Discussiegroep

Onderwerp: mijn vader Jan Knecht (I-10 R.I.)

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.741 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Heeft iemand mijn vader nog gekend, Jan Knecht reg nummer 16.06.15.026, hij kwam uit Bussum.
10e RI 1e bateljon.
of weet iemand waar ik wat meer informatie kan vinden over dit regiment?
tot op heden kan ik er niet echt veel over vinden.
bij voorbaat dank.
» Dit bericht is geplaatst op 29 mei 2005 12:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Allereerst zal ik uw bijdrage laten overplaatsen naar de rubriek " Gezocht ", omdat dat de meer geeigende plaats is.

Algemene informatie over dit bataljon is te vinden in " OPERATIEN VAN HET VELDLEGER " , een van de delen van de Stafwerkserie " De strijd op Nederlands grondgebied in de 2e WO."
Dit is ( verschenen in vooral de jaren '50 ) niet meer in de handel en slechts antiquarisch verkrijgbaar, maar wel aanwezig in de meeste grotere bibliotheken ( zoals Provinciale Bibliotheken ).
U kunt het ook inzien op het Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag ( telefonisch bereikbaar ( nummers staan op de website van het Instituut ) of per e-mail: smg@army.dnet.mindef.nl ).

Op het genoemde Instituut liggen ook de verslagen en rapporten van dit onderdeel. Ook die zijn op verzoek in te zien ( in bepaalde gevallen is men ook bereid een specifiek verslag op te sturen ).

Verder is er b.v het boek van Kees Cramer: " OORLOGSDADEN VAN HET 10e REGIMENT INFANTERIE TE EDERVEEN, DE KLOMP, VEENENDAAL EN LEERSUM ".
Ook dit is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar, maar in elk geval op het Instituut voor Mil. Geschiedenis aanwezig. Het is absoluut opvraagbaar via de Openbare Biblioteek. Soms wordt het ook wel te koop aangeboden.
Ook een ander boek van Kees Cramer "DE GELDERSE VALLEI IN DE MOBILISATIETIJD EN DE MEIDADEN VAN 1940 " geeft wel informatie over 10 RI. Voor dit boek geldt verder hetzelfde als voor het andere, hierboven genoemde boek.

Persoonlijk ben ik wel bereid een ( kleine )samenvatting voor u te maken met de belangrijkste gegevens tav I - 10 RI, eventueel met een bijgevoegd kaartje en, ik moet dan wel even kijken wat ik ter beschikking heb, een verslag of rapport.
Ik moet er dan wel zeker van zijn dat u daar prijs op stelt.

Of er misschien nog iemand is die uw vader persoonlijk heeft gekend blijft afwachten. Op zichzelf is de kans aanwezig, maar na 65 jaar inmiddels wel buitengewoon klein.
De kans dat uw vaders naam wordt genoemd in een verslag of rapport bestaat wel, maar is ook niet zo groot.
Militairen uit de lagere rangen komen daar naar verhouding niet zo vaak in voor. Officiele lijsten met namen van militairen uit deze categorie zijn er sowieso vrijwel niet.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2005 13:48
Totaal berichten: 1
Is uw vader mogelijk de Jan Knecht, die als Engelandvaarder op 1 juli 1942 tezamen met een aantal Nederlanders vanuit Zwitserland naar Spanje zou vertrekken: Luitwieler, Jan Knecht, Sluyters, F.A.A.M. Janssens, Stokvis, Kanters en Somer?
Zo ja, zou ik graag meer te weten komen over zijn reis naar en verblijf in Spanje.
» Deze reactie is geplaatst op 19 november 2005 17:46
» Dit onderwerp is gesloten
2554