Discussiegroep

Onderwerp: Grebbeberg 10e druk

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
3.699 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Ik wil de heer Brongers een groot compliment maken voor deze nieuwe herziene uitgave van dit document. Het is een zeer compleet en overzichtelijk verhaal geworden waarbij de toevoegingen ten opzichte van de eerdere drukken met name de periferie (elders in de linie) van de slag om de berg extra belichten en het plaatje completeren.

Een kleine bemerking (los van enkele redactionele schoonheidsfoutjes)wil ik maken ten aanzien van de cijfers omtrent de Duitse gesneuvelden tijdens de slag. Als men de individuele verslagen en beschrijvingen neemt, en daar de vermeldde cijfers inzake Duitse slachtoffers in ogenschouw neemt, dan komen de totalen aan Duitse slachtoffers in het laatste hoofdstuk "laag" over. Ik kan mij overigens volledig voorstellen dat de cijfers moeilijk te onderbouwen zijn, maar wellicht dat hierbij opgemerkt kan worden dat de in de individuele (Nederlandse) verslagen genoemde Duitse slachtoffers subjectieve inschattingen waren in plaats van feiten. Wellicht dat de heer Brongers hier nog iets over kwijt wil.
» Dit bericht is geplaatst op 20 januari 2003 00:36
Totaal berichten: 70
De gegeven verliescijfers zijn cijfers die voortvloeien uit onder meer de Duitse documenten, het onderzoek van de heer Hey en mijn onderzoek op Ysselsteyn. Op pag.251 is voorts gesteld dat de aantallen nog hoger moeten liggen omdat nog weinig inzicht bestaat van naar Duitsland afgevoerde gesneuvelden en opgaven ontbreken van de omvangrijke z.g. Heerestruppen die aan 10 Armee Korps waren toegevoegd.Ook van naar Duitsland afgevoerde gewonden die daar later aan zijn overleden,bestaan geen duidelijke opgaven.De verliezen die ik heb opgegeven en met zekerheid bekend zijn, zijn gemeten naar duur van de gevechten en in vergelijking met andere veldslagen tijdens de Blitzkrieg reeds zeer hoog.Ook in boeken worden wel eens te hoge aantallen genoemd, omdat men "slachtoffers" (doden, gewonden en vermisten)- vaak uit andere bronnen overneemt en denkt dat daarmee de gesneuvelden worden bedoeld.Vooral in geschriften over de invasie in Normandiƫ en bij Stalingrad komt dat nogal een voor.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2003 23:38
Totaal berichten: 11
Ik zou mij gaarne hierbij aanwillen sluiten , was alleen in het bezit van een oude uitgave (3 druk ) . Deze is een stuk completer .
Mijn dank
» Deze reactie is geplaatst op 17 oktober 2003 11:49
» Dit onderwerp is gesloten
2554