Discussiegroep

Onderwerp: Gesneuvelde 4./Fjr2

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 18
2.545 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Vanuit mijn interesse betreffende de luchtlandingen van mei '40 kwam ik toevallig het volgende verrassende tegen:

Volgens de gesneuveldenlijst van dit medium is H. Schneider van 4/FJR 2 op 11-05-1940 te Zaltbommel gesneuveld(crash Ju-52). Echter kom ik in de inventarisatie Duitse verliezen van dhr. Brongers op 10 mei een JU52 te Zaltbommel tegen met personeel van 1/PiBtl 22 en op 11 mei een JU52(bij Waardenburg) waarbij 15 man parachutisten gevangen wordt genomen maar niet wordt gerept over een gesneuvelde.

Verwarring alom, want volgens mij werd 4./Fjr2 hoofdzakelijk op 10 mei al gedropped bij Ypenburg en hun noodlottig einde is ons allen bekend. Betreft de genoemde Schneider dan een toevallige laatkomer, zo ja van welk onderdeel waren dan de andere parachutisten? Of is er een foutje opgetreden en is Schneider niet een van de parachutisten, of is Schneider op 10 mei gesneuveld en klopt de lokatie niet.

Daarnaast de vraag of de personalia en/of onderdeel van genoemde 15 parachutisten bekend is?

Overigens houd ik mij aanbevolen voor elke info omtrent de Duitse luchtlandingstroepen, met name naam, rang, onderdeel, plaats van inzet, verrichtingen, teneinde het geheel verduidelijkt te krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Hugo
» Dit bericht is geplaatst op 24 mei 2006 22:03
Totaal berichten: 191
M.b.t. Schneider kan ik het volgende meedelen Vast staat dat hij is gesneuveld en dat hij volgens de identificatie tot 4/FJR 2 behoorde (Erkennungsmarke 62860=4/FJR2).
Nu zijn er op 11 mei 1940 de laatste nog beschikbare parachutisten ingezet op het Eiland van Dordrecht. Het was een achter de hand gehouden -“Fallschirmjäger Ersatz”- compagnie onder Oberleutnant Moll, die buiten medeweten van generaal Student door de 2e Luchtvloot werd ingezet. (Zie Deel 1 van “Opmars naar Rotterdam”, pags 214/215, 3e dr.2004). De compagnie werd vervoerd door IV/KG zbV 1 met 12 volgeladen Ju-52’s. Herbert Schneider kwam om het leven toen de Ju-52 waarin hij zich bevond, in de zeer vroege morgen van 11 mei bij Zaltbommel (Waardenburg) werd neergehaald. Kennelijk was Schneider aan de genoemde compagnie toegevoegd. Wellicht was hij aanvankelijk achtergebleven of was zijn toekomstige indeling 4/FJR2. Volgens onderzoek van de heer Hey is hij gewond naar ’s-Hertogenbosch gebracht, samen met de vlieger Otto Dieren, waar beiden op dezelfde dag overleden. De overbrenging moet zeer vroeg of per schip of vlot zijn geschied, want de bruggen over de Maas bij ’s-Hertogenbosch werden op 11 mei om 08.00 uur vernield. Beiden zijn op het N.H. Kerkhof Orthen te ’s-Hertogenbosch begraven en in november 1949 herbegraven op Ysselsteyn.
Volgens het stafwerk Luchtverdediging (pag 685) is de genoemde Junkers in brand geschoten
door de 9e Comp.Lu.Mitr.: “verschillende valschermjagers verlieten het vliegtuig met hun valscherm en werden door de infanterie krijgsgevangen gemaakt.”.
In een brief van Commandant 3e LK is vermeld: “Op 11-5-’40 werd nabij Zaltbommel een transporttoestel afgeschoten, waarbij 15 parachutisten werden gevangen genomen; deze militairen zijn door de Mil.Politie rechtstreeks naar het H.K.V. vervoerd.”
Deze 15 behoorden tot de genoemde compagnie van Oberleutnant Moll. Gesneuvelden zijn mogelijk niet gemeld omdat de genoemde twee eerst later het leven lieten. Helemaal duidelijk is dat niet.
De “Chronik der IV/KGzbV 1” noemt geen plaatsen als gemeld wordt (vertaald):
“12 vliegtuigen onder leiding van de Staffel Kapitän van het 16e Staffel vliegen ’s morgens
om 0600 uur (dat was 04.20 uur Ned.tijd; EHB.) een valschermopdracht met de Compagnie Moll naar de bruggen van Dordrecht.( …) Drie toestellen worden brandend neergeschoten. Een deel van de drie bemanningen lukt het, het brandende vliegtuig te landen, een deel kan –bij voldoende vlieghoogte- met het valscherm springen. Dat kost bovenal zelfoverwinning wanneer dat gebeurt in het zicht van de hopeloos verloren infanteristen. Een deel van de bezettingen raakt in Nederlands gevangenschap.”
Daar het hier parachutisten betreft is het onduidelijk waarom plotseling geschreven wordt over “hopeloos verloren infanteristen”. Het kan zijn dat er geen tijd meer was om te springen.
De twee andere toestellen zijn waarschijnlijk de twee van IV/KGzbV 1 die op 11 mei in de omgeving ’s-Hertogenbosch verloren gingen en waarbij volgens de Duitsers 9 man om het leven kwamen. Soms is een reconstructie inderdaad verwarrend.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2006 14:21
Totaal berichten: 18
Geachte heer Brongers,

Ik dank u hartelijk voor uw uitgebreide en snelle antwoord. Er wordt mij wederom dankzij u het een en ander duidelijk.

Met vriendelijke groeten,

Hugo
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2006 23:54
Totaal berichten: 2
Is er iemand die me iets kan vertellen over HIRZO K. SMOOK. Serg. radiotelegraaf verbindingen afd. lichte divisie.
Op een ansichtkaartje van 17 nov. 1939 staat vermeld Serg. H.K.Smook I-II Depot Genietroepen, Sophiestraat 20 Rotterdam.
Hij is op 13 mei om het leven gekomen in Dordrecht, waarschijnlijk Oranjestraat/hoek Toulonse straat. Maar hoe en wat is onbekend.
De tweede foto bij 'overzichtskaarten' staan drie mannen bij een auto. Volgens mijn vader is Hirzo de persoon het meest rechts.
Alvast hartelijk dank.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2006 19:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Dienstplichtig sergeant Hirzo Klaas Smook was ingedeeld bij de verindingsafdeling van de Lichte Divisie. Hij behoorde tot een colonne radio-auto's, die bij het uitrijden van Dordrecht op 13 mei rond 0300 uur in het Oranjepark onder mitrailleurvuur kwam. Volgens een ooggetuige gesneuveld door eigen vuur van pontonniers. Men schijnt van drie zijden af onder vuur zijn geweest. Overigens zaten op dat moment ook Duitse eenheden vlakbij, maar is het vrijwel zeker dat Smook door eigen vuur zwaar gewond raakte. Hij is gewond afgevoerd naar het Gemeente Ziekenhuis en aldaar op 13 mei overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2006 20:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ter aanvulling: deze colonne was zojuist met het pontveer vanuit papendrecht naar Dordrecht overgestoken en vandaar op weg naar Bovenhoek (tussen Dubbeldam en Kop van 't Land ).
Bij het genoemde incident kwam tevens om dpl.sld ( chauffeur ) H.W.J Rientjes, over wie ongeveer een jaar geleden dezelfde vraag is gesteld. Dezelfde ooggetuige meldde ook hier vanzelfsprekend: eigen vuur.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2006 21:20
» Dit onderwerp is gesloten
2554