Discussiegroep

Onderwerp: Kwartierlocatie gezoht dhr Bouwman

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
3.318 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Onlangs kwam ik in gesprek met dhr. Bouwman. Hij diende bij de bereden artillerie, het 4e Regiment Artillerie. Hij heeft gepobeerd om de loatie weer te vinden waar hij destijds gelegerd was. Hij kon echter de herkeningspunten niet meer vinden.
Daarom mijn vraag; Wie weet meer over het gebied bij Renswoude( er was tot 3 keer een aanval afgeweerd)

Zijn verhaal staat op http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=herinneringen-aan-de-meidagen-in-1940 bescheven.

Met vriendelijke groet
» Dit bericht is geplaatst op 18 maart 2006 15:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
4 RA stond met 2 afdelingen grofweg tussen Veenendaal en Woudenberg.

Zeker is dat I - 4 RA stond opgesteld dichtbij Prattenburg.
Van II - 4 RA stond m.i een ( de 3e? ) batterij nogal wat noordelijker, namelijk ergens west van Woudenberg.
De lokaties kan ik wel precieser aangeven, maar dat vergt enig nazoekwerk.
Ik beschik ook over verslagen van beide afdelingen.

Het afslaan van 3 SS - aanvallen door 4 RA lijkt me overigens niet waarschijnlijk, gezien de richting waarin de batterijen stonden opgesteld.Ze waren namelijk bedoeld ter ondersteuning van de IIe divisie. Weliswaar heeft II - 4 RA op 13 mei een frontverandering doorgevoerd die mogelijk maakte de op die datum geplande tegenaanval richting Grebbeberg vanuit het noorden te ondersteunen, maar daarmee zijn zeker geen SS - aanvallen afgeslagen.
Het uitgebrachte vuur heeft zelfs helemaal geen effect gehad omdat het te vroeg werd afgegeven om de aanval van 29 RI echt te ondersteunen.
De SS heeft alleen geopereerd in het vak van de IVe divisie rond en op de Grebbeberg.
Het lijkt me waarschijnlijker dat bedoeld wordt het helpen afslaan van de Duitse aanvallen op de sector van de IIe divisie, maar daar behoorden de aanvallers tot het " gewone " Duitse leger, niet tot de SS.
» Deze reactie is geplaatst op 18 maart 2006 17:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Jammer dat de heer Bouwman niet heeft aangegeven tot welke Afdeling/batterij hij behoorde.
III - 4 RA ( opgesteld in de buurt van Maarsbergen ) zal het m.i niet zijn geweest, omdat die als enige van de 3 Afdelingen niet over het door Bouwman genoemde 7 veld - geschut beschikte, maar over 12 cm HW.
Ik denk dat II - 4 RA de beste optie is. Die Afdeling stond vrij dicht bij het door Bouwman genoemde Renswoude, namelijk aan de Dwarsweg/Slaperdijk.

De preciese posities van de batterijen waren:
1 - II - 4RA ( kapitein Van Rij ): 164,3 - 448,2
2 - II - 4RA ( kapitein Van Son ): 163,3 - 448.2
3 - II - 4RA ( kapitein Meyboom ): 163,7 - 448,3
Ik heb de namen van de commandanten expres vermeld, omdat het dan mogelijk makkelijker wordt om de juiste batterij te traceren.

Merkwaardig is de opmerking van Bouwman dat men de stukken had moeten achterlaten zonder de tijd te hebben ze te vernietigen. Uit het Stafwerk blijkt namelijk dat II - 4 RA maar een enkel stuk heeft moeten achterlaten
en dan ook nog eens onderweg. Op 14 mei stond men met alle batterijen in Jutphaas in stelling. Uiteindelijk zal men inderdaad in Montfoort zijn aangekomen omdat daar artillerie werd ingezameld.
Wel zijn bij I - 4 RA 2 stukken, volgens het Stafwerk volkomen onnodig achtergelaten, maar die zijn daarbij wel onbruikbaar gemaakt.

Voor alle zekerheid ook nog even de juiste posities van I - 4 RA.
1 - I - 4RA ( kapitein Korthals Altes ): 165,3 - 446,7
2 - I - 4RA ( kapitein Huy ): 164,1 - 447,0
3 - I - 4RA ( kapitein Rozendaal ): 164,5 - 447,2
Deze Afdeling stond dichtbij Prattenburg.

De juiste coordinaten zijn ontleend ten dele aan de verslagen van de Afdelingen van 4 RA en voor zover ik ze daarin daarin niet heb kunnen vinden, aan het werk van Kees Ruissen over de Nederlandse Artillerie in mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 19 maart 2006 10:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor alle zekerheid nog even de Afdelingscommandanten van I - 4RA en II - 4RA. Dat waren resp. Majoor van Rijswijk en Majoor van Goor.
Bij de laatste staat Renswoude genoemd als, naar ik aanneem, zijn commandopost ( althans voor de 10e mei, want Renswoude lag VOOR de Grebbelinie, dus ten oosten daarvan ). Dat maakt de kans dat Bouwman tot de IIe Afdeling behoorde weer wat groter.
» Deze reactie is geplaatst op 19 maart 2006 10:56
Totaal berichten: 2
Geachte heer Groenman,

Alvast dank voor het vele werk wat u al hebt verricht. Ik zal proberen op korte termijn even contact met dhr Bouwman op te nemen om uw punten onder de aandacht te brengen. Ik heb door de week weinig tijd om hiermee aan de gang te gaan, maar ik zal het proberen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Je hoort gauw van mij,

dhr Blom
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2006 21:23
» Dit onderwerp is gesloten
2554