Discussiegroep

Onderwerp: huzaren tijdens mobilisatie in Brummen

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
4.690 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht...
Wie kan mij helpen aan gegevens over de huzaren die tijdens de mobilisatie gelegerd waren in het koetshuis van Huis de Den in Brummen. Het waren 8 a 9 man. Zij waren huzaren van de boreel die overgeplaats waren naar Breda.
Enkele namen die mijn moeder zich kon herinneren waren: Bos uit Enschede, Hilverda uit Groningen.
Frans Knubbe uit Limburg, die heeft daar Coba Ziens leren kennen en is daarmee getrouwd.
Luitenant Krielhuis.
Mijn vader Gerrit Jan Spijkerman uit Wijhe heeft daar mijn moeder, Dien Jansen uit Drempt leren kennen.
Alle informatie is van harte welkom.
Ik weet niet bij welk regiment of hij was ingedeeld
» Dit bericht is geplaatst op 9 mei 2005 23:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De mobilisatie is eigenlijk niet ons terrein.
Maar Huzaren van Boreel wijst op het 4e Regiment Huzaren.
En dat verwijst weer naar de zuidelijke Veluwe, waar dit regiment op 10 mei actief is geweest.
Verder is misschien iets te doen met die gevangenname door de Duitsers.
Ik doe mijn best ( en besteed zo nodig de vraag uit ).
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 00:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zoals gezegd, wij missen de juiste gegevens uit de mobilisatieperiode.
Dat is eigenlijk ons terrein ook niet.
U zou kunnen informeren bij het Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag ( smg@army.dnet.mindef.nl ) of bij een oudheidheidkamer van de gemeente waartoe Brummen behoort.
Ook hebben de Huzaren van Boreel een eigen website, waarop ook een historisch overzicht.
Tenslotte is er nog het Cavaleriemuseum in Amersfoort, dat informatie zou kunnen geven.

Zelf kom ik niet verder dan het volgende.
Huzaren van Boreel wijst op 4 RH ( in dit verband is het trouwens opvallend dat uw vader uit Breda werd overgeplaatst, omdat Deventer de thuisbasis was van 4 RH en Breda die van 2 RH ).Het operatieterrein van 4 RH ( min het " uitgeleende " 3e eskadron )was de zuidelijke Veluwe.
Als we er vanuit gaan dat het zich ( ondanks Breda ) handelt om 4 RH, dan blijft de vraag naar het eskadron nog open.
Ik had gehoopt dat luitenant Krielhuis ons verder zou brengen, maar vervelend genoeg komt hij op geen enkele Huzaren-kaderlijst voor, ook niet op die van 4 RH.
Nu lijkt de kaderlijst van 4 RH op het eerste gezicht vrij compleet op een eskadron na, het 2e.
Daarvan wordt slechts een persoon genoemd, de eskadronscommandant.
Juist daarom zou Krielhuis daar best bij gehoord kunnen hebben.
Bijna elke naam mist daar immers.
Iets anders dat enigszins pleit voor het 2e eskadron is dat dit eskadron bereden was i.t.t de andere eskadrons ( afgezien van het 3e ). Dit in verband met uw opmerking over paarden.
Helaas zegt dat achteraf echter ook weer niet alles, want voor de reorganisatie op 1 mei 1940 waren alle Huzaren bereden.
Daarna telde elk regiment Huzaren ook wielrijder-eskadrons ( behalve het 5e regiment ).

Daarom is het jammer dat u niet kunt zeggen tot hoelang men in Brummen is gebleven. Of waar men was op het moment dat de oorlog uitbrak.
De namen, die u noemt naast die van luitenant Krielhuis heb ik nergens kunnen traceren.
Verder moet ik aannemen dat het gevangenentransport naar Duitsland heeft plaatsgevonden na de capitulatie, want vrijwel niemand van 4 RH is tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 gevangengenomen.
Maar ook dat transport helpt mij niet verder.
Met heel veel slagen om de arm: 2 - 4 RH?
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 17:35
Totaal berichten: 5
Toen de oorlog uitbrak waren ze nog steeds in Brummen. Toen de oorlog uitbrak is hij nog op het paard bij mijn moeder geweest die in Brummen werkte. Wat mijn moeder zich nog steeds goed voor de geest kan halen dat is dat hij wegreed en met zijn sabel zwaaide.
Hij was gelegerd bij de huzaren van Boreel te Deventer en geplaatst in Breda.
Hij heeft het wel eens gehad over een halfregiment dat naar Breda moest.
Ze waren tot en met het uitbreken van de oorlog te paard.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 21:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Een laatste update

4 - 4 RH was bestemd om, in geval van een invasie, de 15 bruggen over het Apeldoorns Kanaal te vernielen. Het bevond zich, in elk geval in de nacht van 9 op 10 mei nabij die bedoelde bruggen.
Daarbij waren ook die van Laag-Soeren, Brummen en Dieren.
Brummen ligt op relatief korte afstand van het punt waar het Kanaal in de IJssel uitmondt.
Huzaren van 4 - 4 RH waren dus op dat ogenblik absoluut in de nabijheid van Brummen. Hoelang weet ik niet, maar de bruggen werden in elk geval al langer bewaakt.
Om 5.20 kwam het bevel om de bruggen te laten springen, waarbij als eerste die van Laag-Soeren de lucht inging. De Brummense brug bleef tot laat in de middag gespaard vanwege de evacuatie van burgers.

Heeft uw moeder wel eens een TIJDSTIP genoemd wat betreft dat afscheid van uw vader? Dat moet dan toch wel erg vroeg in de morgen zijn geweest.

Tot 2 - 4 RH kan hij in elk geval niet hebben behoord, dat eskadron was in deze nacht gelegerd in een van de kazernes van Ede. En hijzelf was dus kennelijk nog in Brummen.
De kans dat hij deel uitmaakte van 4 - 4 RH lijkt me heel wat groter.
Het is me ook volkomen onduidelijk welk Huzaren-onderdeel zich nog meer in of in de omgeving van Brummen bevonden zou moeten hebben op die 10e mei.

Wij missen op de site helaas een verslag of rapport van 4 - 4 RH.
Dat komt omdat dit onderdeel niet heeft deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg i.t.t enkele andere andere eskadrons van hetzelfde onderdeel.
Waarschijnlijk beschikt het IMG wel over zo'n verslag, dat misschien iets duidelijk zou kunnen maken over de relatie 4 - 4 RH ( m.i dan een detachment daarvan ) - Brummen.
Dat 4 - 4 RH in principe sinds 1 mei een wielrijderseskadron was hoeft het afscheid " te paard " van uw vader niet in de weg te staan.
De nogal ingrijpende reorganisatie van de cavalerie had zich op dat moment tenslotte pas heel kort geleden voltrokken.

Dat van dat halfregiment snap ik wel.
Luitenant Krielhuis heb ik helaas nog steeds niet kunnen traceren.
Voor het onderzoek zou dit heel nuttig zijn.
Maar de kaderlijsten zijn nu eenmaal in veel gevallen niet helemaal of helemaal niet compleet.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2005 13:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Om te controleren of uw vader inderdaad bij 4 - 4 RH was ingedeeld, zouden we ook een andere route kunnen volgen.
Namelijk de omgekeerde.

Is u iets bekend van wat hij NA Brummen heeft meegemaakt?
4 - 4 RH is op de 10e mei via Ede terecht gekomen in het verzamelpunt Leersum. Vandaar is men een van de volgende dagen vertrokken naar Utrecht (om daar te helpen bij het beteugelen van wanordelijkheden ) en uiteindelijk heeft men zich weer aangesloten bij het regiment in IJsselstein.
Daar werd het bericht van de capitulatie vernomen.
Zeggen een of meer van die plaatsen u iets?
Zo ja, dan zou dat een sterke aanwijzing zijn voor 4 - 4 RH.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2005 15:26
Totaal berichten: 31
De bereden eskadrons van 1 t/m 4 RH werden gevormd uit de bereden eskadrons van I en II RH, terwijl de wielrijdende eskadrons gevormd werden uit de eskadrons wielrijders van de verkenningsafdelingen en de divisies. Concreet voor de hier besproken eskadrons:
2-4 RH gevormd uit 4-I RH;
4-4 RH gevormd uit 4 EW (4e Divisie).
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2005 15:28
Totaal berichten: 1
Heeft u inlichtingen over Johannes Marius Sinnecker, [wij denken wachtmeester] Huzaren Geboren 4 Oct 1915 overleden 1978
zeker weten we dat hij gemobiliseerd was in de buurt van Breda 1939 1940
en daarna bij de Marechausee.

Dit was dus mijn echtgenore's vader

Er is heel veel over Huzaren op het internet maar erg moeilijk om er kop of staart uit te vinden vanuit Australie

Alvast bedankt in ieder geval
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2006 14:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw schoonvader zal, zolang hij bij de Huzaren was, waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt van het 2e regiment Huzaren. Maar verder kunnen wij u niet helpen omdat er ( ook van dit onderdeel ) helaas geen namenlijsten bewaard zijn gebleven. Ook het NIMH ( Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag ) heeft geen archief op naam. Verslagen en rapporten van mei 1940 zullen ook niet helpen, omdat hij inmiddels overgeplaatst was naar de Marechaussee.
Wat betreft de Marechaussee: ook daar zouden we toch minimaal het onderdeel en/of de legeringsplaats van moeten hebben om enige hoop te behouden om verder te komen.
Kortom: er is op dit ogenblik te weinig om op af te gaan.
De enige hoop is dat iemand zich de naam herinnert, maar daarvan is ( het is nu 66 jaar na dato ) maar uiterst zelden sprake,
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2006 22:04
» Dit onderwerp is gesloten
2554