Discussiegroep

Onderwerp: J.K. van Prehn

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
3.241 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Gezocht...
Kan iemand mij aan informatie helpen betreffende mijn opa J.K. van Prehn.
Hij zat bij het onderdeel compagnie afweergeschut en was kapitein infanterie.
Alle informatie is welkom.

Bij voorbaat dank

vr.gr.

Ivo van Prehn
» Dit bericht is geplaatst op 15 maart 2005 12:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er is sprake van een heleboel compagnieen ( pantser?)afweergeschut, maar omdat je opa ( zoals je zegt ) kapitein was zou het op den duur moeten lukken om hem te vinden.
Je weet wel zeker dat het gaat om mei 1940?
Kan even duren, maar ik zal mijn best doen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2005 14:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ergens kwam de naam mij bekend voor en dat bleek ook te kloppen.
Je opa was commandant van de 11e compagnie PAG ( 11e regiment infanterie ).
Als je wilt zoek ik wel meer uit.
Laat maar horen ( mag ook op mijn prive - email ).
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2005 14:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb nog even verder gekeken, het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan.
De 11e compagnie PAG ( op een sectie ( de 1e ) na, die bij de Grebbeberg in de frontlijn is ingezet) is in de loop van de 10e mei vanuit Leersum verplaatst ( samen met het grootste deel van het 1e bataljon van 11 RI ) naar ROTTERDAM, waar het verder aan de verdediging heeft deelgenomen.
Kapitein van Prehn wordt genoemd op de kaderlijsten van het Stafwerk Rotterdam, zodat we zeker kunnen zijn dat hij persoonlijk met het grootste deel van zijn compagnie in Rotterdam is beland.
Om de verdere inzet van de 11e compagnie PAG in Rotterdam te kunnen reconstrueren zal ik het Stafwerk over de Verdediging van Rotterdam moeten doorspitten.
Dat wil ik wel doen, maar dan toch graag op verzoek.
Dat is namelijk behoorlijk wat werk.
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2005 15:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Reconstructie inzet 11e comp. PAG van 10 mei - 14 mei 1940.

Bovenstaande is globaal goed gelukt, in details hier en daar iets minder. Zo is er wel eens een stuk ( geschut ) " zoek " en is niet eteeds duidelijk waar de commandant ( reserve - kapitein Van Prehn, om wie het vooral gaat ) zich precies bevindt. Waar dat wel duidelijk is, wordt het positief vermeld.
Tenslotte was het niet doenlijk elke activiteit in een ( eigenlijk nodig ) groter kader te plaatsen. Op een aantal plaatsen is dat trouwens wel gedaan.

Deze reconstructie wordt " afgedrukt " in 2 gedeelten, dit is het eerste.

------------.

In verband met de ontwikkelingen in Rotterdam en op het Eiland van Dordrecht op 10 mei werd om 13.00 bevel gegeven ( o.a ) een aantal eenheden van 11 RI ( waaronder de 11e comp.Pag met uitzondering van de 1e sectie, dus 2 secties met 4 stukken ) te verplaatsen van Leersum naar in eerste instantie Gouda, waar men nieuwe orders zou ontvangen.
Door allerlei oorzaken ( zoals het ontbreken van voldoende laadgoten ) nam het inladen zo'n 3,5 uur in beslag. Via Zeist, Utrecht, Veldhuizen, Montfoort en Oudewater bereikte men Gouda rond 22.30 uur op 10 mei. De 11e comp.Pag had zijn plaats betrekkelijk voorin de met groen gecamoufleerde colonne van ruim 100 vrachtauto's.
Om 24.00 verliet men Gouda weer op weg naar Rotterdam.

11 mei.

Na een moeilijke reis ( gedoofde lichten, veel " hindernisauto's " op de weg ) werd Rotterdam rond 1.30 uur bereikt.
Aldaar aangekomen kreeg men opdracht en deel van het Maasfront te bezetten.
Het vinden van de juiste plaatsen was niet makkelijk, gezien de verduisterde stad en de onbekendheid ter plaatse.
Van de 11e comp.Pag werd de 2e sectie inderdaad aan het Maasfront geplaatst, samen met andere onderdelen van 11 RI. Een stuk had daarbij stelling moeten nemen op de Boompjes om de Willemsbrug onder vuur te nemen, maar kon deze plaats door vijandelijk vuur niet bereiken. Daarom ging men in stelling bij de Gedempte Glashaven, waarvan men door de Reederijstraat vuur kon uitbrengen op het Noordereiland. Het 2e stuk werd geplaatst bij de meest zuidelijke brug over de Leuvehaven. De andere ( 3e ) sectie ( onder bevel van " een " reserve - kapitein, dat moet dus Van Prehn zijn )kwam in reserve bij het Beursstation, gedekt opgesteld onder het viaduct.

Later in de morgen van de 11e mei werd het stuk Pag bij de Leuvehaven getroffen door mortiervuur en trok men terug naar de Witte de Withstraat. Het andere stuk ( Gedempte Glashaven ) lostte enkele schoten op een aan het Noordereiland gemeerd Zweeds scheepje, dat men er van verdacht een Duiyts hulpschip te zijn. Ook dit stuk kwam onder mortiervuur en werd daarop teruggetrokken naar de andere ( 3e ) sectie, die in reserve bij het Beursstation lag.
Op een weer later ( niet precies aangegeven ) tijdstip die dag werden alle 4 stukken Pag ( 2 secties ) weer ingezet bij de brug in de Reederijstraat waar opnieuw het Zweedse schip onder vuur werd genomen, waar men bewegingen van Duitse troepen had geconstateerd. Nadat de opdracht was uitgevoerd verzamelden de 2 secties zich in de Witte de Withstraat, waar de compganiescommandant ( Van Prehn ) zich bij hen voegde. De 2e sectie werd vervolgens ingezet ter ondersteuning van een poging om zich meester te maken van een aantal huizen op de Boompjes en het Bolwerk ( uitgevoerd door eenheden van IV - 10 RI en III - 11 RI ), maar kwam te laat vanwege beschieting onderweg.
Bij deze sectie bevond zich kapitein Van Prehn, die zich op zijn terugtocht naar de commandopost van de commandant 11 RI ( dit was zijn eigen regimentscommandant, die inmiddels ook infanteriecommandant was Rotterdam was geworden / ik heb sterk de indruk dat zich hier ook de commandopost van Van Prehn zelf bevond ) in Hotel Atlanta wegens de toenemnde onveiligheid in Rotterdam deed vergezellen door een patrouille mariniers. De 2e sectie trok zich ook terug op deze commandopost.

Meer specifiek nieuws over de 11e mei mbt de 11e comp.Pag is er niet.
Samenvatting laatste 3 dagen is klaar en volgt spoedig.
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2005 15:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
12 mei

Op 12 mei kreeg de 11e comp.Pag ( sterk 3 stukken, waarbij de commandant zich bevond / waar het 4e stuk op dat moment was, weet ik niet. Misschien stond het ter beschikking van het Maasfront ) opdracht de Oude Plantage te versterken ( ongeveer op de grens van Maasfront en Oostfront ) als gevolg van berichten over vijandelijke activiteit bij het Kralingse Veer, wat kon wijzen op een landingspoging.
Men opende het vuur met 2 stukken op 4 sleepboten en een stoomboot, gemeerd tussen lichters. Bij het inschieten trof men o.a de rechter gashouder van de Zuidergasfabriek, die met een steekvlam begon te branden. Een sleepboot ontsnapte, op de andere schepen plaatste men treffers.
De 3 stukken vertoonden herhaaldelijk storingen. Na het vuur liet de commandant ( res.kapitein Van Prehn ) de stukken verdekt opstellen en trok later met een ervan op de Goudschesingel terug.
In de namiddag werd een stuk Pag opgesteld bij de ZO-hoek van de Oude Plantage en de Honingerdijk, terwijl 2 stukken werden gezonden naar het Kralingse Veer om een ( eventuele ) overgang van de Duitsers tegen te gaan.

Het stuk aan de Honinger Dijk werd beschoten met mortiervuur, trok daarop enkele honderden meters terug om uiteindelijk weer op zijn oorspronkelijke plaats terug te keren. Een dienstplichtig soldaat werd waanzinnig en ging met getrokken pistool een marinier te lijf, die uit zelfverdediging op hem schoot, zodat hij zwaargewond moest worden weggevoerd.
Beide stukken bij het Kralingse Veer werden tegen de avond teruggetrokken. Ze kregen een nieuwe plaats op resp. de 's - Gravenweg en de Honinger Dijk.


13 mei

Over het verblijf van de 11e comp.Pag op 13 mei deelt het Stafwerk weinig mee.
Er is wel weer een verplaatsing gevolgd.
Er kwamen namelijk 3 stukken in stelling bij het landingshoofd bij de Maasbruggen ( precieser is het Stafwerk niet ) na de mislukte poging van de mariniers te bruggen te bestorming teneinde de vernieling ervan voor te voorbereiden. Vanaf die 13e mei nam namelijk de dreiging van een grote Duitse aanval over de Maasbruggen toe als gevolg van het doordringen van de 9e Duitse Pantserdivisie op het Eiland van Dordrecht.


14 mei

In de morgen van de 14e mei stond de volledige 11e comp.Pag met 4 stukken tegenover de Maasbruggen om een vijandelijke pantseraanval over de bruggen af te slaan.
De 2e sectie zou de brug over de Wijnhaven afsluiten, wat niet bleek te kunnen, omdat de hele omgeving in brand stond. Daarom nam men stelling tegenover de Willemsbrug in de Keizerstraat, hoek N.Blaak.
De 3e sectie sloot de brug over de Oude haven af.
Misschien nam men op 13 mei ook al enkele van deze posities in.
De commandant van de 11e comp.Pag ( Van Prehn ) had zijn commndopost in het gebouw van C en A.

Toen het Duitse luchtbombardement losbarstte bevond de 2e sectie zich in een cafe-keldertje met een piket op de stukken. Dit keldertje bleef intact gedurende de brand, die de hele omgeving in vlammen zette. De commandant van de 2e sectie is na het bombardement met die sectie teruggetrokken naar de Westersingel, heeft 3x geprobeerd de 3e sectie te bereiken en is tenslotte terecht gekomen op de commandopost van de Kantonnementscommandant, waar men het binnenrukken van de Duitsers en het aansluitende, berucht geworden schietincident ( waarbij Student zwaar gewond raakte ) meemaakte.
In de nacht van 14 op 15 mei werd deze ( 2e ) sectie door de Duitsers overgebracht naar de R.K Kerk in de Oranjeboomstraat in Feyenoord.

Over de 3e sectie en commandant Van Prehn geeft het Stafwerk verder geen bijzonderheden. Ze zullen ook op enig moment in Duitse krijgsgevangenschap zijn geraakt.

Samenvattend: de 11e comp.Pag is op verschillende plaatsen in Rotterdam in gezet en heeft daarbij daadwerkelijk aan de strijd deelgenomen.
Het totale aantal slachtoffers bij 11 RI bedroeg 16.
Of daar ook militairen van de Pag. bijwaren en zo ja, hoeveel, heb ik (nog ) niet kunnen achterhalen.

Omdat de heer Van Prehn officier was lijkt me de kans vrij groot dat er een of meerdere verslagen/rapporten van zijn hand op het IMG liggen.
Interessant om eens achteraan te gaan, zeker voor een direct familielid.
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2005 16:56
Totaal berichten: 2
Beste heer Groenman

Ik dank u dat u zich zoveel moeite heeft getroost dit uit te zoeken.
Ik ben er erg blij mee en het is zeer gewaardeerd.
Ik ben van plan om deze zomer met vrouw en kind een bezoek te brengen aan de Grebbeberg. Met deze informatie wordt dit extra bijzonder.

vr. gr.

I.van Prehn
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2005 17:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Graag gedaan.

Het is trouwens wel speciaal om te weten dat uw grootvader voor hetzelfde geld ingezet had kunnen worden op of rond de Grebbeberg.
Een (3e ) deel van zijn compagnie stond daar ook.
Dus, een zekere link met de Grebbeberg is er wel degelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2005 18:18
» Dit onderwerp is gesloten
2554