Discussiegroep

Onderwerp: I-II-19-RI Tiemen Pees

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
4.005 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Familie- en veteranenzaken
Mijn opa, Tiemen Pees, is gesneuveld op de Grebbenberg. Hij zat bij I-II-19-RI, kwam uit Blokzijl (en was daar bakker). Mijn moeder heeft hem nooit gekend. Wie weet meer over hem of over dit regiment. Hij was mijn opa en ik zou graag meer over hem of zijn laatste dagen op de Grebbenberg willen weten.
» Dit bericht is geplaatst op 19 november 2003 19:28
(redactie)
Totaal berichten: 629
2 - 19 RI was het reserve-bataljon van de 4e divisie, gelegerd in Rhenen. Het is ingezet in de nacht van 11-12 mei bij een ( uiteindelijk niet doorgezette ) tegenaanval, verder hebben delen ervan op 12 mei in de stoplijn gestaan en op 13 mei in de spoorwegstelling ( de laatste schans van de Grebbelinie bij Rhenen)
De 1e compagnie stond onder bevel van kapitein Van Alewijk.
In de rubriek rapporten en verslagen is ook een aantal gewijd aan 2 - 19 RI.En dus ook aan de compagnie van uw Opa, die ( maar dat wist U misschien al ) is gesneuveld op 13 mei.Ik neem aan bij gevechten in de stoplijn, omdat ik weet dat Van Alewijk daar gewond is geraakt.
Ik " duik " binnenkort wel even in de verslagen van 1 - 2 - 19RI.
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2003 00:04
Totaal berichten: 70
dpl.sld Tiemen Pees, *Blokzijl 9.9.1911; ingedeeld bij 1-II-19RI; religie: doopsgezind. Gevallen in/bij de stoplijn op de Grebbeberg op 13 mei 1940, 400 meter west van 'Poppedijntje'in de strijd met de oprukkende SS. Poppedijntje was een boerderij direct oost van het punt waar de Levendaalseweg uitkomt op de Cuneraweg. Tiemen Pees werd op 17 mei gevonden in een weiland direct noord van de Levendaalseweg en op dezelfde dag begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg. Hij rust daar in Rij 3, Graf 39.
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2003 10:17
Totaal berichten: 8
kolonel Brongers, alvast heel hartelijk bedankt voor uw reactie. kunt u wellicht aangeven hoe ik aan informatie kan komen over mijn opa Tiemen Pees van medesoldaten die hem gekend hebben? Ook de heer Groenman: bedankt dat u mee wilt zoeken!
» Deze reactie is geplaatst op 24 november 2003 19:21
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Mw van Oenen, u kunt op deze site verslagen lezen over en van zijn onderdeel. Door onder "bibliotheek" te kiezen voor "verslagen en rapporten", voorts "2e bataljon 19 Regiment Infanterie" en tenslotte "1ste compagnie". Hier zijn 9 verslagen van op de site geplaatst.

De overste Brongers meldt dat uw grootvader 400 meter westelijk van Poppedijntje is gesneuveld. Ik vermoed dat hij daarmee geen loodlijn legt van de boerderij naar de plaats van sneuvelen, daar 1-II-19RI geconcentreerd was in het stellinggebied van de 3e sectie van 2-III-8RI, net noord en net zuid van de Heimersteinse Laan (juist oost van het zuidelijk deel van het Dierenpark). Als de overste echter noordelijker bedoeld, dan zou uw grootvader in de stellingen van 16 MC of 3-II-8RI zijn gesneuveld, wat mij zou bevreemden.
» Deze reactie is geplaatst op 25 november 2003 02:46
(redactie)
Totaal berichten: 629
Als de heer Pees gevonden is in een weiland niet zover van de plaats waar de Levendaalse Weg uitkomt in de Cuneraweg en bovendien noord van de Levendaalse Weg ( zoals overste Brongers meldt ) lijkt de conclusie toch te moeten zijn dat hij geneuveld is in het vak van 3-2-8RI.Hij kan daar natuurlijk terecht zijn gekomen na het leeglopen van het stoplijnvak 2-3-8RI.We hebben het daarover al gehad bij de vd Kuyp - Berntsen-discussie van vorige maand.Misschien ook heeft hij behoord tot die militairen die door de SS als dekking werden gebruikt tijdens de Nederlandse tegenaanval op 13 mei.
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2003 10:10
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De vindplaats van de heer Pees was bij de stoplijn, en dus niet bij de kruising van de Levendaalse weg en de Cuneraweg. Overste Brongers geeft aan "400 meter west van Poppedijntje" - dat is in de stoplijn of er zelfs iets achter. Maar Poppedijntje lag volgens mij op de hoogte van de bossage waar 16 MC lag - maar het doet er niet zo toe. In elk geval ben ik het met u eens dat Pees zal zijn gevallen toen de paniek zuidelijk in de stoplijn de troepen noordelijk dreef - anders kan ik zijn aanwezigheid zo noordelijk niet verklaren. Alle verslagen maken echter melding van terugtrekken westelijk naar Rhenen. Soldaat Pees zal dus het verband met zijn compagnie vermoedelijk verloren hebben, en noordelijk zijn getrokken. De kans is dus groot dat hij in de middag van 13 mei is gesneuveld.
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2003 11:21
(redactie)
Totaal berichten: 849
Boerderij Poppedijntje lag langs de Cuneraweg, ter hoogte van het punt waar de Levendaalseweg uitkomt op de Cuneraweg.
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2003 15:15
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ja, Rutger, dat weet ik. Ik bedoelde dat de boerderij op een loodlijn lag met de bossages waar 16 MC zat.
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2003 16:00
(redactie)
Totaal berichten: 849
Aha.. wellicht dat zij (want er zijn meerdere slachtoffers op die plaats gevonden, wat weer zou kunnen wijzen op een groep / gebruikt als schild etc.) bij het overvallen van 16 M.C. door Duitse troepen zijn gevlucht in de richting van Poppedijntje en daarbij zijn omgekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2003 16:05
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Dat zou ook goed kunnen. Wellicht dat Pees eerder gevangen was genomen en later als schild is gebruikt door de Duitsers. Ik zal eens gaan kijken of hier aanwijzingen voor zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2003 01:26
(redactie)
Totaal berichten: 629
Ik suggereerde dit al eerder ( zie onder ). Het lijkt me vrij waarschijnlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2003 21:22
Totaal berichten: 8
allereerst wil ik u bedanken voor uw reacties. de mededeling dat mijn opa evt. gevangen genomen is geweest is nogal schokkend. Allard Goossens, heeft u wellicht al meer informatie hierover kunnen vinden? Op welke wijze zou ik hier eventueel meer over kunnen achterhalen?
» Deze reactie is geplaatst op 3 december 2003 18:32
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Dat is een heel lastige kwestie. Let wel, onze suggestie dat uw grootvader als schild is gebruikt door de Duitsers is gebaseerd op het feit dat zijn lichaam werd gevonden op een plek beduidend noordelijker dan waar hij was ingezet - en - overwegende dat zijn onderdeel bij de Duitse acties tegen dat stoplijngedeelte westelijk en niet noordelijk wegtrokken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij gewoon, net als zoveel soldaten, van zijn onderdeel vervreemd was geraakt en noordelijk terecht kwam. Echter, gezien de situatie bij de stoplijn op 13 mei lijkt het me onlogisch dat als hij teruggetrokken zou zijn hij dit noordelijk had gedaan - hij was dan immers net zo zwaar onder vuur blijven liggen. Maar hij zou - om wat voor reden dan ook - eerder elders kunnen zijn geraakt. Bijvoorbeeld als hij ordonnans (koerier) was of als zodanig ingezet of als hij opdracht had gekregen elders munitie te halen of andere benodigdheden. We hebben nu weinig aanknopingspunten om een suggestie stelliger te doen lijken.

Enig aanknopingspunt zou kunnen zijn (de heer Brongers zou hier m.b.v. de lijst van Sellies / De Leeuw kunnen helpen) indien meer "onverklaarbare" gesneuvelden op deze locatie werden gevonden. Onverklaarbaar in de zin van ver buiten hun inzetgebied. Dan zou voorzichtig de conclusie worden getrokken dat het hier gaat om inzet als een levend schild.

Het inzetten door de Duitsers van Nederlandse gevangen als levend schild (tijdens aanvallen) was geen uitzondering (zelfs niet voor de Grebbeberg). Het is dus geen op zichzelf staande gebeurtenis.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2003 01:29
Totaal berichten: 8
Overste Brongers, zou u mij aan de hand van de genoemde lijst Sellies / De Leeuw verder kunnen helpen. Is er ook wellicht meer informatie van medesoldaten uit zijn regiment, die nog in leven zijn?
» Deze reactie is geplaatst op 11 december 2003 19:14
» Dit onderwerp is gesloten
2554