Discussiegroep

Onderwerp: Vraag Evert Agterhuis over 20 RI

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3.108 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
20 RI was aanvankelijk ingedeeld bij de 7e divisie ( 4e LK ) en stond in het noordelijk deel van de Grebbelinie. Nog voor 10 mei werd het losgemaakt van de 7e divisie en voor bepaalde taken bestemd.

Het regiment bestond uit 4(!) bataljons.
Wat b.v ook gold voor 10 RI en 15 RI.

I - 20 RI: lag op 10 mei bij Woudenberg en vormde het verbindingsdetachment tussen het 4e en het 2e LK.
Op 13 mei werd dit bataljon ingezet bij de tegenaanval uit noordelijke richting bij de Grebbeberg. Deze tegenaanval mislukte totaal.

II - 20 RI: behoorde tot de Legerkorpsreserve van het 4e LK en verbleef op de Dumoulinkazerne. Op 10 mei werd dit bataljon verplaatst naar Leiden. Het is o.m ingezet bij de Wassenaarse Slag.

III - 20 RI: was belast met de bewaking van het vliegveld Soesterberg

IV - 20 RI: was afkomstig uit het gebied van de TBO ( Territoriale bevelhebber Overijssel ) en toegevoegd aan 20 RI.
Op 10 mei werd de 1e compagnie verplaatst naar Wijk bij Duurstede ( sluisbewaking ), de 2e compagnie deed kantonnementsdienst in Zeist ( waar ook de bataljonspost gevestigd was ) en de 3e compagnie deed bewakingsdiensten in Bilthoven ( Staf Kwartier 4e LK ) en Huis ter Heide
( commandopost commandant 4e LK ).

Samengevat: eigenlijk alleen het 1e en 2e bataljon hebben in de meidagen daadwerkelijk deelgenomen aan de strijd.

Als er meer informatie moet komen hoor ik dat wel.
» Dit bericht is geplaatst op 14 april 2005 00:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit de mededeling van uw moeder dat uw vader bij Ochten gelegerd was in de mobilisatie leid ik af dat hij op dat moment niet meer bij 20 RI diende, maar bij 44 RI.
Dat is niet zo vreemd, omdat 44 RI een oorlogsregiment was van 20 RI, bestaande uit oudere lichtingen die hun eerste opleiding bij 20 RI gehad hadden.
44 RI stond in het zuidelijke gedeelte van de Betuwestelling ( inderdaad bij OCHTEN ) en heeft daar te maken gekregen met aanvallen van de Duitse " "Gruppe Bruckner ".
Daarbij ging in deze sector de voorpostenstrook verloren, maar verder kwamen de Duitsers niet ( totdat de algemene Nederlandse terugtocht voor hen de weg vrijmaakte ).
Omdat er geen lijsten van soldaten/korporaals bewaard zijn gebleven is het moeilijk om het preciese onderdeel van uw vader te bepalen. Daarvoor zijn we afhankelijk van toevallige aanwijzingen. Misschien heeft u er nog een of meer.
Ik kan u wel aan allerlei verslagen van 44 RI helpen, maar dat zal op zichzelf geen extra informatie over uw vader verschaffen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2005 01:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De vraag van de heer Agterhuis over 20 RI is te lezen in de rubriek " Te koop gevraagd, aangeboden ".
Waar hij dus eigenlijk niet thuishoort.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2005 10:05
» Dit onderwerp is gesloten
2554