Discussiegroep

Onderwerp: veergroep 2c bij Willemsdorp

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 12
4.403 keer gelezen
23 reacties
Categorie: Gezocht...
Onderwerp: Veergroep 2C bij Willemsdorp
Mijn grootvader J.A. van Houdt heeft in de meidagen van 1940 gevochten bij Willemsdorp, hij was ingedeeld bij de veergroep 2c van het korps Ponteniers en Torpedisten. Hij heeft daar toen ook zijn maat verloren.
Zijn maat was W.F.v.d. Hooft.
Ik ben nu op zoek naar verhalen,foto's of rapporten van de veergroep2c, van wat zich daar toen heeft afgespeeld.
Kan iemand mij daar aan helpen?

B.v.d. Jose van Houdt
» Dit bericht is geplaatst op 21 januari 2006 00:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal in het komend weekend kijken of ik het een en ander voor u kan reconstrueren.
Voor eventuele rapporten zult u zich moeten wenden tot het NIMH in DEN HAAG: nimh@mindef.nl
Voor ander materiaal, zoals foto's, zult u wat geluk nodig hebben.
Het kan zijn dat zich iemand meldt, maar de kans daarop is niet zo groot.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2006 00:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Inmiddels opgestuurd:
1. gegevens soldaat vd Hooft
2. Kaartje
3. Bladzijden uit het Stafwerk en Opmars nar Rotterdam.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2006 12:36
Totaal berichten: 12
Bij deze wil ik de heer Groenman bedanken voor zijn uitzoekwerk en toegestuurde gegevens.
De vermelding van de 5 ponteniers op blz 23 van uw toegestuurde info is naar alle waarschijnlijkheid het verhaal van mijn opa.
Hij is inderdaad met 2 man overgebleven en heeft hiervoor de Bronzen Leeuw als onderscheiding ontvangen.
De uitleg bij deze onderscheiding is als volgt;
Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden door in den vroegen morgen van 10 mei 1940, behoorende tot een kleine afdeeling van de Veergroep 2c, welke, als gevolg van den plotselingen aanval van gelande vijandelijke valschermjagers, was aangewezen om in de onmiddellijke omgeving van de haven van MOERDIJK stand te houden om de overtocht van deze Veergroep naar WILLEMSDORP te dekken, op stoutmoedige wijze te blijven standhouden en een groot aantal vijanden buiten gevecht te stellen. Niet tegenstaande vele sommaties om zich over te geven - komende zelfs van de zijde van een daartoe gedwongen nederlandsch officier - door te blijven gaan met vuren ondanks het feit, dat de Duitschers krijgsgevangenen en burgers voor zich uitjoegen om hem te kunnen naderen.
Eerst overmeestert nadat hij van alle zijden was ingesloten en zijn munitie was verschoten.
Nogmaals dank voor uw werk.
Gr, Jose van Houdt.
Kleinzoon van J.A. van Houdt
» Deze reactie is geplaatst op 22 januari 2006 13:58
Totaal berichten: 12
Na het grondig bestuderen van de door de heer Groenman toegezonden informatie, ben ik verder gaan zoeken naar verdere gegevens.
Hierbij kwam ik ook de verlieslijsten van Nederlandse militairen tegen op deze site.
De andere 2 Pontonniers die tesamen met de heer W.F. van der Hoofd gesneuveld zijn, stonden hier ook op vermeld (lijst 3).
Mijn vraag aan de heer Groenman is nu of u me kunt vertellen of de vierde persoon van de veergroep die daar vermeld is (T de Zeeuw later overleden in Dordrecht)ook een van de 5 Pontonniers was waarbij mijn opa behoorde?
» Deze reactie is geplaatst op 5 februari 2006 21:14
Totaal berichten: 191
De dpl.pontonnier Teunis de Zeeuw (geb 1 maart 1903 te Maasland; woonplaats Naaldwijk) behoorde tot de 1e Veerdienstgroep, Veer 2c, te Moerdijk. Zijn postadres was 2e Depot Compagnie Pontonniers te Dordrecht. Dat hij zich daar op 10 mei bevond en waarom is niet duidelijk. Hij nam daar op diezelfde dag deel aan de zuiveringsacties in het Bos van de Roo, ten zuiden van het spoorwegemplacement. Daar is hij gesneuveld. Hij werd begraven op de Alg.begraafplaats te Dordrecht. Het graf is echter in 1952 geruimd.
Een andere mogelijkheid is dat hij zich bij zijn onderdeel te Moerdijk bevond. Na het gevecht aldaar op 10 mei wisten een aantal pontonniers en enkele anderen (o.a. van de luchtdoelartillerie) met een woonark uit te wijken naar de noordoever van het Hollands Diep. Indien De Zeeuw daarbij was, moet hij nog op dezelfde dag Dordrecht hebben bereikt en daar aan de gevechten hebben deelgenomen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2006 10:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, deze behoorde zeker NIET tot dat groepje.

Er is een fout geslopen in de lijst gesneuvelden op de Dordt - site.
Teunis de Zeeuw ( geboren Maasland , 1903 ) behoorde wel tot op opgegeven eenheid Pontonniers, maar is volgens de officiele lijst op 10 mei gesneuveld in Dordrecht tijdens een zuiveringsactie in het z.g Bos van De Roo in de zuidelijke stadswijk Krispijn.
Hij was op dezelfde 10e mei dus absoluut niet in of bij Moerdijk.

In het Stafwerk staat bovendien nog geschreven dat de 2 van de 5 pontonniers, die niet zijn omgekomen, zich na het verschieten van hun munitie hebben overgeven aan de Duitsers. Er is dus zeker niet een van hen alsnog gewond in Dordrecht beland om daar uiteindelijk te overlijden.
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2006 10:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De kans dat De Zeeuw op 10 mei eerst vanuit Moerdijk is overgestoken ( zie ook de bijdrage van overste Brongers ) acht ik zeer klein. De actie in het Bos van De Roo, waaraan De Zeeuw meegedaan moet hebben vond namelijk eveneens al vrij vroeg ( ergens tussen 4.30 en - op zijn hoogst - 6.00 uur, zie Stafwerk Zuid-
front blz 31 ) plaats. Zou hij toen al vanuit Moerdijk aangekomen kunnen zijn?
Je moet daarbij ook nog eens bedenken dat hij Dordrecht via de Hoekse Waard had moeten bereiken. De andere mogelijkheden waren op dat moment m.i al afgesneden.En dan had hij, met al die falende verbindingen, ook nog eens bij het begin van de actie ter plaatse aanwezig moeten zijn. Ik acht de kans dus heel groot dat hij, om welke reden dan ook, al in Dordrecht aanwezig was.

Maar hij kan sowieso NOOIT behoord heben tot die groep van 5 Pontonniers, zie vorige bijdrage.
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2006 13:55
Totaal berichten: 12
De heer Groenman en de heer Brongers dank voor uw reactie.
Zoals ik begrijp is het bij u niet bekend wie de vierde pontonnier was naast de 3 gesneuvelden en mijn opa?
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2006 22:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er blijft nog een heel dun lijntje over.
Uw grootvader ( bronzen leeuw ) en Arie Vlot ( bronzen kruis ) zijn onderscheiden in verband met de gebeurtenissen bij Moerdijk.Merkwaardig(?) genoeg vd Hooft en Mann niet. Het is natuurlijk niet geheel onmogelijk dat de 5e pontonnier wel weer onderscheiden is. Je zou dan bij gebrek aan een naam de complete lijst onderscheidingen moeten doorwerken op zoek naar een passend profiel, waarbij onderdeel en plaats van actie bekend zijn.
Tijdrovend, maar tegelijk misschien ook lonend.
» Deze reactie is geplaatst op 7 februari 2006 17:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Een ander lijntje is natuurlijk het opvragen van de verslagen en rapporten van het betreffende onderdeel bij het NIMH in Den Haag: nimh@mindef.nl
Mogelijk worden daarin namen genoemd.
» Deze reactie is geplaatst op 7 februari 2006 18:39
Totaal berichten: 191
Nader onderzoek heeft het volgende duidelijk gemaakt.Van der Hooft en Mann zijn wel degelijk onderscheiden, beiden met het Bronzen Kruis.De wacht bij het veer bestond overigens uit meerdere pontonniers, van wie er zeven aan de verdediging konden deelnemen en als volgt werden onderscheiden:
- J.H.L.Ph. Mann (+): Bronzen Kruis
- A. Vlot (+): Bronzen Kruis
- F.W.van der Hooft (+) Bronzen Kruis
- H.van der Plas : Bronzen Kruis
- C. Ruissen : Bronzen Kruis
- F. Brondsema : Bronzen Leeuw
- J.A. van Houdt: Bronzen Leeuw.
Lgen Wilson schreef over hun actie: "Zuid van de rivier rukten de Duitsers het dorp Moerdijk binnen, waar zeven dappere pontonniers, op wacht bij het veer, met hun karabijnen de verdere opmars belemmerden, tot drie van hen waren gesneuveld, twee overmeesterd en de beide overlevenden hun laatste patroon hadden verschoten."
» Deze reactie is geplaatst op 8 februari 2006 14:34
Totaal berichten: 12
Wederom mijn dank aan de heer Brongers voor uw onderzoek.
Kan ik uit de uitgereikte onderscheidingen opmaken dat mijn grootvader te- samen met de heer F Brondsema als de de laatste 2 overlevenden overbleven nadat hun patronen waren verschoten?
Dit gezien het feit dat er 2 maal een Bronzen Leeuw onderscheiding is uitgereikt bij deze aktie en de andere personen een Bronzen Kruis hebben ontvangen.
Kunt u mij ook vertellen wat precies het verschil is tussen de Bronzen Leeuw- en de Bronzen Kruis onderscheiding?
» Deze reactie is geplaatst op 9 februari 2006 22:46
Totaal berichten: 70
Veel informatie( inclusief de naam van uw grootvader, maar dat zal u bekend zijn, want u wordt in het item over hem bedankt, maar weer niet van alle gedecoreerden) is te vinden op:
http://www.onderscheidingen.nl

Zoals daar ook te vinden is staat de Bronzen Leeuw in de rangorde boven het Bronzen Kruis.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2006 11:24
Totaal berichten: 70
In zijn bericht van 06-02-2006 meldt overste Brongers dat het graf van pontonnier Teunis de Zeeuw in 1952 is geruimd.

Elders op deze site zag ik dat zijn naam nu is aangebracht op het nieuwe herdenkingsmonument op de Grebbeberg dat is opgericht ter nagedachtenis aan alle gevallenen in de meidagen van 1940 van wie geen graflokatie bestemd is.

"Opdat zij met eere mogen rusten"
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2006 11:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Even hardop denkend. Is dit niet het graf dat met de watersnoodramp van '53 werd weggespoeld, en dat daarom deze naam nu op het monument voor hen zonder bekend graf prijkt?
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2006 11:48
Totaal berichten: 12
Op de site is inderdaad helaas maar een deel van de door de heer Brongers vermelde Pontonniers terug te vinden met een minimum aan gegevens.
De gegevens die er van mijn opa opstaan heb ik de websitebeheerder achteraf toegezonden.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2006 12:39
Totaal berichten: 12
Naar het schijnt heeft mijn opa nadat hij krijgsgevangen was genomen in Dordrecht vastgezeten. Hij is daar door zijn broer enkele malen bezocht.
kan iemand mij vertellen waar de Nederlandse krijgsgevangenen vast werden gehouden in Dorderecht en hoe lang werd men in die tijd gevangen gehouden?
» Deze reactie is geplaatst op 19 februari 2006 21:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het waarschijnlijkste scenario ( dit is normalier de gang van zaken geweest ) lijkt mij het volgende: uw grootvader is na de capitulatie vanuit Noord-Brabant overgebracht naar Dordrecht en daar in de Pontonnierskazerne geconsigneerd. Voor zover toegestaan door de Duitsers zal er binnen het kantonnement mogelijk enige vrijheid van beweging zijn geweest.
Daar zal hij zijn gebleven tot het verlenen van Groot Verlof, hetzij op 28 mei ( de ene helft van het dienstplichtig en reserve personeel ) , hetzij op 4 juni ( de andere helft ). Voorwaarde voor het verkrijgen van dat Groot Verlof was wel dat men zelfstandig in zijn eigen onderhoud kon voorzien (daar kwam het tenminste op neer ). Zo niet, dan werd men geplaatst bij de Arbeidsdienst.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2006 09:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dit zou dan geweest zijn de BENTHIEN-Kazerne, Buiten Walevest, DORDRECHT.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2006 09:54
Totaal berichten: 12
Mijn dank aan de heer Groenman voor zijn reactie.
Bij het verdere navraag in de famailie over dit onderwerp kwamen er een aantal foto's boven water van de mobilisatie. Deze moeten in de omgeving van de Moerdijk of Dordrecht zijn genomen.
Ik zal er een toezenden. Mijn vraag is nu of iemand een van de personen herkent op deze foto. Het betreft het personeel van Veer 2C organiek behorend tot de eerste Veerdienstgroep van het Korps Pontonniers en Torpedisten. Mij opa is helemaal links achter boven te zien.
» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2006 23:45
Totaal berichten: 12
Is het mogelijk dat de websitebeheerder de meegestuurde foto bij dit onderwerp toevoegd?
De foto is naar info@grebbeberg.nl gestuurd.
B.v.d, J.van Houdt
» Deze reactie is geplaatst op 27 februari 2006 12:45
Totaal berichten: 12
Navraag bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie leverde (op aanraden van de heer Groenman)interessante informatie op. Met deze informatie heb ik ook antwoord gekregen op mijn eerder gestelde vraag, of de heer Brondsema de tweede overlevende was. De heer Brondsema uit Haarlem bleek inderdaad de tweede overlevende te zijn.
Verder bevat de informatie nog veel gegevens over wat er die tiende mei zich heeft afgespeeld in Moerdijk.
Mijn vraag is nu of iemand van de websitebeheerders interesse heeft in deze informatie om deze eventueel op de site te plaatsen?
Zo ja, waar kan ik dat dan naar toe zenden?
» Deze reactie is geplaatst op 19 maart 2006 00:58
Totaal berichten: 1
Inmiddels heb ik alle verzamelde gegevens in een verslag samengevat.
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan de personen die mij via dit discussieforum aan informatie hebben geholpen.
Ik heb een digitale versie verstuurd naar de heer Groenman.
Ook ben ik in het bezit gekomen van een digitale versie van 'Sprung in den Feind'. Deze Duitse propagandadocumentaire blijkt precies in het verhaal van de gebeurtenissen van mijn opa te passen.
Zo heb ik met alle 'puzzelstukjes' in elkaar te passen een totaaloverzicht op kunnen stellen van wat mijn opa daar precies heeft meegemaakt.
Verder wil ik u nog meedelen dat mijn e-mail adres is veranderd. Dus als er nog mensen zijn die willen reageren op dit discussieforum punt, kan dat op het e-mailadres van deze laatste reactie.

Gr, Jose van Houdt
» Deze reactie is geplaatst op 18 februari 2007 10:37
» Dit onderwerp is gesloten
2554