Discussiegroep

Onderwerp: Informatie gezocht over sergeant Adrianus Wilhelmus Kool

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 6
3.434 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Gezocht...
Geachte heren,

Ook ik ben op zoek naar informatie over mijn grootvader, de heer Adrianus Wilhelmus Kool (registratienummer 040308000). Inmiddels heb ik uit Kerkrade zijn militaire gegevens, maar ik vraag me af of iemand mijn opa gekend heeft en of hij al dan niet bij de Grebbeberg gevochten heeft.........
Ik weet dan hij opgekomen is als gewoon dienstplichtige van de lichting 1924 uit de gemeente Arnhem onder nummer 306, hij is teruggekomen van groot verlof op 11 april 1939 als korporaal, hij is bevorderd tot sergeant op 01 mei 1940 en wederom met groot verlof gegaan op 10 juni 1940.
Wellicht komt deze naam Uw vader en grootvader bekend voor?????
» Dit bericht is geplaatst op 8 mei 2005 08:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Mevrouw Kool.

In ons Archief komt tav de Grebbeberg alleen een Jan Kool voor.
Dat wil overigens niet zeggen dat er ook niet een andere Kool op of rond de Grebbeberg kan hebben gevochten.

Bij de militaire gegevens die u meedeelt mis ik een ONDERDEEL ( regiment ).
Normaal ontvang je die informatie ook als je navraag doet in Kerkrade.
Kunt u nog eens nakijken of die onderdeel-informatie werkelijk MIST?
Met die extra informatie kunnen we ( misschien ) wat doen, vooral omdat uw vader per 1 mei sergeant werd. Namen van sergeants zijn in bepaalde gevallen namelijk wel overgeleverd, ze komen b.v in verslagen ( soms ) voor.
Bij korporaals en soldaten is dat veel en veel minder het geval.
Van militairen in lagere rangen zijn trouwens sowieso geen officiele lijsten bewaard gebleven.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 11:50
Totaal berichten: 6
Het enige wat ik hier heb is vanuit Kerkrade het gegeven dat hij is ingedeeld bij het 8e Regiment Infanterie, ik kan me voorstellen dat er een aantal gegevens door de tijd heen verloren zijn gegaan, ik zal er morgen nog eens een telefoontje aan wagen naar Kerkrade.
Overigens zoek ik naar mijn grootvader, hij is al in 1953 overleden, echter grootmoeder, mijn oom en mijn vader hebben tot op de dag van vandaag geweigerd om maar iets te vertellen, vandaar dat ik via deze omslachtige manier probeer wat meer te weten te komen, ik weet niet eens OF hij wel bij de Grebbeberg gevochten heeft, maar niet geschoten is altijd mis....
Mocht er interesse voor zijn om eventuele herkenning te vergemakkeliojken, ik beschik over een foto van mijn grootvader, deze is echter genomen in 1948, toen hij in Indie zat.....
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 15:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
8 RI geeft in elk geval de zekerheid dat hij op of vlak voor de Grebbeberg heeft gevochten.
8 RI zat er al een beetje in vanwege die opkomst in Arnhem.


Eigenlijk zouden we, in de wetenschap van die sergeantsrang, wat verder moeten kunen komen, maar het blijft in ons Archief ( waarin iedereen voorkomt, die op een of andere manier - in verslagen, rapporten of op een andere manier ) wordt genoemd ) bij die ene JAN KOOL.
En om in die naam de roepnaam te zien van Adrianus?
Verder vraag ik me af of die Jan sergeant was, maar dat valt waarschijnlijk wel na te gaan.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 15:48
Totaal berichten: 6
Ik kan me wel voorstellen dat hij bekend is onder de naam Jan, volgens mij werd hij Adriaan genoemd, maar uit zijn trouwboekje blijkt dat zijn vader Johannes heette, dus helemaal vreemd lijkt het mij niet (of zie ik nou dingen die er niet zijn???)Ik stuur U in ieder geval ook de foto toe, die is weliswaar gemaakt in 1948, maar wie weet....
Wellicht helpt het U ook om te vermelden dat hij handelsreiziger was (volgens de gegevens van het Oranjehotel in Scheveningen) en ik weet van mijn oma dat hij voor de oorlog gewerkt heeft als plateelschilder bij de RAM-fabriek. Ik denk niet dat er iets van deze gegevens bij U bekend is, maar wie weet zegt het iemand anders iets????
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 16:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Toch bij nader inzien nog even een slag om de arm.

Wanneer er door " Kerkrade " alleen wordt aangegeven dat uw grootvader in 1924 voor eerste oefening bij 8 RI opkwam, dan betekent dat niet automatisch dat hij in 1940 ook tot 8 RI behoorde. Uitgesloten is het niet, ook al omdat men behoefte zal hebben gehad aan kader.
Omdat hij tot een OUDERE lichting behoorde kan hij echter minimaal zo goed zijn geplaatst bij een reserve-regiment van 8 RI ( waarin de oudere lichtingen terug te vinden waren ), zoals 32 RI. In dat geval heeft hij niets met de Grebbeberg te maken gehad.
Zeer interessant is bovendien dat hij op 11 April 1939 weer in actieve dienst kwam, dit zou b.v kunnen wijzen op een grensbataljon. Dat lijkt me zelfs het meest waarschijnlijk.
Ik zal mijn best doen een tipje van deze sluier op te lichten.
Veel meer dan dat zal, zonder meer gegevens, moeilijk worden.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 16:16
Totaal berichten: 6
Ik kan me wel voorstellen dat hij bekend is onder de naam Jan, volgens mij werd hij Adriaan genoemd, maar uit zijn trouwboekje blijkt dat zijn vader Johannes heette, dus helemaal vreemd lijkt het mij niet (of zie ik nou dingen die er niet zijn???)Ik stuur U in ieder geval ook de foto toe, die is weliswaar gemaakt in 1948, maar wie weet....
Wellicht helpt het U ook om te vermelden dat hij handelsreiziger was (volgens de gegevens van het Oranjehotel in Scheveningen) en ik weet van mijn oma dat hij voor de oorlog gewerkt heeft als plateelschilder bij de RAM-fabriek. Ik denk niet dat er iets van deze gegevens bij U bekend is, maar wie weet zegt het iemand anders iets????
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 16:22
Totaal berichten: 6
Toch maar even gezocht naar Jan Kool met jullie zoekmachine....... en ben terechtgekomen bij het dagboek van dhr Polman. Ik kan met zekerheid zeggen dat dat niet mijn opa is, hij is met groot verlof geweest van 1929 tot 1938.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 16:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De meest kansrijke hypothese ( bewijzen kan ik het niet ) is de volgende:

Uw grootvader is in April 1939 teruggekomen van groot verlof.
Begin April zijn in verband met de z.g strategische beveiliging de grensbataljons opgeroepen. Aanleiding was de bezetting van Albanie door Mussolini.
Omdat uw grootvader afkomstig was van 8 RI lijkt het me zeer aannemelijk dat hij toen geplaatst is bij het 8e grensbataljon, 8 GB dat ook " geleverd " werd door 8 RI.
Het kan eventueel ook nog anders: omdat uw grootvader tot de oudere lichtingen behoorde kan hij ook zijn geplaatst bij het reserveregiment van 8 RI: 32 RI.
Daaruit is weer gevormd de 32e grenscompagnie, die bestond uit een aantal bewakingsdetachmenten met o.m de taak had de bewaking van de bruggen bij Nijmegen.
Tussenvraag: is mogelijk toch ( ondanks het gebrek aan communicatie ) de naam Nijmegen wel eens gevallen?

Uiteindelijk is die 32e compagnie terecht gekomen bij 8 GB, als de 3e compagnie van dat onderdeel.
Ook via deze weg komen we dus terecht bij 8 GB.

8 GB was op 10 mei gelegerd in de Overbetuwe en is vandaar, door de Betuwelinie heen, teruggetrokken naar de omgeving van Lienden.
Er is op 12 mei sprake geweest het bataljon in te zetten bij de Grebbeberg, maar de keus viel op een ander bataljon.
Op 13 mei bezette 8 GB, in verband met een dreigende Duitse doorbraak bij Rhenen/Grebbeberg en het daaruit voortvloeiende gevaar van een oversteek naar de Betuwe de Rijndijk meteen west van de spoorbrug bij Rhenen.
De terugtocht later op de 13e bracht 8 GB tenslotte in de buurt van Vianen.

Verslagen van de 1e en 2e compagnie van 8 GB bezit ik wel, van de 3e compagnie helaas niet.
Als ze er zijn berusten ze bij het Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag: smg@army.dnet.mindef.nl
U kunt daar navraag doen.

Omdat het hier om een sergeant gaat zou het kunnen zijn dat zijn naam in een van die ( mogelijke ) verslagen wordt genoemd.
Ik heb zijn naam niet op de kaderlijst van 8 GB aangetroffen, maar daarop staan in principe de officieren en slechts in een enkel geval iemand met een lagere rang.

Dit lijkt me, zoals gezegd, de best mogelijke hypotese.
Er zijn te weinig aanknopingspunten.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 09:49
Totaal berichten: 6
Beste Heer groenman,

Dankdank voor alle info! Ik heb inmiddels contact gehad met het IMG en zij hebben de nodige info,dus met Uw verhaal hoop ik een heel stuk van de puzzel op te kunnen lossen..........
en dan een antwoord op Uw tussenvraag, Nijmegen is nooit genoemd in gesprekken.
nogmaals mijn dank voor al Uw naspeuringen,

met vriendelijke groet,

Marije Kool
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2005 11:13
» Dit onderwerp is gesloten
2554