Discussiegroep

Onderwerp: Ik zoek informatie over Servaas Willem Hovens,

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 7
3.917 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Drager van het Bronzen Kruis
Drager van het Erekruis of Freedom
Drager van het Britisch Silver laurel Leaf Emblem

Geboren te Venlo, 6-9-1901
Overleden te Maastricht 6-7-1964

Een verzoek voor informatie is al verstuurd aan het Kapittel en Vereniging BK - BL.
» Dit bericht is geplaatst op 18 januari 2005 17:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik wil wel een poging wagen, maar slechts wanneer er een relatie is met de meidagen.
Het verleende bronzen kruis zou daarop eventueel kunnen wijzen.
De leeftijd in 1940 was rond de 40, wat zou wijzen op een officier of onderofficier, hetzij beroeps, hetzij niet.
De kans om hem te vinden is dan relatief groot.
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 00:06
Totaal berichten: 7
Beste H Groenman,

Ik heb compleet geen idee in welke omstandigheden, tijdsperiode of geografisch gebied Hovens zijn medailles heeft verdiend. Mei 1940 is slechts een van mijn opties.

Volgens een kennis die thuis is in de medaille cultuur kan de combinatie duiden op een Nederlandse militair die na de meidagen zich aangesloten heeft bij de geallieerde strijdkrachten....
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 00:26
Allert Goossens
Ik kan in de registers van het Bronzen Kruis en Bronzen Leeuw de naam "Hovens" niet vinden. Dit sluit natuurlijk niets uit.

Als de beste man in de meidagen diende dan was hij onderofficier of officier - zoals Hajo aangeeft. In het eerste geval zal hij sergeant of sergeant-majoor zijn geweest, in het tweede denk kapitein (misschien majoor).
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 00:34
Allert Goossens
Overigens. De Silver Laurel Leaf Emblem is een lage Britse (Commonwealth) onderscheiding voor services verleend aan The British Commonwealth. Dit hoeft geen militaire onderscheiding te zijn. Het Erekruis voor Freedom lijkt me een onjuiste benaming en kan van alles zijn.

Alleen een Bronzen Leeuw of Bronzen Kruis zijn militaire onderscheidingen voor heldhaftig gedrag.

Mij doet de gedachte opkomen dat we hier wellicht met een KNIL militair te maken hebben. Deze zal zich bijvoorbeeld na de capitulatie van Indie in februauri of maart 1942 naar Australie of Nieuw-Zeeland kunnen hebben begeven.
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 00:44
Totaal berichten: 7
Ik zal morgen verder reageren. Ik wou alleen nog even melden dat de schrijfwijze/omschrijvingen van de eretekens direct overgenomen zijn van het bidprentje van deze beste man. Mogelijk heeft de familie een verkeerde vertaling gemaakt?
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 01:02
Totaal berichten: 70
Op de volgende website:
http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/arts/a.p.m.cammaert/

staat de volledige tekst van "Het verborgen front" een dissertatie van Dr A.P.M. Cammaert over het verzet in Limburg.

In hoofdstuk 12 daarvan lezen we over de G.D.N. , de Geheime Dienst Nederland, en op blz. 1117 staat:

"Naar alle waarschijnlijkheid verliep de verzending van het G.D.N. materiaal sinds het najaar van 1943 over Tromp in Eindhoven. Deze stond in verbinding met S. W. Hovens, een medewerker van de Belasting Groep Maastricht (B.G.M.)(noot: een verzetsgroep waarin S.W Hovens actief was , zie blz. 335 e.v. t.a.p., die zich ook met hulp aan piloten bezighield)(....) Met hulp van Hovens kon Tromp de op microfilm gezette gegevens doorgeven aan de belgische inlichtingendienst "Leopold".
Wel staat vast dat Tromp in een latere fase inlichtingen over de V-wapens doorgaf via Hovens.
Deze fungeerde niet uitsluitend als doorgeefluik. Met P. Sijmons verzamelde hij zelf ook inlichtingen over het vliegveld op Texel, over het recent in exploitatie genomen olieveld bij Schoonenbeek en over het kamp Vught"

Een en ander lijkt te passen op de personalia van Servaas Willem Hovens, geen militair, wel een moedig mens.

"Het Bronzen Kruis, ingesteld in 1940, wordt toegekend aan Nederlandse militairen, die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat door moedig of beleidvol optreden tegen de vijand hebben onderscheiden. Behalve aan Nederlandse militairen, kan het Bronzen Kruis ook worden uitgereikt aan Nederlandse burgers en buitenlanders."
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 12:23
Totaal berichten: 70
King’s Commendation for Brave Conduct (1939-52); Queen’s Commendation for Brave Conduct (1952-94)

The Emblem of silver laurel leaves granted to civilians, other than those in the Merchant Navy, to denote a King’s Commendation for brave conduct during the Second World War, 1939-45, is worn on the riband of the Defence Medal. When the Defence Medal has not been granted or the award is for services subsequent to the war, the Emblem is worn directly on the coat after any Medal ribands•.

bron: http://www.cabinetoffice.gov.uk/ceremonial/honours/wear.asp

Verder bestaan nog:

The King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (UK)
Instituted in August 1945 this medal was destined for award mainly to allied civilians or other foreigners to recognize their courage and risking torture or death in helping British service personnel to escape from the enemy or for other dangerous activities in the interest of the British or allied cause and which required exceptional courage.

en:

The King's Medal for Service in the Cause of Freedom

Instituted together with the previous medal, it was awarded for civilian services where the element of danger was less likely to arise. Same obverse but the reverse shows a knight being offered food and drink by a woman. The surrounding legend says "FOR SERVICE IN THE CAUSE OF FREEDOM" and in the exergue is "THE KING'S / MEDAL". The ribbon is white with three equally spaced stripes of blue-red-blue at the edges.

bron: http://users.skynet.be/hendrik/index.html
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2005 12:56
Totaal berichten: 1
Servaas Willem Hovens heeft de Medal of Freedom ontvangen volgens de Netherlands Master List Grade 4: Medal of Freedom without Palm, pagina 10, entry 67, op onbekende datum te 's-Gravenhage.

Hij heeft het Bronzen Kruis ontvangen bij K.B. no. 22 van 8 oktober 1951, zijnde Sergeant van het Wapen der Infanterie, wegens inlichtingenwerk in Zuid-Limburg (bron: Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis blz. 257).

De silver laurel leaf is waarschijnlijk de (King's) Commendation (for Brave Conduct). De vermelding van een Commendation komt meerdere malen voor bij ID-medewerkers en koopvaardijpersoneel.

Met vriendelijke groet,

Erik Müller http://www.onderscheidingen.nl
» Deze reactie is geplaatst op 18 december 2005 17:45
» Dit onderwerp is gesloten
2554