Discussiegroep

Onderwerp: 26e Afdeling Artillerie

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
2.267 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Mobilisatie en interbellum
De 26e Afdeling Artillerie (26 AA) bestond uit één afdeling (3 batterijen) uitgerust met 12 oude vestingkanonnen 15 cm L24 (geen tractie). 26 AA werd tezamen met 24 en 25 AA na de afkondiging van de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 gevormd vanuit de opleidingsdepots I t/m IV Depot Bereden Artillerie (DBA) en de voormalige Vestingartillerie. De afdeling werd hoofdzakelijk gevuld met opgeroepen oudere lichtingen dienstplichtigen. Afdelingscommandant was kapitein D. v.d. Mark.
De 26 AA vormde een onderdeel van het zuidelijk front van de Vesting Holland. Mede omdat er niet over tractiemiddelen werd beschikt, is de afdeling in de meidagen van 1940 niet in actie gekomen.
De 26e afdeling artillerie was vanaf december 1939 t/m 15 mei 1940 in Numansdorp gestationeerd. De kanonnen waren in stelling gebracht aan de buitendijk ten oosten van Fort Buitensluis, deze locatie heet nog altijd “de batterij”.

Vragen:
1. Kan iemand mij vertellen uit hoeveel man en paarden deze afdeling bestond?
2.Ik zou graag in contact komen met iemand wiens vader of opa vanaf 12 april 1940 in Numansdorp en Klaaswaal was gelegerd als behorend tot 1-14 RA en 2-14-RA en daar iets over meer kan vertellen.
3.Bestaan er foto’s van de militaire aanwezigheid van de 26e afdeling artillerie in Numansdorp?
4.Beschikt iemand over de gevechtsverslagen uit de meidagen van 1940 van de 26e afdeling artillerie?
» Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2010 19:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
26.AA beschikte over 24 stukken, waarvan 12 opgelegd en 12 in stelling.

Van 26.AA is slechts één rapport, van de 1e luitenant L. Levison, plv C-Bt. Daarin wordt nagenoeg niets gemeld, anders dan de positie van de batterijen.

Het aantal manschappen en paarden is me niet exact bekend. Wel van 25.AA, dat identiek was uitgerust (zonder opgelegde stukken). Zij hadden 3 officieren, 38 onderofficieren en 158 minderen. Het aantal paarden is me onbekend, maar ook weinig relevant voor de stukken. Slechts de treinen en tros werden met paardentractie verplaatst. Men had immers geen paardentractie voor de zware stukken. De 4,5 ton zware stukken waren slechts door motortractie te verplaatsen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 01:01
Totaal berichten: 8
Reactie:
Samenvattend: De 26e had 1 batterij met in totaal 12 kanonnen in stelling, die stonden opgesteld aan de buitendijk van Numansdorp ten oosten van het fort Buitensluis. De lopen stonden gericht op het Hollands Diep en de overkant.
U spreekt over 12 kanonnen in stelling en 12 opgelegd. Wat bedoelt u met opgelegd? Waren die dan ter plaatse opgeslagen in schuren of zo?
U zegt dat de 12 kanonnen 15 cm L24 niet met paarden te verplaatsen waren, maar slechts m.b.v. auto’s. nu heeft iemand die daar nog steeds in de buurt woont en daar reeds eind 1939 werkte me verteld: “Er stonden aan de buitendijk, op de plaats die nu nog “de Batterij” heet, losse kanonnen. Met paarden erbij. Flinke dingen. Met vier paarden konden ze de kanonnen verplaatsen.”
Nu is het zeer wel mogelijk dat iemand van 94 niet exact meer weet dat voor het verplaatsen van een kanon paarden werden gebruikt en voor het andere auto’s. Ik leg het toch maar voor.
Waarschijnlijk is het maar 1 stuk en zeer kort. Maar toch lijkt het me toch leuk, als u dat wil, om dat rapportje van 1e luitenant L. Levison, plv C-Bt in mijn bezit te krijgen.
J.P. Bijl
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 10:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
U bedoelde dat 26.AA één afdeling met drie batterijen had denk ik.

Opgelegd geschut was inderdaad gestald. Ik ben al lange tijd op zoek naar de locatie van die stalling. Het wordt in diverse bronnen gemeld dat 26.AA over twaalf extra opgelegde stukken beschikte. Men ging er vermoedelijk al vanuit dat 25.AA en 26.AA uiteindelijk in intensief gebruik zouden worden genomen en dat de vuurmonden talloze mechanische problemen zouden geven. Van 25.AA vielen uiteindelijk zes van de twaalf vuurmonden duurzaam uit. Waar men de stukken had opgelegd en hoe men - zonder tractie in de Hoekse Waard - die bij de Afdelingen had willen brengen is me tot de dag van vandaag een raadsel. Overigens net zo waar de andere 28 stukken bleven, want er waren er 36 over de drie afdelingen verdeeld, 12 opgelegd in de Hoekse Waard, maar in 1880 waren er 76 aangeschaft. We missen dus 28 stukken. Maar mogelijk dat de 'beste' stukken waren geselecteerd. Daarnaast was de munitievoorraad zo beperkt dat ze alle 76 in gebruik nemen vermoedelijk onwerkelijk was geweest, nog los van voorhanden batterijbezetting.

Ik kan u verzekeren dat met vier paarden een stuk 15 lang staal niet te trekken was, tenzij het een schootsrichtingcorrectie betrof. De betreffende vuurmond woog 4,700 kg. De weerstand van de brede stalen velgen was enorm. De ruim 1,000 kg lichtere 12 lang staal, bij 14.RA in gebruik, kon met zes paarden van zwaar beslag worden getrokken. Voor de 15 lang staal moeten dit tenminste acht paarden zijn geweest. Maar dan praat men niet over terreingang, waarbij de weerstand enorm toeneemt. En de stukken werden overal achter de dijken geplaatst, in het terrein, waar ze in grote rembeddingen werden geplaatst.

Het kan zijn dat de getuige in kwestie een batterij 12-lang staal zag, of dat hij een schootsrichting verplaatsing waarnam. Daarvan waren vier paarden wel genoeg. Overigens waren er voor de beddingwagen en de munitietrein uiteraard wel paarden in gebruik, dus die zullen vaak genoeg in de Batterij zijn geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 12:11
Totaal berichten: 5
Organieke samenstelling afdeeling 15l.24 volgens brief Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht Sectie Ie No.7795A (AHK, 4 november 1939).

Afdeling bestaat uit staf, drie batterijen en munitiepark.

Staf van de Afdeling:
- commandogroep: 4 officieren, 6 onderofficieren en minderen, 10 rijwielen
- vuurregelingsdienst: 1 officier, 2 onderofficieren en minderen
- verbindingsafdeling: 17 onderofficieren en minderen, 17 rijwielen
- geneeskundige groep: 4 onderofficieren en minderen, 4 rijwielen
- administratieve groep: 11 onderofficieren en minderen, 2 rijwielen, 1 proviandauto

Een batterij (elk):
- commandogroep: 1 officier, 5 onderofficieren en minderen, 5 rijwielen
- verbindingsafdeeling: 6 onderofficieren en minderen, 6 rijwelen
- gevechtsbatterij: 1 officier, 40 onderofficieren en minderen, 4 vuurmonden, 2 mitrailleurs M.20

Munitiepark:
- 21 onderofficieren en minderen
- de nodige voertuigen of vaartuigen met bedieningspersoneel (niet nader gespecificeerd).

Paarden komen in de organisatie niet voor.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 23:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dank je Rogier. Voor 25.AA geldt in elk geval dat ze wel enige paarden ter beschikking hadden. Ze melden er namelijk enkele te hebben verloren. Voor 26.AA weet ik dit niet, want er is geen verslag, behalve het velletje over de schootsrichtingen.

Ik vermoed dat er wel wat paarden werden gebruikt voor de transporten en verplaatsingen in het veld. Tractoren had men niet, overige tractie ook niet. En voor verplaatsing van de stukken van schootsrichting was een paar man niet voldoende.
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2010 02:21
» Dit onderwerp is gesloten
2554