Discussiegroep

Onderwerp: J.A. Mussert.

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 44
3.425 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Familie- en veteranenzaken
Ik heb gelezen dat Overste Mussert op voordracht van
Generaal Henri Gerard Winkelman postuum in ere is hersteld(gerehabiliteerd).

Mag ik dit als "feit" aan voeren, of bestaan hier andere gedachten over ?
» Dit bericht is geplaatst op 16 juli 2005 20:56
Totaal berichten: 134
Ik heb gelezen dat de laatste woorden van Mussert "ik heb gekregen wat mij toekwam, ik heb mijn land verraden" waren. de laatste woorden van een stervende? alle veroordeelde officieren die betrokken waren bij de dood van Mussert zijn na de oorlog ook in ere hersteld. Hoewel hun carriere in de krijgsmacht er op zat...
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2005 14:27
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Die laatste woorden zullen net zulke onzin zijn als dat Oldebarnevelt tegen de beul zei "maak het kort".

Van Mussert staat alleminst vast dat hij een verrader was. Sterker, de kans is eigenlijk heel klein als je de FEITEN evalueert en filtert. Dat de man een buitengewoon matig officier was en nooit in een dergelijke functie had mogen worden gehandhaafd (schaarste of niet) is evident.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2005 14:30
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Overigens stierf Mussert niet ter plekke maar later in een ziekenhuis.

Er bestaan erg veel indianenverhalen over Mussert. Geloof niet alles wat je leest Edwin. Helaas zal niemand pertinent de waarheid kennen, maar heel veel wat over Mussert wordt gezegd is lasterlijk en onwaar.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2005 14:33
Totaal berichten: 134
"ik heb gelezen" betekend niet dat ik het als waarheid aandraag, Allert. Mussert zou dit tegen dominee Bronsgeest hebben gezegd toen hij stervende was in het ziekenhuis. laatstgenoemde ontkend dit weer op 2 juli 1940. Vast staat wel dat de tegen Mussert samenzwerende officieren Kruithof, Bom, Van der Flier, den Boer en van der Mark (dat staat toch wel vast) later in ere hersteld zijn, nadat de oorlog was afgelopen. (op grond van koninklijk besluit E93)
E.E.A. is te lezen in het boek opmars naar rotterdam van brongers, deel 3. op pagina 174 tm 181.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2005 16:35
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik zeg nergens dat jij dat verzon Edwin. Elders op het forum is uitgebreid over Mussert gediscussierd. We moeten niet in herhaling vallen. Duidelijk is dat men na de oorlog alles wat maar naar NSB riekte graag veroordeelde, en alles wat en wie maar iets had ondernomen tegen de Duitsers als held zag of rehabiliteerde. Kruithof is schuldig aan de dood van Mussert. Verzachtende omstandigheden waren er zeker, en het was oorlog. Kortom, een situatie waarin wij nooit verkeerden en waarover het moeilijk is te roepen wie goed en wie fout was. Het is zomaar mogelijk dat Kruithof indertijd vol overtuiging handelde. Ik geloof dat het geen irrationele handeling was de betrokkenen na de oorlog te rehabiliteren. Zeker niet omdat de veroordeling door de Duitsers geschiedde. Wat betreft Mussert valt er niets te rehabiliteren. De man is niet veroordeeld, noch standrechterlijk ge-executeerd. Als er al iets aan de orde was dan was het moord. Dat hebben we even hiervoor al besproken.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2005 21:14
Totaal berichten: 44
Allert,

Als ik dreig te vervallen in haarkloverij moet je mij dit maar gelijk zeggen, maar ik wil toch nog dieper ingaan op de rakties op mijn eeerst vraag.

1) Heeft Gen. Winkelman J.A. Mussert postuum in ere hersteld en is dit
aantoonbaar te maken ?
2) Als deze vraag bevestigend kan worden beantwoord en op grond van feiten
materiaal is te onderbouwen, wat zijn dan de overwegingen geweest dit te
doen, wat op zich m.i. opmerkelijk te noemen is gelet op de staat van
dienst van J.A. Mussert.
3) Om in de termen "goed" of "fout" te blijven het volgende,
Als het ereherstel van J.A. Mussert dan belangwekkend genoeg is dat
Gen.Winkelman zich daaraan commiteerd en Mussert kennelijk niets te
verwijten valt, wat zegt dat dan over de actie van van Bom en Kruithof.
4) Ik zag ook de naam van v/d Mark genoemd worden, als officier die later
is gerehabiliteerd.
Wat was hiiervoor de achterliggende reden ?
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2005 22:16
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Legitieme vragen Ignas, maar van mij geen antwoord. De kwestie Mussert moet je niet met vandaag's bril bekijken.

Blom en Kruithof reageeren zeer verschillend. Toen de arrestatie van Mussert aanstaande was en Mussert assertief op Blom reageerde, was Blom terughoudend. Kruithof reageerde echter zeer assertief, trok zijn pistool en schoot meerdere keren op Mussert onder het mom van diens aggressieve reactie op een op zich legitieme arrestatie-poging van Blom. Kruithof gebruikte - mijns inziens - excessief geweld bij deze aanhouding van een vermeende Vijfde Colonnist. Als we het echter in het perspectief zetten van de deceptie van de strijd rondom Dordt, en de geruchten rondom Mussert die toen sterk leefden bij de net in een oorlog betrokken amateur-militairen van ons leger, dan is de reactie van Kruithof ergens wel verklaarbaar. Daarmee praat ik niets goed, maar kan ook niet de moed vinden Kruithof te veroordelen. De man dacht vermoedelijk een heldhaftige rol te spelen ...

Rehabilitatie van Mussert is niet aan de orde. De man was niet veroordeeld. Of Winkelman hem daadwerkelijk met zoveel woorden vrij pleitte is mij niet bekend; wellicht de biograaf van Winkelman, Teo Middelkoop. Ik vind het een wat obligate kwestie. Het wordt teveel uitgelicht, net als de kwestie Meijer. Geisoleerd van de rest van de tumultueze meidagen lijkt het een zware kwestie, maar het was een gebeurtenis die plaatsvond in een paar dagen die voor iedereen nieuwe en extreme spanningen teweeg brachten. Ik weet het antwoord op al je vragen niet. En vind het ook niet zo belangrijk. De kwestie rond Mussert was zeer onfortuinlijk. Ik vind dat we het daar maar bij moeten laten. Er is voldoende over gezegd, en wij hebben het antwoord eenvoudigweg niet! Daarmee wil ik overigens niemand het zwijgen opleggen!
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2005 02:28
Totaal berichten: 6
Over de laatste woorden: ik heb gelezen dat zijn laatste woorden zouden zijn(uit mijn hoofd): "ik sterf omdat ik mussert heet"... (zie o.a. J. Meyers, Mussert - een politiek leven).
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2005 15:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat Mussert posthuum door Winkelman zou zijn gerehabiliteerd.Alleen al, afgezien van allerlei andere denkbare redenen, omdat hij ( Winkelman ) al tamelijk snel na de mei-oorlog naar Duitsland is afgevoerd.
Als er al sprake is geweest van een rehabilitatie die hem ( Mussert ) ten deel is gevallen, dan zou dat hoogstens in verband in verband hebben kunnen staan met het voor het z.g Vredesgerechtshof gehouden proces tegen de officieren Bom en Kruithof. Maar daar zat sowieso een NSB-luchtje aan.
» Deze reactie is geplaatst op 30 juli 2005 20:01
» Dit onderwerp is gesloten
2554