Discussiegroep

Onderwerp: Graag info 3-III-24 R.I. - W.J. Angenent

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 40
5.604 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Als naamgenoot van mijn gesneuvelde oom wil ik bij het maken van
stamboom graag de mil. gegevens weten van hem , met name :
vraag 1) 3-III- 24 R.I , waar waren die gelegerd ?
vraag 2) waar aan het front gestationeerd ? Immers er zijn volgens register 2 mensen gesneuveld aan grebbelinie terwijl mijn oom van zelfde onderdeel over de grens gesneuveld is volgens de volgende gegevens van de oorlogsgraven stichting ??? :
Angenent , Wilhelmus Johannes (Voorletters W.J. )
Rang Soldaat
Mil. Onderdeel : 3-III-24 R.I.
Geboorteplaats 's-Gravenhage Geboortedatum 11-12-1920
Overlijdensplaats Bedburg-Hau, Landkreis Kleve
Overlijdensdatum 12-05-1940
Begraafplaats Nederlands ereveld te Düsseldorf
--------
vraag 3 : Hoe in duitsland terecht gekomen ? compagnie geheel uit
elkaar gevallen ? gevlucht ? krijgsgevangen ??
vraag 4 ) Wie heeft er nog verdere info over W.J Angenent ?
-----
Omdat ik geen verdere fam. heb waar ik nog kan navragen hoop ik hier wat antwoorden te vinden ....
» Dit bericht is geplaatst op 5 september 2003 23:16
(redactie)
Totaal berichten: 629
Degeen, die U waarschijnlijk het best kan helpen is Jaap Kip. Hij is bezig met een boek over 24 RI.Zijn e-mailadres is
Jaapkip@wanadoo.nl
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2003 00:43
lkol b.d. E.H.Brongers
Uw oom was ingedeeld bij de grenspost Kranenburg (Kranenburgsestraat) onder de gemeente Groesbeek.Deze grenswacht en de wacht Ketelstraat werden in de zeer vroege morgen van 10 mei vanaf Duits grondgebied beschoten. Er werd daarop teruggevuurd, wat weer door een Duitse antitankvuurmond werd beantwoord.De wachten waren spoedig omsingeld. In het daarbij volgend gevecht is Uw oom gewond geraakt Volgens het verslag van de luitenant Jalink zijn vermoedelijk 6 of 8 Duitsers gesneuveld (Zie 'De vuurproef van het Grensbataljon'van res.majoor E.P.Weber, pags 96 en 97). De aanvaller behoorde tot de z.g. Gruppe Grave. Uw oom is op 12 mei aan zijn verwondingen overleden en begraven op het Ned.Ereveld op het Stoffeler Friedhof te Düsseldorf, Vak A, Rij 3, Graf 11. Zijn militair onderdeel was de 3e Compagnie van het 11e Grensbataljon (3-11 G.B.). Officieel was hij geregistreerd bij 3-III-24 R.I. Tussen de regimenten zijn destijds echter meerdere militairen geruild.
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2003 10:04
Totaal berichten: 40
Allereest dank voor de beiden zeer snelle reactie's tot zover !
Vooral het betoog van lkol. Brongers verduidelijkt al veel personeels wissel) zodat ik voor nu voldoende aanwijzing heb om me in het verloop vanaf mobilisatie tot na de meidagen van betreffende onderdelen wat verder te verdiepen.

Hoewel het gaat om een ander deel van 24RI zal het ook bij andere delen het geval zijn geweest en bevestigd uw stelling tav personeels wissel..

UIt verslag van 1e bat 24 RI - lnt1 - van Lingen een deel van verslag wat hierop van toepassing is :
-----------------------
Personeelswisseling Grensbataljon
-----------------------
Inmiddels hadden zich op onze c.p. enige militairen van I-26 RI (grensbataljon) gemeld, die pas 4 dagen geleden van ons Bataljon naar dit onderdeel waren overgeplaatst.
Hierover dient even te worden uitgewijd.
Dit betrof namelijk niet een normale personeelswisseling, doch op last van hogerhand had een massale overplaatsing van het Grensbataljon plaatsgevonden.
Van ons Bataljon waren 126 man geruild met I-26 RI.
In de Tweede Kamer was namelijk de Minister van Defensie gevraagd er voor te zorgen dat de militairen van het Grensbataljon, die het zoveel slechter zouden hebben dan de overige Ned. soldaten, door anderen werden afgelost.
De Minister weigerde dit op de m.i. goede grond dat de bezetting onzer grenzen niet tijdelijk mocht worden verzwakt, hetgeen immers de eerste weken na de wisseling zeker het geval zou zijn. De kortzichtige politici bleven echter aandringen, zodat de Minister ten dele capituleerde door toe te zeggen dat hij, díe militairen
der Grensbataljon, die dit wensten, in de gelegenheid zou stellen te ruilen met manschappen van andere onderdelen. Bij I-26 RI was het blijkbaar zo slecht niet,
want 126 man van de ruim 1000 wensten van standplaats te veranderen.
Ons onderdeel was aangewezen voor een uitwisseling zorg te dragen; op zichzelf zeer logisch daar onze Brigade Cdt. van het standpunt uitging dat - indien er een onderdeel moest worden verzwakt - dit dan het beste de Reserve kon zijn.
Dat het Grensbataljon tijdelijk aanzienlijk verzwakte, vond blijkbaar niemand van overwegend belang om dit te verbieden. Daar kwam nog bij dat deze 126 man bijna allen van het onderdeel waren dat bij Heumen was gelegerd, daar de militairen van I-26 RI,
die het noordelijk deel van het Maas-Waal-kanaal voor hun rekening hadden, zeer zeker niet in een ongunstiger positie verkeerden dan bijvoorbeeld ons onderdeel.
De dienst mocht iets zwaarder zijn, doch dit werd ruimschoots gecompenseerd door de legering nabij een stad als Nijmegen.
Alleen de militairen die in het zuidelijk vak lagen bij Heumen en Overasselt lagen
zeer geïsoleerd, doch ook zeer zeker niet slechter dan in Puiflijk.
Op maandag 6 mei 1940 zonden wij dan 126 militairen naar Heumen en kregen
hiervoor een gelijk aantal van het Grensbataljon terug. Deze mensen waren in de
Maas-Waal-stelling volkomen vreemd en onbekend met het terrein en de verdedigingswerken.
Wat misschien nog zwaarder woog: zij konden hun nieuwe superieuren niet en omgekeerd.
---------------------------

Nogmaals hartelijk dank,
met groeten,
WA
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2003 12:13
Totaal berichten: 1
Ik ben van de Indische tak van de Angenents. Van een zekere Christopher Angenent uit Canada heb ik een grote hoeveelheid stamboomgegevens gekregen. Ik zou ze moeten opdiepen uit een diep en duistere kast, maar wellicht is dat interessant?
» Deze reactie is geplaatst op 12 december 2003 11:46
» Dit onderwerp is gesloten
2554