Discussiegroep

Onderwerp: Radio Rijnmond over de oorlog in Dordrecht

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
3.124 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Mediazaken en internet
[Namens Hans Berrevoets plaatsen wij het onderstaande bericht]

As dinsdag 10 mei radio Rijnmond van 17 tot 19 uur, vanuit museum 40-45 in Dordrecht. Een uitzending waarbij vooral ook bij de ca. 850 slachtoffers van WOII in Dordrecht zal worden stilgestaan. [Bron: Dordrecht.net]

DORDRECHT – Uit Dordrecht zijn minstens 850 mensen slachtoffer geworden door het geweld van de tweede wereldoorlog. Dit voorlopige cijfer kan op basis van onderzoek als tussen balans worden vastgesteld.

Tot nu toe werd uitgegaan van een slachtofferlijst uit juli 1945 met 408 namen. Vanaf 1989 hebben de namen van 211 Joodse slachtoffers in het Stadhuis een herinneringsplek.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de kerk op de hoek Singel/Dubbeldamseweg, 4 mei vooraf gaande aan de dodenherdenking, wordt het getal van minstens 850 slachtoffers voor de eerste keer in het openbaar uitgesproken door de voorzitter van het Platform Stedelijkke herdenking, Hans Berrevoets. Rikie Bansberg, coördinator van centrum de Buitenwacht, zal in de herdenkingsbijeenkomst een aantal namen noemen. Zij zal aangeven waarom het in herinnering houden van namen zo belangrijk is.

De gecombineerde verlieslijst komt zaterdag 7 mei [2011] voor het eerst in de openbaarheid. Na een toelichting door de voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking, Hans Berrevoets, onthult wethouder Rinette Reynvaan de voorlopige namenlijst op de website van museum 40-45. Dat gebeurt tijdens de plechtigheden rond 25 jarig bestaan van het museum in het pand aan de Nieuwe Haven.

De voorlopige lijst is een aanzet om slachtoffers een vaste plek in het collectief geheugen van Dordrecht te geven. De historische commissie van het Platform Stedelijke Herdenking heeft de lijst na langdurig onderzoek samengesteld om een ieder de kans te geven te reageren en ook om eventueel met nieuwe namen te komen. Alle commentaren worden bij verder onderzoek betrokken. Het Platform hecht aan een zorgvuldigheid.

Als er behoefte is aan openbare bijeenkomst over de namenlijst, komt die in het najaar. Een agendapunt zal dan zijn: welke normen worden anno 2011 gehanteerd, om namen wel of niet op te nemen in de uiteindelijke meer definitieve namenlijst. Het beeld van het verleden is minder zwart/wit dan direct na de oorlog en over het grijze gebied daartussen kunnen meningen verschuiven.

Het Platform Stedelijke Herdenking hoopt vervolgens van de gemeenteraad medewerking te krijgen voor een herdenkingsplek voor de namen. Als mogelijke plaatsen die daarvoor eventueel in aanmerking zouden kunnen komen, is gedacht aan:

(1) Nabij het bevrijdingsmonument van Hans Petri
(2) in park Merwesteyn nabij het Sumatraplein
(3) of eventueel in of nabij de oude aula van begraafplaats Essenhof.

Enkele jaren geleden hebben historici, die lid zijn van het Platform, besloten samen te werken. Het museum 40-45 beschikte inmiddels, vooral door de inzet van voorzitter Theo Berendsen, over een derde lijst met nieuwe namen, die konden worden gecombineerd met de namen van 1945 en 1989. Bij het werk in de historische commissie van het Platform waren verder betrokken: historicus Cees Weltevrede, de onderzoekers Gert van Bemmel en Peter Dillingh’, de voorzitter van Platform-voorzitter Hans Berrevoets en de in oktober 2010 overleden Jens van der Vorm de Rijke.

Drs. Cees Weltevrede is gezaghebbend als historicus over de tweede wereldoorlog op het eiland van Dordrecht en ook betrokken bij het erfgoedcentrum DiEP. Hij is vooral bekend als onderzoeker naar de Joodse gemeenschap in Dordrecht. Weltevrede is nog steeds van plan om te promoveren op de geschiedenis van de Joodse Dordtenaren van 1930 tot heden. Dat hoopt hij definitief te kunnen doen na zijn pensionering in 2015.

Gert van Bemmel kwam achter veel nog onbekende slachtoffers van de bombardementen op Dordrecht, waarbij vooral het bombardement op 24 oktober 1944 op park Merwesteyn veel mogelijkheden tot nader onderzoek gaf. Hij sprak met veel nabestaanden, die hem van nieuwe feiten voorzagen.

Peter Dillingh’ , secretaris van het Platform Stedelijke herdenking, werkte aan het onderzoek mee en is vooral specialist op kerkelijk gebied. Hij is landelijk eindredacteur van een kerkelijk historische tijdschrift.

Wijlen Jens van der Vorm de Rijke kon, als opvolger van zijn vader Jan Andries, een grote deskundige worden genoemd op het gebied van de oorlog in de meidagen van 1940 op het eiland van Dordrecht. Jens keek met name naar de militaire kant aan zowel de Nederlandse als Duitse zijde. De herdenkingsmanifestatie Dordt-Open-Stad was zijn idee.

De voorzitter van het museum 40-45, Theo Berendsen, zegt dat het onderzoek dankzij nieuwe mogelijkheden via internet nieuwe feiten en nieuwe namen opleverde. De commissie van historici van het Platform Stedelijke Herdenking beschouwt de normen op basis waarvan namen zijn toegelaten tot de lijst van minstens 850 slachtoffers als voorlopig. Hierover zal, mede op basis van commentaren, in het najaar nog nader overleg worden gevoerd.

RTV Rijnmond besteedt zowel op radio als op TV aandacht aan de verlieslijst vanuit Dordrecht. In het gesprek met verslaggever Thijs Blom worden drie herdenkingsplekken genoemd voor de namen. Naast park Merwesteyn en oude aula Essenhof wordt ook het Stadhuis een mogelijkheid genoemd.
» Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2011 12:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Stichting de Greb / Stichting Kennispunt mei 1940 is in 1999 al begonnen met het op internet ontsluiten van informatie omtrent gesneuvelden uit de Meidagen van 1940. De laatste jaren zijn de digitale erevelden verder uitgebreid, waarbij ook de gevallenen op het Zuidfront Vesting Holland (van Hoek van Holland tot aan Moerdijk) en thans Maaslinie (van Mook tot Maastricht) worden getoond, inclusief Duitse en Geallieerde slachtoffers. Daarbij wordt geambieerd om voor iedere gesneuvelde een zo juist mogelijke context toe te voegen rond zijn overlijden. Uit de beheerstatistieken en de talloze reacties die hierop komen blijkt wel hoeveel belangstelling hiervoor is.

Wij zien in toenemende mate dat organisaties of stichtingen ons voorbeeld volgen. En dat doet deugd. Internet begint voor de krijgsgeschiedenis steeds meer te betekenen. Geïnteresseerden of onderzoekers kunnen in toenemende mate betrouwbare informatie op het open net vinden. Dat was en is één van de voornaamste doelstellingen van onze Stichtingen. Het doet ons voorts deugd dat in Dordrecht een zo toegewijde groep historici en onderzoekers zoveel onderzoek doet naar de oorlog.

Met Jens van der Vorm heeft ondergetekende veel contact gehad voor het verschrikkelijke lot dat Jens vorig jaar trof. Desondanks gaat zijn werk niet verloren - in tegendeel. DOS 2011 staat al op de rol [zie www.dordtopenstad.nl] en Jan van der Vorm zijn onderzoeksresultaten t.a.v. Dordrecht in mei 1940 zijn integraal onderdeel van het bronmateriaal dat mede aanleiding geeft tot de onderzoeksresultaten die op www.zuidfront-holland1940.nl staan geëtaleerd.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2011 12:12
MJ
Ik ben erg blij dat de naam van een slachtoffer van de Binnenlandse Strijdkrachten op de lijst staat. Deze man is 's morgens vroeg in het bijzijn van zijn zoontje "Bennie" doodgeschoten.
Het slachtoffer was een "loopjongen" van een beruchte zwarthandelaar die volgens verklaringen onder andere zaken deed met enkele "verzetsmensen" en corrupte politieagenten. Het slachtoffer wist teveel.

De daders kregen opdracht van hun commandant om een "verrader" uit te schakelen. Hoe moet dit voor de daders geweest zijn toen zij erachter kwamen dat zij bedrogen waren en dat zij een onschuldige hadden gedood. Het zoontje van het slachtoffer is een jaar na de moord verongelukt omdat een vrachtwagen van een van de commandanten van de BS hem aanreed bij de Zwijndrechtse brug.
Ik hoop dat de door mij ingeleverde stukken bij museum 40-45 een bijdrage hebben geleverd aan het subtiele eerherstel.
Uit zijn CABR dossier blijkt dat er nooit enig bewijs van verraad is gevonden.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2011 14:50
» Dit onderwerp is gesloten
2554