Discussiegroep

Onderwerp: Wie kende H. Heideveld / Grenadier 1940

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
4.038 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Gezocht...
Wie kende mijn vader Hendrik (Henk) Heideveld.
Hij was gemobiliseerd en vocht tegen de Duitse troepen in mei 1940 als grenadier (niet op de Grebbeberg).

Als iemand documenten over hem heeft hoor ik het ook graag.

Marius.
06.22116798
» Dit bericht is geplaatst op 14 september 2005 21:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik neem aan dat u weet dat het regiment Grenadiers is ingezet in de strijd rond Den Haag/Rotterdam? B.v bij Ypenburg en Overschie? Tav hiervan kunnen wij wel verdere informatie verschffen.

Wat betreft de vraag of iemand u persoonlijke informatie kan geven over uw vader: wij kunnen dat niet, maar misschien hebt u geluk en meldt zich iemand.
Er bestaan helaas geen overgeleverde officiele lijsten van dienstplichtigen uit de lagere rangen uit mei 1940.
En ik neem aan dat het in het geval van uw vader daarom gaat.

Is u trouwens het juiste onderdeel van uw vader bekend?
Bataljon, compagnie?
Dat zoekt wat makkelijkeren leidt mogelijk eerder tot reacties.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2005 21:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Om inlichtingen over uw vader te krijgen zou het ook dienstig zijn aan te geven WAAR uw vader tijdens de meidagen verbleef/is ingezet.
Dat kan zijn geweest bij b.v Ypenburg, Ockenburg en Overschie.
Hij kan ook deel hebben uitgemaakt van 23 RI, het oorlogs- of reserveregiment van het regiment Grenadiers.
23 RI behoorde tot de z.g Groep Merwede van het Oostfront van de Vesting Holland, het " stond " in de vakken Sleeuwijk, Arkel en Leerdam.
Een andere mogelijkheid is het Grens Bataljon Grenadiers, gestationneerd in of bij Scheveningen.
Klinkt iets daarvan u bekend in de oren?
Eventuele reacties van mensen zullen in de eerste plaats komen op basis van plaatsen van inzet. Onderdelen ( en zeker uitgesplitste onderdelen als bataljons, compagnieen enz. ) zijn vaak, zeker bij AFSTAMMELINGEN in eerste of tweede graad van oud-strijders, minder bekend. En die laatste groepen zijn niet onbelangrijk, er zijn immers nog maar relatief weinig oud-strijders over.
Zo zal "Ypenburg" waarschijnlijk eerder bekend klinken als "III - Regiment Grenadiers".
» Deze reactie is geplaatst op 15 september 2005 11:55
Totaal berichten: 9
Om de discussie verder te voeden kan ik uit overlevering nog het volgende over mijn vader (H. Heideveld) toevoegen:
Zijn identiteitsplaatje bevat o.a. de code:
R GR 1937-
Dit staat voor Regiment Grenadiers lchting 1937 en dat staat ook in zijn oorlogszakboekje vermeld.

Zijn geboortedatum is: 15-03-1917
Geboorteplaats: Scheveningen / 's Gravenhage.
Overleden: 29-04-1986 te Arnhem.

Mijn vader was niet erg mededeelzaam over de meidagen 1940.
Wel heb ik (naar beste vermogen) onthouden dat hij aan de grens met Duitsland gestationeerd lag en daar de Duitse troepen heeft moeten helpen 'opvangen'.
De eersten die hij zag en waar hij gewapend contact mee kreeg waren de motoren met zijspan.
Men kon de stelling niet houden (wij herinneren ons vaag de naam VENRAY) en is toen teruggetrokken richting Zeeland/Bergen op Zoom.

Meer informatie is mij echter -helaas- niet bekend.

Zoon.
» Deze reactie is geplaatst op 18 september 2005 12:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
We zullen aan de hand van deze nieuwe gegevens eens kijken of hier wat te reconstrueren valt.
Duidelijk is in elk geval waar we NIET moeten zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 18 september 2005 13:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb het onderdeel al kunnen achterhalen.
Toevallig heb ik in mijn bezit een afschrift van 15 GB met betrekking tot AFREKENING KRANS en LEGPENNING.
Ik zocht niet toevallig bij 15 GB omdat dit onderdeel ongeveer op de aangegeven plaats ( Venray ) lag.
Bij de namen staat ook die van H Heideveld, Borneostraat 14, DEN HAAG.
Kunt u ook bevestigen of dit adres klopt?
.Aan de hand van dit onderdeel is dan een verdere reconsructie mogelijk.
Ik zal daarvoor dan zorgen.
Uw vader is dus waarschijnlijk opgekomen bij de Grenadiers, maar later bij 15 GB terecht gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 18 september 2005 14:14
Totaal berichten: 9
Voor alle lezers en de heer Groenman.

Fijn dat mijn vader's naam inderdaad ergens terug te vinden is.
Het adres kan door mij niet worden bevestigd nog ontkend.
Zelf weet ik niet waar 15 GB voor staat. Graag korte verklaring!

Dank,

Zoon Marius.
» Deze reactie is geplaatst op 18 september 2005 14:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
15 GB staat voor 15(e) Grens Bataljon.
In elk geval klopt dit met uw opgave van " dicht bij de grens " en ook ongeveer met Venray.
Ik zal later op de dag ook de link met Zeeland/Bergen-op-Zoom nagaan.
Zo op het eerste gezicht zal ook dat blijken te kloppen.
» Deze reactie is geplaatst op 18 september 2005 14:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er zijn te weinig gegevens om een sluitende reconstructie te maken.
De naam van uw vaders directe commandanten (compagniescommandant/sectiecommandant ) was daarvoor al voldoende geweest, maar ik neem dat die u niet bekend is.
Eventueel heb ik die wel voor u en gaat er ergens een belletje over.

Wel kan ik een aantal mogelijkheden aangeven.
Dat uw vader uiteindelijk in Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen terecht is gekomen lijkt absoluut plausibel.

15 GB behoorde tot het z.g VAK ERP en was opgesteld in en rond een aantal kazematten langs de Maas in de sector Boxmeer - Vierlingsbeek. Van zuid (Vierlingsbeek ) naar noord : de 1e compagnie ( 1 - 15 GB ), de 3e en de 2e. Bovendien waren ongeveer 80 militairen van het Grensbataljon ( dus 15 GB ) gelegerd in het gebied oost van de Maas tot de Duitse grens, dit in verband met b.v het stellen van versperringen en " verhakkingen. "

Uw vader kan in theorie tot die laatste groep hebben behoord.De kans daarop is echter niet groot, omdat slechts een paar van deze militairen zich over de Maas in veiligheid hebben kunnen stellen. De ( grote ) rest werd door de Duitsers gevangen genomen.
Eveneens in theorie kan uw vader tot de 3e of 2e compagnie hebben behoord, maar ook die kans is niet groot. Op enkele kleine groepjes na zijn ook die eenheden door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt.
Veruit het waarschijnlijkst is dat uw vader behoorde tot de 1e compagnie in de omgeving van Vierlingsbeek. Deze compagnie is door de Duitsers, op enkele patrouille-activiteiten na, met rust gelaten ( de Duitsers forceerden de overgang bij het noordelijker gelegen Afferden ) en teruggetrokken op Deurne. Misschien hebben die patrouille-activiteiten iets te maken met die motorrijders waarmee uw vader in contact zou zijn geweest.
Op de 11e stond de 1e compagnie in reserve, ongeveer een kilometer west van Veghel ( aan de Zuid-Willemsvaart ).
Vervolgens trad er, mogelijk i.v.m een luchtaanval, een splitsing op.
De commandant van 1 - 15 GB trok met 2 secties ( een compagnie telde er 4 )over St. Oedenrode, Best, Oirschot, Tilburg en Gilze naar Antwerpen om vandaar , al op de 12e, Zeeuws-Vlaanderen te bereiken. Samen overigens met andere Nederlandse eenheden.De beide andere secties zijn vanaf Veghel op eigen gezag teruggegaan. Hierover is niets bekend, behalve dat een deel van een van deze secties onder leiding van een sergeant-majoor in Middelburg is aangekomen.
De kans dat uw vader richting - Zeeland/Zeeuw-Vlaanderen is getrokken is dus duidelijk aanwezig. Bergen-op-Zoom heb ik niet met zekerheid kunnen plaatsen, mogelijk heeft laatstgenoemde groep deze plaats aangedaan.

Verslagen of rapporten van 1 - 15 GB ( en de beide andere compagnieen ) zouden weliswaar op bepaalde punten meer duidelijkheid kunnen geven ( ze zijn waarschijnlijk wel voorhanden op het NIMH in Den Haag ), maar de kans dat uw vader daarin persoonlijk wordt genoemd is niet groot ( dpl. soldaten en korporaals worden nu eenmaal maar mondjesmaat vermeld ). Desondanks wil ik daar binnenkort wel even naar kijken bij een volgend bezoek.

Ik zal u, indien u daar prijs op stelt, de pagina waarop uw vaders naam vermeld staat opsturen plus een kaartje met de opstelling van 15 GB langs de Maas.
Laat maar horen.

Rest nog te vermelden dat door 15 GB op verschillende plaatsen langs de Maas felle strijd is geleverd tegen de aanvallende Duitsers, o.a bij Boxmeer. Het bataljon telde 9 gesneuvelden en 14 gedecoreerden.
» Deze reactie is geplaatst op 19 september 2005 11:20
Totaal berichten: 9
Aan de heer H. Groenman en andere lezers:

Met grote belangstelling heb ik gelezen(en kunnen anderen lezen)over wat de heer H. Groenman in zijn laatste bericht heeft uiteengezet.
Voor mij als zoon van H. Heideveld zijn het allemaal nieuwigheden waarvoor ik de heer Groenman heel erg dankbaar ben. Voor anderen misschien een prima reden om in de discussie in te stappen.
Wel realiseer ik mij dat het, gezien de vele jaren die zijn vergaan, het zeer moeilijk zal zijn om mensen te vinden die wellicht meer zouden weten over mijn vader.
Desondanks ben ik verheugd dat mijn oproep dit al heeft losgemaakt.

Als extra heb ik zelf kunnen achterhalen dat mijn vader in 1947 de machtiging kreeg tot het dragen van het oorlogs-herinneringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverichtingen.
Tevens wordt zijn rang omschreven als dpl.-sergeant.
» Deze reactie is geplaatst op 19 september 2005 18:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dank u.

Het feit dat u intussen aan de weet bent gekomen dat uw vader dienstplichtig sergeant was is in zoverre gunstig dat daardoor de kans dat hij in een rapport of verslag genoemd wordt iets groter is geworden.
Ik zal er binnenkort ( over een week of 2 ) naar kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 19 september 2005 19:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb gisteren op het NIMH de verslagen/rapporten van I - 15 GB doorgewerkten dat heeft wel iets opgeleverd.
Sergeant De Haaij vertelt in zijn verslag dat hij tijdens de terugtocht door Noord-Babant zijn compagnie ( I - 15 GB ) is kwijtgeraakt en daarna met een deel van zijn sectie ( die van luitenant Pals, zelf niet aanwezig ) via o.m Roozendaal, BERGEN-op-ZOOM(!) en Middelburg in Oostkapelle trecht is gekomen, waar men zich op de 19e aan de Duitsers heeft overgegeven. Ik heb verder in de verslagen van I - 15 GB niets kunnen vinden over Bergen-op-Zoom, zodat de kans dat uw vader bij dit goepje hoorde wat groter is geworden. U sprak immers over Bergen-op-Zoom.
In het verslag van De Haaij stond nog iets interessants: tijdens de gevechten aan de Maas op de 10e is het vak van I - 15 GB weliswaar niet rechtstreeks aangevallen, maar wel wordt gemeld dat men op een bepaald moment een Duitse motorrijder of motorrijders(?) in het vizier kreeg.
Dit toen men dekkingsarbeid verrichtte tijdens de terugtocht van I - 15 GB na de Duitse oversteek elders. Zoiets vertelde u ook in een van uw bijdragen.Er is verder ook geschoten op Duitse patrouilles, toen nog aan de oostkant van de Maas.

In theorie bestaat nog altijd de kans dat uw vader bij de 2e of 3e compagnie was ingedeeld. Die kans lijkt me echter heel klein. Van de 2e compagnie heb ik in elk geval een lijst gevonden met namen van militairen die in kazematten langs de Maas waren gelegerd en daar staat zijn naam niet bij. Bovendien zei ik al dat maar weinig van de militairen van deze compagnieen er in zijn geslaagd zich aan krijgsgevangenschap te onttrekken.
Ik had niet meer de tijd de verslagen/rapporten van de 2e en 3e compagie door te werken. Er is daarvan vrij veel aanwezig op het NIMH in Den Haag.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2005 14:41
Totaal berichten: 9
Heel veel dank voor alle onderzoek.

Het strookt wel met het weinige dat ik ooit vernomen heb.

1. Mijn moeder claimde inderdaad dat het voor mijn vader langer duurde dan voor andere militairen voordat hij de wapens neerlegde. Zij had het dan over 2 tot 3 weken.

2. Van mijn vader is het verhaal (vanuit de familie) naar voren gekomen dat hij op een motor met zijspan geschoten heeft en dat daarbij de Duitse militair in de zijspan geraakt is. Bjzondere bijkomstigheid is dat de Duitse militair in brand zou zijn gevlogen. Misschien geraakt in de munitie die hij op zich droeg.
En het wordt steeds vreemder. Het zou zo zijn dat de Duitse militair een grote hoeveelheid boter op zijn lichaam droeg waardoor alles er erger op werd/ erger uitzag.
Legendevorming????????????

3. Bergen op Zoom heb ik inderdaad genoemd maar dit kan ook zeer goed RICHTING B. op Z. zijn.

Kunt u hier iets mee?

Marius.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2005 22:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik kan die 2 tot 3 weken waarvan uw moeder spreekt wel verklaren, alleen is het wel zo dat daardoor het Bergen-op-Zoom-verhaal weer heel onwaarschijnlijk wordt.
Ik heb namelijk ook een verslag doorgenomen van res.kapitein Wolfs van 1 - 15 GB. Toen zijn compagnie tijdens de terugtocht door Brabant uiteengevallen was is hijzelf met 2 secties eerst via Belgie in Zeeuws-Vlaanderen terecht gekomen, vandaar weer in Belgie beland ( o.a in Ostende ) en uiteindelijk ( na de capitulatie van de Belgen op 28 mei ) op de 29e weer teruggekeerd in Zeeuws-Vlaanderen. Hij heeft toen een appellijst opgemaakt van zijn ongeveer 2 secties ( er moeten 76 namen op staan ) en die overhandigd aan majoor De Heer, tijdens de meidagen commandant van Zeeuws-Vlaanderen.
Dit relaas zou het verhaal van uw moeder kunnen verklaren.
Het gaat inderdaad om 2 tot 3 weken.
Als uw vader deel heeft uitgemaakt van de " groep - Wolfs " zou hij dus moeten voorkomen op bovengenoemde appellijst. Het is natuurlijk heel erg de vraag of die lijst bewaard gebleven is. Het loont in elk geval de moeite om eens bij de papieren van majoor De Heer te kijken, vooropgesteld dat het NIMH daarover beschikt. Bij een volgend bezoek aan het NIMH ( zeker niet voor eind November ) zal ik mijn best doen.
De beide secties zijn vrij snel na de 29e mei met groot verlof gestuurd.
De militairen met bestemming Rotterdam zijn nog op de 29e vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Hansweert vertrokken, daar op de 30e aangekomen en vandaar verder gereisd. De ingedeelde Limburgers en Brabanders zijn via Terneuzen en Antwerpen naar hun woonplaatsen teruggekeerd.

Bergen-op-Zoom is in deze versie van het verhaal moeilijk te plaatsen.
Het lijkt me OF OF, niet EN EN.
Tenzij dit misschien een soort eerste bestemming/richting was, waar door omstandigheden niets van terecht is gekomen. Kapitein Wolfs heeft in Breda te horen gekregen dat hij via Antwerpen naar Zeeuws-Vlaanderen diende te vertrekken ( 12 mei ).
De al genoemde groep - De Haaij is daadwerkelijk in Bergen-op-Zoom geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2005 12:26
Totaal berichten: 9
O.k.

U zult begijpen dat we de schaarse gegevens die ooit tot mij zijn gekomen met argusogen moeten bekijken. We weten hoe dingen na verloop van tijd kunnen vervormen.

Nogmaals alle waardering voor wat u voor mij betekend!!!

Nu nog hopen dat anderen ooit in deze discussie in kunnen stappen.

Marius.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2005 12:32
» Dit onderwerp is gesloten
2554