Discussiegroep

Onderwerp: Bezetter Hoeksche Waard 15 mei 1940

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
2.351 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Overige relevante onderwerpen
Tussen 15 en 20 mei 1940 verschenen in de meeste dorpen van de Hoeksche Waard kleine groepen Duitse militairen. Er is sprake van infanterie en gemotoriseerde infanterie. Ze zijn maar kort aanwezig geweest en waren kennelijk bedoeld om de in de Hoeksche Waard aanwezige Hollandse militairen en de burgerbevolking duidelijk te maken dat de “winnaar van de oorlog” en dus “de Bezetter” was gearriveerd.
Mijn vraag is: weet iemand tot welk onderdeel deze Duitse militairen behoorden die vanaf 15 t/m 20 mei 1940 in de dorpen van de Hoeksche Waard verschenen?
» Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2010 19:41
Totaal berichten: 103
Met betrekking tot Infanterie-Regiment 328 wordt in het Kriegstagebuch van 227. Infanterie-Division op 20 mei 1940 gemeld dat:
- Regiments-Stab, Nachrichten-Zug, Radfahr-Zug (allen IR328) en een Funkwagen van Panzer-Jäger-Abteilung 227 zijn gevestigd in Oud-Beijerland;
- het III. Bataillon IR328 (9. t/m 12. Kompanie) is gevestigd in Nieuw-Beijerland;
- de 13. Kompanie is gevestigd in Klaaswaal en
- de leichte Infanterie Kolonne in Heinenoord.

Hun aanwezigheid zal te maken hebben gehad met o.a. de op de capitulatie volgende bezetting van Nederlands grondgebied, de ontwapening van Nederlandse troepen, afvoer van buitgemaakte wapens, krijgsgevangenen e.d. en men mocht even "op adem komen", middels Hollands materiaal weer op sterkte worden gebracht dan wel versterkt worden, alvorens men verder ingezet werd.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 00:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dat waren eenheden van III./IR.328 alsmede de staf plus hoofdkwartier van IR.328, dat in Oud-Beijerland werd gevestigd. Deze eenheden behoorden tot 227.Infanterie Division (van het 10e Legerkorps, ofwel X.AK) dat voordien tegen de noordelijke Grebbelinie had geageerd. X.AK werd enige tijd de bezettingsmacht voor vrijwel geheel Nederland, daarbij ondersteund door Landes Schützen Regiment 703. Eind mei vertrok 227.ID naar België om vervolgens in Fall Rot, de twee fase van de aanval op Frankrijk, bij te dragen.

Ook de luchtlandingstroepen bleven nog enige tijd, maar werden spoedig naar Duitsland teruggehaald. De eenheden van het 39e Legerkorps (XXXIX.AK) werden direct na de capitulatie, deels via een praaltocht langs de grote steden in het westen, via Aken naar België verplaats. 207.ID en de SS eenheden verdwenen ook spoedig naar het zuiden.

Er was overigens geen sprake van 'show of force' maar werkelijke Duitse zorg voor eventuele Britse acties tegen de Nederlandse kuststroken. Die zorg verdween nadat de Panzergruppe Kleist een week later bijna aan de Antlantische kust stond, zodat de bezetting van Nederland met reguliere landmacht eenheden ophield. Nadien kwam alleen Landschütz, laagwaardige eenheden, op ons grondgebied te liggen tot het einde van de strijd met Frankrijk.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 00:40
Totaal berichten: 8
Ik wil graag de heren Goossens en Hugo bedanken voor de informatie die ze me hebben aangereikt. Om een en ander completer te maken hieronder de volgende opmerkingen en vragen.

Hieronder twee zogenaamde burgemeesterverklaringen van juni 1947.

Gemeente: Numansdorp 9 juni 1947.
1. Op welke datum en hoe laat verschenen in Mei 1940 voor het eerst Duitse troepen in uw gemeente? Antw. op woensdag 15 mei, des n.m. te 1 uur
2. Welke soort troepen? Antw. gemotoriseerde infanterie

Gemeente: Klaaswaal 5 juni 1947
1. Op welke datum en hoe laat verschenen in Mei 1940 voor het eerst Duitse troepen in uw gemeente? Antw. 20 mei 1940, in den avond
2. Welke soort troepen? Antw. infanterie


Opmerking en toelichting.
Hoewel laat van datum en na de oorlog, verraste het me dat in het KTB van de 227e ID exact dezelfde datum wordt genoemd, nl. 20 mei voor Klaaswaal.
Voor Numansdorp wordt een eerdere datum genoemd, nl. 15 mei. Deze zelfde datum heb ik ook gelezen in een dagboek van een schoolmeester uit Numansdorp: “Woensdagmiddag 15 mei (1940) hielden de eerste Duitsers in gevorderde auto’s hun triomfantelijke intocht, waarmee het tijdperk der bezetting werd ingeluid.” Hoewel ook de beschrijving van de schoolmeester is opgeschreven in 1945 na de bevrijding, toont het een opvallende overeenkomst met de opmerkingen in de burgemeesterverklaring, waarin zelfs het tijdstip van aankomst wordt genoemd.
Een inmiddels overleden zoon van de toenmalige burgemeester van Numansdorp en Klaaswaal heeft me verteld over die aankomst van de eerste Duitsers in Numansdorp: “Ze stopten voor een café midden in dorp en dronken daar pilsjes. Een paar gingen met hun auto naar de rijkshaven. Ze keken over het Hollands Diep naar Willemstad aan de overkant en riepen: Engeland! Ze zijn niet gebleven.”

Vragen:
1.Behoorde de gemotoriseerde infanterie die, volgens bovenstaande opmerkingen, op 15 mei 1940 in Numansdorp arriveerde ook deel uitmaakte van de het 3e bataljon van het 328e IR?
2.Ik neem aan dat jullie een kopie hebben van de bladzijde uit het Kriegstagebuch van de 227e ID over 20 mei. Staat daar misschien ook in op welke datum ze de Hoeksche waard inkwamen?
3. Indien u die genoemde bladzijden uit het KTB in bezit heeft, zou het dan mogelijk zijn dat ik daar een digitale kopie van kan krijgen?
J.P. Bijl.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 09:27
Totaal berichten: 103
Met betrekking tot de 3 vragen die u stelde:

1) Het antwoord hierop moet ik u schuldig blijven. Ik ben deze vermelding niet tegengekomen.
2) Het antwoord hierop moet ik u tevens schuldig blijven.
3) Een digitale kopie van de pagina wordt u toegezonden via mail.

Als aanvulling kan ik u het volgende mededelen:
Gedurende de oorlog is het toenmalig archief van het duitse leger getroffen door een bombardement, ten gevolge waarvan grote delen van de archief door uitslaande brand vernietigd is. Grote delen van de KTB's zijn derhalve destijds letterlijk in rook opgegaan. Wat resteerde is destijds voor zover mogelijk gered en opnieuw samengesteld, maar dus voor wat betreft de inhoud gereduceerd tot een fractie van wat het eens was. Dit heeft tot gevolg dat een onderzoeker niet meer kan terugvallen op het KTB van een enkele divisie of Regiment, maar die van velen uit het zelfde Armeekorps, vervolgens die van de verschillende Armeekorpsen uit dezelfde Heeresgruppe en vervolgens ook nog die van de Heeresgruppe moet doorploeteren in de hoop nog enigzins informatie terug te vinden ..... voor zover nog aanwezig.

Het feit dat we uw vraag konden beantwoorden heeft derhalve meer te maken met het geluk dat een enkel schrijven met relevante informatie de oorlog "overleefd" heeft, en we betreffende pagina tijdens onderzoek bij toeval veiliggesteld hebben, dan met het feit dat de informatie volop aanwezig is. Voor ondergetekende weer een wijze les dat iets, dat je gevoelsmatig laat kopiëren, 2 jaar na dato de vraag van een belangstellende blijkt te kunnen beantwoorden. Maar dit terzijde.

De pagina betreft een zogenaamde "Unterkunftsübersicht", een opgave van de Adjudant van betreffend onderdeel aan de Divisie, zodat de Divisie-staf wist waar zich de respectievelijke onderdelen van het Regiment zich bevonden en hoe deze te bereiken waren. Deze opgave werd gedaan op 20 mei 1940 door de Adjudant van het Regiment aan de Abteilung Ia van de Divisie-staf. Het geeft niet aan wanneer de eenheden op de aangegeven lokatie's kwamen noch hoe men daar kwam, het is dus slechts een opgave waar men zich bevond op de 20e mei.

Het gros van de KTB's vanaf Divisie-niveau is echter na de oorlog door de Amerikanen als krijgsbuit naar Amerika gebracht alwaar het fotografisch vastgelegd werd. Deze gefotografeerde akten hebben onder de noemer "Washington Papers" hun weg gevonden naar het NIMH in Den Haag alwaar zij ingezien kunnen worden. Een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van meerdere berichten betreffende de aanwezigheid van duitse eenheden in de Hoekse Waard zou u daar zelf kunnen instellen.

Voor wat betreft de eenheden beneden Divisie-niveau (Regimenten, divisie-eenheden etc.) bevinden zich in het huidige militair archief in Freiburg (Dtsl.) nog de restanten van KTB's, echter wat betreft IR328 kunt u zich de moeite van een bezoek besparen, de daar aanwezige restanten betreffen de jaren 1942 en 1944.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2010 21:09
» Dit onderwerp is gesloten
2554