Discussiegroep

Onderwerp: 1-III-2 R.W.

» Dit onderwerp is gesloten
J G Onderwater
3.046 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Mediazaken en internet
Ik beschik uit een foto uit de nalatenschap van wijlen mijn schoonvader M Baaijens, die deel uitmaakte van de 2e scetie 1-III-2RW onder Res Elt Van Beek. De foto werd op 11 okt 39 gemaakt in de Mauritskazerne te Ede en toont de hele sectie incl. de op het Eiland van Dordt gesneuvelden dpl sldn Van Dongen en Schippers. Alle militairen zijn op de achterzijde van de foto door mijn schoonvader vermeld.
Bent u in deze foto geïnteresseerd voor mogelijke plaatsing op de website?
» Dit bericht is geplaatst op 18 januari 2006 14:54
(redactie)
Totaal berichten: 849
Geachte heer Onderwater,

Allereerst hartelijk dank voor uw aanbod. Vanzelfsprekend zijn wij geinteresseerd in fotomateriaal m.b.t. de strijd om Dordrecht. Met name het feit dat op de achterzijde van de foto de namen staan geschreven van de personen op de foto maken de foto van grote waarde. Indien mogelijk kunt u de foto inscannen op 300 dpi, 24 bit kleur en als Jpeg bestand naar ons toesturen per e-mail. Mocht u niet in staat zijn om zelf de foto te digitaliseren, dan is het ook mogelijk om de foto naar mij toe te sturen opdat ik de foto digitaliseer en weer (aangetekend) retour zend.

Met vriendelijke groet,
Rutger Bol

(inmiddels is het nodige fotomateriaal in goede orde ontvangen, waarvoor dank)
» Deze reactie is geplaatst op 20 januari 2006 10:52
Totaal berichten: 13
Voor zover ik nu weet is de compagnie van mijn schoonvader M.Baaijens (1-III-2 RW) op 10 mei vanuit Goirle naar Papendrecht getrokken en via het Papendrechtse Veer in Dordrecht beland. Uiteindelijk bevonden ze zich op de Kop van't Land, waar kennelijk de eerste gevechten met de Duitsers hebben plaatsgevonden. Vanuit de Kop van't Land trokken ze naar de stad. Ik begrijp uit andere foto's dat ze in Oud Alblas (dus weer terug in de Alblasserwaard) van de capitulatie hebben vernomen en in dat dorp de wapens hebben neergelegd.
Op 21 juni 1951 is mijn schoonvader op diverse plaatsen uit mei 1940 gaan kijken en hij maakte toen foto's, o.m. van gebouwen in Goirle, de legering op de Kop van 't Land en de omgeving van Oud-Alblas. Op de achterzijde van de foto's staan summiere mededelingen, zoals: 'Oud Alblas - overgave', 'Wieldrechtse zeedijk/Aloise polder Kop van 't Land mei '40', 'Papendrecht bij vliegtuigfabriek mei 40', 'Papendrecht van Wijngaarden mei 40', 'veerboot Dordrecht - Papendrecht mei 40'. Niet echt gegevens waar ik wat aan kan ontlenen. Zou er ergens een verslag zijn van de belevenissen van 1-III-2 RW en waar kan ik die inzien? Is er bij de 'Eiland van Dordrechtkenners' iets meer bekend. Zeker is wel dat Van Dongen, Schippers en de Kruijff op het Eiland van Dordrecht zijn gesneuveld.
Ik zou een reactie op prijs stellen. Waren de gemailde foto's bruikbaar?
Hans Onderwater
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2006 14:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Heer Onderwater. Allereerst even de vraag of u dezelfde bent als de schrijver van onder andere "En toen was het stil ..."? Als dit zo is mijn complimenten voor uw werk!

Hajo zal u ongetwijfeld de details in kwestie kunnen geven. Ik ben al een tijd bezig met een uitgebreid verslag te schrijven van de gehele strijd omtrent het Eiland van Dordt. Dit zal nog maanden werk vergen en dus voorlopig niet op de site verschijnen. Ik maak onder andere gebruik van de dossiers van Jan van de Vorm [zaliger] en heb dus een schat aan informatie en verslagen. Mocht Hajo er niet uitkomen dan zal ik in deze kwestie in de boeken duiken en u nader informeren. Dat zal dan wel even wat tijd kosten, maar ik kan u vast veel meer vertellen. U kunt me ook direct mailen als dat wenselijk(er) is.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2006 14:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Verslagen en rapporten van 1 - III - 2 RW zullen waarschijnlijk ( niet van alle onderdelen zijn ze er ) ter inzage liggen bij het NIMH in DEN HAAG: nimh@mindef.nl
Namen van officieren waarnaar u daarbij zou kunnen vragen hebben wij wel voor u.
Ik kan voor u in principe wel een ( beknopte ) samenvatting maken van de inzet van dit bataljon ( inclusief de genoemde compagnie ) op het Eiland van Dordrecht in de meidagen van 1940.Informatie over de door u genoemde gesneuvelde militairen is eveneens mogelijk.
In de loop van deze week staat een en ander wel op de website.
Het kan ook zijn dat ik in verband met beschikbare tijd kies voor opsturen van gescand materiaal. In dat geval gebruik ik uw e-mailadres.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2006 15:32
Totaal berichten: 44
Geachte heer Onderwater,

U vermeldt dat uw schoonvader M.Baaijens, uiteindelijk bij het "Kop van 't land" terecht is gekomen en waar volgens u de eerste gevechten met de Duitsers plaatsvonden.

Met het risico dat ik er volledig naast zit, denk ik dat de eerste gevechtshandelingen op het eiland van Dordrecht meer in het Zuid-Westelijk deel van het eiland hebben plaatsgevonden,ter plaatse van Willemsdorp en de omringende polders alwaar Duitse luchtlandingseenheden zijn neer gekomen.

Het door u genoemde Kop van 't land bevindt zich meer in het Zuid-Oostelijke
deel van het eiland, waarvan ik begrepen heb dat het daar in de mei-dagen relatief "rustig" is gebleven.

Wat bij mij vragen oproept, is dat u verteld dat deze eenheid via het Papendrechtse veer naar de stad Dordrecht is verplaatst, om vervolgens bij het Kop van 't land -buitengebied- te belanden en aansluitend kennelijk weer terugtrekt op de stad Dordrecht.

Ik verneem graag of mijn weergave juist is.

Een lokale Dordtenaar

Ignas Janssens
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2006 18:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U hebt gelijk als u zegt dat de eerste gevechten op het E.van D. op 10 mei plaatsvonden op het zuidwestelijke gedeelte ( en in de buurt van de Zwijndrechtse bruggen ). Maar III - 2 RI was daar op dat moment nog niet bij betrokken, men arriveerde pas ( zij het als eerste onderdeel van de Lichte Divisie ) rond 1.00 uur in de morgen op de 11e vanuit Papendrecht in Dordrecht. Eenheden van III - 2 RW kwamen ( dus ) pas op de 11e in direct contact met de Duitsers. O.a op het kruispunt Zeedijk - Schenkeldijk.

Tijdens de strijd op het Eiland heeft verder geen enkel onderdeel van III - 2 RW zich opgehouden in de naaste omgeving van Kop van 't Land. Afgezien van 2 secties van de MC, die ( tijdelijk ) zijn toegevoegd aan 3 - I - 28 RI.
III - 2 RW heeft in het centrale gedeelte van het Eiland geopereerd en maakte zowel op de 12e als op de 13e deel uit van de z.g oostelijke aanvalsgroep, die, in combinatie met de westelijke, genoemd Eiland moest schoonvegen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2006 21:08
Totaal berichten: 44
Geachte heer Groenman,

Het door u vermelde kruispunt, Schenkeldijk/Wieldrechtsezeedijk is op nog geen
200 meter van mijn huidige woning vandaan.

Ik heb wel eens begrepen dat Nedelandse troepen hier getracht hebben een "tegenstoot" te plaatsen tegen dit Duitse steunpunt.

Is het bekend vanuit welke richting deze tegenaktie is geplaatst,

- vanuit Oostelijke richting, wieldrechtsezeedijk ?
- vanuit Noordelijke richting, schenkeldijk ?
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2006 22:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De aanval op het Duitse steunpunt vond plaats vanuit het Noorden, aan beide kanten van de Schenkeldijk.
U krijgt een gescand kaartje toegestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2006 00:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III - 2 RW / 10 mei 1940

In de vroege morgen van de 10e mei kreeg de in Noord-Brabant gestationneerde Lichte Divisie bevel tot verplaatsing naar legeringsgebieden noord van de Merwede en het Hollands Diep. Deze terugtocht werd nogal gecompliceerd o.a door het feit dat intussen de bruggen bij Moerdijk in Duitse handen waren gevallen en daardoor de aanvankelijk uitgestippelde 3 marswegen waren gereduceerd tot 2.Dit betekende ook dat het gemotoriseerde deel van de LD., dat via de Moerdrijkbruggen had moeten trekken gedwongen werd gebruik te maken van in feite voor andere, niet gemotoriseerde, eenheden bestemde routes. Gevolg: lange colonnes, verschillende snelheden en dat meteen overmachtig Duits luchtwapen, een magere luchtafweer, een open landschap met vaak smalle dijken enz. Gelukkig manifesteerde de Duitse luchtmacht zich slechts mondjesmaat.
2 RW ( gelegerd in Oirschot, behalve het 3e bataljon, dat Goirle als standplaats had ) marcheerde/fietste rond 9.30 af uit Oirschot. Het 3e bataljon ( [as in de mobilisatie opgericht en daardoor qua personele en materiele bezetting niet geheel volwaardig, evenals III - 1 RW ) wachtte daarbij de rest van het regiment in de omgeving van Tilburg op. Daarna was de volgorde; III. II, Staf , I. De opmars verliep, met uitzondering van het 1e bataljon, vlot. Er werd relatief weinig last ondervonden van Duitse vliegtuigen. De route ging via Tilburg, Dongen en Oosterhout naar Keizersveer aan de Bergsche Maas. na de vaste brug bij Keizersveer te zijn gepasseerd bereikte III - 2 RW als eerste de veren bij Gorinchem, waar het oversteken nogal wat tijd in beslag nam. Rond 19.00 uur hadden III-2 RW en II-2RW de stelling langs de Merwede ingenomen. Daarna kregen de bataljonscommandanten nieuwe bevelen van de commandant Lichte Divisie, kolonel vd Bijl. Deze bevond zich intussen te Molenaarsgraaf.
I.v.m de Duitse luchtlandingen in het westen was inmiddels in de loop van de dag de Lichte Divisie onder bevel gesteld van de commandant Vesting Holland. Men had vd Bijl telefonisch niet kunnen bereiken zodat hij dit nieuws pas in Molenaarsgraaf hoorde. De Lichte Divisie kreeg opdracht om de Noord bij Alblasserdam over te steken, de Duitsers op IJsselmomnde aan te vallen en dor de stoten naar Waalhaven ( waar steeds meer Duitse troepen op de grond werden gezet ).Een bataljon ( dat werd III - 2 RW ) kreeg opdracht om af te marcheren naar het inmiddels in de frontlinie liggende Dordrecht en zich daar te melden bij de kantonnementscommandant, de overste Mussert.
III - 2 RW ( op dat moment het voorste bataljon ) kreeg opdracht de route te nemen via Alblasserdam, daar over te steken en vervolgens over Zwijndrecht Dordrecht te bereiken. Een merkwaardige opdracht als je weet dat het sowieso een omweg betekende en bovendien ook nog eens de Duitsers de bruggen bij Zwijndrecht sinds de vroege morgen van de 10e bezet hielden ( wat kolonel vd Bijl trouwens onbekend was ).
Het bataljon, dat zich al in de nabijheid van Papendrecht bevond, vertrok rond 21.30 richting Alblasserdam. Men was toen al sinds 4.00 uur in touw en had er al zo'n 80 km op zitten. Bij Alblasserdam trof men kolonel vd Bijl, die intussen wist dat zich bij de westelijke oprit van de brug Duitsers bevonden. Deze gaf toen opdracht om via het Papendrechtse veer naar Dordrecht te gaan. Had hij III - 2 RW in plaats daarvan opdracht gegeven de brugovergang te forceren, dan zou dat dat misschien nog gelukt zijn. In elk geval waren er toen nog betrekkelijk weinig Duitsers. Het resultaat was nu dat latere pogingen om de brug te nemen zouden mislukken en daarmee de opdracht van de Lichte Divisie om op te rukken via IJsselmonde naar Waalhaven. In plaats daarvan werd in de loop van de 11e mei besloten om de Lichte Divisie, met achterlating van een z.g" behoudende groep" van 2 bataljons wielrijders en een afdeling 7 veld, via Papendrecht over te brengen naar Dordrecht om vandaaruit het Eiland van Dordrecht schoon te vegen van Duitsers en de verbinding Moerdijkbruggen - Rotterdam, die in Duitse handen was, te verbreken. Daarna was opnieuw Waalhaven het doel.

Toen dit laatste besluit genomen werd was III - 2 Rw al sinds 1.00 uur ( 11 mei ) in Dordrecht aanwezig. Het moest zich in opdracht van overste Mussert opstellen in het Oranjepark ( waar res.majoor vd Bosch zijn commandopost inrichtte ) en het daaraan grenzende Park Merwestein.Deze parken maken deel uit van de oostelijke stadswijken van Dordrecht.
Vroeg in de morgen van de 11e zouden de eerste gevechtscontacten met de Duitsers plaats vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2006 15:57
Totaal berichten: 13
Beste mensen,
Wat een reacties!! Heel veel dank. Voor mijn vrouw en mij lijkt het alsof we onze vader cq schoonvader eindelijk horen over die meidagen, die op hem als oudere, getrouwde vader van twee jongens, zoveel indruk heeft gemaakt en misschien ook wel voor trauma's heeft gezorgd, vooral gelet op het feit dat de foto van zijn gesneuvelde dienstkameraad sld Bart van Dongen (uit Dongen....) tot (schoon)vaders dood in de opticienswerkplaats ingelijst aan de muur hing, met alleen het woord 'Bart'. Vanaf deze plaats wil ik niet alleen de mensen bedanken die tot nu toe hebben gereageerd zoals de heren Bol, Janssens, Goossens en vooral Groenman, maar ook allen die deze website hebben gemaakt en beheren. Chapeau!!
Trouwens: was wijlen de heer vd Vorm misschien de vader van de res ELt Frank vd Vorm die ik kende tijdens mijn 20 jaar als SgtMaj en AOO bij het Korps Nationale Reserve. Deze man heeft toch monumentaal werk verricht!!
Ik moest dit even kwijt. Het is misschien niet gebruikelijk om dit op een website te zetten, maar het is wel een gevoel dat bij mijn vrouw en mij heel sterk leeft na onze kennismaking met deze website
Hans Onderwater
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2006 16:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III – 2 RW op 11 mei 1940

De eerste opdracht vroeg in de morgen van de 11e mei werd gegeven aan de 2e compagnie en hield in dat de wijk Krispijn ( zie kaart 1 ) moest worden onderzocht. Dit onderzoek leverde niets belangrijks op en men ging weer terug naar het Oranjepark. Rond 4.00 uur gaf majoor vd Bosch de 1e en 3 compagnie ( samen onder commando van de commandant van de 1e compagnie, kapitein H Wijers en versterkt met zware mitrailleurs en mortieren ) opdracht om het personeel van III – 4 RA ( een artillerie-afdeling ) te versterken. Deze eenheid was op de 10e door de Duitsers uit zijn opstellingen bij het kruispunt Zeedijk – Schenkelse Dijk verdreven onder achterlating van het geschut. Samen met de beide wielrijder – compagnieen wilde men het de vorige dag gebeurde herstellen. Het personeel van III – 14 RA werd vermoed ergens ten westen van Dubbeldam, maar bleek zich te bevinden bij de zuidendijk (zie kaart 1 ). Er wordt nog een andere reden genoemd om genoemde artillerie-eenheid te versterken. Toen de 2e compagnie op weg was naar Krispijn had men in het zuiden Duitse para’s zien neerkomen. Niet ver van de plaats waar het personeel van III – 14 RA zich bevond.
Op de inmiddels in het voorterrein aanwezige para’s werd vervolgens met mortieren en zware mitrailleurs het vuur geopend. Inmiddels vonden nieuwe landingen plaats. Kapitein Wijers kreeg om 8.30 uur opdracht van overste Mussert ( via majoor vd Bosch ) om met zijn beide compagnieen een aanval te doen op het Zeehavencomplex ( zie kaart 1 en 2 ) en dat te bezetten. Hij wees er tevergeefs op dat men het succesvol verlopende gevecht eigenlijk niet kon afbreken, maar het bevel werd gehandhaafd. Met achterlating van de zware mitrailleurs begon Wijers aan de opmars naar het Zeehavencomplex. De 3e compagnie moest vanuit het zuiden naderen, de 1e vanuit het oosten.Het zoeven genoemde kruispunt Zeedijk – Schenkelse Dijk zou nog dezelfde dag op spectaculaire manier door III – 14 RA worden hernomen.

Bij het Zeehavencomplex bevonden zich op dat moment al andere Nederlandse eenheden
De avond tevoren waren onderdelen van 28 RI en 34 RI onder majoor Ravelli vanuit de Hoekse Waard de Kil overgestoken en in een nachtelijke opmars opgerukt naar de in Duitse handen zijnde Zwijndrechtse bruggen ( kaart 2 ). Ruim een kilometer ten zuiden van de bruggen viel de voorhoede in een Duitse hinderlaag waarbij grote verliezen werden geleden. In de loop van de morgen had majoor Ravelli zijn troepen iets zuidelijker, bij het Zeehavencomplex, weer enigszins in de hand gekregen.
Inmiddels was 3 – III – 2 RW vanuit het zuiden via Amstelwijck het complex genaderd, dit zonder op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van Ravelli’s troepen. Gelukkig kon worden voorkomen dat men op elkaar ging schieten. Na eerst gezamenlijk het Zeehavencomplex te hebben doorzocht zonder resultaat keerde de 3e compagnie, na telefonisch ( via het openbare net! ) met vd Bosch terug naar het Oranjepark.
Ook de 1e compagnie was inmiddels vanuit het oosten het Zeehavencomplex genaderd en ditmaal ging het wel fout. Men bracht, o.a met mortieren, vuur uit op de troepen van Ravelli, die men voor de vijand aanzag. Boze tongen hebben achteraf wel beweerd dat dit allemaal opzet is geweest van overste Mussert. Een hard bewijs hiervoor is echter nooit geleverd. Met de nodige moeite slaagde men er tenslotte in het vuur te doen ophouden. Kapitein Wijers liet vervolgens zijn uit elkaar geraakte compagnie verzamelen aan de Patersweg ( zuidrand van Krispijn ). Hij moet zich daarna per motor naar Ravelli hebben gegeven en kwam daar op een cruciaal moment aan. Het kan ook zijn dat hij zich daar al bevond en genoemde opdracht heeft laten overbrengen.
De Duitsers waren inmiddels vanuit het noorden een felle aanval begonnen, waarbij ze niet schroomden gebruik te maken van eerder gemaakte Nederlandse krijgsgevangenen. Toen een groep van zo’n 50 tot 60 Nederlandse militairen, door de Duitsers gedwongen, op de Dordtse Straatweg verscheen, begaf majoor Ravelli zich naar voren om te voorkomen dat opnieuw Nederlandse militairen op elkaar zouden gaan schieten. Daarbij werd niet alleen hij, maar ook o.a kapitein Wijers door de plotseling opduikende Duitsers gevangen genomen.
De 1e compagnie bevond zich ( volgens de opgave van het Stafwerk ) op dat moment, onwetend van wat Wijers was overkomen, verspreid over Krispijn. Toen men daar werd beschoten is de compagnie op bevel van de aanwezige luitenants ( volgens het Stafwerk volkomen ten onrechte ) teruggetrokken naar het Oranjepark. Dit zou zo rond 14.00 uur gebeurd kunnen zijn.Veel zal daar verder op de 11e mei niet zijn gebeurd. Kaart 3 laat zien dat III – 2 RW om middernacht daar nog steeds aanwezig was.
Soldaat/wielrijder SCHIPPERS is volgens opgave op deze 11e mei gesneuveld tijdens straatgevechten aan de Mijlweg ( nog steeds bestaand ) no. 97. De omstandigheden waaronder vallen op dit moment niet helemaal bevredigend te reconstrueren, maar het kan niet anders of het moet ergens in het kader van bovengenoemde ontwikkelingen zijn gebeurd. De Mijlweg ligt niet zo ver van het Zeehavencomplex en, voor zover ik heb kunnen nagaan, is 1 – III – 2 RW nooit dichter in de buurt van de Mijlweg geweest dan op de 11e mei.
Soldaat/Wielrijder BART van DONGEN is op de volgende dag, de 12e mei, gesneuveld.
Hierover meer in het stuk over de 12e mei.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2006 16:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III - 2 RW op 12 mei

De 12e mei stond, wat de Nederlanders betreft in het teken van een grootscheepse actie om het Eiland van Dordrecht schoon te vegen. Om het niet te ingewikkeld te maken hier de hoofdpunten.
Vanaf de spoorlijk Zwijndrecht - Sleidrecht moesten 3 beschikbare bataljons Wielrijders naast elkaar naar voren gaan en van noord naar zuid het Eiland hernemen. Het meest westelijke bataljon had daarbij de moeilijkste opgave, het moest langs het Duitse bruggehoofd bij Dordrecht " scheren ", terwijl de beide andere bataljons, die optraden op het meer centrale deel van Eiland met veel minder Duitse weerstand te maken zouden krijgen om de doodeenvoudige reden daar zich daar minder Duitsers ophielden. . Omdat men de samenhang niet wilde verliezen stelde men een aantal z.g doellijnen op, waar halt moest worden gehouden totdat iedereen weer op gelijke hoogte gekomen zou zijn.
III - 2 RW was het middelste bataljon en moest voorwaarts gaan langs beide zijden van de Wieldrechtse Zeedijk ( zie kaart 4 ), richting 2e TOl. De 1e en 3e compagnies marcheerden voorop, zij vormden dus de z.g voorcompagnieen. De 1e compagnie had 2 secties moeten afstaan voor andere doeleinden ( eerst het dekken van de ondersteunende artillerie-eenheid II - KRA en daarna het bewaken van de Staf van de Hoofdgroepscommandant bij deze operatie, overste Van Diepenbrugge ), maar was weer aangevuld met onderdelen van elders.
Indien uw vader hier bij gehoord heeft zal hij de volgende acties niet hebben meegemaakt. Waarschijnlijk heeft hij dat laatste echter wel, omdat hij immers getuige zegt te zijn geweest van het sneuvelen van zijn dienstmaat Bart van Dongen (hier zitten echter enkele haken en ogen aan, zie verderop ).
De opmars verliep aanvankelijk vlot en rond 9.30 - 10.00 uur was de 2e doellijn ( zie kaart 4 ) bereikt. Daar werd vooreerst gestopt in afwachting van het westelijke bataljon bij Dordrecht.Dat bataljon had al de zwaarste opgave, maar liep volkomen vast in straatgevechten toen de Duitsers van hun kant met een tegenaanval kwamen. III - 2 RW ( en het oostelijk ingezette bataljon ) waren hiervan niet op de hoogte en bleven werkloos. Achteraf een grote tactische fout: men had juist nu met kracht zuid om Dordrecht heen moeten oprukken. Pas tegen 17.00 uur kwam de aanval weer op gang na persoonlijke bemoeienis van kolonel vd Bijl, commandant van de Lichte Divisie. Aanvankelijk ging het goed. Het kruispunt Zeedijk - Schenkeldijk (weer in Duitse handen ) werd heroverd en de opmars voortgezet richting 2e Tol.
Uiteindelijk werd de voorwaartse beweging gesmoord door Duitse vliegtuigenaanvallen, artillerie - en mitrailleurvuur. De beide voorcompagnieen ( 1 - III en 3 - III 2 RW ) keerden daarna terug naar hun uitvalsbasis ( zie kaart 5 ).De volgende dag zou de aanval worden hervat, maar de kans van slagen was toen feitelijk al gereduceerd tot 0.Op 12 mei rond 16.45 uur rolden de eerste taks van de Duitse 9e Pantserdivisie over de Moerdijkbruggen. Tot dat moment hadden de Nederlanders theoretisch nog een kans, daarna feitelijk niet meer
Volgens mijn ( verschillende ) opgaven sneuvelde BART van DONGEN op 12 mei aan de Rijksstraatweg no. 1 / Mijlweg tijdens straatgevechten. Hij werd door de Duitsers gevangngenomen, vervolgens kreeg het gebouw van de School met de Bijbel waarin hij zich bevond een voltreffer van een artilleriegranaat en kwam hij om onder het vallende puin.
Ik weet niet of de datum juist is. III - 2 RW is op 12 mei m.i helemaal niet in deze buurt geweest, wel op de 11e ( zie vorige bijdage ).Ik acht het eigenlijk waarschijnlijker dat Van Dongen, net als Schippers, al op 11 mei is gesneuveld. Ik weet ook niet wat uw vader, die dit sneuvelen immers zegt te hebben meegemaakt, daarover heeft verteld. Heeft u ergens iets gehoord over dit vallende puin? Mocht hij wel op 12 mei zijn gesneuveld, dan toch meer in de buurt van b.v de 2e Tol. En dat ligt nogal ver van de Mijlweg. Kan ook zijn dat de kaart er destijds iets anders uitzag, kortom: hier kom ik op dit moment niet helemaal uit.

Het verhaal van de 13e mei is vrij makkelijk wat betreft de 1e compagnie.
Volgens mijn snelle informatie is men op die dag door omstandigheden buiten het strijdgewoel gebleven.Dat uw vader via Kop van 't Land het Eiland weer zou hebben verlaten, blijkt ook te kloppen.
Samenvatting 13e mei volgt.
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2006 14:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor alle volledigheid: bij de aanval van III - 2 RW op 12 mei waren niet de 1e en 3e compagnie de voorcompagnieen, maar de 1e en de 2e. De 3e compagnie vormde de reserve-compagnie.
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2006 14:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III - 2 RW op 13 en 14 mei

Op 13 mei hervatten III - 2 RW en I - 2 RW hun aanval langs de Zeedijk richting 2e Tol ( zie kaart 6 ). Tegelijk zou een uitval plaatsvinden van troepen van de z.g Groep - Kil vanuit het bruggehoofd Wieldrecht. De bedoeling was dat beide groepen contact zouden maken. Daarna zou het centrum van het Eiland in Nederlandse handen zijn, de Duitse verbindingen tussen de Moerdijkbruggen en Dordrecht zijn verbroken en kon men kiezen of men het Duitse bruggehofd bij Dordrecht zou aanvallen of zich zou richten tegen de Moerdijkbruggen.
Om 4.30 hadden de 2e en 3e compagnie van III - 2 RW hun uitgngsstelling achter de Schenkeldijk ( zie kaart 6 ) ingenomen. De 1e compagnie ( op 2 secties na, zie verslag van 12 mei ) bevond zich op dat moment nog bij Zuidwijk ( zie kaart 6 ) en bezette vandaaruit de oude stelllingen bij Zuidendijk. Vervangend commandant luitenant Kreuger ( Wijers was immers gevangen genomen op de 11e mei ) was onkundig gebleven van de voorgenomen aanval, een uitgezonden motorordonnans had hem niet bereikt.

De aanval zelf liep in het vrijwel open polderland al vrijwel meteen mis. Rond 5.00 uur verschenen Duitse duikbommenwerpers, die 5 kwartier lang bombardementen uitvoerden op de vrijwel weerloze troepen.Meteen daarna draaide een colonne Duitse tanks de Zeedijk op, voorzien van gele herkenningslappen. Omat de kleur van lappen werd aangezien voor oranje,ging bij III - 2 RW al gauw het gerucht rond dat het om bevriende Franse tanks ging. Een deel rende op de tanks af en werd weggemaaid. Vervolgens werd een groot deel van Staf en beide compagnieen van III - 2 RW door de Duitsers gevengen genomen. Uiteindelijk deinsden de tanks terug als gevolg van het kordate optreden van de artilleristen van II - KRA. Daardoor konden de resterende militairen van de aanvalsmacht zich van het gevechtsterrein terugtrekken. Die middag vonden er in de stad Dordrecht zelf een aantal verwarde straatgevechten met Duitse tanks plaats en in de loop van de avond waren alle Nederlandse militairen geevacueerd over de Merwede.

De 1e compagnie had zich intussen onder luitennant Kreuger teruggetrokken op Dordwijk waar zich andere militairen bij hen aansloten.Omdat via verkenners het bericht kwam dat Dordrecht niet meer kon worden bereikt liet Kreuger de auto's van de ook in Dordijk aanwezige Gevechts - en Keukentrein zover ontladen dat er plats kwam voor iedereen. Vervolgens werd naar Kop van 't Land gereden en daarna trok Kreuger met alleen zijn beide eigen secties ( de rest werd bij een daar aanwezig onderdeel van 28 RI achtergelaten ) via Werkendam ( daar werd de Merwede gepasseerd ), Hardinxveld en Schoonhoven naar Gouda, waar hij zich rond 12.00 uur meldde bij het daar gevestigde Depot Wielrijders.
Uw vader zal daar ongetwijfeld bij zijn geweest en daar de capitulatie hebben beleefd.
Overigens: niet alle militairen van 1 -III - 2 RW hebben zich in veiligheid kunnen stellen. De door u genoemde T de Kruif sneuvelde b.v op 13 mei in de Dordtse Vriese Straat. Hij moet op een of andere manier het contact met zijn onderdeel zijn kwijtgeraakt. Dit soort dingen heeft zich natuurlijk veel vaker voorgedaan.
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2006 17:07
» Dit onderwerp is gesloten
2554