Discussiegroep

Onderwerp: Website 'Zuidfront'

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2.109
2.945 keer gelezen
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Mediazaken en internet
Zoals bekend en elders op dit forum aangekondigd, heb ik besloten mij als redactielid van de stichtingen Kennispunt en de Greb terug te trekken. Dat is recent ook gebeurd. Dat houdt concreet in dat ik mij niet meer zeer actief zal bezig houden met beantwoorden van vragen op dit discussieplatform en niet of nauwelijks meer content zal verzorgen. Uiteraard kom ik nog regelmatig langs als bezoeker en zal ik zeker nog posten, maar dan niet meer als redactielid.

Concreet houdt e.e.a. ook in dat ik de websites 'War Over Holland' (WOH) en 'Zuidfront Vesting Holland' (ZFH) niet verder zal uitbreiden. Wel zal ik de kwaliteit van de staande content bewaken, voor hoe lang de Stichtingen het zinvol vinden beide live te houden uiteraard. Als ik nieuwe inzichten ontwikkel, nieuwe bronnen ontsluit of anderszins tot me komen, fouten dien te herstellen of er anderszins aanleiding tot aanpassing is, zal ik daarvoor zorg dragen. Dat houdt voor WOH niet zo veel in. Die website is af, zoals hij bedoeld was: een generiek, maar betrouwbaar overzicht van de Duitse veldtocht in ons land in mei 1940, specifiek beschreven voor buitenlandse bezoekers. Voor ZFH betekent het dat de content onaf is en zal blijven. Ik zal geen uitbreiding verzorgen.

In plaats van de website ZFH uitbreiden ga ik me toeleggen op 'old-school' publicatie. Het schrijven van een meerdelig boek over de strijd op ons Zuidfront van Vesting Holland in mei 1940. Ik heb geconstateerd dat daar zo ontzettend veel elementen niet juist of helemaal niet zijn beschreven in geijkte geschiedenisboeken en naslagwerken, dat een website eigenlijk onvoldoende recht doet aan de enorme taak die ik daarin zie en voel. Zo'n onderzoek en verwerking in een omvangrijke boekenserie - geprint is Zuidfront tot en met halverwege 12 mei reeds ca. 2.500 enkelvoudig geprinte A4 pagina's - is geen sinecure. Het vraagt tijd en aandacht. Tijd, wat ik niet of onvoldoende had door mij met allerhande randzaken bezig te houden op o.m. dit forum en de overige websites van de stichtingen de Greb en Kennispunt, wat me jarenlang zeker zo'n 6-8 uur per week kostte en soms nog veel meer.

Er komt dus een vervolg op Zuidfront, zij het in boekvorm. Daarvoor wordt echter nog wel enige tijd geduld van de geinteresseerden gevraagd.

Tenslotte maak ik kort gebruik van de gelegenheid om op de verrassend grote stroom mails en korte berichten te reageren, die mij toekwam na het aangekondigde vertrek. Ik dank hen (voor zover niet al beantwoord) die een bericht stuurden van harte voor alle mooie toevoegingen, complimenten en hier en daar ook de positief kritische noot. Ja, beste mensen, ik ben tamelijk scherp van de tongriem. Maar vele van u die ik in de loop der jaren geholpen heb, weten dat ik bij de waarde van de materie leef en hecht aan degelijkheid. Een bloedhekel heb ik aan paradigma's (gedachtenframes), vooringenomenheid en vastgeroeste patronen, nog erger vind ik defaitisme en negativisme. Ronduit allergisch ben ik voor (vermeende) autoriteiten, die het debat ontwijken of met de meest groteske (of emotionele) verweren komen om hun wankele gelijk vol te houden. Ik heb dat soort debatten gestaakt. Ze leiden nergens toe behalve een debat om het debat zelf. Dat autoriteiten soms bij het grote publiek nog veel te veel autoriteit genieten, neem ik tegenwoordig voor lief. Het is ze gegund. Ik vecht niet (langer) tegen bierkaaien. Ik wil positief bijdragen aan de krijgshistorie.

Al met al heeft mijn eigen vasthoudendheid, uitgesprokenheid en assertiviteit ook wel geleid tot een felle discussie, waarvan recent nog enige voorbeelden. Daar waar die eigenschappen je vasthoudend in onderzoeken en gretig in je werk maken, hebben ze natuurlijk ook een negatieve bijwerking. In tegenstelling tot wat sommige dachten (gezien de timing van mijn vertrek) hebben schermutselingen op een forum met mijn vertrek niets uit te staan. Ik heb dat vertrek besloten om mij moverende redenen. Ik ben namelijk toe aan het verwezenlijken van een aantal door mij lang onderzochte onderzoeksdoelen en de publicatie daarover in een omgeving die zich veel minder leent voor primaire reacties van 'emotioneel betrokkenen', wat internet toch wel is. Ik word, kortom, gelokt door de roep zaken eens wat minder emotioneel en wat professioneler aan te pakken. Ik heb het idee daar zelf nog flink door te kunnen groeien. Dat is de uitdaging die voor me ligt.

Ik heb de afgelopen tien jaar ontzettend veel prachtige contacten opgedaan, vele waardevolle 'mensen in het veld' leren kennen. Ongelofelijk veel opgestoken van anderen, niet in de laatste plaats mijn collega Hajo, met wie ik samen alhier begon acht jaar geleden, en mijn maatje Hugo van Dijk, zonder wie ik me in deze materie half zo zelfverzekerd zou weten. Met het veld houd ik uiteraard contact, want ik ben alles behalve uit beeld voor de materie. En graag beantwoord ik nog vragen op dit forum, alleen in een grotere mate van bescheidenheid en veel lagere frequentie dan u van mij gewend zult zijn ;)
» Dit bericht is geplaatst op 12 december 2011 15:21
» Dit onderwerp is gesloten
2554