Discussiegroep

Onderwerp: Herman Coenen

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2.943 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht...
Op 10-01-2006 21:01 plaatste Wim Coenen de volgende reactie:

Hallo menssen ,Ik ben Wim Coenen zoon van Herman Coenen. Herman Coenen is geboren op 31 mei 1918.Hij woonde in Melderslo ( Limburg)hij woonde op de toen hetende Boomskant 11 In de tweede wereld oorlog is mijn vader opgepakt als militair en naar Neu Brandenburg gebracht. Hoelang hij daar is geweest is ons niet bekend en voor zover wij (mijn broers en zussen)weten is hij ook overgebracht naar Buchenwald. Over deze verschrikkelijke tijd heeft hij ons heel echt heel weinig verteld. Eigenlijk het enigste wat wij hiervan weten is dat zijn moeder hem niet meer kende en dat hij ongeveer 2 weken vast geketend heeft gelegen buiten in de brandende zon. Nu 23 jaar na zijn dood zijn er nog steeds veel vragen over hoe, waar en wat.Is er misschien iemand of iets wat ons verder kan helpen. Alvast bedankt.
» Dit bericht is geplaatst op 12 januari 2006 00:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op 11-01-2006 10:18 plaatste H Groenman de volgende reactie:

In principe beperken wij ons bij onze zoekacties tot militairen uit de meidagen van 1940. De bezettingstijd daarna behoort niet tot ons werktterrein.
Als ik zo uw verhaal bekijk is de enige conclusie die ik zo op het eerste gezicht kan trekken dat uw vader in de meidagen ergens in het zuiden, oosten of midden van ons land krijgsgevangen is gemaakt en is afgevoerd naar Neu-Brandenburg. Na een 5-6 weken maximaal zal hij weer naar Nederland zijn teruggekeerd in het kader van een algehele vrijlating uit krijgsgevangenschap van het Nederlandse leger. Tot welk onderdeel hij behoorde en waar hij ( dus ) is ingezet kan ik uit uw verhaal niet opmaken. Misschien kan ik nog eens in de kaderlijsten duiken, maar de kans dat uw vader officier was lijkt me, gezien zijn leeftijd destijds, weliswaar niet totaal afwezig, maar toch verhoudingsgewijs klein.
Vind ik hem, dan hebben we gelijk zijn onderdeel.Het zou me overigens niet verbazen wanneer hij als Limburger in een in deze provincie gestationneerd grensbataljon zou hebben gediend. Dat kwam namelijk nogal eens voor.

Hoe hij later in Buchenwald terecht is gekomen zou ik niet weten. Of in dit geval ook Luckenwalde bedoeld is betwijfel ik enigszins gezien het martel-verhaal dat in uw bericht stond. Hier zult u het moeten hebben van een toevallige lezer, die u verder kan helpen.Veel lotgenoten uit die tijd zijn er echter inmiddels helaas niet meer in leven.
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2006 00:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op 11-01-2006 21:02 plaatste Wim Coenen de volgende reactie:

hallo Meneer Groenman, bedankt dat u het bericht geplaatst hebt.ik heb nog iets gevonden op een foto, maar ik weet niet of dit de groep is geweest in de oorlogs jaren of de dienst tijd. Op de foto staat 2e R.I. 1e sectie.Mischien hebt u hier iets aan.
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2006 00:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op zichzelf ken ik niet veel met 1e sectie 2 RI ( Regiment Infanterie ), omdat een regiment infanterie natuurlijk zeer vele secties heeft. Het is jammer dat bataljon en compagnie niet worden genoemd.In dat geval hadden we zaak zo rond.
Toch kan ik er wel iets mee.
Uw vader is volgens uw opgave afgevoerd als krijgsgevangene naar Neu-Brandenburg. We kunnen nu proberen om na te gaan welke eenheden van 2 RI krijgsgevangen kunnen zijn gemaakt.

Van 2 RI ( behorend tot het IIIe LK in Noord-Brabant ) zijn op 10 mei het eerste bataljon en het 3e bataljon, resp. I - 2 RI en III - 2 RI ( plus nog enkele kleinere onderdelen van dit regiment ) over de grote rivieren ver-
plaatst naar de Waal-Lingestelling en met het bevel tot de terugtocht van het veldleger op de 13e mei op het Oostfront van de Vesting Holland naar de omgeving van Everdingen ( zuidelijk Lekacces ). Op het moment van de capitulatie op de 14e bevonden de voorste Duitse eenheden zich tamelijk dichtbij. Voor zover ik kon nagaan zijn deze beide bataljons niet meer afgevoerd naar Duitsland. Uw vader heeft dus logischerwijs geen deel uitgemaakt van I - 2 RI of III - 2 RI.
Mogelijk wel van II - 2 RI. Dit bataljon is, toen de beide andere met het gros van het IIIe LK uit Noord-Brabant werden teruggetrokken, achtergebleven in de Peel-Ramstelling ( vak - Erp ) teneinde de terugtocht te dekken. Daarvoor was in elk regimentsvak een bataljon achtergelaten. Hoeveel Nederlandse militairen er vervolgens door de Duitsers krijgsgevangen zijn gemaakt kan ik op dit moment slechts gissen, maar ze waren er met zekerheid. Hier ligt dus duidelijk een mogelijkheid.
Er is nog een andere mogelijkheid. Het 2e Grensbataljon, dat op de 10e mei in de omgeving van Venlo langs de Maas stond was gevormd uit militairen van het 2 RI. Ik begreep dat uw vader in 1940 22 jaar oud was, hij kan dus b.v in 1938 in actieve dienst zijn opgeroepen en vervolgens bij dit Grensbataljon zijn geplaatst. Ook bij de gevechten rond Venlo zijn door de Duitsers krijgsgevangenen gemaakt.
Zolang we niet weten uit welk jaar genoemde foto stamt en om welk gepreciseerd onderdeel van 2 RI het gaat valt de vraag naar het oorlogsverleden van uw vader in mei 1940 niet met zekerheid te beantwoorden. Misschien lukt het u om nog wat meer gegevens op tafel te krijgen, zoals b.v de naam van een officier of een plaats/stad/kazerne waar hij in zijn militaire diensttijd of ( vooral ) mobilisatietijd gelegerd is geweest.Alles kan in dit opzicht helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2006 01:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
II - 2 RI, waarvan de linkervleugel nog voor een deel heeft deelgenomen aan de "Slag" bij Mill, is na de ontruiming van de Peel-Raamstelling naar het westen teruggetrokken en is daarbij langzamerhand versnipperd geraakt. Ik krijg uit het Stafwerkrelaas absoluut NIET de indruk dat er sprake is geweest van naar verhouding grote aantallen krijgsgevangenen, die dan ook nog eens naar Duitsland zouden zijn vervoerd.De kans dat uw vader in dit kader ( II-2RI) krijgsgevangen is genomen lijkt mij eigenlijk vrij klein.

Bij 2 GB, dat opereerde langs de Maasover tegenover Venlo, was dat zeker meer het geval. Ettelijke kleinere onderdelen en kazematbemanningen zijn daar door de Duitsers vanaf de rugzijde, na een geslaagde oversteek elders, overvallen en krijgsgevangen gemaakt.Ze zullen bovendien, ook al omdat het de 1e oorlogsdag was, zeker WEL naar Duitsland zijn afgevoerd.

Zolang we niet de beschikking over meer gegevens hebben lijkt het me het meest waarschijnlijk dat uw vader is opgekomen ( 1938?)bij het 2e regiment infanterie en daarna op enig moment is overgeplaatst naar het 2e Grens-Bataljon, opgericht in het kader van de Strategische Grensbeveiliging, naar ik meen ook in 1938. De foto zou dan kunnen stammen uit het periode van de eerste oefening bij het 2e regiment infanterie ( en dus mogelijkerwijs uit 1938 ).Argumenten die hiervoor pleiten zijn: A) een redelijke verklaring van zijn gevangenname en transport naar Duitsland en B) zijn leeftijd ( hij was in 1940 22 jaar oud, de kans is ruimschoots aanwezig dat hij enkele jaren eerder voor het eerst is opgeroepen ).
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2006 15:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voorlopig afsluitend: bovengenoemde theorie wordt nog tot op zekere hoogte ondersteund door het feit dat 2 RI was gelieerd aan de Frederik Hendrikkazerne in VENLO en 2 GB was gekoppeld aan het Maas-vak bij Venlo-Blerick. Het bleef in elk geval erg " dicht bij huis. "
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2006 15:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat de gevangen genomen militairen van 2 GB, zoals ik al vermoedde, inderdaad naar Duitsland zijn afgevoerd blijkt b.v uit het verslag van SMI Small, die behoorde tot de bij Baarlo liggende 2e compagnie van 2 GB. Hij vertelt dat men ( in elk geval zijn sectie ) om 13.15 op 10 mei over Belfeld is weggevoerd naar Kaldenkirchen, z.o van Venlo. Daar houdt zijn verslag helaas op.
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2006 20:17
» Dit onderwerp is gesloten
2554