Discussiegroep

Onderwerp: Dordtse broers van Dijk alsnog gerehabiliteerd

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
5.274 keer gelezen
29 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Bron: RTV Rijnmond

De Dordtse gebroeders Christiaan en Pieter van Dijk komen officieel op de lijst van Dordtse gevallenen. Dat zegt de voorzitter Hans Berrevoets van het Platform Stedelijke Herdenking.

De twee broers werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd door het Nederlandse leger vanwege heulen met de vijand. Achteraf bleken dit valse geruchten te zijn.

Oud Dordts verzetstrijder Isaak Batenburg zat met de gebroeders Van Dijk op de Dordtse HBS. Hij heeft jaren gestreden voor erkenning van de twee broers en is daarom blij met het besluit van Berrevoets. Al heeft heeft het laatst levende lid van de Dordtse verzetsgroep van Aad Alblas nog één wens.

Op zijn oude school, nu het Insula college, hangt sinds de jaren '50 een gedenkplaat met daarop de namen van gevallen leerlingen en docenten. Christiaan en Pieter van Dijk ontbreken. Batenburg hoopt dat in de toekomst ook de namen van de gebroeders op de gedenkplaat zullen prijken.

[Einde citaat]

Beide broers werden op 12 mei in de middag uit hun huis aan de Dubbeldamseweg gesleept door militairen van het bataljon van majoor de Bie, van 2.RW. Zij zouden - volgens een tip van een burger - geschoten hebben op de Nederlandse troepen. De mannen werden na goedkeuring door de regimentscommandant standrechtelijk geëxecuteerd diezelfde middag. Christiaan van Dijk was NSB lid en vermoedelijk daarom door een burger verdacht gemaakt. Zijn broer was geen NSB lid.

Gedurende onderzoek tijdens de oorlog bleek de volmaakte onschuld van beide mannen. Tijdens een rechtszaak aan het Duitse Vredesgerechtshof werden twee man schuldig bevonden aan de zaak, en tot gevangenisstraf veroordeeld. De overste kreeg zelfs 12 jaar.

Persoonlijk vind ik het een gotspe dat er 63 jaar mee gewacht is deze jongens te rehabiliteren. Dat het alsnog gebeurt kan alleen maar worden toegejuicht, maar welk een schande valt er toch nog op ons volk dat zoveel onschuldige mensen vandaag de dag nog altijd te boek staan als verraders, terwijl ze dit nooit waren. Goed dat alsnog recht wordt gedaan aan het martelaarschap van de beide broers van Dijk.
» Dit bericht is geplaatst op 1 januari 2009 21:58
Totaal berichten: 4
Ik hoop dat met rehabilitatie rechtsherstel wordt bedoeld en GEEN eerherstel ! De NSB was eind jaren '30 ernstig geradicaliseerd met NAZI-Duitsland als voorbeeld. Rassenhaat, jodenhaat en verheerlijking van geweld(WA), de sterke leider enzovoort was een onderdeel van de NSB eind jaren'30.
Mijn oma's broer was een bekend NSB spreker te Rotterdam en is al in 1937 weggegaan omdat hij dit op tijd doorhad.

Dat dhr. Goossens in verband met de gebr.van Dijk het woord martelaarschap in de mond neemt vindt ik nogal wat. Hier gaat u naar mijn mening te ver.
De broers zijn inderdaad in de NSB-propaganda jarenlang als martelaar neergezet, dat klopt. Hopelijk heeft dhr.Goossens geen inspiratie geput uit deze oude geschriften!

Wat die jongens is overkomen is afschuwelijk en had nooit mogen gebeuren !
Rechtsherstel lijkt mij persoonlijk op zijn plaats !

Wat mij ook steekt is dat er sinds de oorlog veel sympathie is van Nederlanders voor mensen die "fout" zijn geweest. Ik doel op de stelselmatige gratieverlening aan ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers, het vrijlaten van de 3 van Breda enz.
Het persoonlijk ontvangen van Hirohito door Juliana enz.

Eerherstel voor communisten in het Dordtse verzet, daar hoor je nooit wat over. Zij worden nog steeds door velen doodgezwegen en weinigen wilde hen kennen na de oorlog.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 05:13
Totaal berichten: 18
Geachte Leentvaart,

Kunt u mij misschien het verschil tussen rechtsherstel en eerherstel uitleggen? Overigens blijkt uit het het stukje van Allert dat Pieter niet eens lid was van de NSB, Christiaan was dat wel maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij actief betrokken was bij bv de WA. De NSB was geen verboden organisatie, dus lidmaatschap van deze partij ( hoe misselijke standpunten/ideën ze ook hadden) kan ook geen reden zijn iemand zonder vorm van proces, laat staan een veroordeling, te executeren. Lijkt mij dus niet meer dan logisch dat zij, als dat onderscheidt al bestaat, de hoogste rehabilisatie krijgen.

Wat ik begreep is dat de gratieverlening na de oorlog gebeurde door de koniging,iets waar de Nederlanders weinig invloeld op hadden!

Met vriendelijke groet,

Mathieu.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 10:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Martelaarschap in de zin van het feit dat deze beide broers dood zijn geschoten als direct gevolg van de verdediging van de stad, maar dat zij 63 jaar lang onterecht te boek stonden als onfris, hetgeen op hun familie afstraalde. Ja, ik vind dat martelaarschap. En dat is wellicht sterk uitgedrukt, maar dat komt dan omdat het mijn woede weergeeft over dergelijk onrecht.

Ik vind het buitengewoon ver gezocht te suggereren dat mijn bijdrage ook maar enigszins in het verlengde zou liggen van de NSB retoriek van tijdens de oorlog. Voor iemand die zoekt naar de nuance en de juiste bewoordingen voor de kwestie van de gebroeders van Dijk, een tegenstrijdige suggestie.

Ik ben het oneens dat de NSB eind jaren dertig geheel geradicaliseerd was. Een deel van de NSB was vanaf 1936 in een radicaliseringsproces terecht gekomen, waarbij in het bijzonder de etnische kwesties een rol speelden. Geelkerken en Rost van Tonningen waren de aanvoerders van dat deel. Een voornaam deel van de NSB leden was echter vooral nationalistisch, streefde naar ordeherstel en een sterke in plaats van zwakke politiek. Pas tijdens de oorlog kwam de werkelijke schifting der fascisten en 'gewone' rechtsdenkende nationalisten.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 15:04
Totaal berichten: 4
Beste Mathieu en Allert,

Ik zeg nergens dat NSB-lidmaatschap een reden is voor executie.
Integendeel ik zeg letterlijk; "Wat die jongens is overkomen is afschuwelijk en had nooit mogen gebeuren. Rechtsherstel lijkt mij persoonlijk op zijn plaats"!

Wat betreft rechtsherstel, zij hebben beiden natuurlijk het recht om op die lijst van gevallenen te staan, dit is belangrijk voor de nabestaanden.
Zij waren beiden geen verraders.

Eerherstel is letterlijk herstel van eer ! De broer die geen fascist of nationaal socialist was heeft natuurlijk recht op de hoogste vorm van rehabilitatie!

Mensen die roepen dat de (voor ambtenaren verboden)NSB een fatsoenlijke partij was voor de oorlog moeten toch beter weten. De NSB was betrokken bij allerlei rellen. Belangrijke partijleden waren antisemitisch en racistisch Er waren genoeg mensen die waarschuwden tegen het opkomend geweld en fascisme. Het ambtenarenverbod was er niet voor niets.

De burgerlijke/nationalistische stroming binnen de NSB had er ook voor kunnen kiezen de partij te verlaten(zoals velen hebben gedaan)toen veel belangrijke partijleden hun radicale standpunten kracht bij gingen zetten.

De biografie over Mussert kan ik iedereen aanraden om te lezen. Wat Allert terecht schrijft over de tegenstellingen in de partij m.b.t. radicalisering staat daar ook in beschreven.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 19:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik maak geen onderscheid tussen rehabilitatie van de wel - en de niet-NSB lid zijnde broers. Ik zie dat onderscheid namelijk niet.

Nogmaals, NSB lid zijn op 10 mei 1940 vind ik een substantieel andere zaak dan het enkele maanden later nóg zijn. Er waren in Nederland zo'n 10% symphatisanten van rechts nationalistische partijen eind jaren dertig. Het gros had ook warme belangstelling van de beroepsofficieren in ons leger. Prominenten als Seyffardt, Snijders, Calmeijer, Scharroo, etc.etc. stonden aan de basis van rechtse splinterpartijen, de NSB of hadden sterke symphathie voor hun nationalistische gedachtengoed. Van de genoemden was Seyffardt de enige die dit doorzette en werkelijk de mist in ging. Het gros der officieren was echter geporteerd van de sterke staat en de vermindering van de democratische inbreng van het 'klootjesvolk' bij het beleid. Zij waren om het maar zo te zeggen, ambitieus richting een autoritaire staat. Ook menig streng gelovige voelde zich aangetrokken tot de ordeherstel ambities die rechts nationalistische partijen nastreefden. De meest voorname reden waarom ambtenaren spoedig geen lid meer mochten worden van politieke partijen was dat heel veel beroepsofficieren zich maar al te aangetrokken voelden tot deze partijen die het niet erg nauw met de democratie namen, er althans niet veel mee op hadden. Gevolgens van de veranderingen in de periode 1918-1920, waarbij onder meer het leger een enorme knauw had gekregen en de socialisten en communisten als anarchisten werden gezien. Een tijdsbeeld dat vrijwel iedereen anno nu volkomen discrimineert en waarbij de nuances ten aanzien van de NSB en andere rechts nationalistische partijen totaal uit beeld blijven. Dat is redeneren met de kennis van na de oorlog. Onterecht en onzuiver.

Een fatsoenlijke partij? Was de SDAP een fatsoenlijke partij, heer Leentvaar? Meneer Troelstra heeft bijkans een revolutie in ons land gebracht. De jaren dertig waren geen jaren waarin er orde was. De politiek stuurde het leger op stakers af, liet met scherp schieten op demonstranten. Dat de NSB een toen nog zeer kleine WA had die zich vooral liet bewonderen in hun uniformen, zij gezegd. Maar massale knokpartijen? Die waren dagelijkse kost. Door communisten, door nationaal-socialisten, gewone socialisten en dankzij de politiek door leger en politie.

Dat de NSB zich weinig aan de protocollen gelegen liet liggen zij gezegd. Het was een partij die zich weinig beschaafd opstelde. Rost van Tonningen hield weerzinwekkende betogen in de tweede kamer, en werd als reactie als melaatse behandeld. Analoog aan Jan Maat relatief kort geleden.

Dat er een divergerende strijd gaande was binnen de NSB is duidelijk. Dat kostte hen veel leden en actieve spelers. Desondanks was een aanzienlijk deel der leden anno mei 1940 geen fascist of pro-Duits. Of Christiaan van Dijk dat wel was is mij niet bekend. Ik weet wel - uit informatie van zijn eigen familie - dat hij een fanatieke NSB'er was. Dat zegt me nog niets over zijn mogelijk subversieve aard. Daar kreeg hij de kans immers niet toe.

Aangezien beide broers niets op hun kerfstok hadden, dienen ze naar gelijkheid te worden gerehabiliteerd. En naar ik begrepen heb gebeurt dit ook. Eindelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 20:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Je kunt moeilijk volhouden dat de NSB al niet voor de oorlog radicaliseerde.
Na de verkiezingsnederlaag van 1937 liet Mussert ( niet uit overtuiging, wel uit opportunisme en ook als reactie op de steeds grotere tegenwerking die hij in Nederland kreeg ) steeds meer zijn oren hangen naar de " volkse " elementen in zijn partij. Alleen al de maatregel ( 22 oktober 1938 ) de NSB te sluiten voor Joden (degenen die lid waren mochten dat blijven ) wijst daar op. Maar je kunt natuurlijk onmogelijk iedereen, die niet meteen zijn conclusies daaruit trok en voor de partij bedankte, daarom veroordelen. De grote meerderheid van de NSBérs was om heel andere, grotendeels legitieme, redenen lid van de partij geworden en bleef zijn hoop en vertrouwen op de in principe gematigde Mussert stellen.
Die in de oorlog vervolgens steeds meer op een hellend vlak zou raken.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 22:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Precies Hajo. Zo waren er veel agrariërs lid van de NSB. En echt niet omdat die partij het lidmaatschap door Joden verbood. Een belangrijk deel der leden zag daarvan het gevaar nog nauwelijks.

Helaas, de zaken worden te vaak beschouwd door mensen van nu met de wijsheid van nu. We hadden geen internet en ook geen persmuskieten die alles bloot legden. En veel te vaak vergeet men dat radicaal een zaak was die voor een veel breder spectrum gold. Radicale socialisten en radicale communisten waren er ook. De NSB was bovendien ook lange tijd een protestpartij, zoals nu bijvoorbeeld de PVV en TON een dergelijke (bij)rol hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2009 23:03
Totaal berichten: 94
Zoals Allert zegt: je moet ervoor waken om de NSB en de NSB'ers, met de kennis van nu als uitgangspunt, op één grote hoop te vegen en ze in schoenen te schuiven wat Nazi-Duitsland in 1940-1945 heeft aangericht.

In de jaren dertig bestond binnen de NSB een voortdurende frictie tussen verschillende stromingen. De één had zich het idee aangepraat dat alle politici leugenaars zijn, die hun beloften toch nooit waarmaken. Dat deel van de NSB-leden was in feite 'proteststemmer', te vergelijken met de PVV- en TON-stemmers van nu.

Anderen gingen verder: Mussert stond een soort fascistische staatsinrichting voor (à la Mussolini in Italië), maar was wel voorstander van een onafhankelijk Nederland. Hij vond niet dat Nederland zich moest laten inlijven door Duitsland, en rassenhaat was hem aanvankelijk ook tamelijk vreemd.

Weer anderen binnen de partij vonden wél dat Nederland aansluiting moest zoeken bij Duitsland en waren bovendien antisemiet.

Kortom: een glijdende schaal, waarbij zij aangetekend dat zelfs de meest radicale, antisemitische leden niet per definitie van mening waren dat er de komende vijf jaar systematisch zes miljoen joden moesten worden vergast. Zo simpel ligt het allemaal niet, en om die reden is het onverstandig om bij het horen van de naam 'NSB' meteen in een Hitler- en holocaust-kramp te schieten. Niet elke NSB'ers verdient het om dergelijke zware munitie op zich afgevuurd te krijgen, zoals niet elke CPN-stemmer (en laat staan SDAP-stemmer) de wandaden van Stalin en Mao op zijn bord hoort te krijgen omdat hij 'rood' is.

Mijn houding: analyseer in elk individueel geval wat de desbetreffende NSB'er geroepen en gedaan heeft, en bepaal op basis daarvan in hoeverre hij antisemiet, landverrader en misdadiger is. Dat is een algemene stelregel, wat mij betreft. Overigens zij aangetekend dat ik de achtergronden van de gebroeders Van Dijk niet ken. Over hen heb ik dus geen ferme mening.
» Deze reactie is geplaatst op 5 januari 2009 12:53
Totaal berichten: 2
Het komt op mij allemaal een beetje vreemd over....dat Pieter van dijk erkent wordt als oorlogsslachtoffer is te begrijpen al is het wel erg laat. Dat Christiaan erkent wordt snap ik niet. Hij was al vroeg lid (stamboeknr 380) en is ook na de radicalisering in '37 lid gebleven en hij was daarnaast ook lid van de WA. Dat beide volkomen onterecht gefussileerd zijn moge duidelijk zijn maar het blijft een bizar verhaal. Tenslotte zijn er meer NSB-ers in de meidagen van '40 doodgeschoten en dat alleen omdat buurtbewoners melden dat zij "fout"waren en mogelijk vijandig waren t.a.v de Nederlandse troepen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2009 03:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ook Christiaan is, wat er verder ook op hem aan te merken mag zijn, een oorlogsslachtoffer. Net zo goed als ieder ander, die in de meidagen zijn leven heeft moeten laten.
Dat al die mogelijke andere in de meidagen onterecht doodgeschoten NSBers (nog ) niet als oorlogsslachtoffer zijn erkend zal samenhangen met het feit dat zich niemand daarvoor tot nu toe sterk gemaakt heeft. In Dordrecht is dat dus kennelijk wel gebeurd.Iemand zal tenslotte het initiatief moeten nemen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2009 10:52
Totaal berichten: 103
Edward schreef: Dat Christiaan erkent wordt snap ik niet.

Welnu, dat is dan erg jammer, omdat het in feite heel simpel is. Ongeacht het feit dat meneer lid was van de NSB, deelnam aan de WA en na 1937 deel bleef nemen aan dit gebeuren, hebben we in Nederland nog altijd een aantal rechtsregels. Daar hoeven we niet altijd blij mee te zijn, maar zo gaat dat in een democratie.

Daarnaast zal je naar de situatie moeten kijken aan de hand van de destijds geldende rechtsregels zonder gebruik te maken van wat er nadien bekend geworden is over de NSB c.s. Dat kleurt namelijk de beeldvorming al in en dat moet je nu juist niet doen wil je objectief een mening vormen.

Bovendien had Christiaan, voor zover bekend, geen strafbare feiten jegens onze soldaten of ons land gepleegd.

Moord, en daar hebben wij het nu over, mag niet. Dat is nu verboden en wordt bestraft en dat was mei 1940 ook verboden en werd bestraft, althans had moeten worden bestraft. Christiaan is simpelweg vermoord. Vermoord omdat hij een politieke overtuiging had, en zich daar aktief voor inzette, die velen niet beviel.

Vermoord omdat men overal de spoken van verraad zag, daar een schuldige voor wilde hebben en bestraffen. Vermoord omdat iemand, die zijn politieke vrijheid van meningsuiting niet aanstond, besloot dat Christiaan en zijn broer kennelijk verraders waren en gestraft diende te worden door hen het leven te ontnemen.

Zo simpel liggen, in het kort, de feiten ZOALS IK ZE ZIE.

Dat Christiaan dus gerehabiliteerd word is niet meer dan terecht. Hij was niet krachtens het recht schuldig bevonden aan landverraad o.i.d., kreeg geen eerlijk proces, werd geen Juridische bijstand vergund. Alle rechten, waar elke burger in dit land zich bij verdenking tegen hen op kan beroepen, werden hem ontzegd.

Het eerherstel is dus op zijn plaats en niet meer dan terecht. Hoe hij zou hebben gehandeld na de capitulatie zullen we nooit weten, dat is slechts speculeren en derhalve niet relevant voor het besluit dat genomen is.

Wat mij echter tot nadenken stemt is het feit dat de militairen die hem en zijn broer gedood hebben zich kennelijk zonder schroom te buiten zijn gegaan aan een oorlogsmisdrijf tegen de eigen bevolking, die zij diende te beschermen. En dat daar niemand van wakker ligt omdat 1 van de slachtoffers lid van de NSB was.

Het feit dat dat lidmaatschap zelfs nu nog genoeg reden is voor sommigen om zijn moord te accepteren en hun ongeloof over rehabilitatie uit te spreken, is voor mij in ieder geval aanleiding om mij ernstig zorgen te maken. Kennelijk mag je dus, alleen vanwege je politieke overtuiging, vermoord worden.

Ik heb toch altijd gehoopt dat we iets geleerd hebben van de 2e Wereldoorlog.
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2009 12:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik ben het met je eens ( zie ook hieronder ), maar toch nog een kanttekening.
De Nederlandse militairen, die hiervoor de verantwoordelijkheid droegen, opereerden natuurlijk ook onder voor hen totaal onbekende extreme omstandigheden. Tijdens die felle straatgevechten in Dordrecht zal daarom menselijkerwijs niet altijd de ratio de boventoon hebben gevoerd.
Daarbij zullen ook andere sentimenten naar boven zijn gekomen.
Wat niet wegneemt dat dit in principe nooit had mogen gebeuren.
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2009 12:23
(redactie)
Totaal berichten: 225
Inderdaad, het gaat alleen om de situatie in mei 1940, niet de naoorlogse situatie. Dat de gevoerde procedure niet conform was, staat buiten kijf. Daarmee zal moeten worden geconstateerd dat ook Christiaan onschuldig moet zijn, althans hij is ten onrechte en onrechtmatig veroordeeld en daarmee moet hij voor onschuldig worden gehouden.

Dat wil overigens in het geheel niet zeggen dat zou hij niet zijn gestorven, hij in de naoorlogse berechtingen niet een bepaalde straf zou hebben gekregen. Daarover kunnen we ons niet buigen want de hypothetische situatie waarop een veroordeling zou moeten worden gestoeld heeft zich vanwege de gebeurtenissen in mei 1940 niet kunnen verwezenlijken.

Welk moreel oordeel dan ook wordt gebezigd en daarbij kan ik mij voorstellen dat een woord als rehabilitatie en erkenning als oorlogsslachtoffer enige weerzin oproept, het oordeel van mei 1940 was onrechtmatig en verwerpelijk. Reeds daardoor dienen de namen van deze twee heren te worden gezuiverd van de blaam waartoe het oordeel van de dood is gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2009 12:42
Totaal berichten: 19
Nog een kleine aanvulling op mijn betoog;

Samengevat: Ik ben voor rechtsherstel van Chris van Dijk. Hij heeft geen kans gehad om echt "fout" te worden. Voor zijn broer die helemaal niets te verwijten valt ben ik voor rechts en eerherstel.

Beide mannen is afschuwelijk onrecht aangedaan en zij zijn oorlogsslachtoffer zoals elk ander slachtoffer van de meidagen. Zij horen naar mijn mening dus op de lijst van gevallenen.

Maar als er termen als martelaarschap gaan vallen, staan mijn haren recht overeind ! De zucht naar rehabilitatie van Nationaal-socialisten en fascisten en ander gebroed bespeur ik op internet steeds vaker.

Waarom ben ik deze mening toegedaan ?

Mijn oma's broer (een prominent NSB-spreker voor de oorlog) verliet onder grote druk van zijn omgeving de NSB in 1937.

Volgens mijn oma waren er thuis veel ruzies en meningsverschillen over zijn politieke activiteiten.Mijn overgrootvader was een zeer koningsgezinde antirevolutionaire politieofficier die in Atjeh diende bij de Marechaussee van het KNIL(ridder MWO).

Toen hij Hitler hoorde schreeuwen en krijsen in '33 wist hij al meteen dat het oorlog zou worden in de toekomst en de haat tegen andersdenkenden maakte hem erg bezorgd, terwijl hij zelf zeer rechts was van politieke overtuiging, let wel dit was al begin jaren '30

NSB'ers werden voor de oorlog vaak al met de nek aangekeken en veel mensen waarschuwden tegen deze abjecte denkbeelden die zouden ontaarden in massamoord en oorlog. Mijn grootouders wisten van de joden-vervolging en dictatuur in Duitsland en wisten dat de NSB niet deugde. Maar dat het zo slecht af zou lopen konden zij ook niet voorzien.

De smoesjes van "We konden het niet weten"; De NSB was een gewone politieke partij enzovoort gaan er bij mij dus niet in !

Mijn grootvader(waar ik erg trots op ben) schijnt volgens anderen vanaf 1941 in de onderduikers-hulp actief te zijn geweest en later kwam hij bij de inlichtingendienst waar hij tot zijn dood werkzaam zou zijn.

In zijn nalatenschap trof ik een lijst met alle verdachte personen in 1944.
Ook mevrouw van Dijk staat op deze lijst.

Mijn grootvader schaamde zich heel erg voor bepaalde "collega's" die nooit iets voorstelden in het verzet en na de oorlog ineens NSB'ers gingen arresteren. Vaak betrof dit NSB'ers die alleen maar lid waren geweest en nooit iemand hebben verraden, zelf eten gaven aan anderen. Deze mensen werden aan het Oranjepark vreselijk mishandeld (zelfs vrouwen en kinderen)terwijl de grote collaborateurs buiten schot bleven.

Als we niet uitkijken worden straks de massa's mensen gerehabiliteerd die de spullen van weggevoerde joden stalen en hun huizen in bezit namen.
Ja wat een een volk zijn wij ! Nog geen 1 procent deed iets tegen het onrecht !

NEDERLAND HEEFT VEEL MEER SS-VRIJWILLIGERS EN COLLABORATEURS OPGELEVERD DAN VERZETSSTRIJDERS. DIT MAAKT VEEL DUIDELIJK OVER ONS VOLK.

De Nederlandse overheid voert sinds de oorlog campagne om ons af te schilderen alsof bijna iedere Nederlander tegen de Nazi's was en in het verzet zat en joden heeft geholpen. Helaas is de realiteit precies omgekeerd !
In 1946 werden teruggekeerde joden onder druk gezet om in Amsterdam een monument op te richten uit dankbaarheid voor de "massale" hulp die de joden gehad zouden hebben gekregen van ons.

De realiteit is dat wij samen met de Duitsers verantwoordelijk zijn voor bijna alle weggevoerde en vermoordde burgers. Het grootste deel Nederlandse bureaucraten hielpen de Duitsers maar wat graag !

Nu wil men (niet alleen op dit forum)eerherstel voor allerlei NSB'ers en ander uitschot. De reacties in de telegraaf over Johannes Heesters zijn exemplarisch voor hoe de gemiddelde Nederlander dit ziet.

Ik dacht dat "Wir haben es nicht gewusst" een typisch Duitse uitspraak was, maar hier kunnen wij er ook wat van !

Zie de realiteit eens onder ogen en kijk nog eens kritisch naar de rol die wij zelf speelden toendertijd.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 11:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Waarde Maarten,

Ik heb je hartekreet maar gewoon geplaatst, hoewel ik het behoorlijk ongenuanceerd en uit zijn verband getrokken vind.

Ik voel er niets voor op de inhoud verder in te gaan. Off-topic en wat mij betreft ook te ongenuanceerd.

Maar een ding vraagt wel om duidelijkheid, althans naar jou toe. En dat is dat er geen enkele sprake is van streven naar eerherstel op deze site of op dit forum voor NSB leden persé. Er is in het onderhavige geval sprake van een tweetal jongeren die volkomen onterecht zijn geëxecuteerd door Nederlandse militairen. Eén daarvan was lid van de NSB. Dat vergroot jij uit.

Voor mij en vele anderen was hij op dat moment niet meer of minder dan een burger van Dordrecht en zonder enige werkelijke aanleiding werd hij op grond van mensen die denken dat NSB'ers anno mei 1940 al collaborateurs waren - nog erger franc tireurs waren - uit zijn huis gehaald en doodgeschoten. Zijn NSB lidmaatschap is totaal irrelevant in deze.

Je opmerking over nagestreefd eerherstel voor NSB'ers is in elk geval voor dit forum niet van toepassing. Ik werp dat soort kwalificaties verre van me.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 11:32
(redactie)
Totaal berichten: 225
Ik vermoed dat de door u geconstateerde zucht naar rehabilitatie te maken heeft met de verwerking door een samenleving (met name in het laatste decennium) van het levensgroot trauma dat de Tweede Wereldoorlog natuurlijk voor onze samenleving was. Het bekende gezegde: “Tijd heelt alle wonden”, lijkt zelfs voor het trauma van de Tweede Wereldoorlog opgang te doen.

Men ziet bij verwerking van trauma’s vaker excessen; soms slaat acceptatie dan teveel door in blinde vergevingsgezindheid. Ik ben het zeer met u eens dat we daarvoor beducht moet zijn, maar mogelijk nog meer beducht voor het doorslaan van de schaal naar de andere zijde waarbij zelfs familie of nabestaanden de foute naam van de betrokkene wordt nagedragen.

Ik waardeer uw oproep als een oproep uit het hart, hoewel die oproep wat mij betreft wel flinke nuancering verdient. Laten we daarbij ook niet vergeten dat de sympathie voor Duitsland in de jaren voor 1940 veel groter was dan menig Nederlander op dit moment voor ogen heeft. Overigens heeft ons forum geen doelstellingen die de NSB direct betreft. Mijn mening is dan ook een strikt persoonlijke.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 12:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik wilde toch nog even reageren op het volgende, ook al is het enigszins off - topic:

"Ja wat een een volk zijn wij ! Nog geen 1 procent deed iets tegen het onrecht !

NEDERLAND HEEFT VEEL MEER SS-VRIJWILLIGERS EN COLLABORATEURS OPGELEVERD DAN VERZETSSTRIJDERS. DIT MAAKT VEEL DUIDELIJK OVER ONS VOLK".

Door professor L de Jong is destijds een poging gedaan een en ander in percentages uit te drukken. Volgens hem zou 5% actief met de Duitsers hebben gecollaborerd en zou 3% op de een of andere manier bij het verzet betrokken zijn geweest. De rest wordt bestempeld als "GRIJS" in allerlei schakeringen. Als je "grijs" uitlegt als apert fout ( want niet duidelijk anti - bezetter ) krijg je inderdaad een zeer negatief totaalbeeld over de Nederlandse bevolking in bezettingstijd.
Interpreteer je " grijs " als in elk geval niet - pro Duits dan wordt het beeld al behoorlijk anders.
Duidelijk is dat het zo simpel niet ligt.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 12:08
Totaal berichten: 103
Ik begrijp dat onderwerpen als deze nogal emotionele reactie's kunnen oproepen. Ik zal derhalve niet al te veel inhoudelijk ingaan op de inhoud van Maarten's reactie, aangezien die het onderwerp "de gebroeders Van Dijk"
in sneltreinvaart voorbij snelt. Let wel: ik spreek hier in grote lijnen, zonder het aanhalen van allerlei uitzonderingen, mitsen of maren want anders kan ik de website vullen met tekst.

Geschiedenis is het verleden, maar altijd een verleden dat zijn invloed heeft gehad op het heden. Zonder Willem van Oranje, zonder de V.O.C., zonder
WW2 was ons land nooit geweest wat het nu is. Ons land, ons volk, ons volksaardje is gevormd door ons verleden. Het verleden is dus nodig om het heden te begrijpen en het heden vorm te geven en derhalve zullen we onze jeugd moeten onderwijzen over het verleden.

Dat kan dus op 2 manieren:
a) Propaganda.
b) Waarheidsvinding.

ad a) U gaf het zelf al aan, we hebben een aardig beeld over ons volk de wereld in geholpen. Dat dat beeld niet geheel correct is moge duidelijk zijn. Wat dat betreft kunnen we nog veel leren van bijv. de Duitser die doorgaans niet wegrennen voor hun verleden en het benoemen.

Daarnaast zien we natuurlijk ook dat menigeen in Nederland te pas en ongepast, als het maar politiek, maatschappelijk of op wat voor manier uitkomt, WW2 aanhaalt om het (morele) gelijk te behalen. Ik zal u de details verder besparen, ik denk dat mijn betoog helder is.

ad b) Dit is waar het om zou moeten gaan, en wat bijv. De grebbeberg hoog in het vaandel heeft staan.
Wij kunnen alleen van de geschiedenis leren als wij het daadwerkelijk onder de ogen zien. Niet de politiek correcte versie, niet de versie om politieke, maatschappelijke of persoonlijke doelen na te streven, maar de simpele saakte waarheid.

Geschiedenis lees je niet, bestudeer je dus ook niet. Domweg boekjes lezen, akten lezen, verklaringen lezen, dat zet geen zoden aan de dijk.
Geschiedenis beleef je ook niet. Het moment dat je geschiedenis beleeft is het moment dat je meteen moet stoppen. Beleven betekent emoties krijgen, en dat vertroebelt de beeldvorming.

Geschiedenis stel je vast. Je rechercheert, je onderzoekt de feiten en omstandigheden, je speurt, je doet aan contra-expertise, je houd alle mogelijkheden open en ellimineert een voor een totdat je het dichst bij de feitelijkheid komt. Geschiedenis is recherche-werk optima-forma.

Dit vereist dat je persoonlijke emoties achterwege laat, je al het aangeleerde goed/slecht denken uitschakeld en onbevangen aan de zoektocht begint.

En dat is precies wat men dient te doen bij het beoordelen van de dood van de gebroeders Van Dijk.
Alle kennis van nu, vooringenomenheid noem ik dat, dient uitgeschakeld te worden. Alle aangeleerde emoties en goed/slecht denken zodra het woord NSB ten sprake komt, dienen uitgeschakeld te worden.

Je zal zonder vooringenomenheid naar de feiten en omstandigheden moeten kijken. Bij de politie noemen ze dat de 7 "gouden" W's: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Waarmee, Welke wijze.

Vervolgens zal je aan de hand daarvan moeten bepalen welke onderzoeksuitslag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het dichtst bij de werkelijke gebeurtenis ligt. Ook dat zal zonder vooringenomenheid, emotie's etc. moeten plaats hebben. (Vandaar dus ook dat we in Nederland bijvoorbeeld een onafhankelijke rechterlijke macht hebben).

Het uit onderzoek dat gedaan is, is vervolgens gebleken dat de gebroeders Van Dijk in koele bloede omgebracht zijn. Tegenwoordig zouden we dat zinloos geweld noemen.

Jarenlang hebben zij te boek gestaan als verraders, Franc Tirreurs.
Jarenlang bleef hun naam bezoedeld met een leugen, werd hun "eer en goede naam" om in het Nederlands recht te blijven aangetast.

Eer en goede naam?? Jawel. Zoals eerder gesteld Christiaan was lid van de NSB. Hij stond een aantal veranderingen in Nederland voor en mischien ook wel meer. Maar dat zullen we NOOIT weten.
Zijn dood dient dus beoordeeld te worden naar het moment en niet na wat wij heden ten dage voor (aangeleerde) mening over de NSB hebben. (Ik zeg aangeleerd omdat menigeen een mening heeft echter zelf nooit onderzoek naar de NSB gedaan heeft).

Christiaan is dus vermoord, hoogst waarschijnlijk vanwege zijn politieke overtuiging. Punt.
Zijn eer en goede naam (hij had namelijk tot dat moment niet aantoonbaar strafbare of verradelijke handelingen voor de vijand verricht)zijn dus sedert zijn dood aangetast.

Is er nu dus sprake van eerherstel, rehabilitatie?? Jawel, dat is er.

Helaas, en dan kom ik terug op eerdere opmerkingen in mijn vorige posting, hebben sommigen in Nederland niets geleerd.

Dit blijkt mijns inziens uit o.a. het volgende:
Daar waar wij de fouten van destijds onder ogen zouden moeten zien en als voorbeeld dienen door te geven aan de generatie's na ons, beginnen enkelen al met het baggataliseren. U, helaas, bent daar een voorbeeld van.

Iemand wordt vermoord alleen vanwege zijn politieke overtuiging. En u baggataliseert dat door te stellen dat:
- Hij heeft geen kans gehad om echt "fout" te worden.
Mijn vraag is dan: waar haalt u de wijsheid vandaan?? Dit impliceert namelijk dat hij dat anders vast en zeker geweest zou zijn. Waarom? Omdat hij lid van de NSB en WA was in mei 1940?? Ook impliceert u daar mee dat hij toch al "fout" was. waarom? Hoe weet u dat?

- Voor zijn broer die helemaal niets te verwijten valt....
Wat valt Christiaan dan te verwijten? Dat hij lid was van een toegestane politieke partij? Dat hij gebruik maakte van zijn vrijheid van meningsuiting, van het bedrijven van zijn politiek, van vergadering?

Vervolgens plaatst u de vermelding op deze website enerzijds in een zeer kwaad daglicht door te stellen: De zucht naar rehabilitatie van Nationaal-socialisten en fascisten en ander gebroed bespeur ik op internet steeds vaker.
Anderzijds legt u wederom een verband tussen Christiaan en "Nationaal-socialisten en fascisten en ander gebroed". Dat is een verwerpelijke manier van bespreken van dit onderwerp, en geeft geen positieve indruk betreffende normen en waarden.

Eerder stelde u al: De broer die geen fascist of nationaal socialist was heeft natuurlijk recht op de hoogste vorm van rehabilitatie!
Met andere woorden: De rechtstaat is voor iedereen, maar voor sommigen net iets minder. Waar leggen we dan de grens?? Een NSB-er is per definitie een minder soort mens, een Stalinist of socialist per definitie een beter mens. Of maakt het dan ook nog uit of je uit Dordrecht komt of Amsterdam, of gaan we selecteren op wat je familie in het verleden gedaan heeft?


En dat bedoelde ik dus met de opmerking dat sommigen kennelijk niets geleerd hebben van destijds. Soortgelijke methoden van verdachtmaking en zwartmaken hebben uiteindelijk geleid tot de dood van Christiaan en Pieter, het jarenlang bezoedelen van hun eer en goede naam en die van de familie Van Dijk.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 14:07
Totaal berichten: 19
Beste Hugo,

Hierbij mijn reactie op je schrijven:

Als je mijn reacties goed leest schrijf ik nergens dat de rechtstaat niet voor NSB'ers geldt. Ik pleit voor rechtsherstel voor Christiaan en volledige rehabilitatie voor zijn broer.
Ik vind het ook heel erg wat die jongens is overkomen.

Je zegt;
"Iemand wordt vermoord alleen vanwege zijn politieke overtuiging. En u baggataliseert dat door te stellen dat":

- "Hij heeft geen kans gehad om echt "fout" te worden.
Mijn vraag is dan: waar haalt u de wijsheid vandaan?? Dit impliceert namelijk dat hij dat anders vast en zeker geweest zou zijn. Waarom? Omdat hij lid van de NSB en WA was in mei 1940?? Ook impliceert u daar mee dat hij toch al "fout" was. waarom? Hoe weet u dat"?

Mijn antwoord is: Ja, Christiaan had naar mijn mening een foute politieke overtuiging!

Kijk naar het partijprogramma van de NSB en andere propaganda. Als je dat niet fout vindt ....? Ik haal mijn "wijsheid" dus uit artikelen die ver voor de oorlog zijn geschreven !

Citaat:
De toenmalige Nederlandse regering probeerde al vanaf 1933
de NSB terug te dringen, door in 1933 ambtenaren te
verbieden lid te worden van de partij. Ook vele intellectuelen,
m.n. de leden van het „commitee der waakzaamheid“,
bestreden Mussert of staken de gek met hem aan. Hetzelfde
gold voor socialistische kringen. Toen de WA steeds vaker
van zich deed spreken door onbeschoftheden, vechtpartijen en
gewelddadigheden, werden de activiteiten door de regering
met zware verplichtingen voorzien.
Partijen en media vielen de NSB toenemend aan. Rond
30.000 Nederlanders van verschillende partijen, waaronder
vele bekende personen, verenigden zich in de organisatie
“eenheid door Democratie” (E.d.D.), om zo een tegengewicht
van de NSB te vormen.
In 1936 keerden zich zowel de oud gereformeerden als de
katholieke kerk tegen de NSB. In de katholieke kerk werd
ieder contact met de NSB van nu af aan als verboden en als
een zonde beschouwd, daarom werden de aanhangers van de
NSB niet meer tot de heilige sacramenten toegelaten, wat
overeenkomt met een maatschappelijke veroordeling. Vele vakbonden volgden het voorbeeld, doordat
ook zij NSB-ers gingen weren. In het voorjaar van 1937 behaalde de NSB bij de parlementsverkiezingen
nog maar 4,2% van de stemmen- i.p.v. de door de NSB verwachte 25%. Bij de provinciale verkiezinegn
van 1939 was het nog maar 3,9%.
Toen de eerste berichten in Nederland verschenen/de ronde deden over pesterijen tegenover Joden en de
oprichting van concentratiekampen in Hitlerduitsland, het grote voorbeeld van de NSB, liep het ledenaantal van de NSB aanzienlijk terug. Dit werd nog versterkt doordat Mussert een steeds radikalere
positie innam en zich lovende uitliet over de “aansluiting” van Oostenrijk aan Hitlerduitsland. Begin 1940
had de NSB nog maar 27.000 leden – ongeveer de helft minder dan in 1936. Op grond van de matige
ledenbijdragen en het afnemende ledenaantal was de NSB voor instandhouding van de vertakte
organisatiestructuur aangewezen op financiele en logistieke ondersteuning van Duitland.

Artikel uit de Krant „Het Volk“, 18-11-1938
Hoe Ir. Mussert het Jodenvraagstuk ziet
De NSB hield donderdagavond in het
Concertgebouw een vergadering, waar Mussert
het standpunt ten opzichte van het
Jodenvraagstuk uiteen zou zetten. Het is voor
degenen, die nog mochten menen, dat de NSB
niet: anti-semitistisch is, een zeer leerzame
vergadering geworden.
Mussert begon met te verklaren, dat aan de
Joden in Duitsland „onrecht“ gedaan was,
hetgeen overigens niet te vergelijken was met
wat de Joden in 1900 de boeren gedaan hebben.
Daarbij vergeleken is het niets. Overigens moet
men er rekening mee houden, dat het standpunt
van de Duitsers nu eenmaal is, dat de Joden
Duitsland moeten verlaten - zij willen niet en nu
hoeft men ze onder druk gezet. Het
Jodenvraagstuk is voor Duitsland inderdaad
dringend, verklaarde hij. Zie maar eens naar de
verdeling van de Joden over de landen van
Europa. Spanje heeft twee Joden per 10.000
inwoners en Mussolini heeft hun uitbuiting
sropgezet, toen er tien per 10.000 kwamen. En
Duitsland had niet minder dan 110 Joden per
10.000 inwoners. (Geroep: Foei!). Met
verheffing van stem vervolgde hij: „Nederland
had 170 Joden per 10.000 inwoners in 1934!“
Hierop ontstond een luid lawaai, gefluit en geschreeuw: „Schande!“ „En thans“, zo vervolgde
Mussert, neem ik aan, dat het 250 zijn.“ De vergadering barstte op deze verklaring in gebrul uit.
Een dagblad heeft indertijd voorgesteld, zo zei hij, om de nationaal - socialistische Duitsers uit ons
land te verwijderen en er Duitse Joden voor in de plaats te nehmen. Algemeen geroep: „Schande!
Vreselijk! Wij worden een Jodenstaat.“

- Je schrijft ook:
"Eer en goede naam?? Jawel. Zoals eerder gesteld Christiaan was lid van de NSB. Hij stond een aantal veranderingen in Nederland voor en mischien ook wel meer. Maar dat zullen we NOOIT weten.
Zijn dood dient dus beoordeeld te worden naar het moment en niet na wat wij heden ten dage voor (aangeleerde) mening over de NSB hebben. (Ik zeg aangeleerd omdat menigeen een mening heeft echter zelf nooit onderzoek naar de NSB gedaan heeft)".

Mijn antwoord, lees de bovenstaande citaten van voor de oorlog nog eens !
Daar is niets aangeleerd bij, deze feiten waren voor de oorlog al lang bekend. De feiten liegen niet !!!!!!!!

Fijne veranderingen stond Christiaan voor zeg ! Veranderingen die mijn grootvader's leven hebben verwoest, zijn kinderen en kleinkinderen voelen nog steeds dit verdriet.

Je schrijft ook :
-Anderzijds legt u wederom een verband tussen Christiaan en "Nationaal-socialisten en fascisten en ander gebroed". Dat is een verwerpelijke manier van bespreken van dit onderwerp, en geeft geen positieve indruk betreffende normen en waarden.

Mijn antwoord: Wilt u nu beweren dat iemand die lid is van de NSB(christiaan)niet in verband gebracht mag worden met nationaal socialisme ?

Als mensen mijn mening vooringenomen vinden en emotioneel, dan ben ik het met het eerste niet eens. Emotioneel ben ik zeker en ik verwijs nog maar eens naar de kleine greep uit vooroorlogse waarschuwingen tegen de NSB.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 15:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
U acht zichzelf niet vooringenomen?

U put zich uit de NSB als een democratisch en maatschappelijk verwerpelijke partij te schetsen, hetgeen zij anno 1940 in grote lijnen was. Dat is min of meer een gegeven. Er zullen weinig mensen zijn die het debat daarover aan hoeven gaan.

Uw grote mate van vooringenomenheid blijkt uit het feit dat u Christiaan van Dijk a-priori als misdadig, minderwaardig of anderszins kwaadaardig portretteert In feite stelt u zelfs dat wegende de algehele status van de NSB, het net iets minder stout was Christiaan zonder enige vorm van proces tegen de muur te zetten dan zijn van onbesproken gedrag verdachtte broer.

U hebt wat mij betreft met uw laatste twee bijdragen slechts aangetoond zelf de objectiviteit niet aan te kunnen als het de duiding van deze kwestie betreft. Voor de wet was er namelijk met Christiaan net zo weinig aan de hand als met zijn broer. Beiden waren volkomen onschuldig aan het ten laste gelegde en aangezien Christiaan zich niet anderszins subversief of erger heeft gemanifesteerd - voor zover bekend - is er geen enkele aanleiding in de rehabilitatie van beide broers enig onderscheid te maken.

Ik merk dat het objectiveringsbeginsel en de fundamenten onder ons strafrecht u zwaar vallen. Het is juist degene die vooringenomen is, die dergelijke zeer voorname fundamenten van onze rechtsstaat betwist door omstandig te beargumenteren waarom zij niet voor een ieder zouden moeten gelden. In dat licht komt het me dan ook uiterst merkwaardig over dat u juist mensen op dit forum lijkt te beschuldigen van drang tot rehabilitatie van NSB'ers en (vermeende) landverraders. U kunt ons toch bezwaarlijk euvel duiden als wij iedere zaak op zijn objectieve merites proberen te beschouwen?
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 15:38
Totaal berichten: 19
Geachte heer Goossens.

U Schrijft:

"Uw grote mate van vooringenomenheid blijkt uit het feit dat u Christiaan van Dijk a-priori als misdadig, minderwaardig of anderszins kwaadaardig portretteert"

Kunt u mij aantonen waar ik dit schrijf, kunt u mij citeren ?

Volgens mij schrijf ik alleen dat Chris een foute politieke overtuiging had. Of hij een goed of slecht mens was laat ik buiten beschouwing. Daar kan ik niet over oordelen.

U schrijft:
"Ik merk dat het objectiveringsbeginsel en de fundamenten onder ons strafrecht u zwaar vallen. Het is juist degene die vooringenomen is, die dergelijke zeer voorname fundamenten van onze rechtsstaat betwist door omstandig te beargumenteren waarom zij niet voor een ieder zouden moeten gelden".

Hoe kunt u dit nu schrijven, ik pleit juist voor rechtsherstel omdat het recht met alle voeten getreden is.
Ik wil alleen het onderscheid duidelijk maken tussen rechtsherstel en eerherstel. Dit zijn 2 verschillende zaken.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 15:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Waarde Maarten,

Ik voel er niets voor mij in een oneindige discussie te laten slepen, waar u wel op uit lijkt te zijn.

Uw gehele betoog is gebaseerd op vooringenomenheid ten aanzien van Christiaan van Dijk. Als u mij nu om citaten vraagt, mag ik dan de wedervraag stellen waarom u zich zo uitput de statuur van de NSB anno 1940 op deze Christiaan te projecteren en dit te koppelen aan het onthouden van eerherstel?

Eerherstel is hier volkomen aan de orde, strafrechtelijk. De betrokkene heeft namelijk het ten laste gelegde niet gepleegd. Hij is niet wegens gebrek aan bewijs of vormfouten ontslagen van verdenking maar wegens het niet plegen van de ten laste gelegde daad of handeling. U weet ongetwijfeld dat het vroegere juridische begrip 'eerroof' verwees naar smaad en laster. Moedwillig mensen in hun eer aantasten. Het beroven van 's mans eer. In casu is er sprake van eerroof geweest met een ultiem gevolg. Alle reden strafrechtelijk volledig eerherstel te verlenen.

Maatschappelijk eerherstel wordt Christiaan ontzegd door mensen die zoals u zich uitputten lieden zoals Christiaan een erfschuld te doen dragen van een organisatie waarvan zij lid waren. Zonder dat u daartoe enig recht noch aanleiding hebt. Christiaan van Dijk heeft bij ons weten nooit zijn land verraden noch subversief daar tegen opgetreden. Hij was op 10 mei 1940 gewoon een burger van dit land zoals zijn broer, zijn buren en zijn stadsgenoten.

Wat mij betreft eindigt de uitwisseling hier en nu. Ik zal mij in elk geval verder niet uitputten u te beantwoorden. Mijn mening over deze kwestie is helder genoeg lijkt me.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 16:13
(redactie)
Totaal berichten: 225
Niet-vooringenomen zijn is als menselijke eigenschap utopisch. Niemand kan zeggen niet-vooringenomen te zijn. Een ieder heeft een bestaanskader opgebouwd waarbinnen hij/zij kan oordelen. Ik vind het moedig te stellen dat u niet vooringenomen bent en ik kan het zeer waarderen wanneer iemand dat probeert te zijn.

Emotionaliteit is zeker niet slecht daar waar het gaat om deze materie. Daarbij komt dat juist de geschiedenis als onderzoeksgebied zich niet erg leent voor een rationele wetenschappelijke benadering. Ik kan mij vinden in de stelling dat de NSB in de periode voor 1940 al verwerpelijk was, maar om nu direct alle leden qq fout te noemen gaat me wel wat ver.

Juist het feit dat elk mens verschillend is en om hem moverende redenen dingen doet of laat is het wezen van ons bestaan. Voor het gemak worden wegen gezocht om mensen in groepen in te delen en vervolgens aan die groep een kwalificatie te plakken van verwerpelijkheid of anderszins, dat neemt echter nog niet weg dat elk persoon op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.

Dat Christiaan een foute politieke overtuiging zou hebben doet daar niets aan af. Ik verval in herhaling wanneer ik zeg dat beide heren niet als schuldig aan hetgeen hen werd verweten moeten worden beschouwd aangezien de procedure op een kwalijke wijze is gevoerd. Reeds daarom moeten we hen juridisch niets verwijten en in dier voege zijn ze dan ook onterecht als oorlogsslachtoffers genegeerd.

Elk ander oordeel is gebaseerd op fictie en daarop kan niemand worden veroordeeld in een rechtstaat als de onze.

Overigens kan ik mij op zich prima vinden in de kwalificaties eerherstel en rechtsherstel en het onderscheid daarin. Zelf zou ik onder verwijzing naar het bovenstaande sterk geneigd zijn om ook eerherstel aan te nemen voor Christiaan hoewel ik het lidmaatschap van een organisatie als de NSB in 1940 niet erg eerbaar vind. Daarbij komt dat het oordeel van een sterveling weinig waarde heeft. Het is goed dat nu ook vanuit betrokken instanties een en ander wordt hersteld.

Ook ik zal mij hier verder niet uitweiden over dit onderwerp. De meningen gewisseld en is er geen overeenstemming hoewel de standpunten naar mijn bescheiden mening niet zo verschrikkelijk ver uiteen liggen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 16:51
Totaal berichten: 19
Beste Allert,

Hierbij mijn laatste bijdrage mbt dit onderwerp.

Je vraagt mij:

Uw gehele betoog is gebaseerd op vooringenomenheid ten aanzien van Christiaan van Dijk. Als u mij nu om citaten vraagt, mag ik dan de wedervraag stellen waarom u zich zo uitput de statuur van de NSB anno 1940 op deze Christiaan te projecteren en dit te koppelen aan het onthouden van eerherstel ?

Ik zal je vraag beantwoorden:

Ik koppel de statuur van de NSB anno 1940 aan Christiaan omdat hij een felle NSB'er en WA-man was.
Lijkt mij logisch dat je het eens bent met de partijstandpunten als je lid bent van een partij, anders wordt je geen lid of zegt het lidmaatschap op als je het er niet mee eens bent.

Ook geef ik aan door de vooroorlogse citaten te plaatsen waarom ik pleit voor rechtsherstel en niet voor eerherstel voor Christiaan !
Voor mij kan een NSB'er die nimmer tot inkeer kwam (zoals mijn oudoom wel deed in 1937) geen eerherstel krijgen.

Nogmaals rechtsherstel en eerherstel zijn 2 verschillende zaken !

Hierbij beeindig ik mijn deelname aan dit onderwerp.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 16:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Een slotwoord nog, waarbij wellicht een muur geslecht kan worden.

Discussiëren over een begrip als eerherstel wordt wellicht een semantische discussie. Ik duid slechts op eerherstel in de zin van het ten laste gelegde. Voorts de eer als gewoon burger van Dordrecht, van dit land.

Ik wil op geen enkele wijze zijn lidmaatschap van de NSB als een eervolle zaak aanduiden. We waren het in oorsprong al eens dat de NSB leden anno 1940 zich in elk geval niet distantieerden van de toen inmiddels extreme portfolio waar de beweging (geen partij Hugo! - en waar kennen we dan van?) voor stond. Daarmee behoorden zij ook in mei 1940 niet tot het graag geziene deel van het volk. Desondanks ben ik de mening toegedaan dat zich toen geen rechtens onoirbare zaak voordeed. Men mocht lid van de NSB zijn en men mocht voor zijn extreme mening uitkomen. Ik herhaal terzake dat er in diezelfde periode even extreme arbeidersbewegingen en communistische bewegingen waren die echter - door de loop van de geschiedenis - nauwelijks in beeld zijn gekomen. Het bedeesde landje van de jaren zestig waren wij bepaald niet in de dertiger jaren.

Op het label eerherstel wil ik dus niet al te veel zout leggen. Laten we het eens zijn daarover van mening te mogen blijven verschillen [agree to disagree] omwille van de nuanceverschillen. Ik wil namelijk erg graag voorkomen dat deze discussie eindigt in een teneur van hardnekkigheid, want daarvoor zijn de verschillen te klein en de intenties te goed.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2009 17:38
Totaal berichten: 1
Wellicht interessant om dit nog eens over te doen tijdens Dordt Open Stad en hiervan waarheidsgetrouwe opnamen van te maken, zodat wij dit lugubere voorval nooit vergeten !
» Deze reactie is geplaatst op 17 januari 2009 19:58
Totaal berichten: 2
Als na-oorlogse Dortenaar ben ik buitengewoon geintreseerd in het Dordte verzet tijdens de tweede wereldoorlog.
Als maatstaf heb ik het boek van dhr.Kors van Loon altijd voor het standaardwerk van het Dordtse verzet genomen.
Nu kreeg ik echter een een boekje in handen van G.J.de Vries,een medewerker van R.Beinema, '' De balans van Verzet in en om Dordrecht'', die de beschrijving van Van Loon allerminst geloofwaardig vindt.
Met name de rol van een aan het verzet deelnemende SD agent ''Herman''.
Deze ''Herman'' was een Dordtse politie-agent die door zijn commesaris aan de SD was uitgeleend.
Volgens Van Loon een een waardevolle informant voor het Dordtse verzet,volgens G.J.de Vries een figuur die een aantal Dordtse verzetstrijders - met name R.Beinema - heeft verraden.
Voor het bijzondere gerechtshof in Den Bosch is deze ''Herman'' veroordeels tot bijna 4 jaar gevaningsstraf.
Mij kwellen de volgende vragen: Heeft Van Loon inderdaad een adder aan zijn borst gekoesterd en wie was deze ''Herman''.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2009 09:54
Totaal berichten: 19
"Herman" was niet zijn echte naam. Zijn echte naam was Evers.
Toendertijd een man van ongeveer in de dertig.
Hij was politieofficier en ging over de politieke recherche te Dordrecht. Hij was ook verbindingsofficier voor de SD en SIPO. Evers stond als felle nazi bekend. Later werd hij adjudant voor de NSB-korpschef.

Evers recruteerde begin 45 in opdracht van de Abwehr enkele R-Netz agenten.
R-Netz is de officiele naam voor de "Werwolf"(stay-behind)organisatie.
Saboteurs en spionnen die achterbleven om de geallieerden te saboteren als de Duitsers al vertrokken waren.

Na de oorlog is dit uitgekomen tijdens verhoren van het Bureau nationale veiligheid(nu AIVD). Dit is allemaal afgehandeld conform de toenmalige bijzondere rechtspleging.

Een van de agenten(van Pelt), was in R-Netz geinfiltreerd op suggestie van de inlichtingendienst van de Dordtse illegaliteit.

Uiteindelijk beschuldigden Evers en van Pelt elkaar van collaboratie.

Er zijn veel getuigenverklaringen afgelegd en uiteindelijk is Evers in hoger beroep tot 4 jaar veroordeeld.

Ik wil er niet veel over zeggen, maar de procesen verbaal tegen Evers zijn niet mals. Zo wordt hij o.a. beschuldigd van het ophalen van (joodse) onderduikers en het mishandelen van die mensen.

Wel heeft hij aan het einde van de bezetting tips aan de ondergrondse doorgegeven, maar zijn intenties laten zich raden.

Het nare in deze zaak is de verdeeldheid onder de ondergrondse in Dordrecht. Er was om het maar voorzichtig uit te drukken sprake van rivaliteit tussen de verschillende groepen. Dit alles veroorzaakt door politieke kleur en persoonlijk belang etc. De gevolgen van deze rivaliteit zijn een oorzaak van afschuwelijke vergissingen zoals in iedere oorlog.

De Dossiers van de bijzondere rechtspleging rond deze zaak zijn sinds kort opengesteld en op te vragen bij het rijksarchief.
» Deze reactie is geplaatst op 26 april 2009 13:11
adrian van dorp
ik will proberen dit in so good mogelijk holland te zeggen ik heb veel reacties gelesen in deze, catogory
om so kort mogrlijk te sijn zou ik willen zeggen dat ongerechte beschuldigingen nog steeds plaats vinden,bv ik word ervan beschuldigt
bij de mensen waaronder ik woon in een ander land,dat wij{hollanders met de germans geheult hebben, dat doet vreselyk pain,en heb het over
het feit dat ik daar all 58 jaar mee tob, als je gaat iets zeggen over andere maak dan absuluut zeker dat wat U zegt waar is, om in je hart getroffen te worden,is nog erger dan fusalasatsy,vele van U hebben niet my ervaring dus moeten maar van my aannemen wat ik zeg
ik verblijf adrian
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2010 04:25
» Dit onderwerp is gesloten
2554