Discussiegroep

Onderwerp: Bewijsstukken rond para-reserve Moll

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
2.586 keer gelezen
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam
Het was een mooie dag vandaag. Een opmerkelijke gebeurtenis, voor mij als onderzoeker althans. Het betreft een bevestiging dat bewijsstukken zijn gevonden bij de BDF over de inzet van de compagnie Moll rond het zuidoosten van Dordrecht (stad) op 11 mei.

Ten aanzien van de inzet van de Fallschirmjäger Ersatz op 11 mei op het Eiland van Dordrecht had ik tot op heden mijn beschouwing vooral op deductie, analyse en aanname moeten stoelen. Het betreft de beschouwing die te vinden is op http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=vak-wieldrecht---1e-fase

Daarin zijn een aantal zaken inmiddels bewezen. Het betreft het feit dat de drie Ju-52 die rond het middaguur van 11 mei parachutisten afgezet hebben nabij de Zuidendijk en de resterende sterkte van de compagnie Moll. Het eerste feit is een bewijs dat inderdaad de gevechten in het zuidoosten en oosten van Dordrecht op 11 mei gevoerd werden met circa 30-35 parachutisten van de Fallschirmjäger Ersatz Kompanie. De oud archivarus van de BDF heeft bevestigd dat de vier slachtoffers die in het zuidoosten van Dordrecht vielen op 11 mei alle vier van de Ersatz Kompanie Moll waren (en niet tot 3./FJR.1 behoorden) en de vlucht van een Kette Ju-52's rond het middaguur de Kette was die 's morgens teruggekeerd was naar de basis en rond 1000 uur opnieuw richting Dordrecht vloog. Die theorie kan dus nu als bewezen gaan gelden. Het maakt ook duidelijk dat het vrijwel zeker niet troepen van I./ of III./FJR.1 waren die op 11 mei in het oosten van Dordrecht opereerden, zoals de voorhanden Duitse bronnen al onaannemelijk maakten maar - wegens ontbrekend bewijs over de entiteit van de wél in het zuidoosten opererende para's - niet kon worden uitgesloten. Geheel uitsluiten kan ik nog steeds niet, maar ik kan wel met het thans voorliggende bewijs de kans erop minimaliseren.

Een andere zaak is echter dat de hoeveelheid manschappen die bij Tongplaat afsprong onzeker blijft. Dat zouden er circa 60 moeten zijn geweest, maar de kans blijft aanzienlijk dat het er maar zo'n 40 waren. Daarvan was overigens al te bewijzen (ook reeds door anderen overigens) dat zes Ju-52 rond de sector een lading uitlieten, vermoedelijk geheel uit para's bestaande.

In elk geval worden de bewijsstukken binnenkort, als de tijd er is, nog eens helemaal uitgeplozen. Ze bevatten veel meer informatie over gesneuvelde parachutisten. De tijd ontbreekt nu echter (wegens zakelijke en prive beslommeringen) om er diep in te duiken.
» Dit bericht is geplaatst op 6 oktober 2010 22:01
» Dit onderwerp is gesloten
2554