Discussiegroep

Onderwerp: Luitenant J.B.F. van Hasselt

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 5
3.834 keer gelezen
18 reacties
Categorie: Gezocht...
Beste lezer,

Ik ben op zoek naar informatie over luitenant van Hasselt die in de mei dagen van 1940 bij dordrecht heeft gevochten.

Op deze website las ik het volgende :
"Die ochtend (13 mei), toen luitenant Van Hasselt zich onder mijn commando had gesteld, was hij zeer flink in zijn optreden en ik kan me voorstellen, dat iemand, die meegemaakt heeft een voorval zoals ik hiervoren schetste, met de pantserwagens, volslagen de kluts enige tijd kwijt raakt en diens handelen , welke korte tijd hierna plaats hadden, moeten mijns inziens dan ook zeer zeker met de meest mogelijke voorzichtigheid beoordeeld worden."

Luitenant van Hasselt heeft tijdens de oorlog aan zijn makkers van M.E. 1RH een aantal briefen geschreven. In zijn eerste brief refereerd hij aan bovenstaand voorval

" Ik heb mezelf in groote moeilijkheden gebracht, welke nog niet beeindigd zijn".

Ik zou graag het volgende willen weten :
- Wat waren die problemen waar lt. van Hasselt tegen aanliep ?
- Wie kent de brieven van l.t. van Hasselt aan zijn makkers van ME-1R.H. ?
( ik ben in het bezit van 4 van de 9 brieven [ 3 orgineel, 1 copy])
- Wie weet of luitenant van Hasselt in het verzet heeft gezeten ?
[ mogelijk O.D. ? ]


Alvast bedankt voor alle hulp !

Groet

A.B. de Groot.
» Dit bericht is geplaatst op 23 mei 2005 20:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De eerste vraag kan ik beantwoorden, de rest niet.

Rond 15.00 uur op 13 mei naderde een Duitse vechtwagen ( behorend tot een groep van 5, die even tevoren langs de Albert Cuijp Singel waren komen aanrijden ) vurend vanuit het zuiden via de Spuiweg de Spuibrug, die net op tijd werd opengedraaid. Op dat moment kwam een ordonnans van overste Mussert met het bericht dat om Franse vechtwagens zou gaan ( o.a in verband met de oranje lappen op de vechtwagens ).
Daarop liet luitenant Davidson ( MC II - 1 RW ) met Nederlandse vlaggen zwaaien. De ( Duitse ) wagencommandant zwaaide terug, liet de vechtwagen tot vlak voor de geopende brug oprijden en opende vervolgens onverwacht een overweldigend vuur.
Het bij de brug aanwezige stuk PAG, een zware mitrailleur van het Divisie Mitrailleur Esakdron ( waartoe luitenant Van Hasselt als sectiecommandant behoorde )en een mitrailleur van de sectie MC - II - I - RW werden vernield en de bemanning buiten gevecht gesteld. De rest van de verdedigers spatte uiteen/ zocht een veilig heenkomen, waarbij ook luitenant Van Hasselt, die zijn overgebleven stukken zware mitrailleurs achter liet.
De Duitse vechtwagen, die de opengedraaide brug niet kon passeren, keerde na enige tijd terug.

Ongetwijfeld wordt hier deze traumatische gebeurtenis bedoeld.
» Deze reactie is geplaatst op 23 mei 2005 22:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij herlezing van de vraag krijg ik opeens het idee dat het niet om deze informatie gaat.
Afijn, misschien heeft iemand anders er nog wat aan.
» Deze reactie is geplaatst op 23 mei 2005 23:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er schiet mij nog iets anders te binnen, waarin misschien het antwoord zit.

Frans van Hasselt protesteerde als student aan de Technische Hogeschool van Delft tegen het ontslag van Joodse docenten. Hij sprak zich in het openbaar uit tegen het ontslag van professor Jitta. Van Hasselt is in de zomer van 1941 door de Duitsers gearresteerd en een jaar later in Buchenwals overleden.

Ik zou zo tien redenen kunnen noemen waarom de kans dat deze 2 personen niet identiek zijn maar klein is, maar helemaal sluit ik het niet uit.
De voorletter F zou een aanwijzing kunnen zijn.
Misschien dat b.v de genoemde brieven qua datering duidelijk maken dat het inderdaad niet kan.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2005 00:14
Totaal berichten: 5
Bedankt voor de reacties tot nu toe.

De J.B.F. van Hasselt die ik zoek is een andere dan de Frans van Hasselt.
Deze twee zijn mogelijk wel familie van elkaar ( neven).

De Frans van Hasselt van het studenten protest is in 1941 omgekomen in Buchenwald
( achterhoeks museum website, uniform van deze van Hasselt is object van de maand )
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2005 10:30
Totaal berichten: 5
Geachte hr. Groenman,

Bedankt voor u reactie.
U verklaring voor "de problemen" van van Hasselt lijkt mij een goede verklaring.

Er is volgens mij ook een relatie met J.B.F. van Hasselt die in Buchenwald is gestorven. Deze twee zijn mogelijk neven van elkaar.
Op onderstaande link staat twee keer de naam J.B.F. van Hasselt voor twee verschillende personen. Het zou kunnen zijn dat ik informatie over de neef van de van Hasselt op de link zoek
http://www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl/pagina's/object/object-oktober.html

Dit brengt mij tevens bij een vervolg vraag: Is er een link tussen de geschiedenis van deze twee J.B.F. van Hasselts ( anders als alleen familie band ? )De volgende zin op de website van het achterhoeks museum houd mij bezig

"Op 24 augustus 1941 werd hij door de veldwachter van Brummen in het huis van zijn ouders gearresteerd, in verband met een zaak waarmee hij niets te maken had. Hij werd opgesloten in het "Oranjehotel" ( strafgevangenis ) te Scheveningen."

Wat was deze zaak ?
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2005 17:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het lijkt mij het meest voor de hand te liggen om contact op te nemen met de op de website van het Achterhoeks Museum genoemde familie Haaksma.
Het Museum zal het adres wel hebben en ik heb ook al gezien dat er in de Nationale Telefoongids 3 Haaksma's voor Apeldoorn staan genoteerd, waarvan ook nog eens 2 op hetzelfde adres.
Het zal toch wel zo zijn dat deze familie Haaksma meer weet van in elk geval deze " "Dordts/Apeldoornse" Van Hasselt, die ( de genoemde website zou dat enigzins kunnen suggereren ) nog in leven zou kunnen zijn.

Wel een heel speciaal verhaal trouwens met die 2 volkomen gelijknamige neven ( want dat kan toch haast niet anders ).
Overigens is de studentenverzetsleider Frans van Hasselt ook onder de wapenen geweest in mei 1940, zijn studie werd immers door de mobilisatie onderbroken. Gezien zijn vooropleiding en leeftijd ( in 1940 ) is hij zeer waarschijnlijk eveneens reserve - officier geweest. Ik zal in de loop van de volgende dagen de kaderlijsten eens aflopen.
In dat verband is ook het uniform, dat op de website van het Museum staat afgebeeld, interessant. Misschien dat iemand daaruit het onderdeel kan afleiden.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2005 10:29
Totaal berichten: 70
Op de webpagina:
http://www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl/pagina's/object/object-oktober.html

is te zien dat de student J.B.F. van Hasselt, tijdens de mobilisatie de rang van sergeant van de genie vervulde, hetgeen logisch is omdat Van Hasselt weg en waterbouwkunde studeerde ( slaan de oranje boordpunten op het zijn van leerling van de School Reserve officieren Genie, of zat hij op de KMA, zie ook :
http://www.delftintegraal.tudelft.nl/info/indexd400.html?hoofdstuk=Artikel&ArtID=2730 )

Over de voorletters J.B.F. , die schijnen in de familie Van Hasselt vaker voor te komen ( zie
http://home.planet.nl/~hjdewit/bronnen/tel1915/pag/297.htm )

Een en ander lijkt mij er op te wijzen dat de "Delftse" Frans van Hasselt een ander is dan "Dordtse" luitenant Van Hasselt.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2005 17:55
Totaal berichten: 5
L.s.
Op onderstaande link heb ik een drietal gescande pamfletten van J.B.F. van Hasselt gezet. Het pamflet uit 1941 is ook te vinden in het NIOD archief.
http://www.robijnring.demon.nl/WOII/

Mogelijk geeft dit extra info

Groet
A.B. de Groot
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2005 22:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van Hasselt heeft het over de 8 maanden die men op de Veluwe heeft doorgebracht.
Dat moet dan bij I - RH geweest te zijn, getuige zijn brieven.
Six was inderdaad eskadrons-commandant bij dat onderdeel.

Of misschien bij I - RHM?
Ook dat onderdeel heeft vanaf April 1939 tot November 1939 in Apeldoorn, dus eveneens op de Veluwe en ook een ( kleine ) 8 maanden, gelegen en werd daarna overgeplaatst naar Liempde in Brabant.

Hij is in elk geval niet bij een van deze onderdelen gebleven en uiteindelijk in Dordrecht beland.
Ik heb eigenlijk niet de indruk dat hij de meidagen kan hebben doorgebracht met al die vroegere kameraden.
Zou dit te maken kunnen hebben met de grote reorganisatie van de 1e mei?
Moeilijk.
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2005 13:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het heeft ongetwijfeld inderdaad met genoemde reorganisatie samengehangen.
Het Divisie Mitrailleureskadron, waartoe Van Hasselt behoorde, is nl. op 1 mei opgericht in het kader van die reorganisatie.
Deze reorganisatie ging gepaard met talrijke overplaatsingen, waarbij b.v
officieren werden ingedeeld bij voor hen nieuwe onderdelen.
Van Hasselt zal van de Veluwe zijn overgeplaatst naar Brabant ( Oirschot ).
Het nieuw opgerichte mitarailleur-eskadron behoorde WEL tot het wapen van de Cavalerie.
De trouw die Van Haselt in zijn brieven etaleert heeft echter te maken met zijn oude onderdeel, van voor 1 mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2005 18:23
Totaal berichten: 18
Hajo Groenman: iets meer precies : van Hasselt is mogelijk naar ME -5-RH gegaan getuige deze passage :

Het ME-5 R.H werd gevormd uit ME-IRH onder vervanging van de beide sectien op patroonwagens door de twee secties op draagpaarden van ME-IIRH
Het personeel van ME -I-RH kwam grootendeels bij ME-5 RH
Bron : Mil. Spectator blz. 436 van 19??

Ten overvloede ? : 5RH maakte na 1 Mei (oprichtingsdatum) deel uit van het IVe legerkorps.

Hr de Groot : bedankt voor het plaatsen van de brieven !

Groeten , Wim
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2005 18:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
En tenslotte:

Toen de mobilisatie op 28 augustus 1939 begon was het Ie Regiment Huzaren gelegerd op de Oostelijke Veluwe ( daar was Van Hasselt bij ingedeeld ) en het IIe Regiment in Brabant.
Beide Regimenten waren in afwachting van de reorganisatie van de Regimenten Huzaren losgemaakt van de Lichte Divisie, waartoe ze eerst wel hadden behoord.
Uit het IIe Regiment Huzaren is op 1 mei het bedoelde Divisie - Mitrailleureskadron gevormd, dat dus Wel onder de Lichte Divisie viel.
Maar bij de vorming van dit eskadron zullen dus, zie Van Hasselt, kennelijk ook wel militairen uit het Ie Regiment zijn aangetrokken.
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2005 18:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Aan Wim Angenent

Luitenant van Hasselt zal NIET ( in tegenstelling tot een aantal van zijn dienstmakkers van ME - I RH, dat neem ik absoluut van je aan ) naar ME - 5 RH zijn gegaan.
Hij zou dan namelijk NIET in DORDRECHT terecht zijn gekomen, wat duidelijk aanwijsbaar wel het geval is geweest.
Hij wordt genoemd in verband met het incident bij de Spuibrug en komt bovendien voor op de Kaderlijst van de Lichte Divisie onder Divisie Mitrailleur-Eskadron.

Dat nummer van de Militaire Spectator zou uit 1941 kunnen stammen.
Een artikel uit dat jaar houdt zich namelijk bezig met de reorganistie van de Cavalerie.
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2005 12:41
Totaal berichten: 5
J.B.F. van Hasselt heeft een overzicht gemaakt van de situatie op 29 april, de dag van zijn vertrek naar zijn nieuwe regiment.
Copy hiervan is in mijn bezit. ( locatie orgineel onbekend )

In dit overzicht staan alle mannen van ME - I RH en het onderdeel waarbij ze op 29 april 1940 zaten. Dit was na een grote reorganistie.

Van Hasselt zelf zat op 29 april 1940 ingedeeld bij "Cogr"
( afkorting betekenis mij onbekend).
Als ik verder door de lijst kijk ( c.a. 150 namen) dan zijn de mannen naar de volgende onderdelen gegaan:
1e,2e,3e en 4e. Cogr, K.Tr, Vdb. A.

Groet

Tom de Groot
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2005 16:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Cogr = commandogroep.

Maar zijn die nieuwe onderdelen niet nader gepreciseerd?
1e,2e,3e,4e, waarvan?
Een link met Dordrecht zie ik in het geval - Van Hasselt nog steeds niet.
En het staat toch vast dat hij daar opgedoken is.
Kunt u mij die lijst ( gescand ) eventueel toesturen?
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2005 17:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dank voor de lijst!

Deze geeft m.i de situatie weer vlak VOOR het ingaan van de reorganisatie.
Een soort laatste overzicht in de oude samenstelling.
Er staan immers allerlei namen op van militairen die tijdens de mobilisatie bij ME - I RH zijn gekomen of daar weggegaan. Deze mutaties zouden anders niet opgenomen zijn geweest.
1e, 2e, 3e enz. geeft aan tot welke sectie van het mitrailleur-eskadron men behoorde. Niet dus waar men na de reorganisatie heenging, dan zou 1e, 2e, 3e niet voldoende zijn geweest.Er zou dan een nieuw onderdeel bij moeten hebben gestaan.

Na of op de genoemde 29e april zal het eskadron uiteengevallen zijn en de bijbehorende militairen heringedeeld.
Omdat er i.t.t de lagere rangen wel lijsten met officieren bewaard zijn gebleven heb ik ook kunnen nagaan waar de 3 op de lijst voorkomende officieren zijn terechtgekomen.
Res.elt. J.M Fentener van Vlissingen werd commandant van het mitrailleur-eskadron van 4 RH ( en dook bij de Grebbeberg op ), res.elt. M.P van Son kwam als commandant terecht bij het mitrailleur-eskadron van het 5e regiment Huzaren op de noordelijke Veluwe.
Op dezelfde manier zal Van Hasselt bij het bewuste onderdeel van de Lichte Divisie terecht zijn gekomen.

Huzaar Kuypers moet op of pal na die 29e april zijn overgeplaatst naar het mitrailleur-eskadron van I RHM bij Wassenaar. Dit kan heel goed. Ik weet dat I - RHM eind april uitgebreid is met o.m 2 secties zware mitrailleurs.
Kuypers moet na de overplaatsing behoord hebben tot de 2e of 3e sectie van het mitrailleur-eskadron, het 1e en 4e zijn op 10 mei niet ingezet bij Maaldrift, omdat ze betrokken waren bij wegafsluitings-manoeuvres elders.
In hoeverre Kuypers, na zijn overplaatsing moest worden bijgeschoold, kan ik op dit moment niet nagaan. Ik neem aan van wel.
Er zijn in die laatste periode nogal wat dienstplichtige Huzaren aan het regiment toegevoegd, dat nogal onder de organieke sterkte zat.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2005 09:23
Totaal berichten: 1
Kom bij toeval op deze site en zou graag eens spreken (bijv. tel.) met de heer De Groot naar aanleiding van zijn vragen - van vorig jaar - mbt de Lt JBF van Hasselt, mijn opa. Mogelijk valt er het een en ander aan informatie uit te wisselen. Hoop te horen, FM van Hasselt.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 14:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het telefoonnummer van de heer De Groot hebben we helaas niet, wel zijn e-mailadres. Dat krijgt u prive toegestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 14:49
» Dit onderwerp is gesloten
2554