Discussiegroep

Onderwerp: Mijn opa Remmert van Maurik

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 3
2.533 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Wie kan mij informatie verschaffen of wie kan mij meer vertellen, over mijn opa Remmert van Maurik.
Hij was ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1940 uit de gemeente Wamel onder nummer 40, m.i.v 05 februari 1940. Hij was destijds 19 jaar.
Hij heeft gediend bij de Koninklijke Landmacht, 8e regiment infanterie.
M.i.v. 26 mei 1940 is hij met groot verlof gegaan en m.i.v. 01 oktober 1955 ontslagen wegens diensteindiging.
» Dit bericht is geplaatst op 10 mei 2006 22:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hij komt in ons archief niet voor, hetgeen betekent dat hij nergens in verslagen of rapporten van 8 RI, die vrijwel compleet op onze site staan, wordt genoemd. Lijsten van dienstplichtige korporaals en soldaten zijn uit de meidagen sowieso niet overgeleverd, zodat wij geen persoonlijke informatie kunnen verschaffen.
Wij zouden meer bijzonderheden moeten hebben om althans het onderdeel zo precies mogelijk te kunnen vaststellen om zo toch tot een soort overzicht te komen van wat hij op of rond de Grebbeberg moet hebben meegemaakt. Alleen naam en leeftijd is te weinig. Misschien kunt u nog mensen achterhalen die die extra informatie zouden kunnen geven. Dat kan van alles zijn, zoals, om maar wat te noemen, de naam van een officier.
Zo niet, dan bent u aangewezen op een eventuele bezoeker.
Die kans bestaat, maar is betrekkelijk klein. De groep militairen die de Slag om de Grebbeberg destijds actief heeft meegemaakt, is zolangzamerhand niet meer zo groot.
Er is trouwens ook nog een behoorlijke kans dat hij in mei 1940 was ingedeeld bij het 8e depotbataljon, dat op 10 mei was gelegerd in Bussum en vandaar naar Noordholland ( benoorden het IJ ) is verplaatst.
In dat geval zou hij niet aanwezig zijn geweest bij de Grebbe.
Misschien weet iemand in uw omgeving of hij b.v in Bussum, Hoorn of Zaandam is geweest. Dan moeten we inderdaad gaan denken aan het 8e depotbataljon.
Het ook met 8 RI gelieerde 8e G(rens) B(ataljon ) lijkt me minder waarschijnlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2006 23:28
Totaal berichten: 3
Mijn opa heeft nooit echt over die periode gesproken, maar er staat me iets bij dat hij eens iets vertelde over Friesland.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2006 09:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Gezien het feit dat uw grootvader in mei 1940 nog maar net in dienst was denk ik toch sterk aan het 8e depotbataljon, dat natuurlijk wel verbonden was met 8 RI.
Friesland moet dan mogelijk worden uitgelegd als West-Friesland.
In de meidagen is het 8e depotbataljon tijdelijk naar Hoorn verplaatst ( en vandaar naar Zaandam ).
Dat is de enige link die ik, op grond van de gegevens, op dit moment kan leggen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2006 10:10
Totaal berichten: 3
Bedankt voor deze informatie.
Ik hoop dat er nog mensen zijn die hem van die tijd nog kunnen herinneren.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2006 13:36
» Dit onderwerp is gesloten
2554