Discussiegroep

Onderwerp: Bronzen Kruis voor Piet Kaak

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
3.923 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Op de muur van de RK kerk in Angeren is een gedenkplaat voor Piet Kaak geplaatst. Hij sneuvelde op 12 mei op de Grebbeberg.
Weet iemand hoe soldaat Kaak sneuvelde en waarvoor hij het bronzen kruis gekregen?

Hier oude foto van de kerkmuur:
[image http://213.10.84.121/angeren6/various/gunther/Kerkmuur.jpg[/image]
» Dit bericht is geplaatst op 27 november 2003 18:05
(redactie)
Totaal berichten: 629
Zeker weet ik het niet, maar ik zou me kunnen voorstellen dat hij behoorde tot de groep, die o.lv majoor Jacometti op 12 mei de bekende tegenstoot uitvoerde. Die groep was samengesteld uit militairen van 3-2-8RI ( dat verder op 12 mei m.i niet werkelijk direct in de strijd betrokken geweest is ). Zijn onderscheiding zal daar dan mee samenhangen.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2003 21:33
(redactie)
Totaal berichten: 629
Nog even dit: soldaat Kaak behoorde volgens de slachtofferlijst tot genoemde compagnie: 3-2-8RI.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2003 21:39
Totaal berichten: 191
dpl sld Petrus Bernardus KAAK: *Utrecht 17.6.1916; woonplaats Bemmel.
Odl: Co groep of 3e Sectie van 3-II-8 RI.Gesn op de Grebbeberg, stoplijn noord op 13.5.1940. Bronzen Kruis bij KB 090546-6: "Heeft zich moedig gedragen bij het uitvoeren van een tegenstoot op de Grebbeberg op 12 mei 1940. Is daarbij gesneuveld".
Deze datum blijkt niet juist te zijn. Hij is na de tegenstoot terecht gekomen in de stelling van de 1e Sectie van 3-II-8RI. Deze stelling werd in de middag van 13 mei van twee zijden aangevallen met handgranaten, waarbij hij is gesneuveld. Werd op 17 mei gevonden in de sector van de 2e (midden) groep van de genoemde sectie. Op dezelfde dag begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg, Graf 3-49. Later is dit hernummerd: Rij 3, Graf 48.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2003 22:14
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Het is toch pikant dat een commissie van (onderzoek naar) onderscheiding dus blijkbaar een onjuiste kwalificatie hangt aan de prestaties van een gesneuveld militair en hem dus, op onzuivere gronden, het bronzen kruis toekent? Dit is een hoge onderscheiding (die ook de majoor Jacometti ten deel veel). Het is te betreuren dat een dergelijke onzorgvuldigheid in dit proces is geslopen - daarmee het offer en de moed van deze soldaat overigens geenszins devaluerend.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 09:12
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Overigens meldt het verslag van de vaandrig Elzas dat Kaak wel degelijk tijdens de tegenstoot valt in het bos. Maar wellicht is Elzas abuis.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 09:17
(redactie)
Totaal berichten: 629
Elzas moet abuis zijn, want Kaak staat niet op de befaamde lijst van De Leeuw. Had ik dat eerder nageslagen, dan was ik meteen aan 12 mei als datum van sneuvelen gaan twijfelen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 09:53
(redactie)
Totaal berichten: 629
Correctie: hij staat wel op die lijst, maar niet bij degenen, die in de roggeakker zijn gesneuveld en daar teruggevonden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 09:54
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De lijst van De Leeuw meldt volgens mij de gesneuvelden in de Roggeakker. Volgens Elzas stierf Kaak in het bos. Maar zoals eerder is gebleken kloppen meerdere gegevens niet die in de verslagen worden genoemd. Wellicht is de waarneming van Elzas ook hier onzuiver gebleken.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 09:56
Totaal berichten: 191
Majoor Jacometti kreeg een hogere onderscheiding: de Bronzen Leeuw.
Verwarring omtrent de datum komt overigens veel voor; vooral bij de Duitsers die op en bij de Grebbeberg sneuvelden. Is soms ook moeilijk te bepalen; ook al door tegenstrijdige verklaringen. Het gaat om de verrichting, waarbij de datum beslist niet het meest belangrijke is. Bij Nederlandse dapperheidsonderscheidingen ging men uiterst zorgvuldig en -in tegenstelling tot het buitenland- vaak extreem kritisch te werk. Als er een werd toegekend ging daar onveranderlijk een uitgebreid onderzoek aan vooraf, waarbij (voor die tijd opmerkelijk)voor b.v. officieren ook talrijke getuigenissen van hun ondergeschikten werden vereist. Het bezit van een Nederlandse dapperheidsonderscheiding zegt dan ook wel iets! Van die soms tot in het belachelijke,extreem kritische beoordeling een voorbeeld ter illustratie: Majoor W.Antheunissen was de man die het vliegveld Ocken-burg op de Duitsers wist te heroveren. Hij deed dit met minder mankracht, met een kwalitatief mindere bewapening en tegenover een numeriek sterkere strijdmacht van beroepssoldaten. Uit mijn onderzoek bleek dat alle getuigen vol lof waren over zijn optreden. Hij was niet bang, moedigde zijn mensen aan enz. De laatste getuige was zijn soldaat-oppasser. Ook die was vol lof, maar zei in zijn onschuld tot slot, dat de majoor na de capitulatie tegen hem zei, dat als er straks onderscheidingen werden uitgereikt, hij maar een goed woordje voor hem moest doen. Dat deed kennelijk de deur dicht voor de commissie; er werd niet meer over gepraat; géén onderscheiding! Mogelijk heeft de majoor dat uit ijdelheid gezegd; maar die menselijke zwakheid doet hier niet ter zake. Het gaat immers over de prestatie. Mogelijk heeft Antheunissen slechts een grapje gemaakt. Maar daar werd kennelijk niet aan gedacht.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 10:22
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Heer Brongers, u hebt mogelijk de indruk gekregen dat ik vind dat Kaak onterecht is onderscheiden; dat was geenszins mijn insteek. Het is alleen treurig dat de motivatie bij een onderscheiding niet conform werkelijkheid is. Dit kan de waarde ervan devalueren. Maar ik ben het roerend met u eens dat als je de zaken bestudeerd het aantal onderscheidingen zo laag is geweest. Typische Hollandse nuchterheid?
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 10:34
(redactie)
Totaal berichten: 629
Op de lijst van De Leeuw staan veel meer gesneuvelden dan die op de roggeakker. Ik beschik echter alleen over die laatste categorie ( een deel van de lijst dus, niet meer ).
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2003 17:53
» Dit onderwerp is gesloten
2554