, in Nieuwpoort ingezet op 27 Juni 1940. Janowski schrijft dat hij 2 weken vakantie zou krijgen maar dat hij direct werd opgeroepen om de voorbereidingen te starten voor een nieuwe operatie in Belgie.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2007 23:36
Totaal berichten: 103
Een kleine aanvulling over deze heren z.b.V.100 uit "61. Infanterie-Division, Kampf und Opfer ostpressischer Soldaten" van Walther Hubatsch:

Pagina 32: (betreffende de opmars van 4. Pz.Div. op 11 mei 1940 bij Eben Emael) "4.Panzerdivision setzt westlich Vroenhoven zur Entlastung IR 151 und zum eigenen Flankenschutz Bataillon z.b.V. 100 und ein Bataillon IR111 zum Angriff nach Süden an.

Pagina 34: "....erhielt IR 151 Sicherungsaufträge zum Flankenschutz des XXVII und XVI.A.K. Dazu wurde dem Regiment das Bataillon z.b.V. 100(mot.) (Hauptmann Fleck) und das II./IR111 unterstellt.
Dit vond plaats 12 mei 1940 in de middag.
Voor de verdere opmars op 13 mei 1940 staat er vervolgens: "Das Bataillon 100 war inzwischen aus dem Regimentsverband ausgeschieden."
» Deze reactie is geplaatst op 5 september 2007 13:30
(redactie)
Totaal berichten: 225
Hugo,
Het Baubat. zbV 100 en Baubat. zbV 800 vormden in feite niet eenzelfde eenheid.

Het BauBat zbV 100 werd gevormd bij de Abwehrstelle Breslau, als onderafdeling van de 2e afdeling van het Amt Ausland/Abwehr, vaak Abwehr genoemd onder commando van Canaris. De Abwehr stond onder rechtstreeks bevel van het OKW. Ook het BauBat zbV 800 (Brandenburger) was ingedeeld onder de afdeling 2 als hierboven genoemd.

Hauptmann Fleck voerde het commando over zbV 100 en Oberst von Hippel over het zbV 800. De filosofie van beide commandanten verschilde wezenlijk en de resultaten waren ook navenant anders.

De eenheid van Fleck zou in grotere verbanden opereren (ongeveer 200 man) zoals met de groep Hocke en de rijnaken waarmee de bruggen bij Nijmegen zouden worden overvallen. Hippel daarentegen geloofde veel meer in zeer kleine groepen, maximaal 15 man die onopvallend het doelwit beslopen, de bewaking vervolgens moest verrassen en daarna de ontstekingsmiddelen onklaar maken opdat de bruggen niet tot ontploffing konden worden gebracht.

De operatie van Nijmegen werd een fiasco omdat al na een paar testoperaties in maart en april duidelijk werd dat de beveiliging van de Waal veel sterk was en de schepen vrijwel zeker Nijmegen niet zouden bereiken. Die operatie werd dus afgeblazen. De operatie van Hocke was een echte mislukking waarbij in Zuid-Limburg veel doden zijn gevallen.

In tegenstelling tot de operaties van zbV 100 waren de overvallen van zbV 800 tegen de zeer vele bruggen langs de maas, julianakanaal en maas en waalkanaal, veel succesvoller. ZbV 800 gebruikte Nederlandse uniformen en burgerkleding waardoor de groepen dichtbij de bewakingstroepen van de bruggen konden komen. Nadat de bewaking van het object was uitgeschakeld kon het opblazen van de bruggen in veel gevallen worden voorkomen.

Voor zover mij bekend is zbV 100 na de Westfeldzug opgehouden te bestaan en is het zbV 800 steeds verder uitgebreid tot regiments- en later zelfs divisieomvang.

Luitenant Grabert was commandant 2e zug 4. BauLehrBat. zbV 800 waarvan de groep van Janowski deel uitmaakte.
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2007 19:28
Totaal berichten: 7
Voor de heren kan het nieuwe boek "Kazemat tot Kelderleven" van Munnicks/Levels interessant zijn. Verder is het bovenstaande ook beschreven in het uitverkochte boek "van oever tot oever" van Levels.
http://www.kazematkelderleven.nl/
» Deze reactie is geplaatst op 18 februari 2008 18:26
Totaal berichten: 2
LS
De reactie vanlkol.b.d.E.H.Brongers,en van H.Groenman doet me besluiten
om wat te vragen betreft mijn vader.Ook bij het BRIOP heb ik vragen daar over.Ik weet namelijk helemaal niks wat betreft de plaats van inzet waar hij gelegerd was,en bij welk onderdeel.Maar ik kan me herinneren dat de
naam Johan van den Boomen vaker werd genoemd door mijn vader.Ook de plaats
Neer kwam meermalen naar voren.Ik heb noch niet zolang internet,en m,n vader is op 11 September 1986 overleden.Hij werd geboren op 27 Februarie 1905 in Netersel NB.Hij is 81 jaar geworden.Tijdens zijn diensttijd woonde hij in Bladel NB,zijn naam was Piet Peijs.Ook zijn plaatsgenoot Fiers
zat bij hem,en een zekere Bertens uit Berkel Enschot bij Tilburg.Graag
zou ik er iets over horen,induviduele namen zal begrijpelijk niet
makkelijk zijn.Maar je weet nooit,en niet geschoten is niks geraakt.BVD.
» Deze reactie is geplaatst op 3 februari 2010 18:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat NEER nadrukkelijk wordt genoemd zou erop kunnen wijzen dat het hier gaat om de 2e compagnie van III - 41 RI. Die was althans aan de Maaslinie rond Neer gelegerd.Commandant was reserve - kapitein J.A Hoffman. Sectiecommandanten waren de 1e luitenants Brozelie en Rijs, verder 2e luitenant Bouwman en sergeant Bosch.

Het is goed mogelijk een samenvattinkje te maken van de inzet van deze compagnie. Desgewenst wil ik dat best voor u doen.
Over individuele militairen ( en dan vooral die uit de lagere rangen ) hebben wij hier geen informatie.
Er is een kleine kans dat een van namen die u noemt in een verslag van dit onderdeel worden genoemd. Klein, omdat namen van individuele militairen, vooral die uit de lagere rangen, maar zelden in verslagen en/of rapporten voorkomen. Tenzij ze zijn gesneuveld of een onderscheiding hebben verdiend, dan is de kans wat groter. Over zo'n verslag beschikken wij echter niet. Als er een is berust dat bij het NIMH in Den Haag.

U kunt inderdaad ook bij het BRIOP informeren naar de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Mogelijk zult u te horen krijgen dat hij is opgekomen bij 17 RI, 41 RI as het oorlogsregiment van 17 RI, waarin de oudere lichtingen waren opgenomen van 17 RI.
Roermond ( Ernst Cazemir - Kazerne ) was de thuisbasis van 17 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 3 februari 2010 18:57
Totaal berichten: 2
Geachte Heer Groenman.
Heb bericht ontvangen van het CDC betreffende de staat van dienst van mijn vader Piet Peijs.Het was inderdaad het 17e RI,gelegerd in de Ernst
Casemir Kazerne in Roermond.Een samenvattinkje van deze compagnie met de inzet er van,zoals U sugereerd zou echt welkom zijn.Induviduele gegevens
zijn begrijpelijk nouwelijks te verkrijgen.Verder heb ik ook van het BRIOP
een paar gegevens gekregen,waar ik nooit iets van gehoord dat het bestond.Dat ging over de Vrijwillige Landstorm laatst bij het Landstorm-
verband Breda van 15 dec 1922 tm 20 Juli 1925.Daarna bij de Landmacht
Lichting 1925,met ingang 24 Juli 1925.De laatste keer dat hij met groot verlof ging was met ingang van 28 September 1930.Per 01juli 1952 is hij
ontslagen wegens diensteindiging.Graag bericht,waarvoor hartelijk dank.
» Deze reactie is geplaatst op 2 april 2010 12:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal na Pasen iets over de bedoelde compagnie op papier zetten.
Het spoor zal tot en met de episode aan de Zuidwillemsvaart redelijk tot goed te volgen zijn. Vervolgens wordt het ongetwijfeld moeilijker, omdat veel onderdelen die aanvankelijk aan de Maas of in de Peel - Raamstelling lagen daarna zijn uiteengevallen en gedesintegreerd.
Sommigen kwamen in Zeeland trecht, anderen in Belgie, Frankrijk en in bepaalde gevallen Engeland.
» Deze reactie is geplaatst op 2 april 2010 14:46
Totaal berichten: 1
Ik heb in 2007 een boek gepubliceerd over de eerste oorlogsdagen in mei 1940. Dit nav de honderste sterfdag van mijn vader.
De titel luidt: Mei 1940 Een luitenant in Neer aan de Maas
Hierin verzamelde ik gegevens over het doen en laten van mijn vader ,luitenant Bozelie in die eerste oorlogsdagen.
Hij was gelegerd in Neer aan de Maas bij de tweede compagnie van het derde battaljon van het 41 ste regiment infanterie.
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2010 15:29
» Dit onderwerp is gesloten
2554