Discussiegroep

Onderwerp: Blz 80 - Relaas van een soldaat (Vinke)

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
3.537 keer gelezen
18 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
De foto op bladzijde 80 van het boek "Relaas van een soldaat" van Vinke toont het werken aan stellingen. Ik vermoed dat het de aanleg van stellingen in de voorpostenstrook is en wel de stelling waar later de linkergroep van smi Blom (3e sectie 1-III-8RI) lag, aan de kunstweg Rhenen-Wageningen.

Het lijkt me geen stellingen werk aan de dijk of aan het Hoornwerk omdat duidelijk zichtbaar het niveauverschil tussen weg en stellingen minimaal is. Bovendien ben ik er haast van overtuigd dat de weg op de achtergrond een voorname weg is, en wel de kunstweg Rhenen-Wageningen (en dus niet de Levendaalsche weg of de Grebbedijk).

Wie weet of dit klopt of heeft een ander idee.
» Dit bericht is geplaatst op 27 januari 2004 09:45
(redactie)
Totaal berichten: 629
De Grebbedijk lijkt het me om te beginnen niet te zijn. Evenmin de Leevendaalsche Weg. Op oude foto's ( o.a een pas door Rutger geplaatste ) ziet die er namelijk onverhard, als een soort breder bospad, uit. Deze weg lijkt me wel verhard.
Het zou inderdaad de verkeersweg Rhenen - Wageningen kunnen zijn.
Dezelfde witte " ringen ", die op de bomen zijn aangebracht, heb ik ook gezien op een foto in Deel 3 van De Jong, die een blik geeft van het Hoornwerk richting Wageningen. Maar misschien was dat wel niet specifiek voor deze weg.
Mocht dit een deel van de stelling van Blom zijn, dan is op de foto in het boek van Vinke LINKS richting - Grebbeberg. Het lijkt overigens ook enigzins of de loopgraaf op de foto is uitgegraven in opgeworpen zand ( " hij" lijkt namelijk hoger te liggen dan het gebied er omheen ) en dat maakt de kans, dat het in elk geval om het voorpostengebied gaat, behoorlijk groter.
Ik zal mijn fotobestand nog eens doorlopen en misschien geven kaarten en verslagen, die betrekking heben op de stelling van Blom, ook nog wel bepaalde informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2004 15:22
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Prima Hajo, we komen zover tot dezelfde conclusies. Die witte strepen op de bomen - dat waren toch de voorlopers van de (huidige) reflectorpaaltjes?

Het is een bijzondere foto. Ik heb hem nooit elders gezien.
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2004 16:10
Totaal berichten: 19
Deze foto is afkomstig van het IMG en heeft als officiele titel: Stellingen in de Grebbelinie. Dit in tegenstelling tot de beschrijving bij de foto in het boek. Naar mijn mening is deze foto helemaal niet gemaakt op / bij de Grebbeberg maar wellicht ergens bij Veenendaal / Renswoude? De stellingen uit de voorposten (Nude) bestonden uit opgeworpen aarden wallen met daarin de loopgraven (boven het normale landniveau i.v.m. de hoge stand van het grondwater) ( http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verhoor-van-sergeant-majoor-instructeur-b-l-a-blom ). Hier lijkt een deel ingegraven in de grond.

Als dit de stelling zou zijn van Blom, dan zou je op de achtergrond de Grebbedijk moeten zien, dat is nu niet het geval. De weg met de bomen lijkt ook in geen enkel opzicht op het 'kleine weggetje' langs die stellingen, de Wageningse Afweg, die de verbinding vormt tussen de Grebbedijk en de straatweg Rhenen-Wageningen.
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2004 19:21
(redactie)
Totaal berichten: 629
Rutger kan natuurlijk best gelijk hebben. In het boek " Ergens in Nederland " staat de foto ook en ook daar valt het woord Grebbeberg niet.
Toch snap ik niet, waarom je als het wel om de stelling van Blom zou gaan, op de achtergrond de Grebbedijk zou moeten zien.Als de weg, van rechts naar links redenerend, naar Rhenen gaat, heb je de Grebbedijk n.l in de rug en zie je hem sowieso niet.
Verder was de loopgraaf/stelling ( de linkervleugel ervan ) van Blom de enige in het voorpostengebied, die min of meer recht op de verkeersweg stond. Tenslotte laten overzichtsfoto's zien dat het gebied aan de overkant van de weg ( vanuit de stelling van Blom gezien ) " open " (weiland? ) was en dus geen boomgaarden-gebied.
Dus lijkt het wel op de foto in het boek van Vinke.
Andere wegen dan de weg Rhenen - Wageningen komen niet in aanmerking.
De Grebbedijk alleen al daarom niet, omdat daarop zeker geen dubbele bomenrij stond met de bomen op onderling gelijke afstanden van elkaar. Bovendien ligt de weg op foto niet echt hoog genoeg voor een dijk. De Cuneraweg kan het om een groot aantal redenen eveneens niet zijn, waaronder b.v deze dat de loopgraven op de Laarsenberg aanvankelijk min of meer evenwijdig aan genoemde weg liepen en dus niet daar naar toe. Uiteindelijk kruiste de stoplijnstelling de Cuneraweg wel, maar de foto laat er geen voortzetting van zien en evenmin iets van het dorp Achterberg,dat dan vlak achter dat kruispunt had moeten liggen.
Facit: de foto kan inderdaad heel goed " ergens " in de Grebbelinie zijn genomen.
Gaat het toch ( wat ik eigenlijk niet meer aanneem ) om de directe omgeving van de Grebbeberg, dan gooit de stelling van de 3e sectie van Blom hoge ogen. Waar zou het namelijk anders kunnen zijn?
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2004 20:51
(redactie)
Totaal berichten: 849
Hmm... wanneer je er van uitgaat dat dit de stelling van Blom zou zijn en de weg van rechts naar links richting Rhenen zou lopen, dan zou de vijand dus vanaf de positie van de fotograaf opkomen. De openingen van de schuilnissen lijken mij dan erg vreemd, die zitten namelijk aan de kant van de vijand? Zie de 2 heren links/midden. Ook de loopgraaf die vanaf deze 2 heren richting fotograaf loopt lijkt mij niet handig, daar de vijand dan die gehele gang kan overzien. Ik ben dus van mening dat dit NIET de stelling van Blom kan zijn. Zie hier voor foto's van de stelling van Blom:
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=photo&pid=1159
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=photo&pid=1390

en een foto zoals Otto Kumm (SS) een voorpostenstelling op de foto heeft gezet:
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=photo&pid=1478

Daarnaast lijken de bomen langs de straatweg Rhenen-Wageningen mij veel groter (dikker) dan op de foto. Kijk o.a. naar de diverse ansichten van deze straatweg.
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2004 21:07
(redactie)
Totaal berichten: 629
Als je mijn laatste bijdrage goed hebt gelezen, dan kun je daaruit afleiden dat ik daar eigenlijk al aannam dat de foto inderdaad ergens anders zal zijn gemaakt.Allert en ik hebben natuurlijk, gezien het onderschrift van de foto bij Vinke, in de buurt van de Grebbeberg gezocht. En dan is de keuze van de stelling van Blom toch niet zo dom? Er was best veel dat daarop kon wijzen.
Waarschijnlijk heb je trouwens gelijk met die schuilnissen en zeker tav die bomendikte.
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2004 22:34
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik denk dat Rutger gelijk heeft. Op zich bevat het boek van Vinke natuurlijk vrij veel fouten (ik gaf dit al eerder aan - het is op punten storend slecht - feitelijk - geschreven). Zo heb je de bekende fout van de soldaten B.A. Brummelhuis en Ten Brummelhuis. De eerste is niet de vermiste (gesneuvelde) Brummelhuis maar korp. B.A. Brandriet (gesneuveld), de tweede wel. Maar dat terzijde. Het zal de bekende mix-up zijn tussen Grebbeberg en Grebbelinie.

Ik heb overigens, net als Hajo, twijfels over het statement dat de stellingen onder Blom de Grebbedijk op de achtergrond zouden tonen. Mijns inziens is de afstand veel te groot daarvoor. Overigens voerde Blom volgens mij het commando over drie stellingen (groepen).

De foto bestuderende kan het eigenlijk alleen maar genomen zijn in een van de accessen in de linie. Want het niveau van de stellingen is onvoldoende hoger dan de omliggende gebieden om hoog water te overleven. Ook de weg steekt niet ver boven het maaiveld uit. Ik ben het met Rutger eens dat het dus hoogstwaarschijnlijk tussen Veenendaal en Renswoude is geweest (Emmikhuizer berg) of wellicht in het gebied oost of noord van Amersfoort waar ook belangrijke gebieden droog lagen. In het eerste geval kan het de weg Ede-Woudenberg-Zeist zijn geweest, in het tweede geval de weg Nijkerk-Amersfoort of Apeldoorn-Klaarwater-Hoevelaken-Amersfoor of wellicht zuid van Amersfoort, de weg Barneveld-Achterveld-Amersfoort waar ook een deel van de voorposten voor de inudaties lag. Maar ook een groot deel van de voorposten west van Ede lag voor de inudaties, en wel onder meer aan de grote wegen Ede-Woudenberg-Zeist en EdeEde-Veenendaal-Amerongen. Zo blijken er nogal wat mogelijkheden over te blijven.

Ik denk dat we kunnen concluderen dat het geen foto is van graafwerk aan stellingen bij de Grebbeberg.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 00:46
Totaal berichten: 698
belachelijke mening allert ,het is mij al vaker op gevallen dat het boek totaal onder uit wordt gehaald door de zogenaamde kenners ,dat vinke boek is zijn verhaal ..zijn belevenis in die dagen hoe durf je zo te schrijven ,er proberen mensen de grebbeberg ,de slag een beetje naar hun hand te zetten ,de antwoorden zijn meestal .nee dat kon niet ,dit kon niet ...allert doe je huis werk of zwijg voorgoed !!
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 12:15
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rob, Rob. Lees toch eens zorgvuldig! Het boek van Vinke bevat heel veel feitelijke en redactionele fouten. Dat is voor ingevoerde lezers soms storend. Dat blijkt ook weer in dit geval. Vergeet niet dat dit boek niet in 1945 werd geschreven maar in de jaren 80. Dat is wat ik zei, en wat ik al eerder zei. Jouw ietwat theatrale verongelijktheid is dan ook niet op zijn plaats, omdat ik de persoonlijke vertellingen van Berend Vinke niet afval. Zoals vaker - lees eens zorgvuldig! Is echt handiger.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 12:47
Totaal berichten: 698
dat boek is met een heel ander doel geschreven ...man schrijft zijn belevenissen ...zijn relaas ,misschien zullen er fouten in zitten ,wat dan nog ...in 1999 heb ik telefonische met de hr cornielje gesproken over het boek vinke ook toen al werdt het meteen de grond in geboord ..ze vergeten echter dat het boek is van een gewone man .een haarlemse uitgever heeft hem de kans egeven dat boek uittegeven ,bij later succes van dat boek is het door een groter uit gever over genommen ,enige boek trouwens wat voor verfilming in aanmerking komt ,(dze discussie is algevoerd trouwens)zo goedkoop je kritiek ..veel dingen kloppen niet wat zich in die mei dagen hebben afgespeeld ,dat boek van vinke is mijn dierbaar ,een monument ..maar eens zal je dat ook in zien !!!
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 13:05
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rob- het is zinloos te ageren zoals jij doet. Er zijn veel geinteresseerden in de meidagen die het boek van Vinke kennen, en die dit boek aardig vinden als leesstof. Jij hecht er onevenredig veel waarde aan denk ik, maar dat is jouw goed recht. Je gebruikt het echter veel te vaak als argument of als naslagwerk. Daarvoor is het ongeschikt. Laat de mensen een beetje in hun waarde die anders tegen het boek aankijken dan jij. Jij bekijkt het emotioneel, wij op nieuwswaarde. Zijn twee onvergelijkbare uitgangspunten dus discussie is weinig zinvol ... We weten nu wel dat jij een groot fan van het boek bent - laten we dat dus voor kennisgeving aannemen en dit verder laten rusten. Scheelt veel ruimte op dit forum.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 13:40
(redactie)
Totaal berichten: 849
Heer Groenman, het was ook niet persoonlijk bedoeld, meer een aanvulling op mijn eerdere bericht. De stelling van Blom is de enige waarvan ik foto's heb gezien, van de andere stellingen is maar weinig bekend. Feit is wel dat de inundatie aan de Noordkant lag, het terrein was daar blijkbaar (nog) lager. Logisch zou het dan inderdaad zijn geweest dat dit stellingen (op de foto) waren direct langs de straatweg Rhenen-Wageningen.

Wat ik eigenlijk nog zou willen toevoegen is de opmerking dat HEEL veel foto's bij het IMG (die door veel instanties als DE bron voor foto's meidagen 1940 wordt gezien) als opschrift hebben 'Ergens in de Grebbelinie'. Vaak zie ik dat soort foto's opduiken met een opschrift die beter bij het omvattende verhaal past. We zijn het er waarschijnlijk allemaal mee eens dat dit hier ook het geval is.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 19:09
(redactie)
Totaal berichten: 629
Rutger: ik heb het absoluut niet persoonlijk opgevat, hoor.
Ik mag me zolangzamerhand echt wel een kenner van het toenmalige slagveld noemen, kom er ook geregeld, maar erken probleemloos jouw autoriteit op dit gebied.

Rob: nog een allerlaatste(?) opmerking over je lijfboek.
Het boek van Vinke is prima als sfeerbeeld, als voorbeeld ook van de persoonlijke beleving van een Nederlandse militair op de Grebbeberg. Maar Vinke heeft absoluut nooit een echt idee gehad van wat zich een paar honderd meter verderop afspeelde,zijn blik is beperkt gebleven tot een heel klein stukje van de Slag om de Grebbeberg. Voor een echt overzicht is er andere literatuur.
Tenslotte zijn de stukken die van Vinke zelf stammen wel de moeite waard. De tussenliggende/verbindende stukken zijn dat absoluut niet.
Daar zit niets authentieks in, het is allemaal vrijwel letterlijk (met toestemming ) "overgeschreven " uit Grebbelinie 1940 van overste Brongers.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2004 21:34
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik vermoed dat veel van die foto's stammen van de inspecties die stafofficieren maakten langs de stellingen. Jammer dan onzorgvuldigheid (althans daar lijkt het op) ons moeten doen gissen naar de exacte locaties van dit soort tafrelen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2004 02:07
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Onzorgvuldigheid bij de archieven en (?) wellicht IMG ...
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2004 02:08
Totaal berichten: 698
vinke had het over 17 cent perdag soldij ,ik vraag mij eigenlijk af of dat nog uit gekeerd is in de bezetting of later ...???
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2004 23:04
Totaal berichten: 698
hr groenman om volledig te zijn ,u had het over dat vinke plagiaat gepleegd zou hebben gepleegd in zijn boek (stukken over geschreven )
relaas van een soldaat kunt u mij zeggen welke vr gr ..
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2004 21:16
(redactie)
Totaal berichten: 849
Hoofdstukken 33, 36, 37, 38, 39, 50, 52, 55, 56, 58 zijn in ieder geval niet van zijn hand. Daarnaast verwijst hij regelmatig naar het werk van dhr. Brongers. Los van dit feit heeft hij een prachtig boekwerk neergezet, maar daar waren we het allemaal wel over eens geloof ik ;-)
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2004 21:32
» Dit onderwerp is gesloten
2554