Discussiegroep

Onderwerp: Hoeveel Soldaten

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
5.002 keer gelezen
32 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Hoeveel soldaten hadden de Duitsers en Nederlanders op de Grebbeberg????
» Dit bericht is geplaatst op 13 april 2004 14:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Aan Nederlandse kant stond aanvankelijk het 8e regiment infanterie, dat is zo ongeveer 2500 man. Later ( in de loop van 12 en 13 mei ) hebben zich ook andere eenheden in de strijd gemengd.Eventueel wil ik wel proberen uit te zoeken hoeveel Nederlandse militairen althans in enige mate en op enig moment bij de slag betrokken zijn geweest. Als ik nu een slag moet slaan, rond de 10.000 ( inclusief tegenaanval ).

Aan Duitse kant hebben meegevochten in de slag om de Grebbeberg het SSregiment "Der Fuhrer "en een regiment van de 322e infanterie-divisie. Het laatste onderdeel is pas later ingezet. Ik schat het aantal Duitse militairen, dat op enig moment aan de strijd op en in de directe omgeving van de Grebbeberg heeft deelgenomen ( de artillerie laat ik buiten beschouwing ) op zo'n 5 - 6000 man. Ook dat natuurlijk nader uit te zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2004 15:13
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Hajo, volgens mij zit je er wel erg ver naast en praat je nu net als de militairen tijdens de verhoren voor de Enquete commissie.

De Duitsers lagen met de vrijwel complete en zwaar versterkte 207ste (17,900 man) divisie in Wageningen en omgeving. Het geheel (divisie en versterkingen) bestond uit zeker 26,000 man, inclusief de Standarte (Der Fuhrer) DF met 6,000 man en diverse extra artillerie-eenheden (w.o. 21 cm Morsers), (storm)pioniere, verkenningseenheden (met zware pantserwagens), logistieke eenheden, etc. De stoottroepen tegen de Grebbeberg werden door de Standarte DF geleverd, en een groot deel hiervan werd op 13 mei afgelost door het 322e regiment (van de 207de div).

De Nederlanders verdedigden de berg in eerste instantie met het 8ste regiment infanterie, aangevuld met extra onderdelen van 19RI en ondersteund door extra eenheden als 16MC en 4MC. Daarnaast was een reserve van 11RI aanwezig. Later werden eenheden van de Brigades A en B aangetrokken. Alles tesamen zeker een 10,000 man rond Rhenen, waarvan zeker een 3,000 tot 3,500 enig moment in eerste lijn hebben gelegen. Qua artillerie waren we redelijk sterk, met vrijwel de gehele artillerie van het IIde Legerkorps wat in het betreffende vak kon schieten, alsmede vier a vijf batterijen van de artillerie vanuit de Betuwe. Daarnaast waren er hier en daar extra batterijen naar de Grebbelinie getrokken.

Voor een goed vergelijk van mankracht kijken we niet alleen naar de troepen die in handgemeen zijn aan het directe front, maar vanzelfsprekend ook naar de logistiek, de intendance / geneeskundige dienst, pioniers (genie), artillerie, verkenningstroepen, staven, etc. Dat gezegd hebbende constateren we dat de Duitsers een ruime overmacht hadden. Daarnaast was het zo dat de Duitsers hun stoottroepen geconcentreerd inzetten, en daardoor lokaal (agrerend tegen de Nederlandse linies) grote overmachten hadden. Zo vielen zij in de regel met een bataljon (drie compagnie-en) aan op een verdedigingsvak wat door maximaal een tweehonderd a driehonderd Nederlanders was bezet. Hierdoor ontstonden overmachten van vijf tot tienvouden ter plekke van de aanvalszone. En dan spreken we nog alleen maar van de directe 1ste echelons gebieden (1ste echeclon = direct aan front). Maar het is logisch dat de veel omvangrijke Duitse artillerie en ondersteuningstroepen meetellen in de cijfers - zo zijn er ook Nederlandse soldaten gevangen genomen door genisten of medische eenheden. Deze ondersteunden de stoottroepen zeer dichtbij en tellen daarom zeker mee in de cijfers.

Duidelijk is dat de overmacht van Duitsers zeker een twee tot drievoud heeft bedragen, te meer omdat de Nederlandse troepen tussen Rhenen en Achterveld ook veelal buiten het 3de echelon lagen (west van Rhenen), net als veel van de onderdelen van de Duitse 207de divisie. In de directe gevechtszone rond de Grebbeberg zal op 12 en 13 mei een verhouding van ongeveer 2,000 Nederlanders tegen 4,000 tot 6,000 Duitsers hebben gegolden.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2004 17:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tav de Nederlanders komen we dus allebei op rond 10.000 man uit.
Tav de Duitsers: ik heb ( voorlopig ) alleen de troepen meegeteld, die daadwerkelijk zijn ingezet Op en Meteen ROND de Grebbeberg. Natuurlijk telt de artillerie mee, ik had op dat moment ( zonder nader onderzoek ) geen juiste aantallen bij de hand. Ik kon alleen uit het hoofd een schatting maken van de eenheden, die direct tegenover de Nederlanders hebben gestaan. Ook daar zitten we met 4 - 6000 man niet zo ver uit elkaar.
He, he, ik schrok al.
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2004 18:05
Totaal berichten: 698
eigenlijk wat het nederlandse leger veruit in demeerderheid ik schat 10/1 ,tegen de duitsers maar daar er een verkeerde troepen concentratie was viel die weg ,er waren geen speerpunten ,ook het franse leger was tegen het de duitsers in de meederheid ,maar de duitse tactiek gaf de doorslag!!!
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 16:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Nederlandse leger telde ongeveer 280.000 man.
Dan zou het Duitse leger dus rond 28.000 man hebben geteld.
Maar alleen tegenover de Grebbelinie ( let wel: niet de Grebbeberg is bedoeld ) traden al tussen de 40.000 en 45.000 ( 2 versterkte infanteriedivisies ) Duitsers aan. En dan noem ik dus niet al die andere Duitsers, in de Vesting Holland, in Brabant, in het Noorden enz.
Huiswerk overdoen, Rob.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 18:06
Totaal berichten: 698
hr groenman ,er is mij verteld ,dat 1/10 van de nederlandse bevolking onder de wapens was,in 1940 ,ik schat het inwoners aantal in 1940 op 9miljoen inwoners rekent u maar uit ,maargoed dit mij eens teoren gekomen ,als u zegt dat niet klopt ,nou dan klopt mijn bron niet !!
en neem ik uw gegevens voor kennismaking aan !!!
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 19:38
(redactie)
Totaal berichten: 849
Hmm.. 900.000 lijkt mij inderdaad sterk overdreven. Als je logisch nadenkt over de opbouw van de bevolking (geslacht en leeftijd) dan is het niet eens mogelijk om zoveel mannen te mobiliseren. Die 280.000 - 300.000 staat in de meeste literatuur vermeld.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 19:42
Totaal berichten: 698
kijk indirect en direct staat bij moblisatie alles in dienst van het leger ,treinverkeer ,telefonische diensten ,echt alles ,maar misschien heeft hr groenman wel gelijk ,maar verkijk je er niet op !!!
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 19:52
(redactie)
Totaal berichten: 849
Rob, tijdens de mobilisatie ging het dagelijks leven gewoon door. Niets of niemand buiten het leger stond in dienst van defensie, tenzij betaald ;-)
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 19:58
(redactie)
Totaal berichten: 629
Ik HEB gelijk, Rob.
Althans in dit geval.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2004 20:16
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rob, Nederland had rond de 8,000,000 inwoners in die tijd, en wellicht dat je refereert naar 1 op de 10 mannen die was gemobiliseerd. Feit is dat we rond de 300,000 militairen hadden en dat we beslist niet in de meerderheid waren tegen de Duitsers. Daarnaast ben ik dit soort domme discussies tamelijk zat aan t worden. We blijven maar herhalen tegen je en je neemt toch nooit wat aan. Eigenlijk ben ik er wel klaar mee.
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2004 00:50
Totaal berichten: 698
oh is dat zo ,nou je verteld echt wat nieuws ,het was mij niet bekend ,en trouwens ,in frankrijk was het zeker niet geval ,aan manschappen was het franse leger in de meerderheid ,dus van daar ,en nog even voor rutger ,ik had het nog nagekeken ,bepaalde telefoon diensten werden speciaal vrij gehouden voor het leger ,maar goed heel verhelderend allemaal..en niet zo knorrig allert ,ik dacht werkelijk 1/10 en ikheb de hr groenman toch zijn gelijk gegeven ...!!!
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2004 01:10
(redactie)
Totaal berichten: 849
Nou, Rob zat er toch dichterbij met zijn schatting van het aantal inwoners. Ik zit net in het Keesings Historisch Archief te bladeren en zie onder najaar 1938 de opbouw / verdeling van de Ned. bevolking per provincie en zie daaronder een totaal staan van 8.6 miljoen (en nog wat) inwoners. Ongeveer de helft daarvan is van het mannelijk geslacht...
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2004 20:41
Totaal berichten: 698
allert goossens zal mijn bestoken op iederfout detail ,soms moet je gissen .en inderdaad ik dacht ook dat ik ergens goed zat ,maar als ik dat hele forum over mijn heen krijg ,ga ik twijfelen ,je begrijpt wat ik bedoel .gegr ROBL
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2004 23:00
Totaal berichten: 2
het nederlandse leger telde na de volledige mobilisatie rond de 280.000 man, en als ik mij niet vergis bedroeg de TOTALE duitse invasie macht ongeveer 405.000 man!
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2004 03:28
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rob - ik bestookte je niet om het aantal inwoners van Nederland - dat is totaal geen issue. Nee - de honderste keer dat de grtoe van ons leger aan bod komt. Dat weet je, wist je, en wist je allang. Dat bedoelde ik. En daar ben ik inmiddels een beetje moe van. Zeker omdat als je een beetje je best doet je wel met leuke en zinnige bijdrages kan komen.
» Deze reactie is geplaatst op 17 april 2004 14:05
Totaal berichten: 10
Deze discussie lijkt me een goede plek om mijn vragen te stellen:
Hoeveel van onze troepen waren gelegerd in Nederland? Is het aantal van 280.000 niet inclusief troepen in de koloniën, bijv. Korps Mariniers?
Hoe sterk was de landmacht? Ik heb aantallen van rond de 100.000 gelezen voor het Veldleger alleen.
Over aantallen Depottroepen wordt weinig gerept in de mij bekende literatuur. Ik ben benieuwd hoeveel rekruten de landmacht had. Ook over de inzet van hen tijdens de oorlog zou ik graag meer willen weten.
Bij voorbaat dank voor uw reakties.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2004 23:25
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Het exacte aantal mannen onder de wapenen is eigenlijk nooit gepubliceerd en wordt ook nogal eens gewijzigd. Aangenomen wordt dat het totaal rond de 280,000 man lag. We praten dan over de Nederlandse landmacht (exclusief KNIL dus), de marine in Nederlandse wateren, de politietroepen, luchtafweer en vrijwillige luchtafweer / luchtwachtdienst, mariniers en het personeel van de LVA (luchtmacht). Onder die 280,000 bevonden zich onder meer:

140,000 reservisten landmacht lichtingen 1925-1938
1,200 beroepsofficieren
10,000 reserveofficieren
5,000 beroepsonderofficieren en minderen
32,000 depottroepen landmacht (lichting 1940)
32,000 lichting landmacht 1939

Door de in 1938 aangenomen nieuwe dienstplichtwet kon vanaf lichting 1939 een contingent van 32,000 man worden opgeroepen in plaats van de 19,500 man per jaar daarvoor.

Het KNIL was hiervan totaal gescheiden - zij het dat een 70 KNIL militairen om verschillende redenen hier ten lande waren ingedeeld tijdens de meidagen (en opvallend gunstig afstaken t.o.v. hun Nederlandse collegae). Het KNIL overigens was anders georganiseerd. Hierbij was alleen het hoger kader en een deel van het lager kader Nederlander, de rest was samengesteld uit inheemse troepen en Volksmilities (van Nederlanders en Indo-Nederlanders).

Over de verrichtingen van depottroepen is vooral veel te vinden in het boek "De slag om de residentie" van overste Brongers. Vooral in de Vesting Holland is door depottroepen belangrijk bijgedragen aan de strijd.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2004 13:14
Totaal berichten: 10
Vooral de depot- en politietroepen intrigeren me omdat ik zo moeilijk aan informatie kan komen. Welke literatuur kan ik daar het beste over raadplegen? De boeken van dhr. Brongers staan bij mij in de kast, maar wat ik vooral zoek zijn zaken zoals organisatie, bewapening en sterkte van de politietroepen (zoek ook foto´s). Over de depottroepen zou ik graag willen weten hoe zij werden ingezet. Als zelfstandige gevechtseenheden, wat ik me nauwelijks kan voorstellen, of louter ter aanvulling en ondersteuning van de reguliere troepen?
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2004 19:26
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De meeste depottroepen werden onder leiding van een instructeur-(onder)officier direct ingezet. Meestal omdat de omstandigheden (Rotterdam, Den Haag) hier om vroegen. Depottroepen hebben bijvoorbeeld bij de herovering van Ypenburg een heel belangrijke rol gespeeld.

Over politietroepen weet ik ook niet zoveel. Dit fenomeen bestaat niet meer en werd (en wordt) vaak onterecht in verband gebracht met de marechaussee. Politietroepen waren (over het algemeen) beroepsmilitairen. Zij hebben vaak de strategische kazematten in Nederland bezet gehouden, ook al gedurende de voormobilisatietijd. Zij hebben meestal uitzonderlijk goed gevochten.

Over de sterkte van de troepen en indelingen denk ik dat deel 1 van het Stafwerk (Groene Serie, Nierstrasz) kan bijdragen tot uw kennis. Dit is echter vrijwel alleen in de grote bibliotheken te lezen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2004 14:11
wim a
Ook mij intrigeren de DEPOT troepen zeer ! In de vesting Holland
werden depot recruten die langer dan 3 maanden in dienst waren (lichting febr 40 ,dus bijna ongeoefend!!) begin Mei toch ingezet voor bewaking van objecten ..
Bewust Depot ging dan over naar DCBT (Depot Comp.Bewaking Troepen)
Omdat het hier veel om bewaking van vliegvelden ging (Ockenburg 22DCBT, valkenburg) vielen deze recruten meteen in het heetst van de strijd.
Er zijn in het westen dan ook veel recruten gesneuveld..
Meer uitleg op http://www.mei1940.nl/Bevelstructuur/II-Dep.Inf.htm

Of elk regiment (was er bv 8 Dep Bat of 19 DepBat?) zo omging met recruten en of er ook Depottroepen op grebbe waren weet ik niet ???
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2004 19:46
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Volgens mij hadden alle eerste 22 regimenten depottroepen. Kan ook zijn dat het alle eerste 11 regimenten waren. Immers alle regimenten boven 22 RI waren reservisten. Het "omgaan" met depottroepen lijkt me geen kwestie van willekeur. Simpelweg het tekort aan troepen voor alle taken heeft geleid tot bewaking van belangrijke objecten door depottroepen. Dat gebeurde dan vrijwel alleen maar in de Vesting Holland waar we natuurlijk geen front verwachtten in eerste instantie. Dat had dus niets te maken met deze troepen bewust en ongeoefend in de strijd sturen. Ze waren (zonder de anticipatie op luchtlandingen) vooral bedoeld om sabotage tegen te gaan of standaard controles uit te voeren. De Depot Bewakings Troepen werden hier en daar wel ingezet op plaatsen waar men eventueel luchtlandingsacties verwachtte, zoals enkele vliegparken of vliegvelden (Ockenburg, Valkenburg, Middenmeer, De Zilk, Ruigenhoek, enz). Dat er sprake was van secundaire aanvalsverwachtingen bij deze velden blijkt wel uit het feit dat de primaire parken door reguliere infanterie werden verdedigd.

Op zich is het volkomen logisch dat de depottroepen werden ingezet. Het scheelde 10% van onze manschappen als we ze niet zouden inzetten - dus het is volkomen begrijpelijk dat ze werden ingezet - en wel voor de minst risicovolle taken (althans, op basis van vooroorlogse anticipatie).
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2004 02:19
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Wat ik over de de regimenten hieronder zei is wellicht niet helemaal duidelijk. We hadden (bij mijn weten) 46 genummerde regimenten infanterie. Daarbij was de oorspronkelijke basis van ons leger 11 regimenten infanterie, dat werden er later 22, en met reservisten 44 (door de 22 regimenten extra te vullen met reservisten). De eerste 11 waren oorspronkelijk (wat we nu noemen) geheel of deels parate troepen. Als deze regimenten leegliepen met afzwaaiende militairen dan kwamen er nieuwe uit de aan het regiment gelieerde depotbataljons. Zo had 8RI dus 8DB (Depot Bataljon). Overigens was de oorsprong van de Grensbataljons evenzo georganiseerd. 8GB was een "kind" van 8RI.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2004 02:27
wim a
Ik heb mijn inzending/vraag nog even terug gegelezen en mijn
bedoeling was niet te suggereren dat depot troepen BEWUST (met opzet)
als fronttroep gebruikt weren ...
Ik gebruikte het woord bewuste verkeerd : Met "bewust" bedoelde ik "het betreffende bataljon" dus " het bewuste
bataljon ging over in dcbt eenheid" en NIET dat ze bewust en bedoelt
voor gevechtstaken werden ingezet...!!! Dus geen aanklacht maar een
constatering... Ben het natuurlijk met je eens dat het scenario niet geheel te voorzien was!

Met "omgaan" bedoelde ik of het een "Ad hoc" beslissing was door de
verhoogde paraatheid ( en dus per korps door de korps commandant per
bevel aangepast kon worden om ze over te laten gaan in CBDT ) of
was het beleid in het gehele leger en had het parlement ook bemoeienis met dit soort militaire zaken ? Ik weet dat bv peroneels
wisselingen bij grens troepen parlementair voorgesteld ( lees : min
of meer geeist) waren...
Gr. en bedankt voor je uitleg ..
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2004 06:57
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik denk dat de inzet van depottroepen niet altijd bewust is gedaan. Niemand verwachtte een veelvoudig front op dag 1 van de oorlog, en al zeker geen vijand in de achtertuin. Ik denk dat men er vanuit was gegaan dat depottroepen een spoedcursus zouden krijgen als de vijand binnenviel. Immers - een dag oorlog is beter dan 1 jaar training voor de ontwikkeling van een soldaat. Wel denk ik dat hier en daar depottroepen (eerste opleidingstroepen) bij voorbaat een ondergeschikte taak hebben toegeschreven gekregen.

De kwestie van de Grensbataljons is me bekend ja. Het is te zot voor woorden dat dit in het parlement nota bene zo is besloten. Waar bemoeide de politiek zich mee?!
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2004 12:15
Totaal berichten: 10
Bedankt heren, hiermee ben ik zeker geholpen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2004 21:10
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Graag gedaan Peter!
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2004 01:57
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Het Stafwerk (Nierstrasz c.s.) spreekt t.a.v. de inzet van depottroepen zich als volgt uit:

(...)
Wat de bewakingsmaatregelen betreft, zij medegedeeld, dat werd beschikt over de volgende troepen voor bewaking- en politiediensten:
- Te Amsterdam bevond zich het in november 1939 uit depottroepen gevormde Iste Bewakingsbataljon, dat met bewaking van etappenmagazijnen e.d. was belast.
Voor Den Haag was op 9 april (de dag van de inval in Denemarken en Noorwegen) bevolen, dat moest worden ingesteld:
- Stadsbewaking, dwz bewaking van objecten van militair belang, regerings- en gemeentegebouwen en woningen van militaire en civiele autoriteiten, terwijl 7 C.tr. als reserve voor het optreden tegen eventueel revolutionair optreden werd bestemd;
- Kringbewaking, dwz afsluiten van een bepaalde kring in de binnenstad.
De stads- en kringbewaking zou worden uitgevoerd door detachementen uit de depots en stadspolitie. Voor bestrijding van parachutisten waren beschikbaar de motorverkeersbrigade, politietroepen, twee eskadrons motorrijders van het depot cavalerie en ander beschikbaar geoefend personeel van dat depot.
Voor de beveiliging van vliegparken waren bij het optreden van de twwede OLZ zeven compagnieen bewakingstroepen aanwezig, die gedurende de mobilisatie uit depottroepen waren gevormd, elk versterkt met een sectie zware mitrailleurs.
(...)

Op 13 mei zou vervolgens een maatregel ingaan waarbij nog eens enkele bewakingstroepen zouden worden gevormd uit de gelederen der depottroepen met meer dan 3 maanden oefening in de benen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2004 10:27
Totaal berichten: 26
L.S.

naar aanleiding van de aantallen regimenten en bataljons, er waren inderdaad 22 genummerde regimenten, maar daarnaast het gr grenadiers en gr jagers. Die 24 regimenten werden in de mobilisatie 48 regimenten, waarbij als ik me goed herinner grg 23e ri vormde en grj 24 ri. Daarbij werd, ik meen voor elk regiment een depotbataljon gevormd
» Deze reactie is geplaatst op 29 augustus 2004 12:18
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Mark, ik denk dat je het met het forum eens bent. Overigens bedoel je waarschijnlijk dat er uit de depottroepen (meestal vier tot vijf schoolcompagnie-en per depotonderdeel) bataljons werden gevormd op 10 mei 1940. De depottroepen waren er immers al, en hun de plannen voor hun aanwending waren evenzo gevormd. Depottroepen waren ook al gelieerd aan een de regimenten waar men bij zou komen. Zo waren 8 depottroepen, 8 RI, 8GB, 16RI en 32RI allemaal aan mekaar gelieerd.
» Deze reactie is geplaatst op 29 augustus 2004 13:58
Totaal berichten: 31
> Overigens bedoel je waarschijnlijk dat er uit de depottroepen (meestal
> vier tot vijf schoolcompagnie-en per depotonderdeel) bataljons werden
> gevormd op 10 mei 1940. De depottroepen waren er immers al, en hun de
> plannen voor hun aanwending waren evenzo gevormd.
Een depotbataljon was gewoon een vast onderdeel van een Depot Infanterie. Een depot infanterie bestond uit drie depotbataljons, waarvan de nummering overeenkwam met het 'moederregiment'. Een dergelijk depotbataljon bestond weer uit een aantal depotcompagnieën.
Uit deze depotbataljons werden in mei de Depot Compagnieën Bewakingstroepen gevormd.
(zie bijvoorbeeld ook http://www.mei1940.nl/Bevelstructuur/II-Dep.Inf.htm voor een voorbeeld van de organisatie van een depot infanterie en http://www.mei1940.nl/Bevelstructuur/Dep.CBT.htm voor een voorbeeld van een depot compagnie bewakingstroepen).

> Depottroepen waren ook al gelieerd aan een de regimenten waar men
> bij zou komen. Zo waren 8 depottroepen, 8 RI, 8GB, 16RI en 32RI
> allemaal aan mekaar gelieerd.
Wat zou dan het verband zijn tussen 8 RI en 16 RI? Het zijn immers beide laaggenummerde regimenten.

Met vriendelijke groeten,
Rogier Peeters
» Deze reactie is geplaatst op 29 augustus 2004 16:45
Allert Goossens
Ja, inderdaad. Zo zijn alle eerste 11 regimenten (de oorspronkelijke basis van het toen moderne reservistenleger) met elkaar verbonden. Jagers en Grenadiers worden daarin meegerekend zoals terecht door Mark de Regt opgemerkt. Verwijs hierbij naar het monument van 8RI, waarop de broederonderdelen staan vermeld: 32 RI, 8 GB, 8 Depot en 16 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 29 augustus 2004 18:21
» Dit onderwerp is gesloten
2554