Discussiegroep

Onderwerp: Amsterdamse politieagent: onderzoek Limburgse kazematten

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
4.670 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gevechten in de Maaslinie en Limburg / Overige relevante onderwerpen
De werkgroep Tweede Wereldoorlog van de heemkundevereniging Nijswiller (Zuid-Limburg) is op zoek naar een Amsterdamse politieagent die in de jaren 90 van de vorige eeuw bezig was met onderzoek naar o.a. Limburgse kazematten. (o.a. de stekelvarkens)
Hij heeft destijds contact gehad met dhr. Adry Weijenberg. Helaas zijn zijn gegevens zoek. Graag willen we weer in contact met hem komen.
» Dit bericht is geplaatst op 11 mei 2006 15:32
Totaal berichten: 191
In het stafwerk "De krijgsverrichtingen in zuid-Limburg mei 1940" vindt U de kazematten met hun nummers op schetskaart 1. Ook de gebeurtenissen bij elke kazemat kunt U er in terugvinden. Bij Nijswiller lagen de kazematjes 1 en 2. Persoonlijke belevenissen van bij de kazematten betrokken militairen zijn gegeven in "Oorlog in Zuid-Limburg 10 mei 1940" (Soesterberg 2005).
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2006 17:12
Totaal berichten: 2
Geachte heer Brongers,

Allereerst wil ik u feliciteren met uw benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De wereld is klein en je leest nog al eens wat...

Bedankt voor uw informatie. Uiteraard heb ik uw boek 'Een dag oorlog in Zuid-Limburg 1940' in een paar avonden uitgelezen. De nieuwe versie 'zit' ook onder de leden van de werkgroep.
Graag hadden we wat meer technische zaken geweten over aanleg, tijdstip en plaats van aanleg, wie besliste hierover, welke regionale aannemer kreeg de opdracht tot het bouwen van de kazematten, hoeveel materiaal was er nodig, hoe hoog waren de kosten per kazemat??? etc. etc.
Wellicht kunt u ons ook verder helpen met onze vragen over de precieze locatie van de nevenopstellingen, zoals de mitrailleursnesten achter de bunker bij het kruispunt van de provinciale weg, en de opstelling richting Simpelveld t.h.v. de Hofstraat/Oude Bocholtzerweg. Daar moet ook een soort barricade zijn geweest als je vanuit de Hofstraat richting Bocholtz gaat. Kan men in het stafwerk dan ook de verslagen van o.a. kapitein Hombergen terugvinden? We waren onlangs op bezoek bij een inwoner van ons dorp en zij liet ons het kamertje zien waar Hombergen zijn verslagen typte.

Gegroet, Adry Weijenberg
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2006 20:01
Totaal berichten: 191
Hartelijk dank voor Uw gelukwensen. Antwoordem op Uw eerste vraag (technische bijzonderheden kazematten)vindt U in het boek "Kazematten in het Interbellum" door H.R.Visser en J.S,.van Wieringen. U kunt dit via internet bestellen: www.coehoorn.nl; dan klikken op Documentatie en vervolgens op Publicaties. U vindt daar een lijst van boeken en de wijze waarop U kunt bestellen. Van in de nabijheid van de kazematten gegraven loopgraven enz.bezit ik geen nadere gegevens.
In Bijlage II van het eerder genoemde Stafwerk vindt U een volledige lijst van alle voorbereide vernielingen en versperringen in Zuid Limburg (nrs, soort, ligging en bijzonderheden). Het stafwerk kunt U waarschijnlijk via de grote bibliotheken bestellen of inzien bij het IMG in Den Haag.
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2006 10:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Heer Weijenberg

Ik heb u inmiddels via een ander e-mailadres een kaart uit het Stafwerk Zuid-Limburg opgestuurd, waarop de opstellingen van 1 - III - 37 RI en de door overste Brongers genoemde hindernissen en voorbereide vernielingen in de buurt van Nijswiller zijn aangegeven. Daarnaast een lijst waarop de nummers van de hindernissen op de kaart nader worden verklaard.
De verslagen van kapitein Hombergen zijn ongetwijfeld in het Stafwerk Zuid-Limburg verwerkt, maar niet woordelijk weergegeven. Ze zijn zeer waarschijnlijk aanwezig op het NIMH in Den Haag en voor u opvraagbaar en/of ter inzage: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2006 16:55
» Dit onderwerp is gesloten
2554