Discussiegroep

Onderwerp: Fort Buitensluis in Numansdorp.

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
4.790 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bewapening en legerzaken
Fort Buitensluis in Numansdorp.
Als echt fort daterend uit de zestiger jaren van de 19e eeuw. In het “Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard” van 1924 staat op 11 Februari te lezen: “De oude stukken (kanonnen) welke op het Fort aan de Buitensluis alhier aanwezig zijn en voor gebruik niet meer geschikt, zullen worden opgeruimd en vervangen door kanonnen van 24 lang 25.”
Vervolgens werden de nog op het Fort Buitensluis aanwezige kanonnen van 24 lang 25 verwisseld voor 3 kanonnen van 7 lang 40.
Op 25 Juni 1938 werden de nog op het Fort Buitensluis aanwezige kanonnen van 24 lang 25 verwijderd en drie vuurmonden van 7 centimeter lang 40 in stelling gebracht. Op 10 april 1939 zijn er op het fort naast de 3 kanonnen van 7 lang 40 ook nog twee zoeklichten.
Volgens D.J. Leij (Willemstad panorama, blz. 103) was er ongeveer 150 man kustartillerie o.l.v kapitein A.D. Vink op fort Buitensluis.
Vragen:
1. Was deze bezetting van 150 man er al op 10 april 1939 of kwam die er ergens in de periode voor 10 mei 1940?
2. Hoe werd de kustbatterij IX beschermd? Met infanterie, mitrailleurs en luchtdoelgeschut neem ik aan?
3. Op het kaartje van de Hoeksche Waard van 10 mei 1940 (in boek over Zuidfront van M.R.H. Calmeyer) is een pijl te zien naar de mond van de gemeentehaven van Numansdorp naast het fort en daar wordt vermeld: “Detachement vaartuigendienst Haringvliet-oost en (sinds 2 September 1939) Detachement zinkschepenversperring Hellegaten. Wat is de functie van deze twee detachementen geweest op de plek waar ze lagen?
4. Is er ook een gevechtsverslag uit de meidagen 1940 van het fort Buitensluis en de Batterij IX?
5. Bestaan er foto’s waarop de bezetting van het fort te zien is tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940? Probleem is dat de plaatselijke bevolking in die periode nauwelijks zulke foto’s heeft gemaakt, maar de militairen vaak wel.


Plattegrond Fort Buitensluis in Numansdorp

Opmerking. Het plattegrondje van fort Buitensluis bevat helaas geen datum. De tekening kan heel goed gemaakt zijn vanwege de aanleg van het huidige fort in 1960. De grond ten noorden van het fort wordt nog “uitgegraven gronden”genoemd. Dit gat liep tijdens een dijkdoorbraak in 1912 vol met water en is sindsdien een meer dat “het gat van de majoor” wordt genoemd. Ten zuiden van het fort ligt het brede Hollands Diep, ten westen de smalle gemeentehaven en ten oosten de gorzen en landbouwpercelen van de Ambachtheerlijkheid Cromstrijen.
» Dit bericht is geplaatst op 11 maart 2010 19:32
Totaal berichten: 8
In de opmerking onder "plattegrond Fort Buitensluis" heb ik een fout gemaakt. Het jaartal 1960 is onjuist en moet zijn 1860.
J.P. Bijl
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2010 22:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Heer Bijl, ik zou u willen adviseren een middagje in de agenda in te ruimen en de Oude Alexanderkazerne in Den Haag te bezoeken, waar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is gevestigd. U kunt dan alle militaire verslagen van de sector opvragen en deze rustige bestuderen en de voor u van belang zijnde gegevens tot u nemen. Gezien de aard van uw vragen lijkt me dat echt een aanrader. U vindt aldaar veel informatie. Vraagt u naar de gegevens van Groep Kil en Groep Spui en u zult nagenoeg alles aantreffen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2010 23:39
» Dit onderwerp is gesloten
2554