Discussiegroep

Onderwerp: graaf Solms

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 23
4.312 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Misschien zijn er forumleden die mogelijk iets weten over "graaf Solms"?
Wat we weten is, dat hij gevochten heeft aan het oostfront gewond is geraakt,in duitsland in een ziekenhuis lag en na hersteld te zijn een baan in Dordrecht heeft gehad.
Vragen; bij welke onderde(e)l(en) zat hij aan het oostfront,in welke functie('s)? Welke functie beklede hij in Dordrecht onderdeel en of er foto's van hem zijn??
» Dit bericht is geplaatst op 22 november 2005 21:24
Totaal berichten: 23
Graf Von Solms trok de aandacht. Voor zover mij bekend uit de overlevering van vader zaliger, was Von Solms enige tijd Ortskommandant in Dordrecht tijdens de bezetting. In elk geval heeft mei 40 daarop geen betrekking.

In het boek Verzet in en om Dordt van K. van Loon kan iets geschreven zijn over Von Solms. Wat ik hoorde is dat het niet de beroerdste Duitse OK was en, zo citeer ik vader zaliger, een redelijke verstandhouding had met het toenmalige Dordtse verzet. Een houding die vergelijkbaar was met: laten we het elkaar niet te moeilijk maken, de oorlog is al treurig genoeg.

In dat verband werd ook de overval op de gevangenis aan de Doelstraat worden belicht, waarbij volgens onbevestigde bronnen, geen tegenwerking van de Duitse bezetter bestond.....

Aan de andere kant bombardeerde de RAF in februari 45 een leegstaand gebouw, waarin voordien de Ortskommandant was gevestigd (villa Simpang);
dat gebeurde dan weer op advies van het Dordts verzet, zou werd gezegd.

Voordat ik verdere overmoedige parallellen trek met de TV-serie Allo Allo, buiten het bestek van deze site, wetende dat mijn weergave berust op een welbekende doch overleden bron, zou het wellicht eens een onderwerp van nadere studie waard zijn om te zien welke rol Von Solms in Dordt speelde.

Door meerdere bronnen is mij verteld, dat er communicatie bestond met Dordts verzet. Naar mij werd gezegd, had de OK geen behoefte aan aanslagen op zijn mensen. Anderzijds had het verzet geen behoefte aan repressie.
Naar het schijnt zou dit de situatie zijn in de nadagen van de bezetting, waarbij Von Solms de rol van gentleman-bezetter speelde.

Wat er allemaal van waar is, kan ik echt niet beoordelen.
Maar uw vraag naar Von Solms doet vermoeden, dat U iets van die historie heeft opgepakt.

Mocht U zich daarin willen verdiepen, dan adviseer ik om het museum 40-45 eens te bezoeken en de bibliotheek te raadplegen. Daarbij adviseer ik, om bronnen van betrokkenen uit het toenmalig "verzet" met wetenschappelijke afstand te benaderen. Feiten en meningen liepen nogal uiteen.

Veel succes en ik raad u aan, ook contact op te nemen met Cees Weltevrede, Dubbeldamseweg. Hij weet erg veel van de bezettingstijd in Dordt en wellicht kan hij u terstond beantwoorden.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2005 16:55
Totaal berichten: 4
Geachte belangstellenden

Von Solms was inderdaad ortskommandant van Dordrecht.

Aan het eind van de oorlog hebben rechtse elementen(Ordedienst)uit de illegaliteit hem een onderduikadres aangeboden als hij de bruggen niet op zou blazen.Ze zouden hem dan helpen te vluchten naar Zuid Amerika.

Aan het eind van de oorlog vreesde hij natuurlijk voor zijn hachje en trad niet te opvallend op. Het bleef een nazi en een vijand van ons Nederlands volk ! Hij heeft in 1945 zelf de brand aangestoken in het huis van de familie Dicke in Dordrecht.
De familie en vnl. hun dochter Leni waren zeer actief in het verzet (LO-LKP/BS)Leni was door de LKP/BS bevrijd uit de bajes aan de Doelstraat hier vielen enkele doden aan de Duitse kant (zij boden weerstand) Dit was de reden voor de wraakaktie van van Solms ! Zo een gentleman was dat dus niet meneer !!

In Villa Simpang was eind 44 begin 45 een tweede SD ploeg gevestigd, de eerste zat aan de singel 137 waar Leni verhoord cq.gemarteld is.

De ploeg van Simpang was naar Dordrecht gekomen omdat het hoofd van de SD (Naumann of Neumann) alhier de situatie niet meer de baas kon (Hij noemde Dordrecht een broeinest van partizanen en spionnen )Hij had versterking gevraagd !

De simpang ploeg stond onder leiding van een of andere Dr.Cornelius ??
Er werden onder zijn leiding V-Manner (infiltranten)op Dordrecht losgelaten (veel Belgen) en de man voerde een waar schrikbewind !
Zo erg dat graf von Solms een gesprek met hem aanging !

Dordrecht lag als frontstad zeer strategisch dat trok veel geallieerde en Nederlandse geheim agenten en daarbijbehorende activiteit van het verzet in Dordrecht. Die Simpang ploeg kwam dus niet zomaar !
De inlichtingendienst in Dordt had overal informanten ook agenten. Het werd duidelijk dat simpang moest worden gelimineerd.

Er werd een bombardement aangevraagd en dat kwam in enkele dagen. Het was zeer sucsesvol !Mijn grootmoeder met baby kreeg een voltreffer (zij was een kroeg ingevlucht en lag onder een tafel verscholen) Alles was weggevaagd en zij waren er goed vanaf gekomen !

Door o.a alle inlichtingenactiviteit in en rond het eiland is er bijna niets geplubiceerd over het Dordtse verzet. Dit komt omdat meerdere mensen die hier mee te maken hebben gehad later een carriere binnen de inlichtingendiensten kregen om het communisme te bestrijden.

Ook de politieke tegenstellingen binnen de Dordtse ondergrondse zijn een reden geweest om aan Dordrecht weinig aandacht te schenken ! Deze tegenstellingen hebben zeer veel onrecht veroorzaakt.

Erg jammer want ik zit met zoveel vragen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 februari 2006 18:50
» Dit onderwerp is gesloten
2554