Discussiegroep

Onderwerp: Bunkers in Dordrecht

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
8.203 keer gelezen
19 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bewapening en legerzaken
Is er een kaart waar alle bunkers in Dordrecht op staan? Ben ze aan het toevoegen in Google Earth. Ik weet uit mijn jeugd dat er nabij de Zwijndrechtse brug ook een bunker heeft gestaan. Weet iemand hier nog wat over? Deze is denk ik afgebroken voor de bouw van de tunnel.
» Dit bericht is geplaatst op 25 december 2007 18:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Kunt u aangeven waar die Zwijndrechtse bunker/kazemat dan pecies gestaan zou moeten hebben?
Ik kan natuurlijk niet zonder meer stellen dat er niet zo'n kazemat geweest zou zijn, maar noch in het Stafwerk Zuidfront, noch in de mij bekende gevechtsverslagen (inclusief het verhaal van Jan vd Vorm ) is er sprake van zo'n kazemat. Uitsluitend van een wachthuisje op de verkeersbrug.
Ik kan me ook niet voorstellen dat Dordrecht veel kazematten zal hebben geteld, het gold in de ogen van de Legerleiding absoluut niet als een gebied dat op korte termijn ( zoals dus in de practijk wel is gebeurd ) in de frontlijn zou komen te liggen.
Kazematten waren ( en zijn ) er natuurlijk wel op het Eiland van Dordrecht, hoofdzakelijk in de vorm van groepsschuilplaatsen.
Maar om uw eigenlijke vraag te beantwoorden: nee, zo'n kaart is ons niet bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 26 december 2007 11:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Voor zover het Nederlandse betonnen versterkingen betreft is het antwoord eenvoudig. Die waren er IN Dordrecht en Zwijndrecht niet vooroorlogs. De enige vlakbij Dordrecht gebouwde versterkingen waren drie pyramide kazematten bij Amstelwijk. Het zou echter wel zo kunnen zijn dat de Duitsers e.e.a. hebben gebouwd, zeker bij de bruggen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 december 2007 13:01
Totaal berichten: 11
Beste Kees en anderen,

Ik ben bekend in het gebied maar kan me geen bunker herinneren in de buurt van de brug naar Zwijndrecht of doel je misschien op de Zwijndrechtse kant. Eigenlijk kwam me dit verhaal ook vreemd voor omdat de wegenloop rondom de oprit van de brug vanaf de Hugo de Grootlaan en het gebied rondom de Weeskinderendijk en Dokweg in 1940 meer bebouwd was dan nu (het is nu primair industrieel terrein en spoorweggebied) waardoor het aldaar positioneren van een bunker me sowieso apart lijkt. Ik ben wel benieuwd naar de exacte positie van deze bunker maar wellicht is deze geplaatst geweest bij de plek waar nu de Rijkswaterstaatgebouwen staan welke het A16 tunnelcomplex beheren.

In reactie op de posting van Allert zou ik willen vragen of aangegeven kan worden waar de Amstelwijckse bunkers gestaan hebben (of staan??)want ook deze zijn mij (anders dan op de fotogalerei op de site) niet bekend.

Ben benieuwd naar verduidelijking.
» Deze reactie is geplaatst op 27 december 2007 17:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Frank, die kazematten stonden bij villa Amstelwijck.
» Deze reactie is geplaatst op 27 december 2007 22:09
Totaal berichten: 103
Hallo Frank,

Amstelwijckweg inrijden(vanaf de Rijksstraatweg uiteraard) einde rechtsaf het kleine bruggetje over, dan zie je meteen links van je in de "bossen" de 1e bunker al staan.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2007 11:33
Totaal berichten: 2
Beste allemaal,

De Nederlandse Kazematten en schuilpaatsen in Dordrecht:
65 stuks Groepsschuilplaats (pyramide), 1 niet gebouwd (Amstelwijk), 1 alleen de funderingsplaat (Kop van het Land). Vrijwel allemaal nog aanwezig;
2 stuks brugkazemat (1 gesloopt-Camping Bruggehof);
1 stuks VIS kazemat vrijstaand, gepaard met Vis kazemat in Strijensas (beiden aanwezig);
1 stuks dubbele mitrailleurkazemat volgens Vis in noordelijk landhoofd verkeersbrug Moerdijk (gesloopt);

In de basculekelder van de Zwijndrechtse verkeersbrug zijn mitrailleurkamers met schietgaten aanwezig, evenals de mijnschachten in de zuidelijke oprit.
Verder zijn er nogal wat betonnen bruggetjes tbv geschutopstellingen in de polders gebouwd.

Dus er zijn wel degelijk Nederlandse werken gebouwd, sterker nog, bijna 10% van alle in Nederland gebouwde pyramide groepsschuilpaatsen staan in Dordrecht.

De bunker bij de Zwijndrechte brug is DUITS, hoorde bij de Gefechtstand van het 719e in het Merwesteijnpark. Het is een verbunkerd schakelhuis van de PTT. Stond naast de spoorbrug, daar lag de kabelzinker van de Rijkstelefoon waarop de Gefechtstand werd aangesloten (lijn Breda-Rotterdam en Roosendaal-Rucphen-Rotterdam. Ik heb een kopie van de BRW tekening.

De bunker is in de jaren 70 verbouwd en gebruikt als repetitieruimte voor popgroepen. De bunker is in de jaren 90 gesloopt om plaats te maken voor het verkeer.

De tekening van deze bunker en de overige bunkers en barakken van de Gefechtstand zijn binnenkort te zien in museum 1940-1945 te Dordrecht.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2007 22:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik daag de heer Schreuder uit de exacte locatie van de Nederlandse betonnen versterkingen IN Dordrecht en Zwijndrecht aan dit forum te melden. Alles wat gebouwd is stond BUITEN Dordrecht. En de kwestie was wat er in Dordrecht of Zwijndrecht was gebouwd. Die score was nul.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2007 23:59
Totaal berichten: 2
Beste heer Goossens,

Kunt u aangeven waarop u uw stellige bewering baseert, wellicht kan ik dan op een passend gedocumenteerde wijze uw uitdaging aannemen.

Voor wat betreft Zwijndrecht zit u goed, daar is alleen een luchtdoelstellinkje bij de spoorbrug gebouwd maar die was van hout en niet van beton.

Overigens staan er in Amstelwijck vier pyramides. Amstelwijck fungeerde tijdens de mobilisatie tijdelijk als Pionierpark en later als commandopost voor het Nederlandse leger. Vandaar de vier pyramides. Deze hebben trouwens de twijfelachtige eer dat ze (met die bij Willemsdorp)de enige bunkers van dat type zijn die daadwerkelijk in oorlogsomstandigheden hebben gefunctioneerd.

Tijdens de oorlog gebruikten de Duitsers de pyramides als opslag voor oa munitie. Hierbij is iets misgegaan (sabotage?) waardoor 1 pyramide is geexplodeerd. De ruine is nog steeds aanwezig.
» Deze reactie is geplaatst op 29 december 2007 09:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Heer Schreuder, met alle respect, maar wat wilt u dat ik aantoon? Ik stel dat er in Dordrecht geen enkele Nederlandse kazemat is gebouwd. Uw eerdere bijdrage somt de kazematten op die aan het zuidfront stonden, zelfs de rivierkazematten. Dat koppelt u aan de opmerking dat er dus wel IN Dordrecht door de Nederlanders is gebouwd, en dat is onjuist.

Die opsomming is vast voor veel bezoekers heel zinvol, en wordt door mij dan ook toegejuicht. Maar de feitelijke vraag van Kees was welke kazematten er nu IN Dordrecht stonden. En die score is nul.

Voor het overige is het natuurlijk zo dat onze websites uitbunding verhalen over de kazematten op het Eiland van Dordt. DordtOpenStad bevat vele foto's van die kazematten en de nieuwe website www.zuidfront-holland1940.nl biedt eveneens informatie. Het is voor de redactie dus geen nieuws.
» Deze reactie is geplaatst op 29 december 2007 10:42
Totaal berichten: 22
[EDIT: Het bericht van Willem hebben wij niet kunnen plaatsen, wegens onsamenhangende zinnen en ontbrekende leestekens]
» Deze reactie is geplaatst op 9 januari 2008 21:05
Totaal berichten: 17
Aan de Dordtse en Zwijndrechtse zijde van de Zwijndrechtsebrug zijn Duitse tobruks en zoals Joop al aangeeft aan de Dordtse zijde ook nog een Duitse Kabelschaltstelle deze laatste lag tussen de twee bruggen -spoorbrug en verkeersbrug- in.
De tobruks aan de Zwijndrechtse zijde lagen in het talud van de oprit, aan de Dordtse zijde lagen ze langs de rivier, ik heb van een tobuk aan de Dordtse kant wel eens een foto gezien op E-Bay Duitsland.
Het verhaal van Joop klopt wel maar het het is de vraag van IN Dordrecht of Zwijndrecht of BIJ Dordrecht of Zwijndrecht........het is maar net hoe je het intrepeteert.
Groeten Jack.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2008 19:41
Totaal berichten: 19
De info van Schreuder is voor zover ik weet juist. De bunker was een communicatiebunker, van die telefoonlijnen klopt volgens de oud ptt man.
De bunker is niet van de meidagen, maar is later in de oorlog gebouwd.

De bunker heb ik nog zien staan en volgens een oud ptt man is hij jaren gebruikt als opslagplaats en schakelstation of zoiets. De bunker was een Duits model. Verdere details weet ik niet
» Deze reactie is geplaatst op 27 februari 2011 15:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Maarten, die oud PTT man heet De Bruijn vermoed ik?
» Deze reactie is geplaatst op 27 februari 2011 16:00
Totaal berichten: 19
@Allert, Die naam komt mij wel bekend voor in die context.

Echter deze man(den B.)moest regelmatig in die bunker zijn omdat de Ptt er spullen opsloeg. Hij wist een en ander over die kabels en het belang daarvan in de oorlog.

Volgens mij heb ik ergens documenten over dat de ondergrondse ook iets met die lijn deden. Het had iets te maken met aftappen of er gebruik van maken.
De naam de Bruijn heeft daar wellicht mee te maken ?
Ik zal het eens uitzoeken voor Schreuder welke papieren dit waren.

Ik heb sterke aanwijzingen dat deze telefoonlijn in de koude oorlog ook nog een rol heeft gepeeld. Men doet er zeer geheimzinnig over.
Het had destijds iets te maken met een noodnet dat sinds het einde van de koude oorlog stil lag. Van een andere KPN man vernam ik dat dit net weer in gebruik genomen gaat worden en dat men in "de bunker" in de Waalhaven druk doende was om alles te updaten.
» Deze reactie is geplaatst op 27 februari 2011 21:26
Totaal berichten: 3
Er zitten in de pijlers van de brug naar zwijndrecht twee kazematten volgens de bewering van bijgaande site. Als je op het kaartje de "tank" aanklikt die op de Zwijndrechtse brug staat, kan je doorklikken naar de foto's. Zochten juliie dat? http://www.oorlogsmusea.nl/map/8369/Monument-Bombardement-Park-Merwestein.htm

Met vriendelijke groet,

Cor
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2011 10:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ja Cor, we zochten (toen) deze pijlerkazematten (zie derde afbeelding van boven): http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=kantonnement-dordrecht-2. Vrijwel (of geheel) zelfde foto. Die van ons is overigens zelf genomen ;)
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2011 10:40
Totaal berichten: 103
Waarbij dan weer vermeld dient te worden dat de pijlers aan Dordtse zijde (Dokweg) ook beschikken over kazematten. Als je van Zwijndrecht komt en de brug gaat open zijn deze heel mooi te zien.
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2011 10:53
Totaal berichten: 3
Dan heb ik gelijk een vraag, heren? Ik vind het namelijk een nogal vreemde situering? Je raakt toch amper een pepernoot van die plek? Men zit aan weerszijden met een pijler in de murf. Heeft dit te maken met de scheepvaart die op die plek kon passeren? En dan nog begrijp ik het niet zo goed. Gaarne jullie expertise. Bij voorbaat dank.
» Deze reactie is geplaatst op 21 april 2011 08:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Helemaal terechte vraag Cor. Niet alleen was het schootsveld in principe beperkt tot sec de waterzijde (hoewel men met een geweer best nog op de tegenover liggende oever kon schieten), maar men was ook gevangen in de brug (om nog maar niet te spreken van een vuurpositie op enkele meters van een tegenstander, die dus ook op die korte afstand kon terugvuren). Je kon als de vijand eenmaal dichtbij was gekomen, waarbij deze ingebouwde schootsposities dus actief konden worden, ook geen kant meer op. Eruit komen betekende dat je je bloot moest geven op de brug. Bij Moerdijk bleek dat wel, waar een groep para-pioniers onder Tietjen een in zo'n pijler gevluchte groep infanteristen eenvoudig tot overgave kon dwingen.

Ik ken de achterliggende gedachte niet zo goed. Alle strategische bruggen vanaf ergens midden jaren dertig kregen wel enkele van dit soort pre-fab verdedigingselementen. Bij Alblasserdam/HIO werden zelfs explosievenruimten geprefabriceerd. Dit zullen samenwerkingen zijn - althans zo vermoed ik - tussen Rijkswaterstaat en het geniebureau van Defensie. Als je daar de finesses van wil weten Cor, dan raad ik je aan de experts op het fortificatieforum te raadplegen. Die houden zich met deze materie bezig en hebben vaak de juiste verklaringen omtrent de bouwkundige overwegingen.

In elk geval heeft het er alle schijn van dat de bewuste posities niet zijn ingenomen en niet zijn voorzien geweest om door de (verkeers)brugwacht (pioniers) in te worden genomen in geval van dreiging. Of de Duitsers er enige schutters geplaatst hebben is me echter niet duidelijk. In elk geval niet op 10 mei, want toen voeren nog enkele pontonniers met een boot onder de brug door zonder vanuit die posities te worden beschoten. Dat terwijl die posities in een dergelijk geval uiteraard juist bruikbaar hadden kunnen zijn.

Bij andere bruggen was de locatie van dit soort pijlerkazematten begrijpelijker. Daar had men een veel groter schootsveld, dat vaak zowel het water als de (land)nadering van de onderzijde van de brug kon dekken. Bij de kleine onderdoorgang in de Dordtse brug lijken de overwegingen van de ontwerpers m.i. wat erg optimistisch te zijn geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 21 april 2011 10:42
» Dit onderwerp is gesloten
2554