Discussiegroep

Onderwerp: Kantonnementsziekenverblijf Vriesestraat

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 44
2.155 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Oorlogsmisdaden en oorlogsrecht
In het boek "dordt open stad" van J.A. van der Vorm, wordt op blz. 7 een opsomming gegeven van de aanwezige troepen in Dordrecht bij het uitbreken van de oorlog.
In deze opsomming wordt o.a. vermeld "Het kantonnementsziekenverblijf was het militaire hospitaal in de Vriesestraat".

In het boek van van Amersfoort, "ik had mijn roode-kruis band afgedaan" wordt in hoofdstuk 5 blz.108 "verboden voordeel" gesproken over "een pand op de hoek van de Vest en de Vriesestraat in Dordrecht werd in mei 1940 gebruikt voor de verpleging van gewonden" e.v.
Afgaande op het gebruik van identhiek foto materiaal denk ik dat door beide auteurs dezelfde locatie wordt beschreven, zij het dat van Amersfoort dit in een geheel andere context plaatst, n.l. die van het onrechtmatig gebruik c.q. in strijd met het oorlogsrecht van deze locatie en verzuimd te vermelden dat het hier om het kantonnementsziekenverblijf gaat wat reeds lang voor het uitbreken van de oorlog hier gehuisvest was.
De suggestie die wordt gewekt is dat met de keuze voor deze locatie voor het (kantonnementsziekenverblijf) hier militair tactische voordeel is getracht te behalen.
M.i. had van Amersfoort zich hier niet mogen beperken met de omschrijven "een pand...." maar had hij dit moeten beschrijven als het kantonnementsziekenverblijf.

Kan iemand mijn zienswijze van commentaar voorzien,
» Dit bericht is geplaatst op 5 februari 2006 14:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Tja - dit is nu zo'n punt waar het om de nuances draait.

Inderdaad was het verblijf - aangegeven met een groot rode kruis op de gevel richting Vriesebrug - het kantonnementsziekenverblijf. Waarom dit volgens Amersfoort in strijd was met het oorlogsrecht duidt hij niet. Hij heeft wat mij betreft overigens wel een klein punt hier. Het rode kruis teken betekent niet dat je je niet mag verdedigen, maar dat [verdedigingsrecht] gaat alleen op als je: 1) direct bescherming biedt aan de door jou c.q. jouw eenheid verpleegde gewonden en 2) indien je dus aangevallen wordt; je mag geen offensieve acties voeren met het rode kruis als bescherming, want daarmee vervalt niet alleen de beschermde status. Er is dan tevens sprake van misbruik.

In casu was het hospitaal al ge-evacueerd. Dat neemt niet weg dat de Nederlanders - vermoedelijk uit onwetendheid - het rode kruis hadden verzuimd te verwijderen. Strikt volgens het reglement had dit WEL dienen te gebeuren. Dit heeft overigens geen effect gehad voor de scene die hier plaatsvond. De Duitse tanks die aan de overkant van de straat [Vrieseplein] aanvielen, werden door de Nederlandse eenheden [7-veld, zw mitrailleur en PAK] beschoten vanuit de straat - niet vanuit het hospitaal. Voorts was er sprake van een Duitse aanval, en niet van een offensieve Nederlandse actie. Daarnaast is er - voor zover we kunnen nagaan - niet vanuit het gebouw geschoten. Daarmee is het oorlogsrecht niet geschonden door de Nederlanders.

Het voorbeeld van Amersfoort is wat gezocht - vandaar dat hij er vermoedelijk niet verder over uitwijdt. Het komt wat overeen met de Nederlandse hospitaalsoldaat die in Amsterdam op vermeende Vijfde Colonnisten schiet, wat hij bespreekt. Het is spijkers op laag water zoeken.

Het is volstrekt niet aan de orde te stellen - als Amersfoort dit al wilde suggereren - dat uit de situatie Vriesestraat tactisch voordeel gehaald wilde worden. Dat argument wordt verworpen door het feit dat bij alle bruggen langs de gracht een pantserafweerfront werd gebouwd dat ongecamoufleerd was. Het feit dat men deze wapens open en bloot in de straat plaatste geeft al aan dat men zich niet wilde verschuilen achter het teken op het gebouw omdat de opstelling van de wapens als zodanig iedere vijand het recht geeft deze aan te vallen. Als men dus al de intentie van tactisch voordeel wilde behalen dan was dit nihil.

Overigens is duidelijk dat de Duitsers het gebouw ook niet beschermd hebben. Voorts waren de Duitsers al offensief actief tegen de Vriesestraat en het Vrieseplein voordat de tanks kwamen. Sluipschutters hadden al Nederlandse troepen beschoten voordat de Nederlanders van hieruit enig vuur hadden gegeven. In reactie werden twee puien op het Vrieseplein door de 7-veld kapot geschoten waarop de Duitsers wegtrokken. Even later kwamen de tanks die ook als eerste het vuur openden.
» Deze reactie is geplaatst op 5 februari 2006 15:32
» Dit onderwerp is gesloten
2554