Discussiegroep

Onderwerp: gezocht

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
2.887 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Wie kan mij wat vertellen over mijn oom Gerrit Jan de Man die in de eerste dagen van de oorlog is gesneuveld
» Dit bericht is geplaatst op 16 mei 2006 22:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Gerrit Jan de Man maakte deel uit van 3 - 1 - I - 8 RI, dat in de frontlijn tussen Grift en Rijn Z.W van de Grebbesluis was gelegerd. Hij is mogelijk samen met anderen door de Duitsers gewongen zijn tuniek uit te trekken en vervolgens met de handen omhoog in de richting van Wageningen te lopen. Daarbij is hij mogelijk op de Wageningse Straatweg ( 12 mei ) door eigen vuur gesneuveld.
Het is niet bekend waar hij begraven is, op het Erekerkhof staat een memoriamsteen waarop zijn naam vermeld staat.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2006 00:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nog een aanvulling op het eerdere bericht:

De gegevens waarop dat eerdere bericht stoelt heb ik ontleend aan onze LANDELIJKE lijst van gesneuvelden, die ook inzicht geeft in het waar en hoe.
In onze rubriek " Militair Ereveld " met de namen van de Nederlandse gesneuvelden op en rond de Grebbeberg wordt DE MAN daarentegen opgevoerd als behorend tot 2 - I - 8 RI. Dit lijkt dus niet overeen te komen met dat eerdere bericht, dat immers spreekt over (3) - 1 - I - 8 RI. Ik heb echter sterk de indruk dat dit ( 2 - I - 8 RI ) een vergissing is. De informatie op de memoriamsteen tav het onderdeel zou dus ook foutief zijn.
Een groot deel van de militairen van 2- I - 8 RI is aan de Duitsers in eerste instantie ontkomen en een relatief groot deel van de gesneuvelden van dit onderdeel is gevallen verder oostelijk OP de berg. Een aantal van hen bij de bekende tegenstoot onder majoor Jacometti. BIJ MIJN WETEN IS HIER ( 2 - I - 8RI ) OOK NIEMAND VERMIST. Er hebben zich hier geen (in verslagen ) opgetekende gevallen voorgedaan van militairen die door de Duitsers gebruikt zijn voor allerlei hand - en spandiensten zoals b.v het verslepen van geschut, waarbij ze gedwongen werden tegen eigen vuur in te lopen of zich in elk geval bloot moesten geven.
Bij 1 - I - 8 RI ( gelegerd in het Hoornwerk-deel zuid van de weg en in de voormalige bastions langs de Grebbe ) was dat een heel ander geval. Hier vielen wel grote groepen in Duitse handen, die op deze manier misbruikt zijn.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kwamen in elk geval de volgende militairen op deze manier om: Claassen, Cloosterman, Derks, Van Gelder, Hebing, Krudde, Kruitwagen en Verwoert.Velen van hen behoorden tot de 1e sectie van 1 - I - 8 RI.
Volgens genoemde LANDELIJKE lijst is ook DE MAN dit lot dus mogelijk beschoren geweest.
Mogelijk, want het probleem is dat hij nooit gevonden en dus feitelijk vermist is.
Hij zou, zoals eerder gezegd ( bron: de LANDELIJKE lijst ) , behoord hebben tot de 3e sectie van 1 - I - 8 RI ( commandant vaandrig Van Beers ). Ook bij deze sectie zijn de militairen voor een deel door de Duitsers afgevoerd en op allerlei manieren ingezet. Een ander deel van deze sectie is overigens door de Duitsers nooit rechtstreeks aangevallen en is in zijn stelling blijven zitten totdat men vernam dat er gecapituleerd was.

Tav DE MAN bestaat dus geen 100% zekerheid, al is er wel een duidelijke indicatie in de richting van wat er werkelijk gebeurd kan zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2006 11:27
Totaal berichten: 191
Na contact met de kolonel b.d. J.W.de Leeuw, de oorspronkelijke maker van de databank gesneuvelde Nederlandse militairen, is nader onderzoek gepleegd n.a.v. de opmerkingen van de heer Groenman. Gebleken is dat de dpl sld Gerrit Jan de Man niet behoorde tot 1-I-8RI (was een typefout, wordt gecorrigeerd), doch tot 2-I-8RI, 3 Groep, 3e Sectie. Het vermelde op de in memoriamsteen is dus juist. De laatstgenoemde sectie lag in het Hoornwerk, direct ten noorden van de weg naar Wageningen. Men vond er de kazematten S.13 en S.14 (deze zijn nog aanwezig). Zoals bekend zijn de omstandigheden rond het sneuvelen van de dpl De Man onbekend; dat het op de Wageningse Straatweg plaatsvond is slechts als een mogelijkheid genoemd, doch geenszins zeker. Wellicht is hij in het Hoornwerk zelf om het leven gekomen door b.v. een granaatinslag. We weten het helaas niet.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2006 11:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tja, het kostte me al enige moeite die 2 bronnen met elkaar te verzoenen.
Als er dan toch een wijziging aangebracht gaat worden in de lijst tav het onderdeel, kan misschien ook de mogelijkheid van het sneuvelen in het vak van de 3e sectie door b.v een granaatinslag worden ingebracht. De kans dat hij is omgekomen oor eigen vuur na door de Duitsers gedwongen te zijn tot hand - en spandiensten lijkt me in zijn geval nu toch vrij klein.Ik heb sterk de indruk dat op de 12e in deze omgeving vooral ten zuiden van de weg en dan vooral bij de sectie - Niemantsverdriet ( 1 - 1 - I - 8RI ) dit soort practijken is toegepast. En veel minder of zelfs helemaal niet bij 3 - 2 - I - 8 RI ten noorden van de weg . De verslagen daar maken er geen melding van i.t.t de verslagen van Niemantsverdriet, Staphorst en Van Beers. In hun " vakken " zijn ook duidelijk grote groepen krijgsgevangen gemaakt ).
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2006 12:11
» Dit onderwerp is gesloten
2554