Discussiegroep

Onderwerp: dorp Moerdijk

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 27
2.722 keer gelezen
12 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Op een engelse site over de aanval op Nederland in de meidagen. Las ik dat er volgens die website, bij of in het dorp Moerdijk, 6 nederlandse officieren door de duitsers zijn neergeschoten. Dit moest dan gebeurd zijn omdat de troepen van die officieren zich niet wilde overgeven. Is dit een waargebeurd vehaal?
» Dit bericht is geplaatst op 14 december 2005 21:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Er zijn inderdaad aanwijzingen dat dit gebeurd is. Overigens lopen de verslagen van die gebeurtenis uiteen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2005 02:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens het Stafwerk Zuidfront Vesting Holland zou er inderdaad iets dergeijks gebeurd zijn. Ook overste Brongers vermeldt het in het eerste deel van zijn trilogie Opmars naar Rotterdam. Door de Duitsers zou zijn geeist dat een eind zou worden gemaakt aan het hardnekkig volgehouden verzet van 5 Nederlandse Pontonniets in de straten van het dorp Moerdijk. Het ging bij de 6 neergeschoten militairen overigens niet in alle gevallen om officieren en uiteindelijk hebben " slechts " 2 van hen de beschreven situatie niet overleefd.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2005 10:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Bij de situatie van de Pontonniers betrof het drie officieren en drie manschappen. Een officier overleefde zijn verwondingen. Voorts werd de luitenant van Boxtel in Lage Zwaluwe onder vergelijkbare omstandigheden neergeschoten. Hij weigerde ook de capitulatie van zijn mannen te sommeren en ook hij werd ter plekke neergeschoten.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2005 12:14
Totaal berichten: 27
Is dit ook nog gebeurd op andere plekken in Nederland?.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2005 12:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, het geval van majoor Simon Thomas op Waalhaven ( 10 mei 1940 ) is zeker vergelijkbaar. Ook hij werd ingezet ( doodziek als hij was ) om het vuur van Nederlandse militairen te doen stoppen en kwam daarbij door Duitse kogels om.
Naar andere gevallen zou ik even moeten kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2005 14:21
Totaal berichten: 18
Nu heb ik gelezen in het boek "De vergeten brug" dat er nabij Delft een 10-tal nederlandse krijgsgevangenen zijn doodgeschoten door Duitse luchtlandingstroepen, toen zij op het punt stonden te worden bevrijdt bij een Nederlandse tegenaanval. Een van de gesneuvelden betrof een sergeant uit Alblasserdam meen ik ij te herinneren, waarvan ook het overlijdingsbericht is afgebeeld in het boek.

Ik kan over dit incident echter niets terugvinden in de boeken van Dhr. Brongers, in de "Groene boeken", op het internet.

Mijn vraag dus: wat klopt er van dit verhaal???
» Deze reactie is geplaatst op 31 januari 2006 23:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat de " Groene Serie " hierover niets meldt vind ik niet zo verwonderlijk.
Deze serie is weliswaar onontbeerlijk bij bestudering van de meidagen, maar op sommige punten toch zeer gedateerd. Duitse oorlogsmisdaden worden niet geheel onbesproken gelaten, maar krijgen over het algemeen weinig aandacht. Waarschijnlijk ook omdat lang niet alles destijds bekend was.Bovendien zal dat ook niet in de opzet van de serie hebben gelegen.
Dat overste Brongers dit geval niet noemt is wel opmerkelijk. Dat zegt mij feitelijk al dat we dit verhaal niet te gauw moeten geloven.
We kunnen er echter wel eens naar kijken.
Uitgangspunt zou dan moeten zijn de naam van de betreffende sergeant uit Alblasserdam. Als u in het boek het overlijdensbericht afgedrukt hebt gezien moet daar toch ook een NAAM worden genoemd. Ik kan dan zonder problemen nagaan of deze figuur inderdaad is gesneuveld, waar en onder welke omstandigheden.
Vind ik de naam in mijn documentatie niet, dan lijkt mij een verzinsel waarschijnlijk. Wat voor soort boek is trouwens die " Vergeten brug."?
Ik heb er nooit van gehoord. kan het niet gewoon een historische roman zijn?
Maar nogmaals: geef mij de naam en ik zal kijken wat het oplevert.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 10:55
Totaal berichten: 23
Het boek waar het om gaat heet "De strijd om de vergeten brug". En de sergeant is Leen Terlouw (instrukteur in morterschieten).Op blz.24 heeft men het over 12 militairen.
Het boek gaat over de strijd om de Alblasserdamse brug en in de Albasserwaard, door de lichte divisie.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 18:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Marinus Terlouw ( 6 - 3 Dep.Bat ) was instructeur mortieren. Hij werd in de loop van de middag van de 10e mei als commandant van een twaalftal recruten uitgezonden om de lokaties van gelande parachutisten te verkennen. Bij Delft - Zuid in de Wippolder bij de Emmalaan ontstond een vuurgevecht waarbij hij sneuvelde.
Volgens een ongeautoriseerd verhaal moest de patrouille zich overgeven. Als Nederlandse versterkingen naderen wordt de hele groep in koelen bloede door de Duitsers neergeschoten. De Bron is het al genoemde boek van de schrijver KOPPEL. Het verhaal is nergens in een Stafwerk bevestigd. Volgens KOPPEL, die het zelf als een verzinsel beschouwde, was het afkomstig van de ouders van Terlouw. Ook oud-strijders verwerpen het. Volgens hen zou Terlouw doldriest zijn opgetreden.

Antwoord op de vraag van HUGO moet dus luiden: vrijwel 100% zeker onwaar, een verzonnen verhaal dus.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 19:17
Totaal berichten: 191
De schrijver van het boek "De strijd om de vergeten brug" is A. KORPEL (i.p.v.Koppel). Het is bewerkt door Pieter A. Kerkwijk. Uitg.: De Klaroen, 1980; ISBN 9070420015. Een zeer lezenswaardig boek (155 pagina's; 66 foto's en diverse tekeningen en kaartjes).
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 22:20
Totaal berichten: 70
Sergeant Terlouw ligt begraven onder het oorlogsmonumnt op de begraafplaats "Jaffa" te Delft. ( info OGS), zie:
http://www.oorlogsmonumenten.nl/omn/zoeken/monumenten/7037?nav=detail#top

Blijkens het boek: "Oorlog en verzet in de Prinsenstad" , door Joop W. de Blij, Delft 2005, ISBN 90-6824-018-8, sneuvelden op de eerste oorlogsdag 11 soldaten van de in Delft gelegerde depottroepen, waaronder sergeant Terlouw. In totaal ( blijkens De Blij) zijn bij de strijd rond Delft 21 man van 3 depot bataljon gesneuveld.

Ook in dit ( redelijk gedetailleerde) boek wordt geen melding gemaakt van zo'n gebeurtenis bij Delft.
» Deze reactie is geplaatst op 2 februari 2006 00:56
Totaal berichten: 18
Bedankt voor de reactie's. Ik wal al weer naar de bieb gerend om het boek te lenen, maar iemand anders had het al thuis. Mijn vraag is in ieder geval beantwoord, bedankt.
» Deze reactie is geplaatst op 2 februari 2006 10:08
» Dit onderwerp is gesloten
2554